close

Enter

Log in using OpenID

"Türk göçmen geçmişine sahip üstün zekalılar" ileri eğitim kampanyası

embedDownload
2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
"Türk göçmen kökenli üstün yeteneklilere"
yönelik ileri eğitim programı
Alman ortaklar
Marold Reutlinger ve Prof. Dr. Albert Ziegler, FriedrichAlexander Üniversitesi, Erlangen-Nürnberg, Pedagojik
Psikoloji Kürsüsü
Türk ortaklar
Prof. Marilena Zinovia Leana-Taşçılar, İstanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel Fakültesi Özel Eğitim Bölümü (Department
of Special Education)
Etkinlik
Almanya'da beş farklı yerde (Berlin, Hamburg,
Köln/Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart) düzenlenecek birer
günlük çalıştaylar
Kısa açıklama:
İstatistiksel olarak incelendiğinde nüfusun % 2,5 ilâ 5'lik bir kesiminin üstün yetenekli
olduğu, her on kişiden birinin ortalamanın oldukça üzerinde ileri yetenekli olduğu
gözlenmektedir. Alman okullarındaki göçmen kökenli yaklaşık 1,8 milyon çocuk arasında
yaklaşık 90.000 üstün yetenekli ve 180.000 ortalamanın üzerinde yetenekli çocuk olduğu
düşünülmektedir. Ancak bunların çok azı tespit edilmekte ve bu sebeple gelişimleri
yeterli düzeyde desteklenmemektedir.
Fikirler Yarışması kapsamındaki "Türk göçmen kökenli üstün yeteneklilere yönelik ileri
eğitim programı (HotM)" bu soruna çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. İleri yeteneklilerin
teşhisi ve teşvik edilmesi, Nürnberg Friedrich-Alexander Üniversitesi Pedagojik Psikoloji
kürsüsünün ağırlık noktalarından biridir. Yine bu alanda araştırmalar yürüten Türk ortak
İstanbul Üniversitesi ile birlikte, üstün yeteneklilerde kültürel sebeplere dayalı farklı bakış
açıları araştırılarak, "HotM" kapsamında bunun nasıl kendini gösterdiği sorusu ele
alınacak ve buna yönelik bir çalışma yürütülecektir. Elde edilen bulgular Almanya
çapındaki ileri eğitim programında kullanılacaktır.
26.05.14
1
Amaç, Türk göçmen kökenli çocukların ebeveynlerini, öğretmenleri, eğitim fakültesi
öğrencilerini, eğitim sektörü çalışanlarını, dernek temsilcilerini ve medya temsilcilerini
"HotM" konusunda duyarlılaştırmak ve bilgilendirmektir. Ortaklar, üstün yeteneklilik
üzerine Almanca ve Türkçe dillerinde Almanya'nın beş farklı yerinde düzenleyecekleri
çalıştaylarla çeşitli tespit ve teşvik etme olanaklarını tanıtacaklar ve üstün yeteneklilerin
kültürel farklılıklardan kaynaklı problemlerini ele alacaklardır. Çalıştaylarda ayrıca bilinen
yerel irtibat noktaları ve ağ oluşturma olanakları (danışmanlık veren kurumlar ve yerel
merkezler gibi) tanıtılacaktır.
Ön araştırma ve çalıştaylardan elde edilen bulgular, kalıcılığının sağlanması amacıyla bir
broşürde iki dilde özetlenecek ve böylece katılımcıların gelecekte bilgileri çoğaltıcı rolünü
üstlenerek, "HotM" konusuyla diğer ilgili kişileri (örn. eğitmenleri) duyarlılaştırabilmesi
sağlanacaktır.
Bu ileri eğitim programı ile Almanya'da Türk göçmen kökenli binlerce üstün yetenekli
çocuk ve gencin ortalamanın üzerinde yeteneklere sahip olduğu ve bunların tespit edilip
desteklenmesi gerektiği konusunda temel bir farkındalık yaratılacaktır.
26.05.14
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content