close

Enter

Log in using OpenID

6 Aralık 2014 T.C. TEKİRDAĞ 1. İCRA DAİRESİ 2011/526 TLMT

embedDownload
T.C.
TEKİRDAĞ
1. İCRA DAİRESİ
2011/526 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda
belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı
taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve paylarm paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden Önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere İkinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı, satışın alacaklı varlık yönetim şirketi adına
alacağa mahsuben yapılması halinde ilgili varlık şirketinin KDV nun I7.maddesinin 4 numaralı
fıkrasına eklenen L bendi göre kdv Den muaf tutulacağı, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KDV DEN MUAF
OLMADIĞI ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/12/2014
1.İhale Tarihi : 05/01/2015 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhaleTarihi : 20/01/2015 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri
: Çınarlı mah. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı Kılıçlar Otoparkı
Süleymanpaşa Tekirdağ- null null / null
No
1
Takdir Edilen Değeri TL.
25.000,00
Basın TDĞ- 2946
Adedi KDV
1
18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34BV8396 Plakalı, 2008 Model, VOLKSWAGEN
Marka gri renkli, ön tampon kırık, ön panjur kırık,
ön kaput ezik, vuruk, sol ön yanı ezik, aracın
muhtelif yerleri çizik, vuruk.
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
222 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content