close

Вход

Log in using OpenID

2014-2015 yurt yerleşimi

embedDownload
2014
FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ
[2014-2015 YURT YERLEŞİMİ]
2014-2015 eğitim yılında ilk defa olarak yurt yerleşimini otomasyonla yapmış bulunmaktayız. Yerleşim
sürecini, kullandığımız kıstasları, başvuru verilerini ve yerleşimlerin sonuç istatistiklerini bu raporda
bulabilirsiniz.
Başvurular
2014-2015 akademik yılında Yurtlara, BİM(Bilgi İşlem Merkezi) tarafından hazırlan çevrimiçi başvuru
formu ile başvurular alınmış olup, toplam 1386 başvuru yapılmıştır. Bu başvurularla ilgili bazı temel
bilgileri aşağıdaki grafiklerde görebilirsiniz.
Cinsiyet
Cinsiyet
Erkek Sayısı:706
Erkek
49%
51%
Kadın Sayısı:677
Kadin
Yerleşim Adresleri
800
600
Erkek
400
Kadin
200
Toplam
0
Yurt Dışı
İstanbul
Dışı
İstanbul
Giriş Yılı ve Sınıf
800
600
400
200
0
Toplam
Erkek
Erkek
Kadın
Toplam
Yurt Dışı:24
İstanbul Dışı:716
İstanbul:643
Talep ve Kapasite
Bu yıl yapılan başvurulara göre talep yurt kapasitesinin üstüne çıkmış durumdadır.
Toplam Talep
300
250
200
150
100
50
0
Talep
Talep
Kapasite
Cinsiyete Göre Talep
350
300
250
200
150
100
50
ERKEK
KADIN
TOPLAM
0
Bordo A-B iki kişilik odalar dışındaki tüm yurtlara olan talep, kapasiteyi geçmiş durumdadır. Buna bağlı
olarak, tüm öğrencilerin isteklerinin yerine getirilmesi imkânsız olup, programın amacı öğrenci isteklerini
maksimum oranda yerine getirmektir.
Yerleştirme Kıstasları
Başvuru detayları bölümünde de görüldüğü gibi bu yıl yurtlara olan talep artmış durumdadır. Buna bağlı
olarak da bazı öğrencilerin istemedikleri odalara yerleşmeleri, hatta yerleşememeleri sonucu doğmuştur.
Bu öğrencilerin belirlenmesi için çeşitli kıstaslar kullanılmış, üniversite yurtlar yönetmeliğinde bulunan
kurallar göze alınmıştır.
1. 18 Yaşından Küçük Öğrenciler: Yetişkinlik yaş sınırına ulaşmamış öğrencilerin yurtlara yerleşme
önceliği vardır.
2. Yüksek Onur/Onur Burslu Öğrenciler: Üniversite giriş sınavında yüksek onur ve onur bursu ile
yerleşen öğrencilerin yurtlara yerleşmede önceliği vardır.
3. Normal Öğretim Süresi İçindeki Öğrenciler: 7 yıldan fazla süredir okulda kayıtlı olan öğrenciler,
sadece yurtlarda boş yer kalması durumunda yerleşebilir.
4. Adres Bilgisi: Öğrencilerin oturum adresi, üstteki kural durumları dışında en önemli yerleşim
kıstasıdır. Öğrenciler ev adreslerine göre 10 ayrı bölgeye ayrılmışlardır. Bu bölgeler Şile
yerleşkesine olan mesafeye göre belirlenmiştir. 1. Bölge yurt dışı, 10. bölge ise Şile olarak
belirlenmiştir. İstanbul içinde ilçe merkezlerine olan mesafeye ve servis ile ulaşım imkânına göre
bölge belirlenmesi yapılmıştır.
5. Giriş Yılı ve Sınıf Durumu: 2014 girişli öğrencilerin 4.Sınıfta okuyan öğrencilere göre öncelikleri
bulunmaktadır. 4.Sınıftaki öğrencilerin ise diğer öğrencilere göre öncelikleri vardır.
Ek Açıklamalar :

Yurt Tercihi: Öğrencilere üç tercih hakkı sunulmuş olup, ayrıca hangi yurtlarda kesinlikle kalmak
istemedikleri sorulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenciler kesinlikle kalmak istemedikleri
yurtlara hiçbir şart altında yerleşmezler. Ancak, az tercih yapan öğrencilerin yerleşememe riski
vardır.

Oda Arkadaşı Tercihi: Öğrencilere yurt tiplerine bağlı olarak oda kapasitesinden bir az oda
arkadaşı tercihinde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu tercihler, en fazla düzeyde yerine getirilmeye
çalışılmaktadır.

Oda Arkadaşı Yurt Tercihi Durumu: Eğer bir öğrenci ilk tercihinde oda arkadaşı ile yerleşemezse
ve daha sonraki tercihlerinde oda arkadaşı ile yerleşme durumundaysa, öğrenci sonraki tercihine
yerleşir.
2014-2015 Yerleşim Sonuç İstatistikleri
Yurt Doluluk Oranı
300
250
200
150
100
50
0
Kapasite
Yerlesen
(*Yerleşime açılmış tüm yataklar dolmuştur.)
Yerleşen Kişi Sayısı
800
600
+
400
-
200
0
Erkek
Kadin
Genel Memnuniyet
600
500
400
300
200
100
0
Erkek
Kadın
Tüm İstekleri
Gerçekleşen
Oda Ark. Veya Yurt Sadece Yerlesenler
Tercihi Gerçekleşen
Yerleşemeyenler
Oda Arkadaşı Talebi Gerçekleşme Oranı
100%
80%
60%
+
40%
-
20%
0%
Kadın
Erkek
Toplam
Tercih Yerleşme
600
400
Kadin
200
Erkek
0
1.Tercih
2.Tercih
3.Tercih
Tercih Dışı
Adrese Göre Yerleşilen Tercih
100%
80%
1 Tercih
2 Tercih
60%
3 Tercih
40%
Tercih Dışi
20%
Yerleşemeyen
0%
1Bol
2Bol
3Bol
4Bol
5Bol
6Bol
7Bol
8Bol
9Bol 10Bol
Sınıf ve Giriş Yılına Göre Yerleşilen Tercih
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 Tercih
2 Tercih
3 Tercih
Tercih Dışi
Yerleşemeyen
2014 Girişli
Ara Sınif
4.Sinif
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 023 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа