close

Вход

Log in using OpenID

BTY Rapor.docx - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
ETKĠNLĠK ADI: Animasyonlu Video Ve Sunum Hazırlıyorum
ETKĠNLĠĞĠN AMACI: Etkinlik sonucunda öğrencilerin ilgi çekici, animasyonlu video ve sunum
hazırlamaları konusunda orta düzeyde beceri edinmeleri hedeflenmektedir.
BEKLENEN KAZANIMLAR:. Bilginin sunulması için çoklu ortam uygulamalarını etkili biçimde kullanır.
HAZIRLAYAN: Burçak BAYAR – Sait Güzelcan Ortaokulu – [email protected]
Ġlkay ÖZUYSAL – Nihat Gündüz Ortaokulu – [email protected]
Zeynep YAĞMUR MICIK – Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu – [email protected]
Animasyonlu Video Ve Sunum Hazırlıyorum
DERS ĠġLENĠġĠ (Senaryo)
Web2.0 tabanlı ortamları kullanarak ilgi çekici animasyonlu video veya sunumlar
hazırlanabilmektedir. Powtoon da bunlardan biridir.
www.powtoon.com adresine girdikten sonra ücretsiz olarak üye olmak için “Sign Up For Free”
düğmesine tıklanır.
Üye olduktan sonra Create düğmesine basarak animasyonlu video hazırlamaya başlayabiliriz.
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Hazır şablonlardan ya da boş bir şablon üzerinde çalışmamıza başlayabiliriz.
Seçim yaptıktan sonra karşımıza gelen ekranda aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.
1. Menü Aracı
2. Slayt Aracı
3. Zaman çizelgesi
4. Temel Araçlar
5. Çalışma Alanı
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
1
4
5
2
3
Örnek bir etkinlik üzerinden araçlarımızı tanıyalım.
Örnek Etkinlik : BTS KURALLARINI ÖĞRENĠYORUM
Arka planı değiştirmek için Temel Araçlardaki Background seçeneği kullanılır.
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Slaytımıza karakter ve metin ekleme işlemlerini Temel Araçlar bölümündeki Character ve Text
seçeneklerini kullanarak yapabiliriz.
Videomuzu daha ilgi çekici hale getirmek için yine Temel Araçlar bölümünden animasyonlu
karakterler kullanılabilir ya da metinlere efekt ekleyebiliriz.
Her slaytın ekranda kalma sürelerini ve slayta eklenen nesnelerin slayt içinde görünme
sürelerini zaman çizelgesi bölümünden ayarlayabiliriz.
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Menü aracındaki Image düğmesine tıklayarak görsel ekleme işlemi yapabiliriz.
Menu aracındaki Publish düğmesine tıklayarak çalışmamızı video ya da slayt gösterisi olarak
yayınlayabiliriz.
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 10-11 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Ġzmir BiliĢim
Teknolojileri ve Yazılım Dersi Atölye ÇalıĢmasında hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 284 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа