close

Enter

Log in using OpenID

ayın öğrencġsġ değerlendġrme formu aday öğrencġnġn adı soyadı

embedDownload
AYIN ÖĞRENCĠSĠ DEĞERLENDĠRME FORMU
ADAY ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI:
SINIFI:
AĠT OLDUĞU AY VE YIL:
SINIF ÖĞRETMENĠ:
DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ
Öğrenci
Puanı
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
10
11
12
13
14
C
15
16
17
18
19
D
20
21
22
23
24
25
26
E
27
28
29
OKUL KURALLARINA UYUM
Okula zamanında gelir
Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir
Kılık - Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir
Daima düzenli ve temizdir
Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur
Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır
Okul kurallarına uyar
Nöbetlerini görev bilincini taşıyarak yapar
Öğretmenine karşı saygılı davranır
OKUL BAġARISI
Okul başarısını artırmak için çaba sarfeder, gayretlidir
Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.
Derse katılıma özen gösterir
Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir
Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır
ARKADAġLIK ĠLĠġKĠLERĠ
Arkadaşlarına saygılı davranır
Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz
Arkadaşları tarafından sevilir
Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz
Kendinden küçüklere örnek davranışlar sergiler
OKUL ETKĠNLĠKLERĠNE KATILIM
Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir
Okul Etkinliklerinde Görev Alır
Etkinliklerdeki Sorumluluklarını Yerine Getirir
Sportif Faaliyetlerde Okulumuzu ve sınıfını temsil eder
İl/İlçe çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır
Eğitsel Kulüplere katılır ve istekli çalışır
Yaratıcı düşünme ve araştırma becerisi
ÇEVRE BĠLĠNCĠ
Çevre Bilincinin yerleşmesi için arkadaşlarına örnek olur
Oturduğu sırayı ve masayı temiz ve düzenli kullanır
Sınıfı ve Okulu temiz tutmaya özen gösterir
Toplam Puan
27
3
3
3
3
3
3
3
3
3
25
5
5
5
5
5
15
3
3
3
3
3
21
3
3
3
3
3
3
3
12
3
3
6
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content