close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak

embedDownload
SİRKÜLER
2014/24
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 27.10.2014
Konusu
: 2014 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Hesaplamalarında Esas Alınacak 30.09.2014
Tarihli Döviz Kurları
Mevzuat
: 27.12.1998 Tarih ve 23566 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 217 Seri Nolu
Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
30.09.2014 İTİBARİYLE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI
Geçici Vergi ile ilgili olarak 27.12.1998 Tarih ve 23566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 217 Seri
Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve
Alacakların Değerlemesi” başlıklı 3.1. bölümünde geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar
ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de geçici vergi
döneminin kapandığı tarih (30.09.2014) itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak belirleneceği
belirtilmektedir.
Buna göre 2014/ 3. dönem geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak 30.09.2014 tarihli bazı yabancı
paraların Merkez Bankası Döviz Alış Kurları aşağıdaki gibidir.
1 ABD Doları
1 Euro
1 İngiliz Sterlini
1 Suudi Arabistan Riyali
100 Japon Yeni
2.2789
2.8914
3.6933
0.60756
2.0757
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 34696 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
www.senaymm.com.tr e-mail : info@senaymm.com.tr
29.09.2014 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kurları
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 09/29/2014 by the Central Bank of Turkey
Bülten No: 2014/187
Döviz
Döviz
Efektif
Döviz Kodu
Birim
Döviz Cinsi
Alış
Satış
Alış
Efektif Satış
Currency Code
Unit
Currency
Forex
Forex
B a nkno te
B a nkno te Se l li ng
Buying
Selling
Buying
USD/TRY
1
AUD/TRY
1
DKK/TRY
1
EUR/TRY
1
GBP/TRY
ABD DOLAR I
2.2789
2.2830
2.2773
2.2864
1.9834
1.9964
1.9743
2.0084
0.38784
0.38975
0.38757
0.39065
EURO
2.8914
2.8966
2.8894
2.9009
1
İNGİLİZ STER LİNİ
3.6933
3.7125
3.6907
3.7181
CHF/TRY
1
İSV İÇ R E FR AN GI
2.3895
2.4048
2.3859
2.4084
SEK/TRY
1
İSVEÇ KRONU
0.31289
0.31613
0.31267
0.31686
CAD/TRY
1
KANADA DOLAR I
2.0405
2.0497
2.0330
2.0575
KWD/TRY
1
KUVEYT DİNAR I
7.8634
7.9663
7.7454
8.0858
NOK/TRY
1
NORVEÇ KRONU
0.35198
0.35435
0.35173
0.35517
SAR/TRY
1
0.60756
0.60865
0.60300
0.61321
2.0680
2.0974
AVUSTR ALYA
DOLAR I
DAN İM AR KA
KRONU
SUUDİ
AR AB İSTAN
R İY AL İ
JPY/TRY
100
JAPON YENİ
2.0757
2.0895
BGN/TRY
1
BULGAR LEV AS I
1.4700
1.4893
RON/TRY
1
RUM EN LEY İ
0.65170
0.66023
RUB/TRY
1
RUS RUBLES İ
0.05734
0.05809
IR R / TR Y
100
İR AN R İY AL İ
0.00850
0.00861
CNY/TRY
1
Ç İN YU AN I
0.36857
0.37339
PKR/TRY
1
PAK İST AN R UP İS İ
0.02210
0.02239
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 34696 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
www.senaymm.com.tr e-mail : info@senaymm.com.tr
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Birim
Döviz Cinsi
Çapraz Kur
Döviz Cinsi
Currency Code
Unit
Currency
Cross Rate
Currency
USD/AUD
1
ABD DOLAR I
1.1463
AVUSTR ALYA DOLAR I
USD/DKK
1
ABD DOLAR I
5.8668
DAN İM AR KA KR ONU
USD/CHF
1
ABD DOLAR I
0.9515
İSV İÇ R E FR AN GI
USD/SEK
1
ABD DOLAR I
7.2525
İSVEÇ KRONU
USD/JPY
1
ABD DOLAR I
109.53
JAPON YENİ
USD/CAD
1
ABD DOLAR I
1.1154
KANADA DOLAR I
USD/NOK
1
ABD DOLAR I
6.4586
NORVEÇ KRONU
USD/SAR
1
ABD DOLAR I
3.7510
SUUD İ AR AB İS T AN R İY A L İ
EUR/USD
1
EURO
1.2688
ABD DOLAR I
GBP/USD
1
İNGİLİZ STER LİNİ
1.6234
ABD DOLAR I
KWD/USD
1
KUVEYT DİNAR I
3.4700
ABD DOLAR I
USD/BGN
1
ABD DOLAR I
1.5416
USD/RON
1
ABD DOLAR I
3.4773
RUM EN LEY İ
USD/RUB
1
ABD DOLAR I
39.52
RUS RUBLES İ
USD/ IR R
1
ABD DOLAR I
26669
İR AN R İY AL İ
USD/CNY
1
ABD DOLAR I
6.1486
Ç İN YU AN I
USD/PKR
1
ABD DOLAR I
102.56
PAK İST AN R UP İS İ
BULGAR LEV AS I
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD
1
1.48735
ABDDOLAR I
SDR/TRY
1
3.3926
TÜRKLİR ASI
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 34696 Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
www.senaymm.com.tr e-mail : info@senaymm.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content