close

Вход

Log in using OpenID

Ders slaytları

embedDownload
İş Kurma ve Geliştirme
Umut Al
[email protected]
BBY 363, 8 Ekim 2014
-1
Başlamadan Önce I






Zaman
Para
Bağlantılar
Ne satacaksınız?
Kime satacaksınız?
Pazar var mı?
BBY 363, 8 Ekim 2014
-2
Pazar Araştırması






Hangi ürün/hizmet
Ne amaçla,
Kimler tarafından,
Nasıl,
Ne kadar ve
Nereden satın alınacaktır/alınmaktadır
BBY 363, 8 Ekim 2014
-3
Pazar Araştırması Destekleri
BBY 363, 8 Ekim 2014
-4
Pazar Araştırması Yaklaşımları





Anket
Odak grup çalışması
Görüşme
Gözlem
Alan denemesi
Kaynak: http://www.allbusiness.com/marketing/market-research/1287-1.html
BBY 363, 8 Ekim 2014
-5
Başlamadan Önce II





Şirketin misyonu
Amaçları
Kısa dönem hedefler
Uzun vadeli hedefler
Başarı ölçütleri
BBY 363, 8 Ekim 2014
-6
KOSGEB


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı => http://www.kosgeb.gov.tr
Kuruluş yılı: 1990
BBY 363, 8 Ekim 2014
-7
Başlangıç Yeri?
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
-8
Girişimcilik Destek Programı
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
-9
Girişimcilik Destek Programı
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 10
Yeni Girişimci Desteği Aşamaları
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 11
Yeni Girişimci Desteği
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 12
Yatırım Teşvikinde Bölgeler
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 13
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 14
Krizi Fırsata Çevirmek!
Kaynak: Deutsche Welle, 2010
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 15
İş Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 16
İş Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 17
İş Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 18
İş Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı
Kaynak: http://www.ipekyonetim.com/
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 19
İşletme Türleri
Kaynak: http://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 20
Şirketler
Kaynak: http://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 21
Şirketler
Kaynak: http://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 22
Şirketler
Kaynak: http://www.tobb.org.tr/TurkiyeTicaretSicilGazetesi/Sayfalar/TicariIsletmeTipleri.html
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 23
İş Planının Kapsaması Gerekenler
Kaynak: Crego ve diğerleri 1993:19
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 24
İş Planlama Süreci
Kaynak: Crego ve diğerleri 1993:25
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 25
İş Planı: Bilinmesi Gerekenler




Firma yönetiminin bağlılık ve katılımı
İş planını uygulamaktan sorumlu yönetici ve
elemanlar planın geliştirilmesine aktif olarak
katılmalı
Planlama süreci, firmanın pazarındaki ve
çevresindeki eğilimlerle ilgili ve ileri görüşlü
olmalı
Amaçlar, stratejiler ve performans hedefleri
firmanın bütün işlevleri açısından
birbirleriyle tutarlı olmalı
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 26
Tartışma






Üniversitede okurken iş kurmanın
zorlukları, avantajları…
Kendi işinin patronu olma düşüncesi
Sürdürülebilirlik konusu
Adanmışlık
Ürün/hizmet tercihi
İyi bir fikir
BBY 363, 8 Ekim 2014
- 27
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 861 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа