close

Вход

Log in using OpenID

2014 Haziran - Türkiye İş Bankası

embedDownload
TÜRKİYE İŞ BANKASI
YATIRIMCI SUNUMU
2014/6
Yasal Uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır,
ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi
vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve
tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış
anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu
dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası’nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın
değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz
alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu
doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla
paylaşılamaz.
1
İçindekiler
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
2
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
3
Kısaca İş Bankası
Halka Açık Pay
%31.66
Geniş
Hissedar
Tabanı
İş Bankası
Munzam Sandığı
%40.25
Atatürk
Hisseleri
%28.09
Ülke Çapında
Güçlü Konum
Yurt Dışı
Hizmet Ağı
• İş Bankası hisse senetleri Borsa İstanbul’da ve GDR
(Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda
işlem görmektedir.
• Çalışanların kurucusu olduğu İş Bankası Munzam
Sandığı, sermayede en büyük paya sahiptir.
• Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan yurt içi
şubelerimizin sayısı 1.317’ye (Özel bankalar
arasında birinci), yurt dışı şubelerimizin sayısı ise
24’e ulaşmıştır.
• 5.909 ATM (Ülkedeki en geniş ATM ağı)
müşterilerimize hizmet vermektedir.
K.K.T.C.’de 15 şube
Almanya’da iştirakimiz
Isbank AG’nin Genel
Müdürlük + 13 şubesi
İngiltere, Londra’da 2
şube.
Hollanda, Amsterdam’da 1
Isbank AG şubesi
Bahreyn, Manama’da
1 şube
Fransa, Paris’te 1 Isbank AG
şubesi
Irak, Erbil ve
Bağdat’ta 2 şube
İsviçre, Zürih’te 1 Isbank AG
şubesi
Gürcistan, Batum ve
Tiflis’te 2 şube
Bulgaristan, Sofya’da 1
Isbank AG şubesi
Kosova, Priştine ve
Prizren’de 2 şube
Rusya’da iştirakimiz İşbank
Rusya’nın Genel Müdürlük +
13 şubesi
Çin, Şangay’da 1
temsilcilik
Mısır, Kahire’de 1 temsilcilik
4
Başlıca Faaliyet Alanları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Finansal Hizmetler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Bireysel Bankacılık
Portföy Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık Hizmetleri
GYO
Finansal Kiralama ve Faktoring
Aracı Kurum
5
En Büyük Özel Banka
Pazar Payı (%) (1)
2014/6
Sıralama(2)
Toplam Aktifler
12.7
1
Toplam Krediler
13.0
1
TP Krediler
12.1
1
15.3
1
11.6
3
13.6
1
Toplam Mevduat
12.8
1
TP Mevduat
11.3
1
YP Mevduat
15.3
1
Vadesiz Mevduat
14.4
1
Banka Kartı İşlem Hacmi (4)
11.6
1
POS Sayısı(4)
11.0
3
13.2
3
Kredi Kartı Sayısı
11.2
3
Kredi Kartı İşlem Hacmi (4)
Yatırım Fonları
12.9
4
22.7
1
Şube Sayısı
12.0
1
ATM Sayısı
13.7
1
Başlıca Bilanço Kalemleri
YP Krediler
Tüketici Kredileri
Ticari Krediler
(3)
Diğer Ürünler & Dağıtım Kanalları
POS Cirosu
(4)
(4)
1)Pazar payı hesaplamalarında BDDK haftalık verileri kullanılmış olup, katılım bankaları hariç tutulmuştur. Toplam aktiflerin pazar payı BDDK aylık verilerden
hesaplanmıştır.
2)Özel bankalar arasında yapılan sıralamadır.
3)Tüketici kredisi bakiyesine kredili mevduat hesabı dahil edilmiştir.
4)Pazar payı hesaplamalarında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri kullanılmıştır.
6
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
7
Büyüme Performansı
Toplam Aktifler (TL mn.)
Krediler (TL mn.)
3
%4.
219,599
210,500
161,669
0
%3.
175,444
134,843
138,834
2013
2014/6
106,716
131,796
91,621
64,232
2010
2011
2012
2013
2014/6
Mevduat (TL mn.)
2010
2011
2012
Özkaynaklar (TL mn.)
9
%9.
5
%3.
120,975
88,260
2010
98,313
105,383
2011
2012
2013
125,257
2014/6
17,014
17,921
2010
2011
22,719
23,579
2012
2013
25,902
2014/6
8
Aktif Yapısı
Ana Bilanço Kalemleri
(TL mn.)
2013
Aktif Kompozisyonu
2014/6 Değişim
Nakit Değerler ve Bankalar
24,555
27,070
%10.2
Menkul Değerler (Net)
36,866
39,302
%6.6
134,843
138,834
%3.0
İştirakler ve Bağlı Ort. (Net)
7,761
8,373
%7.9
Duran Varlıklar (Net)
2,090
2,137
%2.2
Diğer Aktifler
4,384
3,882
-%11.5
210,500
219,599
%4.3
Krediler
Toplam Aktifler
Faiz Getirili Aktifler / Toplam Aktifler
%91.1
%92.3
%91.4
%92.2
%11.7
%12.3
%17.5
%17.9
Nakit Değerler
ve Bankalar
Menkul
Kıymetler
Krediler
%64.1
%63.2
İştirakler ve
Bağlı Ortaklıklar
%3.7
%3.1
2013
%3.8
%2.7
2014/6
Duran Varlıklar
ve Diğer Aktifler
Krediler / Toplam Aktifler
%92.5
%56.7
%60.8
%64.1
%63.2
2012
2013
2014/6
%48.7
2010
2011
2012
2013
2014/6
2010
2011
9
Krediler
Kredi Portföyü - Önceki Çeyreğe Göre Kredi / Mevduat Oranı
(TL mn.)
7
%2,
2
%4.
135,244 138,834
-%0
.3
%110.8 %106.1
%111.5 %106.9
88,074 91,795
47,170 47,039
TP
YP *
Toplam
2014/3
2013
Krediler/Mevduat
2014/6
*Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerde %0.4artış meydana gelmektedir.
2014/6
Krediler/Mevduat*
* Mevduat bakiyesine ihraç edilen TL menkul değerler dahil edilmiştir.
Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne TP / YP Kredi Kompozisyonu
(TL mn.)
0
%3.
4
%5.
134,843 138,834
-% 1
.4
%31.8
%35.8
%33.1
%35.4
%33.9
%68.2
%64.2
%66.9
%64.6
%66.1
2010
2011
2012
2013
2014/6
87,116 91,795
47,728 47,039
TP
YP *
2013
Toplam
2014/6
* Kur etkisinden arındırıldığında YP kredilerdeki azalış -%0.6 seviyesindedir.
TP
YP
10
Bireysel Odaklı ve Çeşitlendirilmiş Kredi Portföyü
Portföyün %55 ’sı bireysel ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır.
Toplam Krediler (TL mn.)
134,843
138,834
%21.0
%21.0
%7.5
%6.6
%27.2
%27.5
Tüketici Kredileri (TL mn.)
28,365
29,099
%52.7
%54.3
Bireysel Krediler
%27.6
Taşıt Kredileri
Tüketici
Kredileri*
Kredi Kartları**
%4.6
Konut Kredileri
%3.6
KOBİ
Kredileri***
%44.3
2013
%45.0
2014/6
İhtiyaç Kredileri
Kurumsal ve
Ticari Krediler
%41.5
%40.8
%1.2
%1.3
2013
2014/6
* Bireysel kredili mevduat hesapları dahildir.
** Bireysel kredi kartları
***KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan firmaları içermektedir.
Bireysel Kredili
Mevduat
Hesapları
11
Kredi Kalitesi
Kredi Türlerine Göre Takipteki
Alacaklar Oranı
Takipteki Alacaklar Oranı
(1)
Tüketici Kredileri
%1.5
Kredi Kartları
%1.8
%1.8
%1.8
%1.6
%1.6
(2)
KOBİ Kredileri
Kurumsal ve Ticari Krediler
2013/6
2013/9
2013/12
2014/3
2014/6
Toplam Krediler
Takipteki Alacakların Gelişimi
2013/9
Takibe İntikaller
2014/3
Tahsilatlar
- Net Takipteki Alacak Oluşum Oranı*
* Net Takibe İntikal (yıllıklandırılmış) / Ortalama Krediler
%0.9
%1.6
Karşılık Oranı
%28.2
(4)
73 baz puan
%78.6
67
231
1
2013/12
Tahsilat Oranı (3)
Brüt Kredi Risk Maliyeti
312
379
424
337
338
125
118
284
294
409
412
2013/6
0.20%
0.00%
%2.1
Diğer Göstergeler (2014/6)
0.57%
0.39%
193
0.40%
%3.8
2014/6
Net Takibe İntikal
1) Bireysel Kredili Mevduat Hesapları dahildir.
(2) KOBİ tanımı, yıllık cirosu ya da aktif toplamı <= 40 milyon TL ve çalışan sayısı <= 250 olan
firmaları içermektedir.
(3) Tahsilatlar / (Önceki Dönem Sonu Takipteki Alacak Bakiyesi + İntikaller)
(4) Özel Karşılık Gideri / Ortalama Krediler
12
Menkul Değerler Portföyü
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy
TP
Değişken
Faizli;
%51.6
YP
Değişken
TP
Faizli; %1.6 İskontolu
ve Sabit
Faizli;
YP
%33.1
İskontolu
ve Sabit
Faizli;
%13.8
36.9
*Finansal raporlar vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetler portföyü için
yeniden değerleme farkları içermemektedir.
33.3
30.4
6.4
3.0
2013
• Portföyün %84’ü Satılmaya Hazır Menkul
%84
Kıymetlerden
oluşmaktadır.
• Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları
portföyün %98 ’ini
%84
%98 menkul değerler
• TÜFE’ye endeksli
%29.6 %98
abcdad’sını
oluşturmaktadır.
%29.6
• Yeniden değerleme farkları:
• Vadeye kadar elde tutulacak menkul
kıymetler için 77 mn. TL*
• Satılmaya hazır77
menkul kıymetler
için ise 446 mn. TL
446
39.3
TP Menkul Değerler (milyar TL)
YP Menkul Değerler* (milyar USD)
6.0
2.9
2014/6
YP Menkul Değerler (milyar TL)
Toplam Menkul Değerler (milyar TL)
Durasyonlar:
• TP Menkul Değerler için 1.37 yıl,
• YP Menkul Değerler için 4.80 yıldır.
* USD karşılığı
13
Yüksek Kaynak Yaratma Kapasitesi
Ana Bilanço Kalemleri
Pasif Kompozisyonu
(TL mn.)
2013
2014/6
Değişim
Mevduat
120,975
125,257
%3.5
20,916
19,291
-%7.8
REPO ve Para Piyasaları
%11.2
%11.8
%9.7
Özkaynaklar
Alınan Krediler
15,922
15,343
-%3.6
%9.0
İhraç Edilen MD
10,095
12,583
%24.6
%4.8
%7.6
Diğer*
19,013
21,224
%11.6
%5.7
%7.0
%9.9
Özkaynaklar
23,579
25,902
%9.9
%8.8
210,500
219,599
%4.3
Toplam Pasifler
Diğer
İhraç Edilen MD
Alınan Krediler
* 2013 ve 2014/6 itibarıyla 1,4 milyar Dolar tutarındaki sermaye benzeri krediyi
içermektedir.
%57.5
%57.0
REPO ve Para
Piyasaları
Mevduat
İş Bankası özel sektör bankaları arasında en
büyük TP fonlama hacmine sahip bankadır.
2013
2014/6
14
Özel Bankalar Arasındaki En Geniş Mevduat Tabanı
Geniş mevduat tabanı, müşteri güveninin açık bir göstergesidir.
Mevduat - Önceki Çeyreğe Göre
-%0
(TL mn.)
.8
6
%8.
126,294125,257
-%9
.8
61,504 66,798
Pazar Payları
%14.7
%11.5
%15.3
%12.7
%12.8
%11.3
64,791 58,458
TP
YP*
2014/3
Toplam
2013
TP Mevduat
YP Mevduat
2014/6
Toplam Mevduat
2014/6
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim -%9.1 seviyesindedir.
Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne
(TL mn.)
5
%3.
5
%0.
125,257
120,975
2
%7.
66,440 66,798
• İş Bankası TP, YP, vadesiz, tasarruf mevduatı
ve toplam mevduatta özel bankalar arasında
en yüksek pazar payına sahiptir.
• TP tasarruf mevduatı toplam mevduatın
%38’ini oluşturmaktadır.
54,535 58,458
TP
YP*
2013
Toplam
2014/6
*Kur etkisinden arındırıldığında YP mevduattaki değişim %8.1 seviyesindedir.
15
Vadesiz Mevduat
…düşük maliyetli kaynak yapısının önemli unsurlarından biridir.
Vadesiz Mevduat (TL mn.)
25,623
Vadesiz Mevduatın Toplam
Mevduattaki Payı*
26,173
%79.1
20,947
18,627
%20.9
%57
14,469
%53
%55
%55
Vadesiz Mevduat
%64
%45
%43
%47
2013
2014/6
%45
%36
2010
2011
TP
2012
Vadeli Mevduat
İş Bankası vadesiz mevduatta özel sektör
bankaları arasında en yüksek pazar payına
sahiptir.
*30.06.2014 itibarıyla TP vadesiz mevduatın TP mevduattaki payı
%20,8 iken YP vadesiz mevduatın YP mevduattaki payı %20,9’dur.
YP
16
Yönetilen Müşteri Aktifleri
… 160
16 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
Müşteri Aktifleri (TL mn.)
%19.7
157,563
Yatırım Hesabı Sayısı (000)
160,203
164,173
141,481
%78
Bilanço İçi
Bilanço Dışı
133,835
%64
%77
%14
%13
%18
%5
%12
%4
%19
%13
%5
%5
%11
%5
%6
2010
2011
2012
2013
2014/6
%66
%10
%5
Mevduat
%69
Sabit Getirili
Yatırım Fonları
10,062
11,392
11,308
2013
2014/6
10,623
8,838
2010
2011
2012
Hisse Senetleri
17
Sermaye Yeterliliği
…yüksek sermaye düzeyi
Sermaye Yeterlilik Oranı
Yasal Sermaye (TL mn.)
Basel III
Basel III
%14.8
%12.1
2013/6
%14.5
%11.8
2013/9
SYR
%14.8
%14.4
%11.6
2013/12
%15.8
%12.3
2014/3
%13.4
2014/6
17,921
11,712
2010
2013/6
2013/12
2014/3
26,750
2014/6
Ana Sermaye
Sermaye Yeterliliği Oranı yasal sınırın
üzerindedir.
25,902
23,579
16,099
21,598
2013/9
24,171
22,265
Yasal Sermaye
Serbest Sermaye – Özkaynak
Büyüklüğü (TL mn.)
17,014
21,077
Ana Sermaye Oranı
22,719
26,432
25,794
31,647
29,024
27,690
17,070
18,853
12,118
2011
2012
2013
2014/6
Özkaynaklar
Serbest Sermaye*
* Serbest Sermaye = Özkaynaklar – (Mali Olmayan İştirakler + Duran Varlıklar + Net Takipteki Krediler)
18
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Çeyreğe Göre)
(TL mn.)
2014/3
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Ticari Kâr/Zarar
Temettü Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Aktif Satış Kârı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Net Faaliyet Geliri
1,772
463
86
203
(2)
296
2014/6 Değişim
1,699
512
-199
392
(5)
327
-%4.1
%10.6
-%93.3
%10.4
%61.3
%16.1
%18.5
%23.1
%11.1
%19.0
%27.4
%3.0
82
358(6)
1,481
-%2.3
%16.2
%16.5
-%7.2
2014/3
2014/6
1,594
1,290
-%19.0
261
237
-%8.9
12
28
2,771
%19.0
-%21.6
-%3.3
532
347
655
386
Amortisman Giderleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Toplam Faaliyet Gideri
84
(3)
308
1,272
Faaliyet Kârı
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel
Karşılıkları
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
(1)
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
Net Faiz Geliri
%61.8
10
35
2,865
Personel Giderleri
İşletme Giderleri
Net Faaliyet Gelirinin
Kompozisyonu
(4)
292
57
-%80.4
553
295
-%46.7
Diğer Gelirler
Net Ticari Kâr
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%28.5
%29.9
%27.2
%16.6
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%13.9
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
Vergi Karşılığı
225
166
-%26.3
%12.1
Net Kâr
815
829
%1.7
%18.6
%23.6
%13.7
%15.9
2014/3
2014/6
(1) Personele ödenen temettü ve yönetici primleri için ayrılan karşılığı içermektedir.
(2) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 132 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(3) Varlık satışlarından kaynaklanan 132 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(4) 200 mn. TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir.
(5) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 129 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(6) Varlık satışından kaynaklanan 135 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
19
Gelir Tablosu Kalemleri (Önceki Yıla Göre)
(TL mn.)
2013/6
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Ticari Kâr/Zarar
Temettü Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Aktif Satış Kârı
Diğer Faaliyet Gelirleri
Net Faaliyet Geliri
3,449
979
295
450
(2)
478
2014/6 Değişim
3,471
975
-112
%0.6
-%0.4
--
595
%32.1
(5)(6)
622
%30.2
68
42
5,761
22
63
5,636
-%66.9
%49.3
-%2.2
Personel Giderleri
İşletme Giderleri
Amortisman Giderleri
1,208
691
145
1,188
733
166
-%1.7
%6.1
%14.3
Diğer Faaliyet Giderleri
Toplam Faaliyet Gideri
402(3)
2,446
665(7)(8) %65.4
2,752
%12.5
Faaliyet Kârı
Kredi ve Diğer Alacaklar Özel
Karşılıkları
Genel Karşılıklar ve Diğer Karşılıklar
3,314
2,884
-%13.0
466
498
%6.9
538(4)
349(9) -%35.1
Toplam Karşılık Gideri (Vergi Hariç)
1,004
848
-%15.6
409
392
-%4.3
1,901
1,645
-%13.5
(1)
Vergi Karşılığı
Net Kâr
Net Faaliyet Gelirinin
Kompozisyonu
(1) Personele ödenen temettü ve yönetici primleri için ayrılan karşılığı içermektedir.
(2) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 112 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(3) Varlık satışından kaynaklanan 97 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(4) 100 mn. TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir.
(5) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 132 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(6) Varlık satışlarına ilişkin olarak çözülen 129 mn. TL tutarındaki karşılığı içermektedir.
(7) Varlık satışlarından kaynaklanan 132 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(8) Varlık satışlarından kaynaklanan 135 mn. TL tutarındaki zararı içermektedir.
(9) 200 mn. TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir.
Net Faiz Geliri
%59.9
%61.6
%17.0
%17.3
%18.0
%23.1
Net Ücret ve
Komisyon Geliri
Diğer Gelirler
%5.1
2013/6
Net Ticari Kâr
-%2.0
2014/6
Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı
%33.0
%29.2
Net Kâr
Karşılık Giderleri
%24.5
%12.0
%21.0
%22.0
%13.0
%21.1
%9.5
%14.7
2013/6
2014/6
İşletme Giderleri
Personel
Giderleri
Diğer Faaliyet
Giderleri
20
Komisyon Gelirlerinin Performansı
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt)
(Bin TL)
2013/6
Gayrinakdi Kredi Ücr. ve Kom.
Nakdi Kredi Ücr. ve Kom.
Yatırım Fonları Kom. ve Diğer
Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Ücr. ve Kom.
Havale ve EFT Ücretleri
Hesap İşletim Ücreti
Diğer
Toplam Brüt Komisyon Geliri
Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.)
2014/6 Değişim
100,878
118,082
132,873
50,317
%31.7
-%57.4
77,173
79,622
%3.2
386,094 514,457
83,692 103,365
77,855
72,451
244,629 157,486
1,088,403 1,110,570
%33.2
%23.5
-%6.9
-%35.6
%2.0
%2.0
1,088
1,111
2013/6
2014/6
Giderleri Karşılama Oranları
%9.3
%10.8
%7.1
%35.5
%7.7
%7.2
%22.5
2013/6
%12.0
%4.5
%7.2
Gayrinakdi Kredi Ücr. ve
Kom.
Nakdi Kredi Ücr. ve Kom.
%46.3
Yatırım Fonları Kom. ve
Diğer Yatırım Hes. Ücretleri
Kredi Kartı Ücr. ve Kom.
%40.0
Havale ve EFT Ücretleri
%9.3
%6.5
%14.2
2014/6
%82.1
%81.0
%35.4
Hesap İşletim Ücreti
2013/6
Diğer
Net Kom. Geliri/Faaliyet Gideri
2014/6
Net Kom. Geliri/Personel Gideri
21
Marjlar
(1) (2)
Net Faiz Marjı
%4.08
2013
Net Faiz Marjı - Zor. Karş. Hariç
%3.78
%4.57
2014/6
2013
Zorunlu Karşılıklar Dahil
(1) (2)
%4.28
2014/6
Zorunlu Karşılıklar Hariç
(1) Kümülatif
(2) Yönetim Bilgi Sistemi verileri dikkate alınmıştır.
22
Gider Yönetimi
(1)
**
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
%51.8
%46.1
Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri
(TL mn.)
%47.3
5,761
%41.5
5,636
2,752
2,446
2013/6
2014/6
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri (Düzeltilmiş)*
* 2012 yılında Munzam Sandığı’na ilişkin ayrılan ek karşılık, 2013 4. çeyrekte Rekabet Kurulu
cezası için ayrılan 110 mn. TL tutarındaki ve vergi cezası için ayrılan 209 mn. TL tutarındaki
karşılıklar ile 2013 1. çeyrek, 2014 1. çeyrek ve 2014 2. çeyrekte yapılan varlık satışlarının etkisi
için düzeltilerek hesaplanmıştır.
(1)
Faaliyet Gideri ve Aktif Oranları
2013/6
** 2013/6 ve 2014/6 giderleri sırasıyla 97 mn. TL ve 267 mn. TL’lik bir defaya mahsus kalemleri;
2013/6 ve 2014/6 gelirleri sırasıyla 112 mn. TL’lik ve 261 mn. TL’lik bir defaya mahsus kalemleri
içermektedir.
Gider Yapısı
%12.2
%4.3
%5.9
%2.8
%2.5
2014/6
Gelir
Gider
%28.3
%19.5
%4.6
%6.0
Diğer Giderler
TMSF Primleri
%26.6
Amortisman
Gideri
2013/6
2014/6
%49.4
%43.1
2013/6
2014/6
İşletme Gideri
Personel Gideri
Gider/Ortalama Aktifler
(1) Hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.
23
Kârlılık Oranları*
Ortalama Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı
%19.9
%2.4
%16.5
%15.2
%2.0
%13.7
%1.8
%12.3
%1.6
%1.4
2010
2011
2012
2013
Aktif Kârlılığı
2014/6
2010
2011
2012
2013
2014/6
Özkaynak Kârlılığı
* Tüm hesaplamalarda geriye dönük 4 çeyrek verisi dikkate alınmıştır.
24
Hisse Performansı ve Temettü Dağıtımı
Piyasa Değeri (TL mn.)
Net Kâr ve Kâr Dağıtım Oranları
27,883
25,836
24,836
%23.2
%23.2
%20.3
%20.1
%17.5
20,978
3,310
2,982
14,963
3,163
2,667
2,372
2010
2011
2012
2013
2014/6
İş bankası aşağıdaki endekslerde yer
almaktadır:
• BIST-100
• BIST-30
• BIST-Banka Endeksi
• Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi
• Morgan Stanley MSCI His. Sen. Endeksi
• Dow Jones Türkiye Titan 20 Endeksi
• Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 Endeksi
2010
2009
Net Kâr
2011
2012
2013
Kâr Dağıtım Rasyosu (*)
* Temettü / Net Kâr
25
Derecelendirme Notları
Derece*
Derece*
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Ulusal Not
BB+ / Negatif / B
BB+ / Negatif / B
trAA+ / trA-1
Yabancı Para Kredi Notu
Türk Parası Kredi Notu
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
Finansal Kapasite Notu
Destek Notu
Destek Derecelendirme Tabanı
BBB- / Durağan / F3
BBB- / Durağan / F3
AA+(tur) / Durağan
bbb3
BB+
Derece*
Banka Finansal Güçlülük Notu
Referans Kredi Değerlendirme
Notu
Yabancı Para Mevduat Notu
Türk Parası Mevduat Notu
Uzun Vadeli Yabancı Para
İhraççı Notu
* Uzun Vadeli / Görünüm (eğer varsa) / Kısa Vadeli
D+ / Durağan
ba1
Baa3 / Negatif / P-3 (Prime 3)
Baa3 / Negatif / P-3 (Prime 3)
Baa3/ Negatif
26
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
27
Kredi Kartı Pazarı
• Farklı müşteri segmentleri için 41 farklı
ürün bulunmaktadır.
• Müşterilere 275,588
üye işyeri
ve 279,237
satış noktası
aracılığı ile «Maxipuan» fırsatı
sunulmaktadır.
• 6.4 milyonu İş Bankası müşterilerinde
olmak üzere, piyasadaki
özellikli kart sayısı 9.3 milyona ulaşmıştır.
• İş Bankası dünyanın 4. büyük ödeme
sistemi JCB ile anlaşma imzalayan
Türkiye’deki ilk bankadır.
(TL milyon)
2013/6 2014/6 Değişim
Kredi Kartı Cirosu
26,148
28,864
%10
%13
%13
-
24,733
29,059
%17
Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı
%13
%13
-
Toplam Kredi Kartı Bakiyesi
9,863
10,153
%3
Kredi Kartı Sayısı (000)
6,081
6,417
%6
260,027 261,482
%1
Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı
Üye İşyeri Cirosu
POS Terminal Sayısı
* Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre
28
İlk ve En Büyük Yatırım Fonu Sağlayıcısı
Farklı risk grupları için tasarlanmış 26 farklı tipte yatırım fonu bulunmaktadır.
Yatırım Fonları (TL mn.)
7,090
2010
Yatırımcı Sayısı
6,430
6,508
6,789
7,330
2011
2012
2013
2014/6
Yatırım Fonları Yönetim
Gelirleri (TL mn.)
52
55
%5.0
%4.7
2013/6
Gelir (TL mn.)
801,402
826,292
806,567
801,246
2011
2012
2013
2014/6
693,003
2010
• 9 adet A, 17 adet B tipi yatırım fonu ve 801
binin üzerinde yatırımcısı ile İş Bankası, bu
alanda sektörde en çok tercih edilen
bankadır.
• Yatırım fonları piyasasında İş Bankası’nın
pazar payı %22,7’dir.
2014/6
Brüt Komisyon Gelirlerindeki Pay
29
Güçlü Bireysel Müşteri Tabanı
… maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir.
Maaş Anlaşmaları (TL mn.)
13.960
15.596
Elektronik Fatura Talimatı
13.981
12.752
5.842.862
5.798.926
2013/6
Tutar (milyon TL)
2014/6
2013/6
2014/6
Tutar (milyon TL)
Aktif Talimat Sayısı
• 30.06.2014 itibarıyla, maaş hesapları sayısı 1.146.146’dır.
• Elektronik fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli araçlardır.
• Maaş anlaşmaları, Banka için önemli çapraz satış fırsatları sunmaktadır.
30
İş Bankası Hakkında
4
Finansal Göstergeler
8
Bireysel Bankacılık
28
Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
32
31
İş Bankası ve İştirakleri
… Türkiye’deki en büyük şirket gruplarındandır.
İş Bankası
Ana Faaliyet Kolları
Bankacılık Hizmetleri
Diğer Faaliyet Kolları
Finansal İştirakler
Finansal Olmayan İştirakler
Kurumsal Bankacılık
Sigorta
Cam
Ticari Bankacılık
Bireysel Emeklilik
Telekomünikasyon
Bireysel Bankacılık
Aktif Yönetimi
Özel Bankacılık
Girişim Sermayesi
Sermaye Piyasası
İşlemleri
Yatırım Bankacılığı
Diğer Bankacılık
Hizmetleri
GYO
Diğer
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Aracı Kurum
32
İştirak ve Bağlı Ortaklık Portföyü
Sektörel Dağılım
Telekom Diğer
%9.4 %6.7
Cam
Bankalar
%18.9
Sigorta
%36.7
Finansal Olmayan
%52.8
%19.1
Finansal
%47.2
%9.1
Finansal Kur.
• 30 Haziran 2014 itibarıyla, İş Bankası’nın 19
iştirak ve bağlı ortaklığı vardır.
• 2002 yılından beri 41 iştirak ve bağlı ortaklık
satılmıştır.
• 30 Haziran 2014 itibarıyla, iştirak ve bağlı
ortaklıkların toplam aktifler içindeki payı
%3,8’dir.
Borsaya Kote Olan
%71.7
Borsaya Kote Olmayan
%28.3
33
Cam
Genel Bilgi
Pazar/Üretim Payları (%)* 1
Türkiye
• Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam
elyafı, soda ve krom kimyasalları alanlarında
Türkiye’nin pazar lideri
• Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan
yaşamsal coğrafyasının önde gelen cam
üreticisi
• Şişecam’ın %65,47’si İş Bankası’na aittir.
Düzcam
Cam Ev Eşyası
Cam Ambalaj
Cam Elyafı
Soda Külü5
Krom Kimyasalları6
68,0
67,0
80,0
50,0
76,0
84,0
Avrupa2,3
18,24
26,0
6,0
6,7
16,0
49,0
Dünya3
3,8
12,0
2,5
1,7
3,6
26,0
Finansal Bilgi (Konsolide, UFRS)
ABD Doları (Milyon)
2014/03
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Net Satış
Uluslararası Satışlar 1
5.582
3.218
776
418
Brüt Kâr
FAVÖK
233
172
2013/12
5.436
3.132
2.819
1.326
707
579
1. İhracat ve yurtdışı üretimden satışları içermektedir.
2. Türkiye dahil pazar payları. Soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve
Ukrayna dahil değildir.
3. Üretim/kapasite payları.
4. Rakiplerimizin Avrupa’da kapanan düzcam hatları dikkate alınmıştır.
5. Soda Ürünleri; Ağır Soda, Hafif Soda ve Rafine Sodyum Bikarbonat
bazlıdır. Soda Külünde Türkiye ve Bosna satışlarımız da Avrupa Pazar payı
içinde değerlendirilmiştir.
6. Krom kimyasalları, Bazik Krom Sülfat bazlıdır.
*30.06.2014 itibarıyla.
34
Şişecam Üretim Tesisleri
Düzcam
Cam ev eşyası
Cam ambalaj
Kimyasallar
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet
alanını genişletmektedir.
35
Telekomünikasyon
İş Bankası* %10,00
Türk Telekom %90,00
Avea, Şubat 2004’te Aria ve Aycell’in birleşmesiyle kurulmuştur.
Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve verimlilikte artış sağlanmış, faaliyetlerde
kayda değer ölçüde sinerji yaratılmıştır.
Birleşme tarihinden bu yana Avea’nın teknolojik altyapısına yaklaşık 3,7 milyar ABD Doları tutarında yatırım yapılmış, Türkiye
pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur.
Kasım 2008’de 214 milyon Euro bedelle 3G Lisansını alan Avea, Temmuz 2009’dan itibaren müşterilerine 3G hizmetleri
sunmaya başlamıştır.
Avea Haziran 2014 itibarıyla 15,8 milyon abone sayısına ve yaklaşık % 22 pazar payına sahiptir.
19 Kasım 2013’te yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırımı kararı çerçevesinde, iç kaynaklardan karşılanmak
üzere Şirket sermayesi 2.645 milyon TL’den 8.200 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye arttırımı sonucunda, Avea’nın ödenmiş
sermayesinde İş Bankası’nın ve İş Bankası Grubu’nun payları aynı kalmış olup sırasıyla %7,44 ve %10,00 düzeyinde
gerçekleşmiştir.
*Banka risk grubu payıdır.
36
Finansal İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Faaliyet Alanı
Bankanın
Doğrudan
Payı (%)
Banka Risk
Grubu
Payı (%)
Aktif
(USD 000) (3)
Özsermaye
(USD 000) (3)
Pazar Payı
(%)(3)
Pazar Payına
Esas Büyüklük
Yatırım Bankacılığı
40,52
50,00
5.995.210
857.188
17,4
Aktif Toplamı
İşbank AG
Bankacılık
100,00
100,00
1.302.243
178.658
N/A
İşbank Rusya
Bankacılık
100,00
100,00
272.467
65.700
N/A
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (4)
Sigortacılık
-
57,31
1.597.981
423.635
13,6
Prim Gelirleri
Hayat Sigortaları ve
Bireysel Emeklilik
62,00
83,00
3.946.307
237.925
10,9 (1)
Prim Gelirleri
Reasürans
76,64
77,06
954.765
339.587
10,7 (2) (4)
Prim Gelirleri
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş(4)(5)
Aracı Kurum
65,65
70,69
2.555.274
403.733
8,2 (4)
İşlem Hacmi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş(4) (5)
Aracı Kurum
-
98,42
386.163
34.652
2,5 (4)
İşlem Hacmi
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4)
Yatırım Ortaklığı
-
36,60
124.172
111.649
50 (4)
Net Aktif Değeri
İş Portföy Yönetimi A.Ş. (4)
Portföy Yönetimi
-
100,00
37.542
35.402
21,8 (4)
Yönetilen Fonlar
İş Finansal Kiralama A.Ş.(5)
Finansal Kiralama
27,79
57,39
1.914.739
303.217
6,2
İşlem Hacmi
Faktoring
-
100,00
632.893
32.798
3,7
İşlem Hacmi
Gayrimenkul Yat.Ort.
42,23
58,04
789.605
541.653
4,0 (4)
Piyasa Değeri
Girişim Sermayesi
-
57,67
118.753
113.508
-
20.628.114
3.679.305
Şirket Adı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.(4)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.(4)
Milli Reasürans T.A.Ş. (4)
İş Faktoring A.Ş.
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(4)
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4)
TOPLAM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
30.06.2014 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde üretilen katkı payı tutarı toplamı 24,5 milyar TL olup Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin katkı payı tutarı toplamı
4,9 milyar TL’dir.
Milli Reasürans T.A.Ş. reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın yaklaşık %11’ine sahiptir. Geri kalan %89 ‘lik pazar payını yabancı reasürans şirketleri
paylaşmaktadır.
30.06.2014 itibarıyla
31.03.2014 itibarıyla
Konsolide tutar
37
Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
Süleyman H. Özcan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 02
E-posta : [email protected]
Alper Turgal
Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Telefon : + 90 212 316 16 10
E-posta : [email protected]
38
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 359 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа