close

Enter

Log in using OpenID

3 — türkiye cumhuriyeti hükümeti ile so¥wt sosyalist cumhuriyetleri

embedDownload
—3—
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SO¥WT SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ
BttÖJİĞf A^^SmÖAWKARADfiNt2?DE KTTA" SA^tfrJmiSfrttR^^
ANLATMA"
Türitiy* G^aıhuriv^H^
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında mevcut bulunan iyi komşuluk
ve dostça işbirliği ilişkilerini derinleştirmek ve genlşltttnte^ isteğinden hareketle,
TMı^y^ ttk^tiyeti
yi Sûvy^i Sosyalist' CtaMkatyitikt BMğftfîft Jüfa* sal^rlÖglirîM* dötâl' m e l t e m i
araştırmak ve işletmek amacıyla uluslararası hukuka uygun olarak egemen h^îâlîn^^Uyg1i1a1Slg1^, Karâtferifi'tfe
kıta sahanflığmın ilgili bölgdıeribin sınırınım saptanmasını dileyerek,
Karadeniz'de kıta Sahanlığı smıriamdırmasıınaa halkça ilkeler esasına göre yapılmasını kabul ederek,
Uluslararası hukukun ilgili ilkelerini ve-kttrailaNRiigto^Rttn^^ulVHKİiHmfak)
Aştğ&lâk'f has^MaWâ*a%fâftn1şlâT^ır ;
MADDE — 1.
Karadeniz'de Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında kıta sahanlığı
sınırı, 17 Nisan 1973 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü­
kümeti affts«Mta*Xarad«niz'de Türk» ve^Sorvyet karasuları arasftıriakf*den1]ph4tiu^'ha#HM»'tesîWtî*hslWc<n'dr proto­
kol ile saptonam Karadeniz'de Türk ve^-Sovyet karasuları sınırının son nokU»K«Jaıı başlayan çizgidir. Bun­
dan sonra, bu çizgim genetl»W&'Batı» yönünde giderek koordinatları aş»|ltd*»»östdH*«ıv
ENLEM
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
KUZEY
BOYLAM
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
DERECE
35'41"
57'ÖO"
01'52"
08'21"
20'15"
25'28"
10*55"
26'04"
26'08"
11'17"
11*50"
20'43"
DOĞU 41 DERECE 16*33"
D©ÖU-,40-DERECE 41'33"
DOĞU 40 DERECE 26*00"
DOĞU 39 DERECE 49'37"
DOĞU 39 DERECE 00*13"
DOĞU 38 DERECE 32'10"
DOĞU 36 DERECE 50'42"
DOĞU 36 DERECE 10*57"
DOĞU 35 DERECE 30'25"
DOĞU 34 DERECE 13 W
DOĞU 33 DERECE 36'56"
DOĞU 32 DERECE OO'OO"
Noktalardan geçer.'
Akit Taraflar bu anlaşma aktedildiği zaman Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir­
liği arasında kıta sahanlığı sınırlandırması çizgisinin 43 derece 20*43" enlem ve 32 derece 00*00" boylamı
koordinatları 43 derece 20'43" enlemi ve 32 derece OO'OO" boylamı olan nokta ile koordinatları enlemi 43 de­
rece 26'59" ve boylamı 31 derece 20'48" olan nokta arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırma çizgisinin Batı
yönünde daha uzağa çizilmesi konusunun çözümüne gelince, taraflar bunun çözümlenmesinin ileride ve bu­
nun için uygun bir zamanda yapılacak müteakip görüşmeler sırasında gerçekleştirileceği hususunda anlaşmış­
lardır.
• MilltGüreflük Komiyi-
{S.-S*^:^)'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content