close

Вход

Log in using OpenID

1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda

embedDownload
1. a) Bende yapışık, sende yapışık
Çam ağacı çamda yapışık.
b) Sende de var, bende de var
Bir kuru çöpte de var.
c) Arifsiniz, zarifsiniz
Kendinizi neden bilirsiniz?
2. a) Ağzı var, dili yok
Canı var, kanı yok.
b) Yazın giyinir
Kışın soyunur
Meyvesini el alır
Yaprağını yel alır.
c) Uzun uzanır, yeşil bezenir
Beyaz don giyer, arşa uzanır.
7
3. a) Bir küçücük odacık
İçi dolu yongacık.
b) Altı çukur, ova değil
Üstü kubbe, hava değil
İçinde bir bülbül öter
Ottan yapılmış yuva değil.
4. Bir hoca geldi Şam’dan
Minaresi çamdan
Kırk gün vaaz etti
Bilmedi kıblesi ne yandan.
5. Et et içinde, et fit içinde
Dünya dümeni, onun içinde.
6. Bir sepette altmış yumurta var,
Altı çıktı, kaç kaldı?
7. a) Yer altında küflü dede.
b) Ayın yarısı, meyve sarısı.
8. a) Babam kandil, dedem çıra
İşin yoksa beni ara.
b) Bir sihirli fenerim
Kibritsiz de yanarım.
8
9. Bir erkekle kadın arasındaki yakınlık derecesi
nedir ki, kadın o erkek için “Anasının anası
anamdır” desin?
10. Karşıdan iki adam geliyor; biri küçük, biri
büyük.
Büyüğüne sordum: “Bu senin neyin?”
“Bu benim oğlum,” dedi.
Küçüğüne sordum: “Bu senin neyin?”
“Bu benim babam değil,” dedi.
11. Kat kat sefer tasıyım
Üç heceyle bilinir
Bende canlı şeyler var
Fakat sanma yenilir.
12. a) Küçük bir kuşum var
Çiçek gider hoşuna
Uğrar her çiçeğin başına
Emek çeker boşuna.
b) Biz biz idik, biz idik
Altmış altı kız idik
Dal dal olduk dağıldık
Bir de tepeye yığıldık.
c) Bir acayip kuş gördüm
Yerde yürür izi yok
Eti haram, sütü helal
Boğazladım, kanı yok.
9
13. a) Sarı öküzüm sarkıp durur
Düşerim diye korkup durur.
b) Türlü türlüsü olur
Hayli sulusu olur
Aptala ad takarlar
Uzun boylusu olur.
14. Akşam yer yemini
Sabah gever gemini.
15. a) Benim bir tepsi narım var
Yiğit isen birini al.
b) Kış olunca cümle âlemi başına toplar.
c) Gece görür, gündüz görmez.
16. Üç ay yatar, iki ay kalkar
Feneri yakar, iki tarafa bakar.
17. a) Nar tanesi, nur tanesi
Bu dünyanın bir tanesi.
b) Dolu nedir boş nedir
Yalan nedir hiç nedir
On beşinde kocayıp
Otuzunda gençleşen nedir?
10
18. a) Bir tavada iki balık
Biri sıcak, biri soğuk.
b) Dünyada iki güzel
Biri birinden güzel
Biri birine benzer
Biri birine bakar.
19. Zem zemli çiçek
Zem boylu çiçek
Kayseri’ye kadı olmuş
Dosdoğru çiçek.
20. Yol üstüne yoğurt dökülmüş
Silerim çıkmaz, süpürürüm çıkmaz.
21. a) Amcam gelir bize bize
Çanakları dize dize.
b) İki sopam var kalın
Dayanarak yol alır
Sıkıca basmak şarttır
Her yere girip kalır.
22. a) Akşama kadar gezer
Sabaha kadar ağzını açar.
b) El kadar mezar,
Dünyayı gezer.
11
23. a) Dağdan gelir takla makla
Aman abla beni sakla.
b) Köylerin düzüne
Kürkü de omzuna
Çalı çırpı dayanmaz
Lanet onun yüzüne.
24. a) O odanın içinde, oda onun içinde.
b) Berberlerin önünde, kadınların elinde.
c) Bilmece bildirmece, resim yapar gündüz gece
Duvarlara asılır, her gün ona bakılır
Resim yapar bakınca, hemen siler kaçınca.
25. a) Sarıdır amma yüzü
Pek şifalıdır özü
Sonbaharda sallanır
Dallarda dizi dizi.
b) Sarı tavuk dalda yatar
Dal kırılır yerde yatar.
26. a) Dağdan gelir hız ile
Yetmiş bin yıldız ile
Ayağında bengi var
Kimle olsa cengi var.
b) Ünü gelir ürkütür
Beyi paşayı korkutur.
12
27. Uğurlar olsun, karıkoca!
“Biz karıkoca değiliz,
Bu adamın annesi,
Benim annemin kaynanası.”
28. a) Kendisi içerde
Ağzı dışarıda.
b) Masal masal maskara
Eli yüzü kapkara.
c) Kara deve çöküp gelir
Kozaları döküp gelir.
29. Ev gömleği.
30. a) Uzun uzun urganlar
Ucu benim elimde
Bülbüller feryat eder
Ruhu benim elimde.
b) Çam ağacını oyarlar
İçine tinton koyarlar
Ağlama tintonum ağlama
Şimdi kulağını burarlar.
31. Teptim tekerlendi
Öptüm şekerlendi
Bal ile badem
Ne tatlı âdem.
13
32. a) Varvaradan var getir
Karlı dağdan kar getir
Sağılmamış inekten
Çalkanmamış yağ getir.
b) Sabahtan kalktım gün doğdu
Parmağımı derde boğdu
Anası beşikte yatar
Kızından oğlan doğdu.
33. a) Sudadır meskeni
Hem uşağı devşeği
Bil bakalım o nedir
Kumdur ölüm döşeği.
b) Sesi yok, sedası yok
Nazı yok, edası yok
Yemek yer de su içmez
Ağzı var dili yok.
c) Kuyruğu var et değil
Kanadı var kuş değil.
34. Ağzı var, dili yok
Nefesi var, canı yok
Derisi var, kanı yok.
14
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 913 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа