close

Enter

Log in using OpenID

Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu

embedDownload
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu
(Eylül 2014 Bilgi Güncellemeleri)
S & P Consulting
Kasım - 2014
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Rapor İçeriği
Bölüm I: Çin’deki ve Denizaşırı Ülkelerdeki Narenciye Pazarı Dinamikleri ........................... 4
Altbölüm I: Eylül Ayında Denizaşırı Narenciye Pazarı Dinamikleri ................................ 4
Altbölüm II Eylül Ayında Çin Narenciye Pazarı Dinamikleri .......................................... 4
Bölüm II: Çin’de Narenciyenin Pazardaki Toptan Satış Fiyatı İstatistikleri ............................. 6
Bölüm III: Çin’in Tüm Bölgelerinde Narenciye Üretimi İstatistikleri ...................................... 7
Altbölüm I: Doğu Çin’de Aylık Narenciye Üretimi ......................................................... 7
Altbölüm II: Güney Çin’de Aylık Narenciye Üretimi ...................................................... 7
Altbölüm III: Kuzey Çin’de Aylık Narenciye Üretimi ..................................................... 8
Altbölüm IV: Orta Çin’de Aylık Narenciye Üretimi ........................................................ 8
Altbölüm V: Kuzeydoğu Çin’de Aylık Narenciye Üretimi .............................................. 8
Altbölüm VI: Güneybatı Çin’de Aylık Narenciye Üretimi ............................................... 8
Altbölüm VII: Kuzeybatı Çin’de Aylık Narenciye Üretimi .............................................. 9
Bölüm IV: Çin’in Narenciye İthalatının Güncel Durum Analizi ............................................ 10
Altbölüm I: Çin’in Narenciye İthalatı Yaptığı Başlıca Ülkeler....................................... 10
Altbölüm II: Çin’de Narenciye İthalatı Yapan Eyalet ve Şehirler .................................. 10
Altbölüm III: Çin’in Aylık Narenciye İthalat Hacmi .......................................................... 11
Altbölüm IV: Aylık Narenciye İthalatı Değeri................................................................ 11
Altbölüm V: Narenciyenin Birim İthalat Fiyatı ................................................................. 12
2
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Altbölüm VI: Çin’in Narenciye İthalatı Yolları .............................................................. 13
Bölüm V: Çin’in Narenciye İhracatının Güncel Durum Analizi............................................. 14
Altbölüm I: Çin’in Narenciye İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler ...................................... 14
Altbölüm II: Çin’de Narenciye İhracatı Yapılan Eyalet ve Şehirler ............................... 14
Altbölüm III: Çin’in Aylık Narenciye İhracat Hacmi ..................................................... 15
Altbölüm IV: Çin’in Aylık Narenciye İhracat Değeri..................................................... 16
Altbölüm V: Çin’in Aylık Narenciye İhracatı Birim Fiyatı ............................................ 16
Altbölüm VI: Çin Narenciye İhracatı Taşıma Yolları ..................................................... 17
3
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Bölüm I: Çin’deki ve Denizaşırı Ülkelerdeki Narenciye Pazarı
Dinamikleri
Altbölüm I: Eylül Ayında Denizaşırı Narenciye Pazarı Dinamikleri
ABD Tarım Bakanlığı Narenciye Yeşillenmesi Hastalığı İle Mücadele İçin Ayrılan
Bütçe Miktarını Arttırdı.
Eylül 2014’de ABD Tarım Bakanlığı, Florida’da görülen narenciye yeşillenme hastalığı ile
mücadele ve hastalığı önleme için ayrılan finansal fonda artışa gitmiştir. Florida Amerikan
narenciyesinin üretim merkezidir. 2013 yılında toplam üretilen Amerikan narenciyesinin %63’ü
Florida’da üretilirken, üretim değeri 1.530 milyon dolara ulaşmıştır. Yeni eklenen bu fon,
Amerikan yönetimi tarafından ağırlıklı olarak hastalıktan etkilenen ağaçların yok edilmesi ve yeni
meyve bahçelerinin oluşturulması için sağlanmıştır. İmha etme maliyetinin yarısı, toplama ve
işçilik maliyetinin %65’i, yeni tohumlama maliyetinin %65’i hükümet tarafından karşılanacaktır.
Geliri 900.000 USD’nin altında olan çiftçilerin tamamı en az 125.000 USD hükümet desteğinden
faydalanacaktır. 2014 yılından bu yana, narenciye yeşillenme hastalığı ile mücadele için Tarım
Bakanlığı 31,5 milyon dolardan fazla bütçe ayırmıştır.
Altbölüm II Eylül Ayında Çin Narenciye Pazarı Dinamikleri
I. Hubei Eyaletinin Yichang Bölgesinde Narenciye Üretimi Zirveye Ulaştı.
Eylül 2014’de Hubei Eyaletinin Yichang Şehrinde narenciye satışları ile ilgili bir çalıştay
düzenlendi. Çalıştayda verilen bilgilere göre, şehrin narenciye üretim hacminin 2014’de bir önceki
yıla göre %12 artarak yeni bir zirve yapacağı ve 3,09 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
21 Eylül itibari ile satışı yapılan narenciyenin hacminin 89.000 tona ulaşarak 3,09 milyon tonluk
tahminin %2,9’una ulaşılmıştır.
II. Hubei Yidu’da faaliyet gösteren “Sadakat Narenciye Kooperatifi”, Yichang’da
Belediye Genelinde Öncü Kuruluş İlan Edilmiştir.
Eylül 2014’de Yichang Tarım Bölümü, Yichang’da belediye seviyesinde 2014 yılının öncü
tarım endüstri kuruluşlarının listesini yayınlamıştır.
4
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
2009 yılında kurulan Sadakat Narenciye Kooperatifi narenciyeyi “üreten, işleyen, satan” tek
basamaklı bir tarım kuruluşu olarak kuruldu. 5 yıl içerisinden kartopu etkisi ile gelişerek, yerel
köylülerin çalışması ile 6000 hektardan fazla alana internet narenciye dikimi yapılmış, 100.000
tondan fazla narenciyenin doğrudan satışı yapılmış, 200 milyon RMB’den fazla gelir elde edilmiş,
500’den fazla sezonluk işçinin iş sorunu çözülmüş ve 15 milyon RMB’den fazla gelir elde
edilmiştir.
III. Shimen ve Manzhouli arasında Rusya’ya narenciye ihracatı için işbirliği yapıldı.
Eylül 2014’de, Hunan Eyaletinin Shimen bölgesinde faaliyet gösteren Longfeng ve
Dingjiapeng kooperatifleri, Manzhouli’de bulunan Defeng Trade LLC ile iletişime geçerek
Shimen’den sınırsız miktarda narenciye ihracatı yapılması için işbirliği anlaşması yapmışlardır.
Her iki tarafın işbirliği anlaşması ile “güçlü kombinasyonlar, tamamlayıcı avantajlar, ortak
riskler” sağlanarak Shimen narenciye ihracatı daha iyi hale getirilmiştir. Eşit fon anlaşması
netleştikten sonra, Chujiang’ın Dingjiapeng ve Longfeng kooperatifleri Rus pazarının meyve
talebini karşılama sorumluluğunu almış, Manzhouli’deki Defeng Trade LLC şirketi ise ürünlerin
ulaştırma, satış ve iade operasyonları ile raporlamalarından sorumlu olmuştur. Her iki taraftan
gönderilen temsilciler satın alma, taşıma ve satış safhalarını yönetmektedir.
5
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Bölüm II: Çin’de Narenciyenin Pazardaki Toptan Satış Fiyatı
İstatistikleri
Eylül 2014 döneminde, pazara narenciye arzının artmasından dolayı Çin’de narenciye toptan
satış fiyatı düşüş göstermiştir. Ulusal tarım ürünleri toptan satış fiyat bilgi ağından sağlanan
bilgilere göre, narenciyenin yurtiçi satış fiyatı 2,7 Yuan/kg seviyesinde olmuştur.
Tablo 1: Narenciye yurtiçi toptan satış fiyatları istatistikleri Ocak 2014- Eylül 2014
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Jan-14
Feb
Mar
Apr
may
Jun
Jul
Aug
Sep
Price(RMB/kg)
Veri kaynağı: Ulusal tarım ürünleri toptan satış fiyat bilgi ağı
6
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Bölüm III: Çin’in Tüm Bölgelerinde Narenciye Üretimi İstatistikleri
Bu raporda bahsi geçen narenciye meyvesi, mandalina, retikulata narenciye, greyfurt, ağaç
kavunu, tatlı portakal, bigarade, kamkat, limon ve diğerleri Çin narenciye endüstrisinde ortak
olarak ifade edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda Çin’in bölgeleri ve bu bölgelerdeki eyalet ve şehirler gösterilmektedir.
Tablo 2: Çin’in Eyaletleri Ve Bu Eyaletlerdeki Şehirler
Bölgeler
Bölgelerdeki Eyalet ve Şehirler
Doğu Çin
Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Zhejiang, Fujian ve Taiwan
Güney Çin
Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong ve Makao
Kuzey Çin
Beijing, Tianjin, Hubei, Shanxi ve İç Moğolistan
Orta Çin
Hubei, Hunan ve Henan
Kuzeydoğu Çin
Heilongjiang, Jilin ve Liaoning
Güneybatı Çin
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan ve Tibet
Kuzeybatı Çin
Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang ve Qinghai
Veriler Devlet İstatistik Bürosu’ndan alınmıştır.
Altbölüm I: Doğu Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Eylül 2014 döneminde Doğu Çin Bölgesinde narenciye üretimi 220.000 ton olarak
gerçekleşmiştir.
Altbölüm II: Güney Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Guangdong’a yakın olan Guangxi ve Wuzhou gibi Zhaoqing ve Yunfu’da birçok portakal
ağacı narenciye yeşillenmesi hastalığına yakalandığı için imha edilmiştir. Son yıllarda narenciye
yeşillenmesi hastalığı narenciye üretiminde ciddi düşüşlere neden olmuş, bu düşüş normal
dalgalanma aralığının üzerine çıkmıştır.
Eylül 2014 döneminde Doğu Çin Bölgesinde narenciye üretimi 110.000 ton olarak
gerçekleşmiştir.
7
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Altbölüm III: Kuzey Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Narenciye üretim ve pazar araştırma özellikleri açısından bakıldığında, Kuzey Çin Bölgesinde
kayda değer ölçekte narenciye dikim alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Kuzey Çin'in narenciye
üretimi ile ilgili istatistik bulunmamaktadır.
Altbölüm IV: Orta Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Hubei Eyaletinin Yidu bölgesinde şu anda 314.000 hektarlık alanda narenciye
yetiştirilmektedir. Bu yıl narenciye üretiminin bir önceki yıla göre %6,5 oranında artarak 600.000
tonu aşması beklenmektedir. Son yıllarda erken toplanan narenciyenin desteklenmesi ve pazara
sunulması üzerine vurgu yapılması neticesinde kentin narenciye satışları bir başka rasyonalite
eğilimine girmiştir. Şu anda erken olgunlaşan narenciye deneme satışı safhasındadır.
Eylül 2014 döneminde Orta Çin Bölgesinde narenciye üretimi 180.000 ton olarak
gerçekleşmiştir.
Altbölüm V: Kuzeydoğu Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Narenciye üretim ve pazar araştırma özellikleri açısından bakıldığında, Kuzeydoğu Çin
Bölgesinde kayda değer ölçekte narenciye dikim alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Kuzeydoğu
Çin'in narenciye üretimi ile ilgili istatistik bulunmamaktadır.
Altbölüm VI: Güneybatı Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Sichuan Eyaleti 2,4 milyon hektardan fazla üretim alanında 500.000 tondan fazla üretim
hacmi ile Güneybatı Çin Bölgesinin en büyük narenciye üretim alanıdır. Narenciye 172 yerde
yetiştirilmektedir. En çok yetiştirilen türleri; areglorious narenciye, sinensis osbeck narenciye,
satsuma portakal, kırmızı narenciye, yaz narenciyesi, yafa portakalı, kan portakalı, hamlin tatlı
portakalı, limon ve iyi narenciyedir.
Eylül 2014 döneminde Güneybatı Çin Bölgesinde narenciye üretimi 80.000 ton olarak
gerçekleşmiştir.
8
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Altbölüm VII: Kuzeybatı Çin’de Aylık Narenciye Üretimi
Kuzeybatı Çin Bölgesinde Shaanxi eyaletinin Hanzhong Havzası ana üretim merkezidir.
Hanzhong havzası, “Çin’in en kuzey narenciye üretim merkezi” olarak 2,149 milyon hektar
alanda, yıllık 163.200 ton üretim yapılan narenciye şehri unvanına sahip bir bölgedir.
Eylül 2014 döneminde Kuzeybatı Çin Bölgesinde narenciye üretimi 14.000 ton olarak
gerçekleşmiştir.
9
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Bölüm IV: Çin’in Narenciye İthalatının Güncel Durum Analizi
Altbölüm I: Çin’in Narenciye İthalatı Yaptığı Başlıca Ülkeler
Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezi tarafından sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014
döneminde Çin’in en fazla narenciye ithalatı yaptığı ülkeler Güney Yarımküre ’de yer alan
ülkelerdir.
Tablo 3: Eylül 2014’de Çin’in Narenciye İthalatı Yaptığı Ülkeler İstatistiği Birim: Kg, USD
No.
1
2
3
4
5
6
7
İthalat Yapılan Ülke
Güney Afrika
Avusturalya
Ayrı Gümrük Bölgeleri olan Tayvan, Penghu,
Kinmen ve Matsu
Tayland
Yeni Zelanda
Peru
Güney Kore
Toplam
İthalat Hacmi
İthalat Değeri
26.797.947
31.654.043
6.688.117
12.507.977
763.591
1.127.287
508.685
759.980
116.620
230.223
22.880
33.176
8
323
34.897.848
46.313.009
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm II: Çin’de Narenciye İthalatı Yapan Eyalet ve Şehirler
Eylül 2014 döneminde istatistiklere bölgedeki göre en fazla ithalatın yapıldığı eyaletler
Guangdong ve Shanghai Eyaletleridir. Bu iki eyaletin yaptığı ithalat Çin genelinde yapılan toplam
ithalatın %92’sine karşılık gelmektedir.
Tablo 4: Eylül 2014’de Çin’de Narenciye İthalatı Yapan Eyaletler İstatistiği Birim: Kg, USD
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
İthalat Yapan Eyalet
Shanghai
Guangdong
Tianjin
Fujian
Beijing
Liaoning
Zhejiang
Shondong
Yunnan
İthalat Hacmi
İthalat Değeri
16.065.433
20.288.888
16.031.244
22.207.303
662.720
878.873
591.671
814.378
507.216
565.545
489.409
992.226
355.200
297.943
165.355
209.754
29.600
58.099
10
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Toplam
34.897.848
46.313.009
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm III: Çin’in Aylık Narenciye İthalat Hacmi
Eylül 2014 döneminde Çin’in ithalat hacmi yüksek seyretmeye devam etmiştir. Bir önceki
aya göre ithalat hacmi %6,5 düşüş göstermiş ve 34.897.848 kg’a düşmüştür. Bu düşüşün nedeni
yurtiçinde üretilen narenciyenin pazarda daha ağırlıklı olmaya başlaması ve neredeyse yurtiçi
talebi karşılamaya yetecek hale gelmesidir.
Tablo 5:Aralık 2013-Eylül 2014 dönemi narenciye ithalat hacmi istatistikleri birim: kg
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
150,0%
37.338.329
34.897.848
127,6%
80,4%
100,0%
74,8%
52,5%
23.043.091
39,9%
14.756.203
15.107.430
2,4%
8.440.394
4.702.684 3.708.584
3.361.314
2.056.068
-56,3%
62,0%
50,0%
0,0%
-6,5%
-50,0%
-100,0%
-
Importing Volume
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm IV: Aylık Narenciye İthalatı Değeri
Eylül 2014 döneminde Çin’in narenciye ithalatı değeri bir önceki aya göre %18,3 oranında
düşüş göstermiş ve 46.313.009 USD olarak gerçekleşmiştir.
11
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Tablo 6: Aralık 2013- Eylül 2014 dönemi yapılan narenciye ithalatın değeri, Birim: USD
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
-
56.655.234
140,0%
120,0%
46.313.009100,0%
122,2%
76,2%
76,5%
80,0%
53,2%
35.321.196 60,4% 60,0%
25,7%
40,0%
20.048.212
20,0%
18.748.453 6,9%
0,0%
-18,3%
-20,0%
10.623.032
-40,0%
6.496.978 4.780.043
5.168.702
3.120.589
-60,0%
-52,0%
-80,0%
Importing Amount
Increasing Rate
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm V: Narenciyenin Birim İthalat Fiyatı
Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014
döneminde Çin’in narenciye ithalatı birim fiyatı bir önceki aya göre %12,5 oranında düşüş
göstermiş ve 1,33 USD/kg olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 7: Aralık 2013- Eylül 2014 dönemi narenciye ithalatı birim fiyatı istatistikleri, Birim: USD/kg
12
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
1,80
1,60
1,40
1,54
1,38
1,20
1,29 1,26 1,27 1,33 15,5%
-2,4%
0,60
0,00
15,0%
10,0%
5,0%
0,80
0,20
1,33
9,9%
1,00
0,40
20,0%
1,53 1,52
1,52
0,9%
4,4%
0,0%
-10,0%
-10,2%
-12,5%
-15,1%
Importing Price
-5,0%
-1,0%
-15,0%
-20,0%
Increasing Rate
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm VI: Çin’in Narenciye İthalatı Yolları
Narenciyenin kabuğunun kalın olmasından dolayı narenciye toplandıktan sonra uzun bir süre
taze olarak saklanabilmektedir. Narenciye ithalatının büyük boyutlarda olması nedeni ile,
ülkelerin çoğu Çin’e konteyner ile ürünleri göndermektedir.
13
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Bölüm V: Çin’in Narenciye İhracatının Güncel Durum Analizi
Altbölüm I: Çin’in Narenciye İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler
Eylül 2014 döneminde Çin’in narenciye ihracatı daha fazla artış göstermiş, Hollanda’ya
yapılan ihracat toplam ihracatı %28’ini oluşturmuştur.
Tablo 8: Eylül 2014’de Çin’in Narenciye İhracatı Yaptığı Ülkeler İstatistiği Birim: Kg, USD
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İhracat Yapılan Ülke
Hollanda
İhracat Hacmi
İhracat Değeri
12.166.265
12.243.000
Rusya Federasyonu
9.929.344
9.222.231
Vietnam
8.190.021
7.336.412
Hong Kong
3.262.110
5.444.162
Kanada
1.614.422
1.588.766
Romanya
1.271.816
1.229.257
Litvanya Cumhuriyeti
1.092.636
1.172.785
Tayland
822.113
1.503.871
Almanya
635.740
631.835
Ukrayna
525.182
464.997
Fransa
402.168
458.516
Polonya
378.825
334.763
Belçika
376.848
444.138
Malezya
349.683
645.737
Bangladeş
276.834
466.139
Birleşik Arap Emirlikleri
260.254
392.627
İtalya
225.800
228.151
İngiltere
136.310
130.419
Yunanistan
122.808
111.167
Moğolistan
121.000
18.150
Japonya
729.408
780.186
Toplam
42.889.587
44.847,309
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm II: Çin’de Narenciye İhracatı Yapılan Eyalet ve Şehirler
Eylül 2014 döneminde Çin’de en fazla narenciye ihracatı yapan eyalet Fujian olmuştur.
Tablo 9: Çin’de narenciye ihracat yapan şehir ve eyaletler Birim: kg, USD
14
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İhracat Yapılan Eyalet
Fujian
Guangxi Zhuang Otonom Bölgesi
Yunnan
Guangdong
Liaoning
Shandong
Jiangxi
Hunan
Heilongjiang
İç Moğolistan Otonom Bölgesi
Zhejiang
Jilin
Sichuan
Hebei
Toplam
İhracat Hacmi
İhracat Değeri
25.959.099
27.887.722
5.283.231
4.313.690
4.088.176
5.496.214
2.874.688
2.823.120
1.103.327
1.012.364
1.094.598
1.275.356
997.079
681.677
952.584
825.843
312.873
377.545
126.040
25.266
89.926
122.591
5.550
4.110
1.552
1.319
864
492
42.889.587
44.847.309
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm III: Çin’in Aylık Narenciye İhracat Hacmi
Eylül 2014 döneminde Çin’in narenciye ihracat hacmi bir önceki aya göre %202,1 oranında
artış göstermiş ve 42.889.587 kg olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 10:Aralık 2013-Eylül 2014 dönemi Narenciye İhracat Hacmi İstatistikleri Birim: kg
300.000.000
300,0%
244,6%
264.104.307
250.000.000
202,1%
4.120.066
205.397.327
200,0%
54.393.476
200.000.000
150,0%
150.000.000
100.000.000
250,0%
100,0%
-22,2%
53.190.877
50.000.000
-51,2%
-62,1%
-63,8%
3.638.118
20.616.398
-74,1%
50,0%
13,2%
2,3%
42.889.587
-50,0%
14.198.969
10.062.641
Dec-13 Jan-14
Feb
Mar
Apr
Expoting Volume
may
Jun
0,0%
-100,0%
Jul
Aug
Sep
Increasing Rate
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
15
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Altbölüm IV: Çin’in Aylık Narenciye İhracat Değeri
Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezi tarafından sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014
döneminde Çin’in narenciye ihracatı değeri %165 oranında artış göstermiş 44.847.309 USD olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 11: Çin’in Narenciye İhracat Değeri İstatistikleri Aralık 2013 – Eylül 2014, Birim: USD
350.000.000
302.934.455
300.000.000
265.408.534
151%
100,0%
200.000.000
100.000.000
50.000.000
-
200,0%
150,0%
250.000.000
150.000.000
165%
-12%
71.364.674
14%
62.751.152
-76%
17%
50,0%
0,0%
-44%
13.515.062
-58%
-66%
44.847.309-50,0%
24.215.520
5.743.793 16.908.424
6.727.057
-100,0%
Expoting Amount
Increasing Rate
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm V: Çin’in Aylık Narenciye İhracatı Birim Fiyatı
Eylül 2014 döneminde Çin’in narenciye ihracat birim fiyatı bir önceki aya göre %12,2
oranında düşüş göstermiş ve Eylül ayının 0,14 USD/kg altında 1,05 USD/kg olarak gerçekleşmiştir.
16
Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Ağustos 2014 Bilgi Güncellemeleri)
Tablo 12: Çin’in Narenciye İhracatı Birim Fiyatı İstatistikleri Aralık 2013 – Eylül 2014, Birim: USD/kg
1,80
1,60
1,40
1,20
1,15
1,29
12,7%
1,18
1,31 11,2%
1,34
20,0%
1,63
1,58 17,5%
14,3%
15,0%
1,19
3,4%
1,17
10,0%
1,05
1,00
0,80
5,0%
0,0%
-5,0%
-8,7%
-10,0%
-12,2%
-15,0%
-10,5%
0,60
0,40
-20,0%
0,20
-27,1%
0,00
Dec-13 Jan-14 Feb
Mar
Apr
Expoting Price
may
jun
Jul
Aug
-25,0%
-30,0%
Sep
Increasing Rate
Bilgiler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden alınmış S&P Consulting tarafından düzenlenmiştir.
Altbölüm VI: Çin Narenciye İhracatı Taşıma Yolları
Çin’in narenciye ihracatında taşıma için iki ana yöntem vardır: bunlardan Moğolistan,
Vietnam, Hong Kong gibi komşu ve iç kesimlerdeki ülkelere karayolu taşımacılığı ile diğer
ülkelere ise konteynerler ile denizyolu üzerinden yapılmaktadır.
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content