close

Enter

Log in using OpenID

İçindekiler, Contens - Hukuk Fakültesi,Melikşah Üniversitesi

embedDownload
İÇİNDEKİLER
Makaleler
Prof. Dr. Jeffrey E. THOMAS
Understanding Rule of Law/Supremacy of Law and Underlying Obstacles in Turkey and
Around the World..........................................................................................................................13
Prof. Dr. M. Tevfik GÜLSOY
Anayasal Yönetimde Yasa Yapım Süreci ve Hukukun Üstünlüğü ...................................................21
Yrd. Doç. Dr. Önder TOZMAN
The New Version of Turkish Penal Code Article 301: An Evaluation .............................................41
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZSUNAR
Principatus Döneminde Romalı Askerlerin Hukukî Durumu ..........................................................63
Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Evde Hizmet Sözleşmesi ......................................................93
Sezai ÖZTÜRK
Almanya'daki Çalışmalara Ait Primlerin İadesi Halinde Ülkemizde Yurt Dışı Borçlanma Hakkı
ve Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti .....................................................................................133
Kitap Tanıtımı
Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ
Eski ve Yeni Türk Taşınır Eşya Satım Hukukunda Alıcının Haklarına Eleştirel Bir Yaklaşım Türk Taşınır Satım Hukukunun, CISG, BGB ve Avrupa Sözleşme Hukukunun Temel Metinleri
Işığında Uyumlaştırılmasına Bir Katkı (Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR) ...............................................153
Akademik Etkinlikler
Hocalı Soykırımı Konferansı .........................................................................................................157
Amerikan Başkanlık Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği ........................................................159
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Belmont Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortaklaşa
Yaz Okulu Programı .....................................................................................................................160
CONTENTS
Articles
Prof. Dr. Jeffrey E. THOMAS
Understanding Rule of Law/Supremacy of Law and Underlying Obstacles in Turkey and
Around the World..........................................................................................................................13
Assoc. Prof. Dr. M. Tevfik GÜLSOY
Constitutional Law Construction Management Process and the Rule of Law ...............................21
Assist. Prof. Dr. Önder TOZMAN
The New Version of Turkish Penal Code Article 301: An Evaluation .............................................41
Assist. Prof. Dr. Erdal ÖZSUNAR
The legal status of Roman soldiers in the age of Principatus ........................................................63
Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ
Contracts of Employment at Home at the Turkish Code of Obligations ........................................93
Sezai ÖZTÜRK
Right to Foreign Debt in Turkey and Determination of Insured Start Date .................................133
Book Review
Res. Assist. Yusuf GÜLEŞCİ
Eski ve Yeni Türk Taşınır Eşya Satım Hukukunda Alıcının Haklarına Eleştirel Bir Yaklaşım Türk Taşınır Satım Hukukunun, CISG, BGB ve Avrupa Sözleşme Hukukunun Temel Metinleri
Işığında Uyumlaştırılmasına Bir Katkı (Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR) ...............................................153
Academic Activities
Hocalı Soykırımı Konferansı .........................................................................................................157
Amerikan Başkanlık Sistemi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği ........................................................159
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Belmont Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortaklaşa
Yaz Okulu Programı .....................................................................................................................160
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
91 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content