close

Enter

Log in using OpenID

1. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni

embedDownload
1. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ
1.1. En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
1.1.1. İlk başvuru




İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
İki (2) adet fotoğraf

Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

Adli sicil kaydı

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

1.1.2. Uzatma başvurusu
Süresiz verilir. Uzatılmaz.
1.2. Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
(Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)
1.2.1. İlk başvuru





İkamet İzni Başvuru Formu
Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)
İki (2) adet fotoğraf
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.2.2. Uzatma başvurusu
Süresiz verilir. Uzatılmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content