close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 güz yy lisans ıı.öğr. - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri

embedDownload
GEMİ İNŞAATI ve DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
2. ÖĞRETİM (BOLOGNA)
GÜN
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
1. YIL
SAAT
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
KIM1170 Genel Kimya
Gr. 3 ve Gr. 4 (DavutpaĢa)
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
FIZ1001 Fizik 1
Gr. 49 (DavutpaĢa)
2.YIL
3.YIL
GIM2421 Malzeme ve Gemi GIM2421 Malzeme ve Gemi
Yapı Malzemeleri Gr.3,
Yapı Malzemeleri, Gr.4,
T.302
T.301
Prof.Dr.Ahmet ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Ömer SAVAġ
4.YIL
GIM3351 Ölçme ve Boyutlandırma Tekniği, Gr.2, T.304,
Doç.Dr. Eyup BAĞCI
GIM2011 Bilgisayar Destekli Tasarım, Gr. 4, GĠDF CAD Lab. 2, Y.Doç.Dr. Bekir
ġENER
21.00 - 21.50
GIM3061 Gemi Makineleri I, Gr.3, T.303 Prof.Dr.Bahri
ġAHĠN
GIM3321 Endüstriyel Malzemeler, Gr.2, T.302, Y.Doç.Dr.
Ömer SAVAġ
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
GIM4021 Gemi Yardımcı
Makineleri,
Gr. 2, T.304,
Prof. Dr. Adnan PARLAK
GIM4341 Gemi Mak. Op. ve
Bak. (Ġng), Gr. 2, B.301,
Doç. Dr. Fuat ALARÇĠN
GIM4321 Gemi Sistemlerinin
Analizi (Ġng) Gr. 2, T.301
Doç.Dr. Fuat ALARÇĠN
22.00 - 22.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
S
18.00 - 18.50
A
L 19.00 - 19.50
I 20.00 - 20.50
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
GIM1022 Ġstatistik Olasılık
(İng.), Gr.2, T.301,
MAT1071 Matematik
Yrd.Doç.Dr.Fatma AYDIN
1
AKGÜN
Gr.51, Gr.52,
(DavutpaĢa)
FIZ1001 Fizik 1 (Lab)
Gr. 49 (DavutpaĢa)
GIM2071 Teknik
Termodinamik I Gr. 2,
T.302, Prof. Dr. Bahri
ġAHĠN
GIM2071 Teknik
Termodinamik I Gr. 3,
T.303, Prof.Dr. Yasin ÜST
GIM3071 Makine Elemanları GIM3071 Makine Elemanları
Gr.3, T.304, Yrd.Doç.Dr.
Gr.4, T.201 Doç. Dr. Eyup
Ġlknur KESKĠN
BAĞCI
MAT2411 Diferansiyel Denklemler, Gr.26, B.301 ve Gr.27, T.303
GIM4022 Tersane ĠĢletme ve Organizasyon, Gr. 2, B.301
Y.Doç.Uğur Buğra ÇELEBĠ (Dönem DıĢı)
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
GIM4061 Gemi
GIM4061 Gemi Mukavemeti , 18.00 - 18.50
Mukavemeti (İng.), Gr. 3,
Gr.4, T.202, Y.Doç.Dr.Özgür 19.00 - 19.50
T.301, Y. Doç. Dr. Ġsmail
DEMĠR
BAYER
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
22.00 - 22.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
KIM1170 Genel Kimya (Lab)
Gr. 3 ve Gr. 4 (DavutpaĢa)
MAT1071 Matematik 1
Gr.51, Gr.52, (DavutpaĢa)
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
P
E
R
Ş
E
M
B
E
SAAT
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
GIM1011 Gemi
ĠnĢ.ve Gemi
Mak.Müh.GiriĢ, Gr.3,
T303,
GIM1011 Gemi ĠnĢ. ve
Gemi Mak. Müh. GiriĢ
(İng.), Gr.4, T304
Y.Doç.Dr.
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
MAT2411 Diferansiyel Denklemler, Gr.26, B.301 ve Gr.27, T.303
GIM2011 Bilgisayar
Destekli Tasarım, Gr.3,
GĠDF CAD Lab.1,
Y.Doç.Dr.Uğur B.ÇELEBĠ
GIM2021 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği, Gr.3, T.303, Y.
Doç. Dr. Uğur B. ÇELEBĠ
GIM2061 Sayısal Yöntemler
(İng.) Gr. 3, T.201,
Yrd.Doç.Dr.Aykut SAFA
GIM3421 Isı Transferi
(İng.), Gr. 3, T.302,
Yrd.Doç. Dr. S.
BAYRAKTAR
ATA1031 Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılap Tarihi 1, Gr.8, B.301
GIM2021 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği, Gr. 4, T.304,
Doç. Dr. Serkan EKĠNCĠ
16.00 - 16.50
GIM4051 Elektroteknik ve Gemi Elektriği Gr.2, T.301,
Öğr.Gör. Ferhat HALAT
GIM3061 Gemi Makineleri I,
Gr. 3, T.302, Prof. Dr. Yasin
ÜST
18.00 - 18.50
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
GIM2021 ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği,Gr. 6,T.302,
Y.Doç. Dr. Fatih Yılmaz
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
GIM3051 Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi,
Gr. 3, T.301
Prof.Dr. Fahri ÇELĠK
GIM2061 Sayısal
Yöntemler, Gr.4, T.202,
Y.Doç.Dr. Ertan
ÖZNERGĠZ
17.00 - 17.50
GIM4021 Gemi Yardımcı Makineleri, Gr. 3, T.302,
Prof.Dr. Nurten VARDAR
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
18.00 - 18.50
21.00 - 21.50
GIM4041 Gemi ĠnĢaatı ve Gemi Makineleri Laboratuvarı, 19.00 - 19.50
(İng.)
Gr. 20.00 - 20.50
3, T.302, Y. Doç. Dr. Oktay YILMAZ
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
22.00 - 22.50
GIM3041 Gemi Elemanları
(Ġng), Gr.3, B.301,
Y.Doç.Dr. Ġsmail BAYER
TDB1031 Türkçe 1, Gr. 14, T.301
20.00 - 20.50
16.00 - 16.50
17.00 - 17.50
C
18.00 - 18.50
U
M 19.00 - 19.50
A 20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
MDB1031 Ġleri Ġngilizce I (Yıldız), Gr.118,
T.301; Gr.119, B.301
GIM1021 Tasarı
GIM1021 Tasarı Geometri
Geometri ve Teknik
ve Teknik Resim, Gr.4,
Resim, Gr.3, A.506,
D.305, Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.Ömer
Mehmet ÇAKIR
SAVAġ
GIM3041 Gemi Elemanları,
Gr.4, T.303, Y.Doç.Dr. Özgür
DEMĠR
16.00 - 16.50
GIM2051 Mekanik Gr. 3,
T303,
Doç. Dr. Serkan
EKĠNCĠ
GIM2051 Mekanik, Gr.4,
T304 Doç.Dr. Muhsin
AYDIN
17.00 - 17.50
18.00 - 18.50
ATA1031 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 1
Gr. 6, A.301
30.09.2014
19.00 - 19.50
20.00 - 20.50
21.00 - 21.50
22.00 - 22.50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content