close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağları

embedDownload
03.04.2014
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Ağları
Bir Bilgisayar Ağı,
İki ya da Daha Çok Sayıda Bilgisayarın

(Donanım Elemanının) Birbirleri ile Karşılıklı
Bağlantılı Olarak Kullanılması ile Bilgi ve Kaynak

Paylaşımına Olanak Sağlayan Yapı.


Tarihçe,
1950’lerde
1950’lerde
1960’larda
1980’lerde
Radar Sistemlerinde
Havayolu Sistemlerinde
ABD Askeri Sisteminde
Sivil Internet Uygulamaları
34
Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları
Temel Fonksiyonları





35
Kaynak Paylaşımı
Veri / Bilgi Paylaşımı
Uzaktan Yönetim
İletişim
Sunucu / İstemci,
 (Server) Ağ İşletim Sistemini Yürüten ve
Kaynakları Barındıran Ağ Elemanı
 (Client) Sunucudan Hizmet Alan Ağ Kullanıcı
Elemanları
İstemciler Ağa Sunucu Üzerinden Bağlanırlar.
Ağ Bileşenleri



Sunucu / İstemci
Ağ Ortamı
Ağ Elemanları
36
Bilgisayar Ağları
37
Bilgisayar Ağları
Ağ Yerleşimi


(Network Topology) Ağı Oluşturan Araçların Ne
Şekilde Birbirlerine Bağlı Olduklarını Tanımlar
Ağ Ortamı
 Kablolu Bağlantı (Cu, Fiberoptik)
 Kablosuz Bağlantı (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS)
Ağ Elemanları
 HUB / Switch, Modem
 Kablosuz Erişim Noktaları
Ağ Yerleşimleri
Veri Yolu (Bus) Yerleşimi
Halka (Ring) Yerleşimi
Yıldız (Star) Yerleşimi
Ağaç (Tree) Yerleşimi
38
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
39
1
03.04.2014
Bilgisayar Ağları
Veri Yolu Yerleşimi
Bilgisayar Ağları
40
Bilgisayar Ağları
Yıldız Yerleşimi
Halka Yerleşimi
41
Bilgisayar Ağları
42
Bilgisayar Ağları
Ağaç Yerleşimi
43
Bilgisayar Ağları
Yerel Alan Ağı (LAN)
 Yerel Alan Ağı (LAN)
Bir Yerleşke, Bina ya da Şube İçerisinde
Oluşturulan Ağ Yapısı.
 Geniş Alan Ağı (WAN)
Ülke / Dünya Geneline Yayılan Ağ Yapıları.
Genellikle Çok Sayıda Yerel Ağ Barındırır.
44
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
45
2
03.04.2014
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Ağları
Geniş Alan Ağı (WAN)
Geniş Alan Ağları (WAN)
 IntraNet, Kapalı ya da Giriş Sınırlamalı
 ExtraNet, İş Ortaklarını da Kapsayan Nitelikte
 InterNet, Global ve Açık, HTTP, FTP, POP3..
46
Bilgisayar Ağları
47
Kurumsal Kaynak Planlaması
Ağ Protokolleri
En Genel Tanımı ile KKP (ERP), Bir Kurumda
Süregelen Tüm Bilgi Akışının Bütünleşmesini
Sağlayan Ticari Yazılım Paketleridir.
Bu Sayede İşletmeler,
 İş Süreçleri Arasında,
 İş Birimleri Arasında,
 Diğer İşletmelerle Arasında,
Gerçek Zamanlı Bağlantı Kurabilirler.
Ağ Üzerindeki Bilgisayarların Birbirleri İle
İletişimlerini Sağlayan Kuralları Tanımlar
• OSI Modeli
• TCP/IP Protokolleri
Bant Genişliği
• (Bandwidth) Veri Transfer Kapasitesi
• Saniyede Veri Transfer Miktarı
48
Kurumsal Kaynak Planlaması
Kurumsal Kaynak Planlaması
ERP Sistemi,
 Muhasebe, Finans,
 Satış, Satın Alma, Pazarlama,
 Üretim, Üretim Planlama,
 Stok Yönetimi, Kalite Yönetimi,
 İnsan Kaynakları Yönetimi,
Gibi Fonksiyonları Bütünleşik Bir Tarzda Ele
Almaktadır.
ERP’ nin Tarihsel Gelişimi,
 1960’larda Geleneksel Stok Kontrolü
 1970’lerde Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)
(Malzeme Gereksinimleri)
 1980’lerde Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II)
(Finans, Satın Alma, Üretim Planlaması)
 1990’larda Tüm İş Süreçlerini Kapsayan ERP
50
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
49
51
3
03.04.2014
Kurumsal Kaynak Planlaması
Kurumsal Kaynak Planlaması
ERP Yazılımları,
 Modüler Yapıda ve Esnek,
 Sunucu - İstemci Mimarisi ile Çalışan,
 İşletim Sistemi ve Donanımdan Bağımsız,
Yazılımlarıdır.
Çoğu ERP Sistemi,
 Üretim İşletmeleri Odaklı,
 Hizmet İşletmelerine Uyum İhtiyacı İçerisinde.
ERP Yazılımları,
 İşletmelere Özel Olarak Geliştirilebilir,
 Standart Olarak Satın Alınabilir,
 Dış Kaynak Kullanımı Şeklinde Kiralanabilir.
Başlıca Üreticileri,
 Dünya Çapında 500’den Fazla Üretici,
 SAP, Oracle, Microsoft, Sage Group, SSA Global
52
Kurumsal Kaynak Planlaması
53
Kurumsal Kaynak Planlaması
ERP Uygulama Maliyetleri,
 Yazılım Lisansı,
 Donanım Gereklilikleri,
 Servis ve Danışmanlık,
 Eğitim ve İnsan Kaynakları.
Dünya ERP Piyasası,
 2010’da Tahmini 21 Milyar USD
ERP’ nin Faydaları,
 Gerçek Zamanlı Veri Erişimi,
 Doğru ve Tutarlı Raporlama,
 Analiz ve Yönetim İşlevselliği,
 Internet Entegrasyonu,
 Farklı Dil ve Para Birimi Desteği,
 Yerel Mevzuat/Gereksinimlere Uyumluluk,
54
55
Kurumsal Kaynak Planlaması
Kurumsal Kaynak Planlaması
ERP’ nin Faydaları,
 Bütünleşik Yapı ile Karar Sürecinde Hızlanma,
 Kaynakların Ortaklaşa ve Verimli Kullanımı,
 Termin Sürelerinde ve Maliyetlerde Azalma,
 Müşteri Memnuniyetinin Artması,
 Tehditlere ve Fırsatlara Hızlı Tepki Verebilme,
 Örnek Senaryolar Oluşturabilme (Simülasyon).
ERP Uygulamalarında Başarı Koşulları,
 İşletme Yapısına Uygunluk,
 İşletmenin Teknolojik Sistemine Uygunluk,
 Kurumsal Hedeflere ve Stratejilere Uygunluk,
 İş Süreçlerinin Dönüştürülebilirliği,
 Yönetimin ve İnsan Kaynağının Desteği.
56
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
57
4
03.04.2014
Kurumsal Kaynak Planlaması
Müşteri İlişkileri Yönetimi
En Genel Tanımı ile CRM,
Müşteriyi Merkeze Yerleştiren Yönetim
Düşüncesi ve Her Noktadan Müşteri Verilerini
Toplamaya, Analiz Etmeye, Bilgi Üretmeye ve
Bu Bilgileri Tek Bir Çatı Altında Toplayarak
Müşteri Etkileşim Noktalarına Aktarmaya
Dayanan Bilgi Teknolojileri Sistemi.
Başarısız ERP Uygulamalarında,
 Zaman Maliyeti,
 Finansal Maliyet,
 İş Süreçlerinin Aksaması / Durması.
58
Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM Amacı, Müşteri ile İşletme Arasında Sağlıklı,
Verimli, Karlı, Güvene Dayalı Uzun Süreli Bir
İlişkinin Oluşturulması.
İşletme Açısından Fayda, Müşteri Profili ve
Davranışlarının En Yüksek Seviyede
Tanımlanması Sayesinde Müşteri Üzerindeki
Kontrolün Arttırılması.
Müşteri Açısından Fayda, İhtiyaçların İşletme
Tarafından Tespit Edilmesi ve En Uygun
Seçeneklerin Sunulması Sayesinde Zaman ve
Enerji Tasarrufu Sağlanması.
Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM Düşüncesinin Kaynakları,









61
Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM Sistemleri,
 Operasyonel Sistemler, Müşteri ile Temas
Noktalarında Veri Toplama ve Paylaşımını
Sağlayan CRM Bileşenleri.
CRM Düşüncesinin Sonuçları,

Pareto Prensibi (%80-%20)
Çapraz Satış (Cross-Selling)
Üst Ürün Satışı (Up-Selling)
Farklılaşmış Fiyatlama (Differential Pricing)
Ismarlama Seri Üretim Teknolojisi





62
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
Yeni Müşteri / Sadık Müşteri
Pazar Payı / Cüzdan Payı
Ürün Karlılığı / Müşteri Karlılığı
Müşteri Kazanımı / Terk Oranında Azalma
Hesap Adedi / Karlı Müşteri Adedi
Anket / Davranış Modellemesi
60
Müşteri İlişkileri Yönetimi

59
Şube Otomasyonu
Satış Noktası Otomasyonu, Internet
Self Servis Uygulamaları (ATM, Kiosk)
Sesli Yanıt Sistemleri
Çağrı Merkezleri
63
5
03.04.2014
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM Sistemleri,
 Analitik Sistemler, Operasyonel Süreçlerden
Elde Edilen Verilerin Yönetilmesi, Analizi ve
Üretilen Bilgilerin Değerlendirilerek
Uygulanmasına Dayanan CRM Bileşenleri.



CRM Projelerinde Başarı Unsurları,




Veri Tabanları
Veri Ambarları ve Veri Madenciliği
Kampanya Yönetimi
Müşteri Merkezli Yönetim Anlayışı
Yetişmiş İnsan Kaynağı
Doğru CRM Yazılımı
Doğru CRM Uygulaması
CRM Projelerinin Başarı Oranı Oldukça Düşük!
(%30 Seviyelerinde)
64
65
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
CRM Uygulamaları,
 Global Bilgi
CRM Araştırma* Sonuçları,
 Müşteri Başına Karlılığı Arttırdı (%73)
 Müşteri Başına Satışı Arttırdı (%57)
 Müşteri Sayısını Arttırdı (%46)



Kritik Başarı Faktörü (%60)
*ABD

66
posta.marmara.edu.tr/~ocakir
Başlıca CRM Yazılımı Üreticileri,

de Milyon USD Ciro Seviyesindeki 110 Firma Yöneticisi ile.
Digitürk, Pınar Su, AvivaSA, Bilyoner, BP, Sony
Ericsson, P&G Türkiye, Superonline, Alo Gıda
Tarım Bakanlığı ve Ukrayna'da faaliyetlerini
sürdüren Life, Maxi Card ve Viasat.
Müşteri Memnuniyeti (%83)
SalesForce, SugarCRM, SageGroup, Maximizer.
67
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
440 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content