close

Вход

Log in using OpenID

Depolanması ve Kurutulması

embedDownload
KAYNAK MALZEMELERİNİN
Depolanması ve Kurutulması
1/2014
Elektrod örtüleri tiplerine göre az veya çok nem almaya eğilimlidir. Taşıma ve depolama esnasında elekrod örtüsü
havadan nem alır. Plastik ambalajlara rağmen bulunan ortamdaki sıcaklık ve bağıl nem oranına göre depolama
süresince örtüdeki nem miktarı artar. Özellikle bazik elektrodlardaki yüksek nem oranı, kaynak metalinde yüksek
miktarda hidrojen geçişine ve dolayısıyla soğuk çatlağa neden olur. Elektrodlar, etiketleri üzerinde verilen bilgilere
ve aşağıda verilen önerilere göre depolanmalı ve kullanım öncesi kurutulmalıdır.
1. Elektrod örtüsünün dökülmesi ve elektrodun deforme olmasını önlemek için, taşıma ve depolama esnasında yüksek
statik ve dinamik yükler uygulanmamalıdır. Yani üzerine çok fazla yük konmamalı, paketler atılarak taşınmamalıdır, vb.
En fazla 20 paket üst üste konarak depolanabilir.
2. Örtünün çok fazla nem alması ve nemden çekirdek telinin paslanması gibi hasarları önleyebilmek için elektrodlar kuru
bir odada (Bağıl nem < 50%, >20 °C) ambalajları bozulmadan depolanmalıdır. Karton kutular üzerine kaplanan plastik
ambalajlar elektrodları neme karşı korur. Tahta paletler, zeminden gelecek nemi engellediği için elektrodların tahta paletler
üzerinde saklanması önerilmektedir.
3. Elektrodun nem oranı, örtü türüne ve kaynak yapılacak ana metale göre kaynağa zarar verecek düzeyde olabilir. Eğer
zarar verecek düzeyde ise elektrodlar özel elektrod kurutma fırınlarında kurutarak nemi alınmalıdır. Kurutma esnasında
örtüye zarar gelmemesi için toplam kurutma süresi kesinlikle 10 saati geçmemelidir. Kurutulan elektrodlar hemen
elektrod termoslarına konulmalı veya yaklaşık 150 °C sıcaklıklardaki fırınlarda tutulmalıdır. MAGMAWELD elektrodları
için önerilen kurutma şartları hem ürün etiketleri üzerinde bulunmaktadır, hem de aşağıdaki tabloda genel bir bilgi olarak
verilmiştir. Kötü depolama şartlarından veya başka nedenlerden dolayı örtü çok yüksek oranda nem almışsa bu kaynak
performansından da anlaşılabilir, kaynakta gözenekler oluşur, sıçrama artar. Bu tür durumlarda elektrodun kurutma
süreleri uzatılabilir.
Ana Metal
Alaşımsız ve Düşük Alaşımlı
Çelikler
İnce Tane Yapı Çelikleri
Örtü Tipi
Örnek
Kurutma Şartları
Selülozik (C)
ESC 60
Bu elektrodlar örtülerinde yüksek oranda nem içermelidirler,
bu nedenle kurutma yapılmamalıdır.
Rutil (RR)
ESR 13
Rutil / Selülozik (RC)
ESR 11
Rutil / Bazik (RB)
ESR 35
Bazik (B)
ESB 48
Bazik (B)
ESB 52
Rutil (R)
EM 201
Sürünme Dayanımlı Çelikler
Östenitik Paslanmaz ve Isıya
Dayanıklı Çelikler Nikel Bazlı
Alaşımlar, Farklı Metallerin Kaynağı
Ferritik, Martensitik ve
Dubleks Paslanmaz Çelikler
Kaynak metalinde gözenek, sıçramanın artması ve kötü
kaynak karakteri elektrod örtüsünde nemin yüksek olduğunu
gösterir. Bu tür elektrodlar 100 - 110 °C’de 1 saat kurutulmalıdır.
Eğer elektrodlar uygun şartlarda depolandıysa kurutma
gerekmez.
Bazik elektrodların kaynak metali yüksek metalurjik ihtiyaçları
karşılamalıdır. Örtüdeki nem, kaynak metalinde gözeneğe
ve yayılabilir hidrojen miktarını arttırarak soğuk çatlağa
neden olmaktadır. Bu nedenle bu elektrodlar 300 - 350 °C’de
2 saat kurutulmalıdır. 355 N/mm²’den daha yüksek akma
mukavemetine sahip çeliklerde elektrodlar üst sıcaklık sınırı
olan 350 °C’de kurutulmalıdır. Kurutulan elektrodlar kullanıma
kadar elektrod termoslarına veya 150 °C’deki kurutma
fırınlarında tutulmalıdır.
Kaynak metalinde gözenek, sıçramanın artması ve kötü
kaynak karakteri elektrod örtüsünde nemin yüksek olduğunu
gösterir. Bu tür elektrodlar 100 - 110 °C’de 1 saat kurutulmalıdır.
Eğer elektrodlar uygun şartlarda depolandıysa kurutma
gerekmez.
Bazik elektrodların kaynak metali yüksek metalurjik ihtiyaçları
karşılamalıdır. Örtüdeki nem, kaynak metalinde gözeneğe
ve yayılabilir hidrojen miktarını arttırarak soğuk çatlağa
neden olmaktadır. Bu nedenle bu elektrodlar 300 - 350 °C’de
2 saat kurutulmalıdır. 355 N/mm²’den daha yüksek akma
mukavemetine sahip çeliklerde elektrodlar üst sıcaklık sınırı
olan 350 °C’de kurutulmalıdır. Kurutulan elektrodlar kullanıma
kadar elektrod termoslarına veya 150 °C’deki kurutma
fırınlarında tutulmalıdır.
Bazik (B)
EM 202
Rutil (R)
EI 308L
Bazik (B)
EI 316LB
Yüksek alaşımlı elektrodlar neme karşı hassastır. Kapalı
paketlerde dahi nem alma tamamen engellenemediği için
kaynakta gözeneği engellemek için 350 °C’de 2 saat
kurutulmasını öneririz.
Bazik (B)
EIS 410
Soğuk çatlağı önlemek için 350 °C’de 2 saat kurutulmalıdır.
KAYNAK MALZEMELERİNİN Depolanması ve Kurutulması
KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ
KAYNAK MALZEMELERİNİN Depolanması ve Kurutulması
KAYNAK TÜKETİM MALZEMELERİ
Kaynak tozları, tozların mineralojik yapısına ve üretim şekline bağlı olarak nem almaya az veya çok meyilli olabilirler.
Aglomere tozlar öğütülmüş mineral karışımlarının granül halinde bağlanmış şeklidir ve bu nedenle ergitilmiş kaynak
tozlarına göre nem almaya daha meyillidirler. Bu durum aglomere kaynak tozlarının uzun süre depolanabilme özelliklerini
etkileyebilir. Kaynakta bir problem yaşamamak için nem alan kaynak tozları mutlaka etiket üzerinde verilen bilgilere göre
kurutulmalıdır.
1. Kaynak tozunun nem almasını önlemek için taşıma ve depolama esnasında toz torbaları zedelenmemeli, yani
yırtılmamalı ve delinmemelidir.
2. Kaynak tozlarının kuru bir ortamda ve mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta (Bağıl nem < 50%, >20°C) depolanmalıdır.
Kaynak tozları ambalajları zedelenmeden tahta paletler üzerinde depolanmalıdır. Bu durum zeminden gelecek olan nemi
engeller. Bu şartlarda depolanan kaynak tozları 1 yıla kadar hiçbir bozulma olmadan saklanabilir.
3. Kaynak tozunun mineralojik yapısına ve kaynak yapılacak ana metal türüne göre, içerdiği nem miktarı kaynağa zarar
verecek düzeyde olabilir. Bu nedenle; kaynak tozu kurutularak nemi alınmalıdır. MAGMAWELD / OERLIKON kaynak
tozları etiket bilgilerinde verildiği şekilde kurutulmalıdır.
Genellikle;
Aglomere kaynak tozları: 300 - 350°C’de en az 2 saat kurutulması tavsiye edilir.
Ergitilmiş kaynak tozları: 250°C’de en aza 2 saat kurutulması tavsiye edilir.
Tekrarlanan kurutmalarda da toplam kurutma süresi 10 saati geçmemelidir.
4. Kurutulan kaynak tozları kullanıma kadar kurutma kabinlerinde veya yaklaşık 150°C’deki fırınlarda muhafaza edilmelidir.
ÖZLÜ TELLER, MASİF TELLER, KAYNAK ÇUBUKLARI:
FLUXOFIL teknolojisi ile üretilen kapalı boru şeklindeki özlü teller (Fluxofil XX, Fluxodur XXX) nem almaya eğilimli değildirler.
Bu nedenle kaynak metalinde yayılabilir hidrojen miktarı ve soğuk çatlak oluşma riski düşüktür. Tozaltı ve gazaltı kaynağında
kullanılan masif teller ve TIG kaynağında kullanılan kaynak çubukları da masif olmaları nedeniyle nem almaya eğilimli
değildirler.
FCW, FCH ve FCO serisi özlü teller, kenetli tel üretim teknolojisi ile üretilmişlerdir. Bu ürünlerin ambalajlarının depolama
süresince zarar görmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Açılan paketteki ürünler en fazla aynı vardiya (6-8 saat) içinde
tüketilmelidir. Uygun depolanmayan veya açıkta bırakılan ürünlerde kaynak karakteristiğinde, kaynak metali hidrojen
miktarında ve kaynak metali mekanik özelliklerinde değişimler olabilir. Bu nedenle; tellerin paslanmaması, oksit tabakalarının
oluşmaması, kaynak esnasında problem yaşamamak ve kaynak hatalarını engellemek adına aşağıdaki önerilere uygun
şekilde ürünler taşınmalı ve depolanmalıdır.
1. Özlü teller, gazaltı telleri ve tozaltı telleri çoğunlukla tel sepet şeklindeki makaralarda, plastik makaralarda veya bidonlarda
kullanıma sunulur. Yüksek statik yükler ve darbeler, ambalajların deforme olmasına ve teldeki sarımın bozulmasına neden
olur. Sarımın bozulması kaynak esnasında tel besleme problemlerini ortaya çıkarır. Bu nedenle taşıma ve depolama
esnasında ambalajlı ürünlere yüksek statik yük ve darbe uygulanmamalıdır. Teller en fazla 8 makara üst üste konularak
depolanabilir.
2. Fluxofil serisi teller çoğunlukla yüzeyi bakır kaplı olarak kullanıma sunulmaktadır. Bakır kaplama telin paslanmaya
direncini arttırır, daha iyi bir akım iletimini sağlar ve kontakt meme aşınmasını azaltır. Hem Fluxofil serisi hem FCW serisi
hem de masif tellerin paslanmasını engellemek için kullanıma kadar ambalajları bozulmadan kuru bir ortamda (Bağıl nem
< 50%, >20°C) depolanmalıdır. Tahta paletler zeminden gelecek nemi engellediği için, kaynak tellerinin ve çubuklarının
ambalajları bozulmadan tahta paletler üzerinde depolanması önerilmektedir.
3. Paketi açılmış özlü teller en fazla aynı vardiya (6-8 saat) içerisinde tüketilmelidir. Vardiya sonunda bitmeyen özlü teller
iklimlendirme test kabinlerinde ≤ %35 bağıl nem ve 40°C sıcaklıkta bir sonraki vardiyada kullanıma kadar muhafaza
edilmelidir ve bu makara bir sonraki vardiyada tüketilmelidir. Bir makara 2 defadan fazla bu işleme tabi tutulmamalıdır.
Paketi açılmış özlü teller, vardiya içinde kullanılmadığı zamanlarda da bir sonraki kullanımlarına kadar iklimlendirme test
kabinlerinde ≤ %35 bağıl nem ve 40°C sıcaklıkta aynı vardiyada tekrar kullanılana kadar muhafaza edilmelidir.
MAGMA MÜŞTERİ HİZMETLERİ: 444 9353 / [email protected]
MERKEZ SATIŞ: Halkalı Cad. No.99 34295 Sefaköy / İSTANBUL Faks: +90 212 411 14 14 FABRİKA: Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 45030 MANİSA Faks: +90 236 226 26 26
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 269 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа