close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İzmir / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0272-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0272-T
Adresi : Erzene Mahallesi Ankara
Caddesi No: 172/155
35010
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0232 388 00 10
Faks
: 0232 388 50 52
E-Posta : [email protected]
Website : www.bornova.vet.gov.tr
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yassı İstiridyelerde (Ostrea
edulis) Bonamiosisin Histolojik
Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.2 ve
2.4.3
Yassı İstiridye (Ostrea Edulis) ve
Midye (Mytilus galloprovincialis)
Yassı İstiridye (Ostrea Edulis)
ve
Midyelerde (Mytilus
galloprovincialis)
Marteiliosis'in histolojik Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.8
Akivades (Ruditapes decussatus)
Akivadeslerde (Ruditapes
decussatus)
Perkinsosis'in Histolojik
Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.4
Küçük Ruminantlara Ait
Nekrotik-Erosiv ve/veya Ülseratif
Lezyonlu Dil, Dudak ve Tonsiller
Koyun ve Keçi Vebası (PPR)
Hastalığının Histopatolojik
Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.6
Yassı İstiridye (Ostrea edulis)
Yassı istiridyelerde (Ostrea
edulis)
Mikrocytosis'in Histolojik
Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals,
Chapter 2.7.11
Parazitoloji Bölümü
Yassı İstiridyelerde (Ostrea
edulis)
Bonamiosisin Sitolojik Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.2 ve
2.4.3
Yassı İstiridye (Ostrea edulis) ve
Midye (Mytilus galloprovincialis)
Yassı İstiridyelerde (Ostrea
edulis) ve Midyelerde
(Mytilus galloprovincialis)
Marteiliosisin Sitolojik Teşhisi
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.4.4
Arı, Yavrulu petek
Varroa İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.2.7
Ara Konak Hayvanların (koyun,
keçi, sığır, domuz, yabani
gevişenler vs.) İç Organları
Hayvanlarda Kist Hidatik
İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.1.4
Viroloji Bölümü
Hücre Kültürü İzolatlarında
Enfeksiyöz Pankreatik
Nekrozis
Virus (IPNV)'nun Enzim Linked
İmmunosorbent Assay (ELISA)
ile İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.1.8/Bio-X
Diagnostics IPNV ELISA Kit Antigenic
Test Kiti Metodu
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Patoloji Bölümü
Yassı İstiridye (Ostrea edulis)
Yassı İstiridye (Ostrea edulis)
Balık
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İzmir / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0272-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0272-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Balık
Hücre Kültürü İzolatlarında
Enfeksiyöz Pankreatik
Nekrozis
Virusunun (IPNV) IFAT ile
İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.1.8/Bio-X
Diagnostics Immunoflorescent Assay
for the Detection of Infectious
Pancreatic Necrosis (IPN) Virus in
Cell Cultures test Kiti Metodu
Balık
Hücre Kültürü İzolatlarında
Viral
Hemorajik Septisemi
Virusunun
(VHSV) ELISA ile
İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.3.9/Bio-X
Diagnostics VHSV ELISA Kit
Antigenic Test Kiti Metodu
Balık
Hücre Kültürü İzolatlarında
Viral Hemorajik Septisemi
Virusunun
(VHSV) IFAT ile
İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.3.9/Bio-X
Diagnostics Immunoflorescent Assay
for the Detection of Viral
Haemorrhagic Septicaemia (VHS)
Virus in Cell Cultures Test Kiti
Metodu
Balık
Hücre Kültürü İzolatlarında
Enfeksiyöz Hematopoetik
Nekrozis Virusu (IHN)' nun
Enzim Linked İmmunosorbent
Assay (ELISA) ile
İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.3.4/Bio-X
Diagnostics IHNV ELISA Kit Test Kiti
Metodu
Balık
Hücre Kültürü İzolatlarında
Sazanların Bahar Viremisi
Virusu (SVCV)' nun Enzim
Linked İmmunosorbent Assay
(ELISA) ile İdentifikasyonu
OIE, Manual of Diagnostic Tests for
Aquatic Animals, Chapter 2.3.8/Bio-X
Diagnostics SCV ELISA Kit Antigenic
Test Kiti Metodu
Bakteriyoloji Bölümü
Kuduz Virusunun Teşhisinde
Floresan Antikor Test (FAT)
Metodu
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.1.13
Hayvan veya İnsana Ait Beynin
Cortex, Hippocampus Cornu
Ammonis veya Cerebellum
Materyali
Kan Serumu
Brucellosis'in
Rose
-Bengal OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Plate Test (RBPT) ile Teşhisi
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.4.3
Kanatlı Hastalıkları Teşhis
Laboratuvarı
Avian Influenza Virusu'nun
Teşhisinde HA-HI Test Metodu
Hastalı Şüpheli Kanatlı Hayvana
Ait Organ materyali ve/veya
İnfektif Korio-Allantoik Sıvı
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.3.4
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İzmir / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0272-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0272-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hastalı Şüpheli Kanatlı Hayvana
Ait Organ materyali ve/veya
İnfektif Korio-Allantoik Sıvı
Newcastle Hastalığı Virusu'nun
Teşhisinde HA-HI Test Metodu
Korio-Allantoik Sıvı,
Avian Influenza Viral Antijen KHL.TM.01
Tespitine
Dayalı
Hızlı
Test (İşletme içi metot)
Metodu
Tracheal Svap,
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.3.14
Orofarengeal Svap,
Kloakal Svap
Kan Serumu
Mycoplasma gallisepticum
Antikorlarının Serum Pleyt
Aglütinasyon Test (SPAT) ile
Tespiti
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.3.5
Kan Serumu
Mycoplasma synoviae
Antikorlarının Serum Pleyt
Aglütinasyon Test (SPAT) ile
Tespiti
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.3.5
Kan serumu
Salmonella
pullorum/gallinarum
Antikorlarının Serum Pleyt
Aglütinasyon Test (SPAT) ile
Tespiti
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestial Animals,
Chapter 2.3.11
Toksikoloji Bölümü/ Kalıntı
Analiz Laboratuvarı
TOK/KAL.TM.01
(İşletme içi metot)
Kanatlı Eti
Kanatlı Kas Dokusunda
Sulfonamidlerin (Sulfanilamide,
Sulfadiazine, Sulfatiaozole,
Sulfamerazine, Sulfametazine,
Sulfametaksole,
Sulfadimetoksin) HPLC-FLD ile
Kantitatif Tespiti
Kırmızı Et
Kanatlı Eti
Balık Eti
Kas dokusunda(kırmızı, kanatlı
ve balık eti) kloramfenikolün
ELİSA ile kalitatif tespiti
R-Biopharm RIDASCREEN
Chloramphenicol, Enzyme
Immunoassay for the quantitative
analysis of chloramphenicol Art
No:R1505
Süt
Sütte kloramfenikolün ELISA
ile kalitatif tespiti
R-Biopharm RIDASCREEN
Chloramphenicol, Enzyme
Immunoassay for the quantitative
analysis of chloramphenicol Art
No:R1505
Yumurta
Yumurtada kloramfenikolün
ELISA ile kalitatif tespiti
R-Biopharm RIDASCREEN
Chloramphenicol, Enzyme
Immunoassay for the quantitative
analysis of chloramphenicol Art
No:R1505
Sığır ve Koyun Eti
Sığır ve koyun kas dokusunda
kloramfenikolün LC-MS/MS ile
kantitatif tespiti
TOK/KAL.TM.20
(İşletme içi metot)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İzmir / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0272-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0272-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kanatlı Karaciğeri
Kanatlı karaciğerinde
kloramfenikolün ELISA ile
kalitatif tespiti
R-Biopharm RIDASCREEN
Chloramphenicol, Enzyme
Immunoassay for the quantitative
analysis of chloramphenicol Art
No:R1505
Süt
Sütte tetrasiklin grubu
antibiyotiklerin (oksitetrasiklin,
tetrasiklin, klortetrasiklin,
doksisiklin) Charm II ile kalitatif
tespiti
Charm II Süt Kiti Metodu
Süt
Sütte tetrasiklin grubu
antibiyotiklerin (oksitetrasiklin,
tetrasiklin, klortetrasiklin,
doksisiklin) LC-MS/MS ile
kantitatif tespiti
TOK/KAL.TM.12
(İşletme içi metot)
Bal
Balda tetrasiklin grubu
antibiyotiklerin (oksitetrasiklin,
tetrasiklin, klortetrasiklin,
doksisiklin) LC-MS/MS ile
kantitatif tespiti
TOK/KAL.TM.10
(İşletme içi metot)
Yumurta
Yumurtada tetrasiklin grubu
antibiyotiklerin (oksitetrasiklin,
tetrasiklin, klortetrasiklin,
doksisiklin) LC-MS/MS ile
kantitatif tespiti
TOK/KAL.TM.13
(İşletme içi metot)
Kırmızı Et, Kanatlı Eti ve Balık Eti
Kas dokusunda (kırmızı,
kanatlı ve balık eti) tetrasiklin
grubu antibiyotiklerin
(oksitetrasiklin, tetrasiklin,
klortetrasiklin, doksisiklin)
LC-MS/MS ile kantitatif tespiti
TOK/KAL.TM.11
(İşletme içi metot)
Kanatlı Eti
Kanatlı Kas Dokusunda
Kinolon Türevi (Enrofloksasin,
Siprofloksasin, Sarafloksasin,
Marbofloksasin, Difloksasin,
Danofloksasin,
Flumequin, Oksolinik Asit,
Nalidiksik Asit)Antibiyotiklerin
LC-MS/MS ile Kantitatif Tespiti
TOK/KAL.TM.04
(İşletme içi metot)
Gıda Kontrol Bölümü
Escherichia coli'nin Direkt
Sayımı
HPA F20
Salmonella spp. Belirlenmesi
TS EN ISO 6579
Et ve Et Ürünleri
Et ve Et Ürünleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
İzmir / Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0272-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0272-T
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kırmızı Et
Su
Yem
Toplam Mezofilik Aerobik
Bakteri Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
Veteriner Biyolojik Ürünler
Kontrol Bölümü
Embriyolu SPF Tavuk
YumurtalarındaCanlı
Newcastle Hastalığı (ND)
Aşılarının Embriyo İnfektif
Doz50 Metodu ile Titrasyonu
FAO Document, RAP Publication
2001/22
Canlı Brucella Hastalığı Aşısı
Canlı Brucella Aşılarında
Bakteri Sayımı
Avrupa Farmakopi, 2.6.12
Canlı İnfeksiyöz Bursal Hastalığı
Aşısı
Canlı İnfeksiyöz Bursal
Hastalığı (IBD) aşılarının Doku
Kültürü İnfektif Doz50 Metodu
ile titrasyonu
Isolation and Identification of Avian
Pathogens-Titration of Biological
Suspensions, Second Edition
Canlı İnfeksiyöz Bronşitis Hastalığı
Aşısı
Canlı İnfeksiyöz Bronşitis (IB)
Aşılarının Embriyo İnfektif
Doz50 Metodu ile titrasyonu
OIE Terrestrial Manual 2008,
Infectious Bronchitis (Chp.2.3.2) FAO
Document, RAP Publication 2001/22
Canlı Koyun Keçi Vebası Hastalığı
Aşısı
Canlı koyun keçi vebası
aşılarının hücre kültüründe
TCID50 test metodu ile
titrasyonu
KAPSAM SONU
OIE, Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals,
Chapter 2.7.11
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Canlı Newcastle Hastalığı Aşısı
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content