close

Enter

Log in using OpenID

Çalışmalarımızdan bazı örnekler - İstanbul Sağlık ve Beslenme Bienali

embedDownload
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TÜRKİYE’NİN SAĞLIK VE BESLENME STRATEJİSİ
Doç. Dr. Nazan YARDIM
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH):Kardiyovasküler hastalıklar,
diyabet, kanser ve solunum yolu hastalıkları
;
• Dünyada tüm ölümlerin%67.8
• BOH ölümlerin %48’ düşük ve orta gelirli ülkelerde 70 yaşın
altında
• Kalp Hastalıkları, İnme Ve Tip 2 Diyabetin %80’inden Fazlası
Önlenebilir
- DSÖ Avrupa Bölgesinde Ölümlerin Ve Engelliğin %77’ sinden
- erken ölümlerin neredeyse % 86’ sından sorumludur.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar İçin Davranışsal Risk Faktörleri
• Sağlıksız beslenme
• Yetersiz Fizik Aktivite (Hareketsizlik)
• Tütün kullanımı,
• Alkolün zararlı kullanımı
•
Kaynak:DSÖ, 2010, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara İlişkin Küresel Durum Raporu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
• Dünya Kanser Araştırma Fonu temel kanserlerin %27-39nun beslenme, fizik aktivite ve vucut
kompozisyonunun geliştirilmesi ile önlenebileceğini tahmin etmektedir. (Policy and action for cancer prevention. Food,
nutrition, and physical activity: a global perspective. Washington, DC, World cancer research fund/american institute for cancer research, 2009).
•
Yaklaşık 16 milyon (1.0%) DALY ve 1.7 milyon (2.8%) ölüm az sebze meyve tüketimine bağlıdır. (Global health risks:
mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization, 2009; Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases:
report of a joint WHO/FAO expert consultation. Geneva, World Health Organization, 2003).
•
Yeterli sebze meyve tüketimi (5 porsiyondan fazla, en az 400gr) CVH, mide kanseri ve kolorektal kanser riskini
düşürmektedir. (Bazzano LA, Serdula MK, Liu S. Dietary intake of fruits and vegetables and risk of cardiovascular disease. Current Atherosclerosis Reports, 2003,
5:492–499, Riboli E, Norat T. Epidemiologic evidence of the protective effect of fruit and vegetables on cancer risk. American Journal of Clinical Nutrition, 2003,
78(Suppl.):559S–569S)
•
İşlenmiş gıdalar gibi yüksek enerjili besinlerin fazla yağ ve şeker içerikleri nedeni ile fazla tüketimlerinin sebze ve
meyveler gibi düşük enerjili gıdalara göre daha fazla obesiteyi geliştirdiğine ilişkin ikna edici kanıtlar mevcuttur.
Besinlerle alınan tuz miktarı kan basıncı ve kardiovasküler riskin önemli bir belirlşeyicisidir. (Creating an enabling
environment for population-based salt reduction strategies: report of a joint technical meeting held by WHO and the Food Standards Agency, United Kingdom. Geneva,
World Health Organization, 2010).
4
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ARAŞTIRMALAR
• 19 Yaş ve Üzeri Bireylerde Vücut Kitle İndeksinin Dağılımı, (%)
Seri 1; 0; 0%
Fazla kilolu
%35
Zayıf
%2
Obez
%30
Seri 1; 0; 0%
Seri 1; 0; 0%
Normal
%33
Kaynak: Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ARAŞTIRMALAR
• 7-8 Yaş Çocuklarda Vücut Kitle İndeksinin Dağılımı, (%)
Obez
8,3
Zayıf
2,2
Fazla kilolu
14,2
Normal
75,5
Kaynak: Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (7-8 yaş), 2013
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ARAŞTIRMALAR
12 Yaş ve Üzeri Bireylerde Fiziksel Aktivite Yapma Durumu, (%) 6-11 Yaş Bireylerde Fiziksel Aktivite Yapma Durumu, (%)
Haftada 3
kez ve
üzeri; 29,7
Haftada
3 kez ve
üzeri;
%18
Haftada
1-2 kez;
%10
Egzersiz
yapmayan;
%72
Haftada 1-2
kez; 11,7
Kaynak: Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010
Egzersiz
yapmayan;
58,4
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Hastalık Yükü 2013
• 2002 yılına göre 2012 yılında toplam hastalık yükünün (DALY) % 6 azaldığı görülmüştür.
• Bu düşüşün en büyük sebebi 1. Grup hastalıklara (bulaşıcı hastalıklar, gebelik, yeni doğanlar
ve beslenmeyle ilgili hastalık) bağlı toplam %40’lık düşüştür.
• Ancak her ne kadar toplam hastalık yükünde bir düşüş sağlansa da 2. Grup hastalıklar yani
bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı hastalık yükünde % 4’lük bir artış görülmektedir.
• Hastalık yükünü oluşturan ilk 5 nedene bakıldığında bu nedenlerin tamamının bulaşıcı
olmayan hastalıklar olduğu görülmektedir. İ
• llk sırada % 7,4 ile iskemik kalp hastalığı, 2. Sırada % 6,1 ile bel ağrısı, 3. Sırada % 4,1 ile
serebrovasküler hastalıklar yer almaktadır. Bunu sırasıyla diyabet ve KOAH (% 3,8, % 3,6)
takip etmektedir.
• Bulaşıcı olmayan hastalıkların artışındaki en önemli risk faktörleri tütün kullanımı, obezite,
yüksek tansiyon ve fizik aktivite azlığı olarak ortaya çıkmaktadır
•
Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 2013” ön sonuçları
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA MÜCADELE
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
ÇÖZÜM
• Kronik hastalıklar tehdidinin üstesinden,
var olan bilgi kullanılarak gelinebilir.
• Çözümler etkindir ve yüksek oranda
maliyet-etkilidir.
• Başarıya ulaşmada Ulusal düzeyde
yürütülen kapsamlı ve entegre programlar
gereklidir.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
MÜDAHALE
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
PROGRAMLARI “en karlı uygulamalar”
.
•İnsanların tütün dumanından korunması ve kamuya açık alanlarda sigara
kullanımının yasaklanması
•Tütün kullanımının tehlikeleri hakkında uyarı yapılması
•Tütün reklamı, teşviki ve sponsorlukları üzerinde yasaklar uygulanması
•Tütün üzerindeki vergilerin artırılması
•Perakende alkole erişimin sınırlandırılması
•Alkol reklamları üzerindeki yasaklar uygulanması
•Alkol üzerindeki vergilerin artırılması
•Tuz alımının ve gıdaların tuz oranının azaltılması
•Gıdalardaki trans yağların çoklu doymamış yağla değiştirilmesi
•Beslenme ve fiziksel aktivite hakkındaki kamu farkındalığının görsel
basın
BOH’lere ilişkin Dünya Küresel Durum Raporu 2011
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MÜDAHALE PROGRAMLARI «maliyet etkin ve düşük maliyetli müdahale»
:
• Nikotin bağımlılığı tedavisi
• Yeterli emzirme ve tamamlayıcı gıdanın teşvik edilmesi
• Alkollü araba kullanma kanunlarının uygulanması
• Tuz, yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içeceklerin
özelliklere çocuklara yönelik pazarlanması üzerinde
sınırlamalar
• Sağlıklı beslenmeyi teşvik için gıda vergileri ve
yardımlarıdır
BOH’lere ilişkin Dünya Küresel Durum Raporu 2011
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MÜDAHALE PROGRAMLARI
• Okullarda sağlıklı beslenme ortamları yaratılması
• Sağlık bakımında beslenmeyle ilgi bilgi ve danışmanlık verilmesi
• Ulusal fiziksel aktivite rehberleri
• Çocuklar için okul temelli fiziksel aktivite programları
• Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme için işyeri programları
• Fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme için toplum programları
• Yapılandırılmış çevrenin fiziksel aktiviteyi teşvik edecek şekilde
tasarlanması
BOH’lere ilişkin Dünya Küresel Durum Raporu 2011
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
66. Dünya
Sağlık
Asamblesinde kabul edilen küresel gönüllü hedefler arasında
Türkiye
Halk Sağlığı
Kurumu
2025 yılına kadar Bulaşıcı Olmayan Hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri
%25 oranında azaltmak vardır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı 2015-2020
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
• Sağlıklı beslenme ve içecek çevreleri
oluşturmak
• Korunmasız gruplar için yaşam boyunca
sağlıklı beslenmenin kazanımlarını teşvik
etmek
• Sağlık sistemlerini sağlıklı beslenmeyi
destekleyecek şekilde yeniden güçlendirmek
• Sürveyans, izleme, değerlendirme ve
araştırmaları desteklemek ve
• Tüm sağlık politikaları yaklaşımı için için
yönetişim ve sektörlerarası işbirliklerini
güçlendirmek
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
• Sağlıksız beslenme CVH, bazı kanserler ve diyabet dahil olmak üzere BOH riskini
artırmaktadır. Optimal bir diyet aşağıdakilerini içermelidir:
– Sağlıklı bir kilonun sürdürülebilmesi için yiyeceklerden alınan enerji ile fiziksel aktivitede harcanan
enerji arasında denge oluşturmalıdır.
– Toplam yağlardan anılan enerji kısıtlanmalıdır (toplam enerjinin %30’unu aşmamalıdır) ve yağ
tüketimini doymuş yağdan doymamış yağa ve trans-yağ asitlerinin eliminasyonuna doğru
yönlendirmelidir.
– Serbest şekerlerin alımı kısıtlamalıdır (DSÖ günlük kalori ihtiyacının %10).
– Tüm kaynaklardan alınan sodyumu kısıtlanmalı ve alınan tuz iyotlu olmalıdır (Günlük 5 gr).
– Meyve, baklagiller, tam tahıl ve ceviz, fındık gibi yağlı tohum tüketimini artırmalıdır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı
2013-2017
1. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması
2. Hareketli hayat tarzının benimsetilmesi
3. Sağlıklı çevre (destekleyici ortam) oluşturulması
4. Sağlığı tehdit eden durumlardan kaçınılması
Tütün
Alkol
Yüksek şeker
Tuz
…
17
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MİSYONUMUZ
•
•
•
•
•
İnsan merkezli yaklaşımla
birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek,
sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek,
halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve
halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri
almak.
18
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VİZYONUMUZ
• Herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir
TÜRKİYE
19
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
•
•
•
•
•
•
•
Evrensellik
Hakkaniyet
Katılımcılık
Dayanışma
Saygınlık
İş ahlakı
Şeffaflık
TEMEL DEĞERLERİMİZ
•
•
•
•
•
•
Hesap verebilirlik
Sürdürülebilirlik
Kanıta dayalılık
Kalite ve verimlilik
Dürüstlük
Erişebilirlilik
20
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
STRATEJİK AMAÇLAR
• AMAÇ 1 : Toplumu ve bireyi, sağlığa yönelik risklerden
korumak, sağlıklı hayat tarzlarını ve davranışlarını teşvik etmek,
geliştirmek ve yaygınlaştırmak
• HEDEF 1.1. Toplumu sağlıklı beslenme, obezite ve fiziksel
aktivite konularında bilinçlendirmek, sağlıklı beslenme ve
düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak ve destekleyici
çevreler oluşturmak konusunda paydaşları teşvik etmek
21
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018
Bu programla sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı, alkol ve madde
bağımlılığıyla mücadele ile gıda güvenilirliğinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ruh
sağlığının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Program Bileşenleri
1. Bileşen: Gıda Güvenilirliğinin Artırılması
2. Bileşen: Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Düzeyinin Artırılması
3. Bileşen: Tütün Kullanımı ile Alkol ve Madde Bağımlılığının Azaltılması
4. Bileşen: Kanser, Kalp ve Damar ve Diyabet gibi Bulaşıcı Olmayan
Hastalıkların Görülme Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Azaltılması
5. Bileşen: Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi
6. Bileşen: Spor Yapma Alışkanlığının ve Hareketliliğin Teşviki
Genel Koordinatör: Sağlık Bakanlığı
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı
2006 yılında İstanbul’da “DSÖ Avrupa Obezite ile Mücadele Bakanlar
Konferansı”nı düzenledik ve Avrupa Obezite ile Mücadele Belgesi” ni
imzaladık.
Bakanlığımızca hazırlanan “Sağlık 21 Herkes İçin Sağlık” programında pek
çok kronik hastalık için risk faktörü olan obezitenin önlenmesi kapsamında
ulusal bir programın hazırlanması hususuna yer verdik.
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2010-2014,
Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlandı.
2013 yılında yapılan Viyana Bakanlar Konfederasyonu, Beslenme ve Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklara odaklanan ilk toplantı olmuş ve Sağlık 2020
Kapsamında Viyana Deklarasyonu üye ülkeler tarafından imzalanmıştır .
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2014-2017 olarak
güncelledik.
24
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Programın kapsamı :
A.Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol
Programı Yönetiminin Oluşturulması ve Politika
Geliştirilmesi
B.Obezitenin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar
C.Sağlık Kuruluşlarında Obezitenin Teşhisi ve
Tedavisine Yönelik Önlemler
D.İzleme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
 DSÖ Avrupa Ofisince 2013 yılında gerçekleştirilen ve 21 ülkenin katıldığı “Çocukluk
Çağı Şişmanlık Araştırması”nı yaptık.
 DSÖ’nün ülkelere hazırlamasını önerdiği Fiziksel Aktivite Rehberini hazırladık.
Rehberde; çocuk, erişkin, yaşlı ve engellilere yönelik fiziksel aktiviteleri
kapsamaktadır ayrıca anne-baba, çocuklar ve öğretmenlere yönelik öneriler de yer
almaktadır.
26
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
• Obeziteyle mücadele için medya kampanyaları yürütüyoruz.
• Program uygulamaları kapsamında Sn. Bakanımız 2014 yılını
“Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı” olarak ilan etmiştir, bu
kapsamda Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz koordinasyonunda her
ayın son Pazar günü belirlenen hedef gruplarla yürüyüşler
düzenlenmektedir.
27
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
28
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
 Dünya Sağlık Örgütü Beslenme Dostu Okul İnisiyitafine paralel olarak
2010 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile “Beslenme Dostu Okul”
programımızı yürütüyoruz.1474
 Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, okul kantinlerinde doğal maden
suları hariç, enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı
içecekler ile kızartma ve cipslerin satışları yasaklanmış, bunların yerine
süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile
satışı yapılabilen meyve bulundurulması sağlanmıştır (2011).
29
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
• Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
işbirliği içinde Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Yönetmeliği
(2013) yayımlanmıştır.
• Yetişkin eğitimlerinin artırılması ve farkındalık sağlanması için
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı yaygın eğitim
kurumlarında kurslara katılan tüm kursiyerlere “Sağlıklı
Beslenme, Obezite, Fiziksel Aktivite ve Sağlık” konularında
eğitimler veriyoruz.
30
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,
Ulusal Süt Konseyi ve
Bakanlığımız işbirliği ile ilköğretim
okullarında “Okul Sütü
Programı”nı uyguluyoruz.
31
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
• Obezitenin önlenmesi, takibi ve tedavisi kapsamında Aile
Hekimlerine yardımcı olmak üzere “Obezite ile Mücadele El
Kitabı” hazırlanmış olup aile hekimlerine dağıtılmıştır.
• Aile hekimine başvuran bireylerin fiziksel aktiviteye teşvik
edilmesi amacıyla 2 milyon adet pedometre alımı
gerçekleştirilmiştir. Ve aile hekimleri tarafından uygun
görülen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
32
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
• 81 ilde, il eğitici ekiplerimizi oluşturmak için sağlık
çalışanlarımıza (doktor, diyetisyen, hemşire) sağlıklı beslenme,
fiziksel aktivite ve obezite konuları ile ilgili eğitici eğitimlerini
veriyoruz.
• Obez vatandaşlarımızın acil ya da tedavi amacı ile nakilleri için
60 adet obez ve yoğun bakım ambulansı alımını gerçekleştirdik.
• Toplum Sağlığı Merkezlerinde Sağlıklı Beslenme ve Obezite
Danışma Birimlerini açtık.
33
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çalışmalarımızdan bazı örnekler
– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığımız işbirliği ile
Ekmek, Salça, Pul Biberde tuz azaltıldı.
– Etiketlerde gönüllülük esasına göre Günlük Karşılama Miktarları siyah
beyaz uygulanıyor.
34
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yürütülen/Planlanan Çalışmalar
• Okul kantinlerinde şekerli ve tuzlu diğer gıdaları da kapsayacak
şekilde revize edilen genelgenin çıkarılması için MEB ile
çalışıyoruz.
• Beslenme Dostu Okul Sayısının Artırılması için MEB ile işbirliği
yapıyoruz.
35
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yürütülen/Planlanan Çalışmalar
• T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında “Okul Çağı
Çocuklarında Büyüme Ve Gelişmenin İzlenmesi, Düzenli Fiziksel
Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması Programı” İşbirliği
Protokolü çalışmaları yapılmaktadır.
37
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yürütülen/Planlanan Çalışmalar
• Çocuklara yönelik pazarlama baskısını azaltacak reklamlar ile
ilgili listenin yürürlüğe konulması için kamu ve özel sektörle
çalışmalarımız devam ediyor.
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliğinde etiketler
üzerindeki beslenme ve sağlık beyanları üzerinde çalışıyoruz.
38
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Yürütülen/Planlanan Çalışmalar
• Yerel yönetimler tarafından insanların güvenle fiziksel aktivite
yapabileceği sosyal ve fiziksel ortamların oluşturularak günlük
yaşamlarına entegre edilmesi (sağlıklı şehirler) için Yerel
yönetimler ile işbirliğimizi artıracağız.
• Ulusal politikalarda gıda sektörü ile işbirliğini artırmak için
çalışmalar yapıyoruz.
• Türkiye Beslenme Rehberini Güncelliyoruz.
39
Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı
KAMU
KURUM VE
KURULUŞLARI
ÖZEL SEKTÖR
TÜRKİYE
HALK
SAĞLIĞI
KURUMU
ÜNİVERSİTELER
ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜKLERİ
SİVİL
TOPLUM
ÖRGÜTLERİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content