close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİNOTU

embedDownload
BİLGİNOTU
İlçemizde 25/10/2014 tarihinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 2.088 kişinin ev,
işyerleri, tarımsal alanlar ve araçların zarar gördüğü talebiyle Kaymakamlığımıza
başvurmuşlardır.
Kaymakamlığımızca kurulan Zarar Tespit Komisyonlarınca yapılan tespitlerde 228 tarımsal
hasarı olan kişi, 570 ev ve ev depoları, 585 iş ve iş depoları, 575 şahsa ait araç ve diğerleri
olmak üzere toplam 1.958 yerin zarar gördüğü tespit ve beyan edilmiştir.
Kaymakamlığımızca kurulan Afet Acil Yardım Harcama ve Dağıtım Komisyonu tarafından
22.01.2015 tarihinde yapılan toplantıda; Başbakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler
Başkanlığının göndermiş olduğu ödeneğin harcama ve dağıtımı konusu görüşülmüştür.
İlgili komisyonca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
1- Tarım alanları zarar gören 228 kişiden Tarsim Sigortası olmayan 218 vatandaştan zararı
8.000,00 TL'nin altında olanların tamamının karşılanmasına, zararı 8.000,00 TL ve üzerinde
olanlara 8.000'er TL olmak üzere toplamda 1.463,457,00 TL nakdi yardım yapılmasına,
Tarsim Sigortası bulunan 10 kişiye yardım yapılmamasına,
2-Evi ve ev deposu zarar gören 574 vatandaştan, evi zarar gören 270 kişiye zararı 5.000,00
TL'nin altında olanların tamamının karşılanmasına, zararı 5.000,00 TL ve üzerinde olanlara
5.000,' er TL' olmak üzere toplamda 1.147.200,00 TL nakdi yardım yapılmasına, ev deposu
olarak kullanılan 187 kişiye zararı 1.000 TL' nin altında olanların tamamının karşılanmasına,
zararı 1.000 TL ve üzerinde olanlara 1.000 TL olmak üzere toplamda 180.400,00 TL yardım
yapılmasına, sel baskını tarihinde zarara uğradığı beyan edilen adresle Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemindeki adresi tutmayan 99 kişiye yardım yapılmamasına, ev deposu adresleri
tutmayan 18 kişiye yardım yapılmamasına,
3-İşyerleri ve işyeri depoları zarar gören 585 vatandaştan; işyeri zarar gören vergi kayıtları ve
adresleri tutan 318 işyerine zararı 4.000 TL altında olanların tamamına, zararı 4.000 TL ve
üzerinde olanlara 4.000 TL olmak üzere toplamda 1.151.725,00 TL nakdi yardım
yapılmasına, işyeri deposu olarak kullanılan 45 kişiye zararı 2.000 TL ' nin altında olanların
tamamı, zararı 2.000 TL ve üzeri olanlara 2.000 TL olmak üzere toplamda 88.000,00 TL
yardım yapılmasına, işyeri Vergi kaydı olmayan 72 işyerine yardım yapılmamasına, şube ve
deposunun Vergi kaydı olmayan 78 kişiye yardım yapılmamasına, işyeri sigortası olan 72
işyerine yardım yapılmamasına,
4-Araçları zarar gören 575 vatandaştan; kaskosu olmayan 507 araç sahibine zararı 1.500 TL'
nin altında olanların tamamına, zararı 1.500 TL ve üzerinde olanlara 1.500 TL olmak üzere
toplamda 753.800,00 TL nakdi yardım yapılmasına, kaskosu olan 49 araca yardım
yapılmamasına, yapılan inceleme sonucunda 19 adet araç hakkında araç sahiplerince yeterli
bilgi ve belge ibraz edilmediğinden yardım yapılmamasına,
5-Aşırı yağışların olduğu günlerde vatandaşlara dağıtılmak üzere kolluk kuvvetlerince
Kaymakamlık Afet Bürosu adına esnaflardan alınan ve vatandaşa dağıtılan ekmek ve su
ücretlerinin faturaları mukabilinde hak sahiplerine ödemelerinin yapılmasına,
6-Kaymakamlığımızca 09/01/2015 tarih ve 227 sayılı yazısı
Acil Durum Müdürlüğünden ilçemizde ikamet eden yabancı
olup da sonradan Türk Vatandaşlığına geçen sel mağdurlarına
konusunda görüş isteminde bulunulmuş olup, alınacak cevaba
ile Arıtalya Valiliği İl Afet ve
uyruklular ile yabancı uyruklu
yardım yapılıp yapılamayacağı
göre işlem yapılmasına,
7-Apartman, site vesairelerin ortak kullanım alanlarında meydana
hayata etkili olmadığından yardım yapılmamasına,
8-Her türlü resmi kurum, odalar ve sivil toplum kuruluşlarında
yardım yapılmamasına,
gelen zararların genel
meydana gelen zararlara
9-0rtak kullanım alanlarına sahip bahçe duvarları, vb yapısal hasarlar genel hayata etkili
olmadığından yardım yapılmamasına,
10- Komisyonumuzca toplam 1.545 kişiye 4.784.582,00 TL yardım yapılmasına,
11-Yukarıdaki dağıtım esaslarına göre tanzim edilecek afet acil yardım ödeneği dağıtım
listelerinin Kaymakamlık ilan panosunda ve iletişim adreslerine sms yoluyla bildirilmesine,
12-Kaymakamlığımızca
afet acil yardımlarının T.C. Ziraat Bankası Manavgat Şubesi
vasıtasıyla hak sahiplerine listelerdeki bilgisine göre T.C. kimlik numaraları veya vergi kimlik
numaralarının esas alınarak ödenmesi için ilgili bankaya talimat verilmiştir.
KAMUOYUNUN
BiLGiSiNE SUNULUR.
MANAVGAT
KAYMAKAMllGI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content