close

Вход

Log in using OpenID

bağımsız denetım standartlarına toplu bakış, uygulamada

embedDownload
MODAVİstanbul Şubesi,
X. Uygulamalı Bağımsız Denetim Çalıştayı
BAĞIMSIZ DENETIM STANDARTLARINA TOPLU BAKIŞ, UYGULAMADA
KARŞILAŞILAN SORUNLAR, KAPSAMLI BİR BAĞIMSIZ DENETIM
UYGULAMASI
21 Mart 2014 BahçeĢehir Üniversitesi-B- Konferans Salonu, BeĢiktaĢ/ Ġst
MÖDAV İstanbul Şubesi, Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği kapsamında düzenlemekte olduğu ve
Ernest Young Denetim Şirketi’nin uzmanları ile birlikte gerçekleştirilecek olan Bağımsız Denetim
Standartlarına Toplu Bakış, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kapsamlı Bir Bağımsiz Denetim
Uygulaması konulu 10. Çalıştaya başta muhasebe meslek mensupları olmak üzere muhasebe ve
denetimle ilgilenen herkesi davet ediyor. Katılımcıların aşağıdaki bilgileri içeren kayıt formunu
doldurarak kayıt yaptırması ve kayıt formu İle Vakfımızın aşağıda belirtilen banka hesabına
yatıracakları 150 TL gönüllü bağış dekontunu yine aşağıda belirtilen e-mail adreslerine
göndermeleri gereklidir.
MODAV üyeleri ve Üniversite öğrencilerinin bağış yapması
doldurarak kayıt yaptırmaları gereklidir.
beklenmez ancak, bilgi formunu
Çalıştay programı ekte/aşağıda sunulmuş olup katılımcılar için çay ve kahve arası ikramları
ücretsizdir. Ancak katılımcılar öğle yemeğini dilerlerse fiks menu 25 TL karşılığı üniversite öğretim
üyelerinin restaurantı C Teras da, dilerlerse kampüsteki diğer cafe ve restaurantlarda yiyebilirler.
Katılımcı Kayıt Formu
ADI SOYADI-UNVANI
ÇALIġTIĞI VEYA MENSUBU OLDUĞU
KURUM
TELEFON
E MAĠL
Öğle yemeği için C teras da Rezervasyon
isteyip istemediğiniz
Bu formu doldurarak ve varsa bağış dekontunuzu ekleyerek lütfen aşağıdaki e mail
adreslerine gönderiniz:
[email protected]
[email protected]
Faks: 0216 455 41 25
ĠletiĢim Ġçin Sırasıyla aĢağıdaki telefonlardan arayabilirsiniz:
Öğr. Gör. Dr. Hümeyra Adıgüzel: 0212 381 56 29
Prof. Dr. Nuran Cömert
: 0532 376 66 27
MODAV ĠSTANBUL ġubesi ÇalıĢtay
BağıĢ Hesabı
PROGRAM
9.00-9.15
9.15-10.15
T İş Bankası Cemil Topuzlu Şubesi (1162)
Hesap NO: 279747
IBAN: TR710006400000111620279747
www.modav.org.tr
AçılıĢ
Bağımsız Denetimle İlgili Düzenlemeler ve Sorunlar


Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ömer Lalik
KonuĢmacılar:
Mehmet Kaya KGK Başkan Yardımcısı
Seda AkkuĢ, EY, Partner,PPD/Assurance, Güney Bağımsız Denetim SMMM
A.Ş
10.15-10.30
10.30-12.00
Çay Kahve Arası
12.00-13.30
13.30-15.00
15.00-15.15
Çay Kahve
15.15-17.30
Öğle Yemeği

Bağımsız Denetim Standartlarına Toplu Bakış
KonuĢmacı : Seda AkkuĢ, EY, Partner,PPD/Assurance, Güney Bağımsız
Denetim SMMM A.Ş
Pratikte Bağımsız Denetim Nasıl Yapılır?
Bağımsız Denetimin Aşamaları İtibariyle Uygulama
KonuĢmacı :
EY, Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş
Seda AkkuĢ, Ġlkay Alpkaya ,Onur Ünal,
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 092 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа