close

Enter

Log in using OpenID

Ders slaytları

embedDownload
Bilginin Görselleştirilmesinde
Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı
Umut Al
[email protected]
BBY 375, 12 Aralık 2014
-1
Sosyal Ağ Analizi
?????
BBY 375, 12 Aralık 2014
-2
Amaçlar




Toplulukların yapısını incelemek
Ağ yapılarını betimlemek
Topluluklar arasında kolayca
gözlemlenemeyen ilişkileri
görselleştirmek
Mevcut bağlantıları modellemek
BBY 375, 12 Aralık 2014
-3
Farklı Alanlarda Kullanım






Sosyoloji
Antropoloji
Sosyal Psikoloji
Ekonomi
İletişim
Matematik
BBY 375, 12 Aralık 2014
-4
Sosyal Ağ Analizi Literatürü
BBY 375, 12 Aralık 2014
-5
İlgili Kavramlar
BBY 375, 12 Aralık 2014
-6
Bağlantılı – Bağlantısız Ağlar
BBY 375, 12 Aralık 2014
-7
Grafiklerdeki Bağlantı Türleri
Zayıf
Tek yönlü
Güçlü
Tekrarlamalı
BBY 375, 12 Aralık 2014
-8
Matrisler ve Ağlar
BBY 375, 12 Aralık 2014
-9
Dendogram ve Kümeleme
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 10
Çizge Kuramı



Leonhard Euler
Königsberg’in Yedi Köprüsü
Aynı köprüden iki kez geçmeksizin yedi
köprünün tümünden geçmek mümkün mü?
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 11
Merkezilik

Derece (degree) merkeziliği


Yakınlık (closeness) merkeziliği


Bir birimin derece merkeziliği o birimin kaç tane
bağlantıya sahip olduğunu gösterir.
Yakınlık, bir birimin ağdaki diğer birimlere en kısa
uzaklıklarının terslerinin toplamıdır. Aynı zamanda bir
birimin ağdaki diğer birimlere ne kadar hızlı
bağlanabileceğini yansıtır.
Arasındalık (betweenness) merkeziliği

Bir birimin birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayan
birimlerle ne düzeyde bağlantı içinde olduğunu gösterir.
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 12
Örnekler
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 13
Dedikodu Ağı
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 14
Dedikodu Ağı
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 15
Terörist Ağı
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 16
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 17
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 18
Bilimsel İşbirliği Ağı
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 19
Uluslararası Aramalar
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 20
Uzun Süreli Uluslararası Aramalar
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 21
İsrail-Ürdün-Birleşik Arap Emirlikleri
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 22
İsviçre
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 23
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 24
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 25
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 26
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 27
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 28
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 29
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 30
Yararlanılan Kaynaklar





Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye'nin bilimsel yayınlarının
sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. (TÜBİTAK Sosyal
Bilimler Araştırma Grubu - Proje No: SOBAG 110K044). 12 Aralık 2014
tarihinde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/SOBAG110K044.pdf adresinden erişildi.
Otte, E. ve Rousseau, R. (2002). Social network analysis: a powerful
strategy, also for the information sciences. Journal of Information
Science, 28(6): 441–453.
Unwin, A., Theus, M. ve Hofmann, H. (2006). Graphics of large
datasets: Visualizing a million. Singapore: Springer.
Wasserman, S. ve Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods
and applications. New York: Cambridge University Press.
Yang, C.C. (2008). Knowledge discovery and information visualization
for terrorist social networks. Intelligence and Security Informatics:
Techniques and Applications içinde s. 45-64.
BBY 375, 12 Aralık 2014
- 31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content