close

Enter

Log in using OpenID

crn 14330 çky 539 Bina Elemanlarında Çevresel Sürdürülebilirliğin

embedDownload
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
ÇKY YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
crn 14330 çky 539
Bina Elemanlarında Çevresel Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi
2014-15 Güz Yarıyılı, Cuma: 13.30-16.30
Doç. Dr. İkbal ÇETİNER
PROGRAM
HAFTA
TARİH
KONU
1
12.09
TATİL
2
19.09
Tanıtım, kavramlar
3
26.09
Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarım, ilkeler
4
03.10
TATİL
5
10.10
Binalarda çevresel sürdürülebilirliğin yaşam dönemi süreçleri ile ilişkili
olarak tartışılması
Araş. Gör. Nurten Ceylan, Araş. Gör. Buket Metin
6
17.10
Bina/ bina elemanlarında çevresel sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi
7
24.10
Çevresel sürdürülebilirliği değerlendirmede kullanılan
yaklaşım/araç/yöntemlerin tartışılması.
(sunum ve tartışma)
8
31.10
Çevresel sürdürülebilirliği değerlendirmede kullanılan
yaklaşım/araç/yöntemlerin tartışılması.
(sunum ve tartışma)
9
07.11
Çevresel sürdürülebilirliği değerlendirmede kullanılan
yaklaşım/araç/yöntemlerin tartışılması.
(sunum ve tartışma)
10
14.11
Çevresel degerlendirme sertifikası almış örnekler üzerinde tartışma farklı bina tipolojileri için bina elemanı tasarlanması.
(atölye çalışması)
11
21.11
Tasarlanan bina elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi.
(atölye çalışması)
12
28.11
Tasarlanan bina elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi.
(atölye çalışması)
13
05.12
Tasarlanan bina elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi.
(atölye çalışması)
14
12.12
Tasarlanan bina elemanlarının çevresel sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi.
(atölye çalışması)
1
AMAÇ
Bina/bina elamanlarında çevresel sürdürülebilirlik kavramını analiz etmek, çevresel değerlendirmede
kullanılan yaklaşım, araç ve yöntemler hakkında bilgi vermek, mevcut bina/bina elemanlarını
çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek.
İÇERİK
Mimarlıkta sürdürülebilirliğe giriş, bina/bina elemanlarında çevresel sürdürülebilirliğin ve etki eden
etmenlerin tartışılması, farklı bina tipolojileri için çevresel sürdürülebilirliğin tartışılması, çevresel
sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde kullanılan yaklaşım, araç ve yöntemlerin tartışılması,
bina/bina elemanlarının açıklanan yaklaşım, araç ve yöntemler yardımıyla çevresel
sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi.
DERSİN KAZANDIRACAĞI BİLGİ VE BECERİLER

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ÇKY program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme ve derinleştirebilme

Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme

Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesinde karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini
kullanarak çözümleyebilme

Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilme
YILİÇİ ÇALIŞMALARI

Çevresel sürdürülebilirlik değerlendirmesi alanında kullanılan yaklaşım/araç/yöntemlerden birisi
hakkında bir rapor (Word dokümanı şeklinde) ve sunumu (CD’de Powerpoint sunum şeklinde)

İncelenen ve tartışılan yöntemler ile değerlendirilmiş bir bina örneğinin incelenmesi.
DÖNEM PROJESİ
İncelenen ve sunulan yaklaşım/araç ya da yöntemin uygulamasının yapılması.
BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Faaliyetler
Değerlendirmedeki Katkısı (%)
Adedi
Ödevler
2
60
Dönem Ödevi/Projesi
1
40
2
KAYNAKLAR
1. Anderson, J., Shiers, D., Sinclair, M. (2002), The Green Guide to Specification – An
Environmental Profiling System for Building Materials and Components, 3rd Edition.
2. UNEP (1996), Life Cycle Assessment: What it is and how to do it, United Nations Environment
Programme, France.
3. Glasson, J., Therivel, R., Chadwick, A. (2005), Introduction to Environmental Impact Assessment,
UK.
4. TS EN ISO 14040 (2007), Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme - İlkeler ve Çerçeve, TSE,
Ankara.
5. ISO 14044 (2007), Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and
guidelines’, International Organization for Standardization, Geneva.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content