close

Enter

Log in using OpenID

Dergi - Forum Ana sayfa

embedDownload
03.04.2014
DERGİ
TASARIMI
Dergi
Siyaset, edebiyat, teknik, kültür, magazin, ekonomi
vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla insanlarla
buluşan süreli yayınlardır.
 Derginin içeriği derginin amacına göre değişiklik
gösteri.
 Derginin içeriğinin değişimi, derginin tasarımında
etkiler.

1
03.04.2014
Dergi

Mizanpaj;
 Grafik
öğelerinin belirli bir çerçeve içinde dengeli olarak
yerleştirilmesi sürecinin genel adı.

Mizanpajda Dikkat Edilecek Hususlar
 Planlama
 İmla
Kuralları
 Orantı ve Görsel Hiyerarşi
 Yazı Karakteri Seçimi
 Harf Büyüklüğü (Punto)
o Bloklama
o Renk Seçimi
o Harf özellikleri (Et
kalınlığı, serif durumu)
o Boşluklar
Dergi / Nasıl oluşur?

Karar verme / Plan
 Bu
ay dergide hangi konular yer alacak
 Bir zaman planı oluşturulur.

Haber Toplama (Veriler)
 Metinler
 İnternet
Karar verilen konular doğrultusunda internet ortamında amaca
uygun metinlerin araması yapılır.
 Yazının kullanılabilir olması en önemli konudur.
 Diğer önemli konu ise telif haklarıdır.

2
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Haber Toplama (Veriler)
 Metinler
 Dizgi
Getirilen yazının hızlı bir şekilde bilgisayar ortamına aktarılması
sürecidir.
 Amaca uygun bir punto ve font seçilmesi işi kolaylaştırır.

 Tarama


(OCR)
Çıkış alınmış yazılar eğer bilgisayar ortamında bulunmuyorsa
kullanılır.
Deşifre

Yapılan ropörtajların düzgün bir şekilde bilgisayar ortamına
aktarılması
Dergi / Nasıl oluşur?

Haber Toplama (Veriler)
 Görseller
 İnternet
İnternet ortamında bulunan görsellerde muhakkak çözünürlük
özelliklerine dikkat etmek gerekir.
 Bulunan görselin ebadına göre çözünürlük önem taşır.
 Görselin ebadı büyükse çözünürlük biraz daha düşük
düşünülebilir. (Enterpolasyon)
 Bulunan görsellerin en az 300 dpi değerinde olması gerekir.
 Bulunan görselin uzantısının baskı da sorunsuz şekilde
kullanılabilecek türde olması gerekir (.pdf, .tiff vb.)

3
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Haber Toplama (Veriler)
 Görseller
 Dijital Fotolar
Dijital fotoğraf makineleriyle yapılan çekimlerden elde edilen
fotolardır.
 Çekim sırasında yüksek kalitede çözünürlük ayarları yapılması
baskı kalitesini olumlu yönde etkiler.

 Tarama
Fotoğraflar (Analog)
Bu gibi durumlarda yüksek çözünürlüğe sahip tarayıcılar tercih
edilmelidir.
 Tarama sırasında ebad kullanılacak ölçüden daha büyük
olmalıdır.
 Çözünürlük 1200 dpi tercih edilmelidir.

Dergi / Nasıl oluşur?

Haber Toplama (Veriler)
 Görseller
 İllustrasyonlar
Logo ve logotypelar
 Çizgiler, şekiller
 Karikatürler

4
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Taslak
 Tasarımı
yapılacak işin verilerine göre, ayrıntılı ya da
ana hatlarıyla hazırlanan eskiz çalışmalarının genel
adıdır.
 Bir taslak çalışması tasarım öncesinde, grafikerin
kafasındakileri kağıt üzerine yansıtmasına olanak
tanır. Böylece hız kazanmış olur.
 Taslak çalışması 3 ana evreye ayrılır.
 Karalamalar
 Ön Taslaklar
 Ayrıntılı taslaklar
Dergi / Nasıl oluşur?
 Karalamalar
 Boyut
ve malzeme sınırlaması olmadan tasarımcının
aklındakini kağıda gelişigüzel aktarmasıdır.
 Ön Taslaklar
 Seçilen karalamalardan
bir ya da ikisinin, ürünün asıl
boyutlarında ya da orantılı olarak küçülmüş, anlaşılır
şekilde kağıda aktarılmasıdır.
 Renk, font, punto, ilgili verilerin nasıl sayfa üzerinde
şekilleneceği görülür.
 Spot, başlık fotoğraf nasıl konumlandırılacağı, metnin
hangi özelliklere sahip olacağı görülür.
 Ayrıntılı taslaklar (story board)
5
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Dergi / Nasıl oluşur?
6
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Dergi / Nasıl oluşur?

Montaj Planı
 Derginin
Basılacağı Kâğıdın Cinsi ( Kuşe Kâğıt, 1. Hamur
Kâğıt vb.)
 Baskı Tekniği ( Ofset, Flekso, Tifdruk vb. )
 Cilt Şekli ( Tel Dikiş, İplik Dikiş vb.)
 Harman Şekli ( İç içe atmalı vb.)
 Kaç Renk Baskıya Girecek ( Tek Renk, Dört Renk)
 Net Ebat ( İşin Bitmiş Ebadı )
 Kaçlı Montajlanacak ( 4’lü, 8’li, 16’lı )
7
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Kullanılan
Paket Programlar
 QuarkXpress
 İndesign
 Word
 Publisher
 Temel
Tasarım İlkeleri
 Daha önceki derslerde görülmüştü. (Bilgisayar Destekli
Grafik Tasarım I, II ve III
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Yazılar
Dizgi yapılan ya da deşifre edilen
 Görseller (fotoğraf)
 Amaca uygun kullanılmak üzere hazırlanan
 Tablolar
 Metin içinde yer alan çeşitli konuları açıklayan
çizelgeler

8
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Çerçeveler
Konu içinde özet ya da dikkat çekmek istenilen
konuların konulduğu yerler
 Çizgiler
 Sayfa içinde konuları ya da sütunları ayırmak için
kullanılır.
 Renkler
 Sayfa Numarası
 Bölüm Başlıkları

Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Bölüm
Başlıkları
9
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Bölüm
Başlıkları
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Bölüm
Başlıkları
10
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Bölüm
Başlıkları
Dergi / Nasıl oluşur?

Tasarım
 Sayfa Elemanları
 Konu giriş
sayfası
11
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Başlık
Spot
Dergi / Nasıl oluşur?
Konu
Başlangıcı
12
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Dergi / Nasıl oluşur?
13
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Dergi / Nasıl oluşur?
14
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Dergi / Nasıl oluşur?
15
03.04.2014
Dergi / Nasıl oluşur?
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi
 Harf, sözcük ve satırlarla boşluklama için
gerekesinen diğer öğelerle belirlenmiş bir sayfa
üzerinde yapılan görsel işlevsel düzenlemeledir.
(Sarıkavak, 1997)
16
03.04.2014
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi
İçerisindeki öznel harflerin, sayıların ve noktalama işaretlerinin
her birisi karakter olarak adlandırılır.
 Büyük harfler majiskül ya da kapital, küçük harfler miniskül
olarak bilinir.
 Yazı karakteri takımı (font, yazı tipi), bir harf biçiminin bütün
alfabesidir. (sayılar dahil)
 Diğer bir deyişle, aynı dizide, aynı ölçüde ve hizada, sayıları,
noktalama işaretlerini de içeren, bütün parçalarıyla öznel
harflerin uygun bir toplamasıdır

Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi (Font)

Dört Temel Font yapılanması vardır.
 Serif (Tırnaklı)
 Times
New Roman
 Sanserif (Düz)
 Arial
 Scirpt (El yazısı
formları)
El yazısı
 Dekoratif
 Deeoratef
17
03.04.2014
Görsel Tasarım İlkeleri

Font Seçimi
Yazı Karakterinin okunurluğu
 Yazı karakterinin açıklığı
 Karakter seçimindeki gürültü faktörü

Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi (Yazı Ailesi)
 Bir
yazı karakterinin değişik efektler verilerek
oluşturulmuş grubuna denir.
Arial yazı ailesi
18
03.04.2014
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi Seçimi
 Serif
durumu
 Uzun soluklu
metinlerde serifli yazı okunurluğu artırır.
 Dikkat çekmek istenilen konularda ise sanserif yazı karakterleri işe
yarar.
 Majiskul
– Miniskül durumu
 Miniskül
harflerin boyutlarındaki değişimler okunurluğu
kolaylaştırır.
 Majiskül harfler düz bir hat oluşturdukları için okunurluk düşük
olur.
 Boşluklar
 Harf arası
 Satır arası (9-12
punto yazıda; 15 punto)
 Paragraf arası
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi Seçimi
 İzleme
 Bütün dokümandaki harf arası boşluklarının aynı olması
gerektiğini ifade eder. (istisnalar her zaman vardır)
 Ayarlama
 Tasarıda ve
düzenlemede çift karakterlere daha özen
gösterilmeli harf arası boşluklar daha fazla
ayarlanmalıdır.
19
03.04.2014
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi Seçimi
 Punto
seçimi
 Punto seçimindeki en önemli kriter hedef kitlenin
özelliğine göre değişir.
 İlköğretim 1. sınıf kitapları : 20-24 punto
 İlköğretim 2. sınıf kitapları : 18 punto
 İlköğretim 3. sınıf kitapları : 14 punto
 İlköğretim 4. sınıf kitapları : 12 punto
 İlköğretim 5. sınıf kitapları : 11 punto
 Daha yukarısı için
: 10 punto
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi Seçimi
 Satır
uzunluğu
 Çok kısa
ve uzun satırlar okuyucuyu yorar.
 Kısa satırlar dikey yönde hareketi zorlar
 Uzun satırlar bir alt satırın bulunmasını güçleştirir.
 Metin yazılarında 9-12 punto bir yazıda her satıra
düşecek olan sözcük sayısı 10-12 olmalıdır. (60-70
vuruş)
20
03.04.2014
Görsel Tasarım İlkeleri

Tipografi Seçimi
 Renk
durumu
 Yazı
ve yazının zemin rengi kontrast oluşturmalıdır.
 Genel okuyucular beyaz zemin üzerinde siyah yazıyı daha
kolay okurlar.
 Güçlü kontrast renklerin kullanımı da okunurluğu bozmaz
 Roman ve hikaye türü kitaplarda sarımtrak renkli kağıtlar
tercih edilir (Enzo Novel, Enzo Cream)
 Okumayı yeni öğrenenlerde beyaz zemin siyah yazı tercih
edilmelidir.
 Blok
şekli
GAZETE VE TÜRLERİ
21
03.04.2014
Gazete Nedir?


Güncel olaylara ilişkin haberleri, fotoğrafları ve bunların
yorumlarını içeren günlük, haftalık ya da 15 günde bir
basılan genellikle belirli bir ücret karşılığında satılan
iletişim araçlarıdır.
Üç ana unsuru vardır.
 Gazeteciler
 Sayfa
Sekreterleri
 Basımevleri (Matbaacılar)
Önce gabarit!!
Gazete Nedir?

Gazete Boyutları
Standart
Boy
57X82
cm olmakla birlikte günümüzde
kullanılan diğer bir boyut
50X80’dir.
Sütun sayıları 8,9 ya da 10 sütun şeklindedir.
İlk ve son sayfada alan mizanpajı yapılır.
22
03.04.2014
Gazete Nedir?

Gazete Boyutları
Tabloid
Boy
Normal
boyutların yarısı büyüklüğündedir.
27,5X40 cm
Sayfalar 4, 5 ya da 6 sütun üzerinedir.
Reklamların en çok yer aldığı gazete
boyutudur. (Batıda)
Gazete / Sayfadaki Alanlar
Sayfanın üst kısımlarında önemli ve
değerli haberler
 Alt kısımlarında daha önemli ve değersiz
haberler yer alır.

23
03.04.2014
Alın Boşluk (Marj)
Başlık üstü (Sürmanşet)
BAŞLIK (manşet)
Sol yan boşluk (Marj)
BAŞLIK ALTI
(Tiribün – Hangar)
ÜST KUŞAK
(Tiribün altı)
SOL
İNİŞ
Sağ Manşet
STOP
+
PRESS
SAĞ
İNİŞ
GÖBEK
Katlama çizgisi
Sağ yan boşluk (Marj)
Sol Manşet
ALT KUŞAK
AYAK BÖLGESİ
İÇERİ +
GÖNDERME
Etek boşluk (marj)
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Manşet
Gazete
adı ve logosunun bulunduğu
alandır.
Sağ ve sol manşette(Yastık) gazetenin
imajını güçlendirmeye yönelik sloganlar ya
da paralı ilan ve reklamlar yer alır.
24
03.04.2014
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Manşet
Sol Manşet
Manşet (Başlık)
Sağ Manşet
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Manşet
Sol Manşet
Manşet (Başlık)
Sağ Manşet
25
03.04.2014
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Sürmanşet (Başlık üstü)
Önemli
haberlerin ya da öne çıkan günlük
olayların yer aldığı bilgilerin yer aldığın
kısımdır.
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Sürmanşet (Başlık üstü)
26
03.04.2014
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Tirübün (Başlık Altı – Hangar)
Manşetin
altında kalan bölgedir.
Günümüzde manşet olarak bilinen yer
burasıdır.
Gazetenin ana konusu ya da haberi
burada yer alır.
Tirübünde yer alan haber başlığına
Üvertür denir.
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Tirübün (Başlık Altı – Hangar)
Tiribün
Üvertür
Sol iniş
Sağ iniş
27
03.04.2014
Gazete / Sayfadaki Alanlar

Stop press
 Sağ
manşet altında yer alır. Ve son dakika
gelişmelerinin konulduğu alandır.
 Gazete
baskıdayken ya da tam baskıya girecekken
ortaya çıkan önemli gelişmelerin (kaza, yangın,
deprem vb.) konulduğu yerdir.
 Eğer
son dakika gelişmesi yoksa elde bulundurulan
hazır haberlerden birisi buraya konulur.
Gazete / Başlıklar

Üst Başlık
 Ana
başlığın 1/3’ü kadar büyüklükte ince, zayıf
yazı

Ana Başlık
 Esas
metin temsilcisidir.
 Metin
büyüklüğüne göre ayarlanır
 Kalın,
etli ve serifsiz karakterler tercih edilir.
28
03.04.2014
Gazete / Başlıklar

Alt Başlık
 Üst
ve ana başlıkta küçüktür.
 Basık ve koyu renk kullanılır.
 Üst başlığın yarısı. Üst başlık yoksa ana başlığın 1/5’i.

Spot
 Özet
haber kesiti denir.
 Haber metninden 4-5 punto daha büyük yazılır.
 Amacı haberin içine vurgu yapmaktır.
 İtalik ya da kalın olması gerekir.
Gazete / Başlıklar
Üst Başlık
Ana Başlık
Alt Başlık
ya da spot
Spot
29
03.04.2014
Gazete / Tablolar

Metin arasında tablo varsa. Tablonun üzerindeki
boşluk dolmadan aşağıdaki boşluğa geçilmez
Yazı, görüntü, izelge
çerçeve içine alınmalı, çizelgenin
yerleştirmede karışıklıktan
üst bölümündeki sütunlar
kaçınınız. Çizelge yerleştirilirken, dolmadan aşağıya geçilmemelidir.
Ad Soyad
T.C. Kimlik Nu.
Yazılar arasına görüntü
yerleştirirken ise durum farklıdır.
Görüntü yukarıdan aşağı inip
Cinsiyeti
Gelen sütunların uygun herhangi
bir yerine yanlızca bütünlük
gözetilerek yerleştirilmelidir.
Gazete / Görüntüler

Metin arasında görüntü varsa, yazı sütun bitene adar
devam eder. Yani yazı görüntü altına geçtikten sonra
diğer sütuna geçer.
Yazı, görüntü, izelge
yerleştirmede karışıklıktan
kaçınınız. Çizelge yerleştirilirken,
Yazılar arasına görüntü
yerleştirirken ise durum farklıdır.
Görüntü yukarıdan aşağı inip
çerçeve içine alınmalı, çizelgenin Gelen sütunların uygun herhangi
üst bölümündeki sütunlar
bir yerine yanlızca bütünlük
dolmadan aşağıya
gözetilerek yerleştirilmelidir.
geçilmemelidir.
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 603 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content