close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel pragrama ulaşmak için lütfen tıklayınız.

embedDownload
1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA
ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI
BİLİMSEL PROGRAMI
28 Şubat 2015, SİYAV Otel, Ankara
Düzenleyen: TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ
Çalıştay Yöneticisi: Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI
09:00-9:30
Açılış
09:30-10:10
Referans (CLSI ve EUCAST) Antifungal Duyarlılık Testi
Yöntemleri ve Rutin Uygulama Endikasyonları

10:10-10:30
(Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI) (Ankara)
Ülkemizde Antifungal Duyarlılık Testleri için Mevcut Referans
Laboratuvar Olanakları ve Örnek Kabul Koşulları

10:30-11:00
(Nilgün KARABIÇAK) (Ankara)
Çay-Kahve Arası
11:00 -12:00:
In vitro Antifungal Duyarlılık Belirlenmesi için Geliştirilmiş
Mevcut Ticari Sistemler:
12:00-12:40

Etest (Nedret KOÇ) (Kayseri)

Sensititre YeastOne (Nilgün ÇERİKÇİOĞLU) (İstanbul)

VITEK-2 (Beyza ENER) (Bursa)
Araştırılan Diğer in vitro Antifungal Duyarlılık Belirleme
Yöntemleri:

XTT Yöntemi, Ergosterol Miktarının Tayini
(Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT) (İzmir)

İzotermal Mikrokalorimetre, MALDI-TOF MS
(Mine DOLUCA-DERELİ) (İzmir)
12:40-14:00
Öğle Yemeği
14:00-14:20
Ülkemizde Antifungal Duyarlılık Testleri Rutinde Nasıl
Uygulanıyor? – Anket Sonuçlarının Sunumu

14:20-16:20
16:20-17:00
(Dilek Yeşim METİN) (İzmir)
Tartışma (Güncel Durum, Sorunlar, Öneriler)

Moderatör: Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI

Tartışmacılar: Tüm Konuşmacılar
Kapanış
ÇALIŞTAY’A İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER:

Çalıştay kayıt ücreti 100 TL’dir. Kayıt ücreti; Çalıştay çantası ve
belgelerini, 28 Şubat 2015’teki öğle yemeğini (lunch box), çay-kahve
arasındaki servisi ve katılım belgesini kapsamaktadır. Kayıt ücretinin Tıbbi
Mikoloji Derneği’nin aşağıda verilen hesaba 15 Ocak 2015 tarihine kadar
yatırılması rica olunur.
Ödenti için Banka Bilgileri:
Hesap Sahibinin Ünvanı: Tıbbi Mikoloji Derneği
Hesap No: Garanti Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
Tıbbi Mikoloji Derneği Hesabı ( 1373/6299956 )
IBAN: TR79 0006 2001 3730 0006 2999 56

Toplantı, Ankara-Bakanlıklar-Konur Sokak No. 56 adresindeki SİYAV
Otel’de yapılacaktır.

SİYAV Otel’de gecelenebilir (www.siyavotel.com)

28 Şubat 2015 akşamı SİYAV Otel’de yapılacak Kapanış Yemeği ücretlidir:
İçkisiz yemek fiyati: 35 TL, içkili yemek fiyatı: 50 TL.

Ekteki Çalıştay Kayıt Formu’nun 15 Ocak 2015 tarihine kadar Çalıştay
Yöneticisi Prof. Dr. Sevtap ARIKAN-AKDAĞLI’ya e-posta veya normal
posta ile gönderilmesi rica olunur:
Prof. Dr. Sevtap
ARIKAN-AKDAĞLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ANKARA
e-posta: [email protected]
1. RUTİN LABORATUVAR UYGULAMALARINDA
ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ÇALIŞTAYI
28 Şubat 2015; SİYAV Otel, Ankara
KAYIT FORMU
Ad, Soyad, Ünvan:
Çalıştığı Kurum Adresi:
Ev Adresi:
İş ve Cep Telefonları:
Ev telefonu:
Kayıt Ücreti
Çalıştay kayıt ücreti 100 TL’dir. Kayıt ücreti; Çalıştay çantası ve belgelerini, 28
Şubat 2015’teki öğle yemeğini (lunch box), çay-kahve arasındaki servisi ve katılım
belgesini kapsamaktadır. Kayıt ücretinin Tıbbi Mikoloji Derneği’nin aşağıda
verilen hesaba 15 Ocak 2015 tarihine kadar yatırılması rica olunur.
Ödenti için Banka Bilgileri:
Hesap Sahibinin Ünvanı: Tıbbi Mikoloji Derneği
Hesap No: Garanti Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
Tıbbi Mikoloji Derneği Hesabı ( 1373/6299956 )
IBAN: TR79 0006 2001 3730 0006 2999 56
Gecelemek:
SİYAV Otel’de gecelemek isterseniz, internetten rezervasyon yaptırtabilirsiniz
(SİYAV Otel, Konur Sokak 56, Bakanlıklar, Ankara,
Tel: 0312-418 05 33-34-35-56-57, www.siyavotel.com)
Rezervasyon yaptırtırken, 28 Şubat 2015 tarihindeki Çalıştay’ın katılımcısı
olduğunuzu belirtmenizi rica ederiz.
Siyav Otel’de yer bulamazsanız, yardımcı olabilmemiz için ivedi olarak bizi
aramanız rica olunur.
Akşam Yemeği:
28 Şubat 2015 akşamı SİYAV Otel’deki Akşam Yemeği’ne

Katılacağım______ Kaç kişi?_______

Katılmayacağım_____
Katılım Formu’nu doldurduktan sonra aşağıdaki adrese e-posta veya normal posta
ile 15 Ocak 2015 tarihine kadar göndermeniz rica olunur:
Prof. Dr. Sevtap
ARIKAN-AKDAĞLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ANKARA
e-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content