close

Enter

Log in using OpenID

Büyük insanlar olmadan, büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük

embedDownload
Büyük insanlar olmadan, büyük işler başarılamaz. İnsanı büyük yapan, kendi azmi ve
sebatıdır.
Charles de Gaulle
Vazgeçmemek, yapabilmenin yüzde doksan beşidir.
David J. Schwartz
Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse bunların üstesinden gelmek, o kadar gurur vericidir.
Epictetos
Azim ve yılmazlık; ruhun öyle harikulade bir kuvvetidir ki onu büyük tehlikelerin kendisinde
uyandırabileceği telaşlardan, şaşkınlıklardan uzak tutar.
François de La Rochefaucauld
Yeteneklerinizi biliyorsanız kolaylıkla ilerleyebilirsiniz, kalabalığa bakın, azimli yürüyene her
ol verir.
Herbert N. Casson
Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.
Hz. Ali (r.a.)
Kabiliyet, azmin yerini alamaz; kabiliyeti olmalarına rağmen, başarılı olamamış insanlardan
çok şey yoktur. Deha, azmin yerini alamaz; mükafatlandırılmamış deha, hemen hemen
atasözü olmuş bir söz. Eğitim, azmin yerini alamaz; dünya, terk edilmiş, sırt çevrilmiş eğitimli
insanlarla dolu. Başarı, sadece azim ve ısrara bağlı, devam et sloganı beşer ırkının
meselelerini çözdü ve her zaman çözecektir.
James F. Clarke
Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.
M. T. Cicero
Yapmakta ısrar ettiğimiz şey gitgide kolaylaşır, işin niteliği değişmez; ama bu işi yapma
yeteneğimiz artar.
Ralph Waldo Emerson
Dünyada insana yardım eden şey tesadüf değil, azim ve sebattır.
Samuel Smiles
Karakterin en önemli yardımcısı, yılmayan azimdir. Büyük bir adam olmak, yahut saygıdeğer
bir istikbal isteyen genç, binlerce mağlubiyete rağmen, kazanmayı düşünmelidir.
Thedore Roosevelt
Bir kimsede azim olmazsa bilgisi ölüdür, bilgiye yaşam veren azimdir.
Wolfgang Van Goethe
Güçlü olan, yenilmeyen, yalnız azimdir.
Yahya Kemal Beyatlı
BÜYÜK
İNSANLAR
OLMADAN,
BÜYÜK
İŞLER
BAŞARILAMAZ.
İNSANI BÜYÜK YAPAN,
KENDİ
AZMİ
VE
SEBATIDIR.
CHARLES DE GAULLE
VAZGEÇMEMEK,
YAPABİLMENİN YÜZDE
DOKSAN BEŞİDİR.
DAVİD
J. SCHWARTZ
KARŞILAŞILAN
ZORLUKLAR NE KADAR
BÜYÜKSE
BUNLARIN
ÜSTESİNDEN GELMEK, O
KADAR
GURUR
VERİCİDİR.
EPİCTETOS
AZİM VE SEBAT,
İNSANLARIN EN BÜYÜK
YARDIMCISIDIR.HZ. ALİ
(R.A.)
DÜNYADA
İNSANA
YARDIM
EDEN
ŞEY
TESADÜF DEĞİL, AZİM
VE SEBATTIR.
SAMUEL SMİLES
BİR
KİMSEDE
AZİM
OLMAZSA
BİLGİSİ
ÖLÜDÜR,
BİLGİYE
YAŞAM VEREN AZİMDİR.
WOLFGANG VAN GOETHE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
562 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content