close

Вход

Log in using OpenID

3 - Dokuz Eylül Üniversitesi

embedDownload
Dokuz Eylül Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Alternatif Yapı
Malzemeleri
4. Yapılarda polimer kullanımı
4.5. FRP kompozitlerin onarım ve güçlendirmede kullanımı
4.5.1. Giriş
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan malzeme ve yöntemler
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan malzeme ve
yöntemler
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve yöntemler
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
1
4.5.1. Giriş
Onarım (repair): Yapı elemanında çeşitli nedenlerle meydana gelen bozulmaların
tamiratıdır. Yapısal bir taşıma gücü artışı yoktur.
Güçlendirme (retrofitting or strengthening): Yapı sisteminin belli bir amaç için mevcut
taşıma gücünün arttırılması için yapılan çalışmalardır.
Yapı sistemi güçlendirme; uzmanlık, tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren bir iştir.
Beton çekmede zayıf, basınçta kuvvetli iken plaka formundaki FRP kompozitler
çekmede güçlüdür ancak düşük basınç kuvvetlerinde bile kolayca burkulur. Bu iki
malzemenin kombinasyonu ile her iki malzemenin avantajlı özellikleri biraraya getirilirken
zayıflıkları ortadan kalıdırılabilir.
2
4.5.1. Giriş
Betonarme elemanların onarım ve güçlendirilmesinde kullanılan yöntemler:
1. Dıştan FRP plaka yapıştırma [external plate bonding (EPB)] ve kumaş FRP ile sarma
2. Çubuk formda veya plakadan kesilmiş şerit formda FRP'nin yüzeye yakın bölgeye
uygulaması [Near Surface Mounted (NSM) rods or plates]
EPB
NSM
Mevcut betonarme elemanın
eğilme etkisinde en çok zorlanan
kesitine monte edilebilir.
3
4.5.1. Giriş
Güçlendirme yöntemleri iki sınıfa ayrılır:
a) Pasif güçlendirme: Yapıya gelen yükler dikkate alınmadan sadece mevcut yapı
elemanlarının enkesitleri büyütülerek veya yeni elemanlar eklenerek-yapıştırılarak
yapılan güçlendirmedir.
- Yapı elemanının eksenel, eğilme veya kesme yüklerine karşı taşıma gücü ve rijitliği
arttırılır. Ancak yeterli bir yaklaşım değildir. Çünkü tek bir elemanı güçlendirmek
sistemin performansı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Daha çok mevcut
taşıma gücünü herhangi bir nedenden dolayı yitirmiş elemanlarda eski
performansına geri dönüş için tercih edilmesi gereken bir yöntemdir.
- Yapı sistemi modellenerek, sistemin performansını arttırıcı güçlendirme yöntemleri
kullanmak daha doğru bir yaklaşımdır. Bu tür hesap yöntemleri dersin kapsamı
dışında olup, burada sadece güçlendirme malzemeleri, uygulama teknikleri ve
yapılan bazı deney sonuçları üzerinde durulacaktır. Vid slayt 4a
b) Aktif güçlendirme: Art germe yöntemleri kullanılarak kirişlerde eğilme rijitliğini
arttırıcı yöntemlerdir.
Vid slayt 4b: Kolonlarda art germe ile güçlendirme
4
4.5.1. Giriş
Onarım ve/veya güçlendirmeye ne zaman ihtiyaç duyulur:
- Yapıya etkiyen hareketli yüklerde hesapta öngörülmeyen artışlar olduğunda
- Yapının kullanım amacı değiştirilip daha yoğun kullanım olduğunda
- Köprülerde genişletme gereksinimi olduğunda
- Ön gerilmeli kirişlerde, gerilme kaybı tespit edildiğinde
- Yeni tasarım yaklaşımları ile şartname ve yönetmeliklerde değişiklikler yapıldığında
- Üretim sırasında yetersiz malzeme kullanımı, hatalı işçilik vb. problemler yapısal
sistemde risk oluşturduğunda.
- Zamana bağlı olarak yapı elemanlarının dış etkilerle yıpranması ve taşıma gücünü
kaybetmeleri nedeniyle.
Pek çok betonarme ve çelik yapı servis ömründen daha kısa sürelerde yukarıda
sıralanan nedenlerden dolayı onarım ve/veya güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır.
5
4.5.1. Giriş
Onarım ve/veya güçlendirmede FRP kompozitlerin kullanımı
Hesap yöntemleri ile ilgili öneriler
http://www.remyapisal.com/index/frp.htm
http://www.remyapisal.com/index/projects.htm
6
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
Betonarme ve
malzemeler
çelik
yapıların
eğilmeye
çalışan
elemanlarında
kullanılabilecek
- Plaka veya kumaş formundadır. Kirişe alttan yapıştırılır.
-Tek başına kullanıldığında eğilme yükü altında betondan kolayca sıyrılır. Bu nedenle
FRP kumaşlarla sarılarak (U sarma kullanılması daha uygundur.)
- Çubuk formda elemanlar betona ankraj ve yapıştırma yoluyla uygulanır.
Plaka (plate, strip)
formunda CFRP
Vid 7a
Kumaş (sheet) formunda CFRP
Vid 7b
Vid 7c
7
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
a) Sadece kirişlerin eğilme rijitliğinin arttırılması amacıyla rijit FRP plakalar epoksi
reçinesi ile yüzeye yapıştırılır. Sağlıklı bir uygulama değildir. Çünkü plakalar eğilme etkisi
sonucu oluşan sehimle birlikte betondan delamine olabilir.
8
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
9
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
b) Plakalarla eğilme rijitliği arttırılan kirişte plakaların
delaminasyonunu engellemek için kumaş FRP ile sarılması
avantajlı olacaktır.
U şeklindeki sarma aynı zamanda kayma
donatısına destek olur ve sıyrılmayı zorlaştırır.
FRP kumaşlar yüzeye çeşitli
reçine ve boyalarla uygulanır.
(UV ve yangın dayanıklılığı)
10
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
Gatwick Havaalanı güney ternimaline yeni yürüyen merdivenlerin eklenmesi planlanmış.
Bu merdivenleri taşıyacak sistemin yeniden tasarlanması bazı kirişlerin güçlendirmesi
gerekmiştir. Güçlendirme için CFRP malzemesi kullanılmıştır (2010).
Önce CFRP plakalar yapıştırılıp üzerine CFRP kumaşlar sarılmıştır.
11
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
GFRP ile sarılmış bir kiriş örneğinin eğilme deneyi
12
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
c) Araç çarpması kaynaklı darbe ile
hasar gören prefabrik kirişlerin
yerinde onarımı
13
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
d) Korozyon nedeniyle paspayı tabakası
kapak atan kirişin donatı arkasına kadar
açılıp temizlendikten sonra tamir harcı
uygulanması ve FRP ile eğilme rijitliğinin
lokal olarak arttırılması
14
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
e) Sadece döşeme sehiminin sınırlandırılması veya yük
taşıma kapasitesinin arttırılması için yapılan uygulamalar
Vid slayt 15
f) Tarihi yapılarda kubbe rijitliğinin arttırılması için yapılan uygulamalar (İtalya)
15
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
g) Tarihi kemerlerde kilittaşı bozulmalarının yaratacağı göçük riskinin azaltılması (İtalya)
16
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
Alttaki FRP
Üstteki FRP
17
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
h) Kirişlerde kayma direncinin arttırılması için kullanılabilecek FRP uygulamaları
18
Bu amaçlı pahlı L formunda rijit plaklar da mevcut
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
i) Viyadük ayaklarında kesme güçlendirmesi Sika 1999
j) Üzerinden yük ağır yük geçecek
köprünün eğilme ve kesmeye karşı
güçlendirilmesi (İnş.Müh.A.Ceylan)
19
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
k) FRP plaka ve kumaşlar kullanılarak tüm köprü kiriş-tabliye sistemi güçlendirilebilir.
20
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
l) Çelik profillerde ek yük taşıma kapasitesi veya sehim sınırı için CFRP uygulaması
CFRP: 1500 MPa çekme dayanımı ve
isteğe göre 220-420 GPa E-modülü
Glulam
Çelik ve ahşap kirişlerde de
CFRP kullanımı mümkündür.
21
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
m) Ahşap kompozit kirişlerde eğilme ve kesme rijitliği artışı
22
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
n) Tarihi dökme demir (cast iron) kirişlerin güçlendirilmesi (2003)
Linney Lane Rail Bridge, Oldham
23
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
o) Öngerilmeli betonarme kirişlerde öngerilme kaybı kirişte çatlaklara neden olmuştur
(İtalya). 1998 yılında yapılan CFRP uygulamasında krikolarla kaldırılan kirişe CFRP
plaka ve kumaşlar sarılarak sehim yapması engellenmiştir. Ayrıca hesaplar sonucu
kirişin kesme etkisinde kalan bölgelerine plakalar monte edilmiştir.
24
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
p) Özellikle çelik köprü kirişlerinde art germe uygulamalarında CFRP donatı çubukları
kullanılmaktadır.
CFRP çubuk veya halatlar kullanarak
ard germeli güçlendirme uygulamaları
25
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
r) Betonarme yapılarda FRP kompozitleri, tek boyutlu çelik donatı veya hasır donatı
yerine kullanılabilir. Ön veya art gerilmeli beton uygulamalarında yüksek dayanımlı
öngerilme donatısı veya halatı olarak başarı ile kullanılmaktadır.
Ancak işlenebilirlik?
Karbon ve cam takviyeli donatı çubukları
26
4.5.2. Eğilme ve kesmeye çalışan elemanlarda (kirişler ve döşemeler) kullanılan
malzeme ve yöntemler
s) CFRP donatı çubukları daha çok köprü genişletme çalışmalarında art germeli kiriş
imalatında (post-tensioning systems) kullanılmaktadır.
Uygulaması köprü genişletme
27
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
a) Kolonlarda boyuna ve enine donatı (etriye) desteği sağlama ve böylece eksenel yük
taşıma kapasitesini arttırma amacıyla FRP plaka ve kumaşlar kullanılır.
28
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
29
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
Dıştan etriye sıklaştırılması
Dikdörtgen kesitlerde
pahlamaya dikkat
edilmelidir.
30
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
b) Rijitlik-düktilite dengesini sağlamak için biraz
daha düşük dayanımlı ve şekil değiştiren
kapasitesi fazla liflerle üretilen FRPler ile yapılan
çalışmalar son yıllarda önem kazanmaktadır.
31
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
c) Korozyondan hasar görmüş betonarme kolonların FRP ile tamiri (GFRP ve CFRP yan
yana uygulanmıştır.)
32
Cam lifi kumaş uygulaması
Karbon lifi kumaş uygulaması
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
?
Cam lifi kumaş uygulaması Karbon lifi kumaş uygulaması
33
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
d) Islanma-kuruma bölgelerinde korozyondan hasar görmüş çelik iskele kazıklarının
FRP sargılarla güçlendirilmesi ve korunması
Profil ile FRP arası boşluğa genleşen şerbet dökülmüştür.
34
4.5.3. Eksenel yük altındaki elemanlarda (kolonlar, viyadük ayakları) kullanılan
malzeme ve yöntemler
e) Deformasyonların sınırlandırılması için kolonlarda FRP plaka ve sargılar
kullanılabilir.
Utah, ABD, 2004
35
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
f) Silolarda FRP ile
onarım ve güçlendirme
Silo dış çeperinde izler açılıp CFRP
çubuklar yerleştirilmiş ve epoksi ile
kaplanarak donatılandırma yapılmıştır.
NSM (near surface mounting) yöntemi
36
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
g) Bacalarda FRP ile
onarım ve güçlendirme
Isı önemli
37
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
h) Termik santral soğutma kulelerinin güçlendirilmesi projesi (2000)
1974'te yapılan kuleler 104 m yüksekliğindedir.
Kevlar (aramit) FRP
Koruyucu poliüretan kaplama
38
West Burton Power Station, Nottinghamshire
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
i) Çelik borularda ve boru hatlarında onarım ve güçlendirme için FRP kaplama
39
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
j) Tünellerde FRP kullanımı
40
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
k) Tarihi yapılarda taş veya tuğla duvarların rijitliğini arttırmak için FRP plaka ve şerit
kumaşlar kullanılmaktadır.
Dolgu duvarlarda da
FRP uygulamaları
41
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
l) Betonarme çerçevelerin dolgu duvarların FRP kumaşlar yardımıyla rijit çerçeve
elemanları oluşturulabilir.
Vid. CFRP
ankraj
42
GFRP
43
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
Betonarme çerçevelerin dolgu duvarların FRP kumaşlar yardımıyla rijit çerçeve
elemanları oluşturulabilir.
Prof.Dr. Alper İlki
İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
44
4.5.4. Diğer yapı elemanlarında ve dolgu duvarlarda kullanılan malzeme ve
yöntemler
m) Patlamalara dayanıklı dolgu duvar tasarımında modifiye FRP kompozitler
kullanılmaktadır. FRP kompozitlerin gevrek yapısı kullanılan reçine değiştirilerek
azaltılmakta, böylece darbe etkisinde düktil davranış göstermeleri sağlanmaktadır. Bu
amaçla poliüretan reçineler kullanılarak FRP kompozitlerin uzama kapasitesi
%400'e kadar çıkartılabilmiştir (Casadei and Agneloni). Birkaç tabaka FRP kompoziti
biribirine yapıştırarak kullanmak duvarın deformasyon yapma ve enerji sönümleme
özelliğini arttırmıştır.
45
Elastic Systems for Dynamic Retrofitting of Structures E.S.D.R.®
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
1. Eski öngerilmeli köprü kirişlerinin güçlendirilmesi ile ilgili deneysel bir çalışma
Bu çalışmada, 40 yıllık öngerilmeli betonarme kirişlerin çeşitli CFRP malzemeleri ile
dıştan yapıştırma (Externaly Bonded) veya yüzeye yakın bölgeye montaj (Near Surface
Mounted) yöntemiyle güçlendirilmesi sonucu elde edilen performanslar Rizkalla vd.
tarafından kıyaslanmıştır.
46
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
47
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
48
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
49
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
50
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
CFRP şerit plakalar (strip)
CFRP kumaşlar (sheet)
51
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
52
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
53
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
Yüzeye yakın bölgeye montaj (Near Surface Mounted) yöntemiyle
güçlendirilen kirişlerde beton kırılarak göçme meydana gelmiştir.
54
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
Dıştan yapıştırma şerit
EB-1
Kumaş formundaki CFRP
şerit plakaların
yapıştırıldığı kirişlerde
göçme, şeritlerin
betondan ayrılması
şeklinde gerçekleşmiştir.
Şeritlerin beton kirişe U
şeklinde sarmalandığı
noktalarda ayılma
olmadığı görülmektedir.
55
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
Dıştan yapıştırma
şerit CFRP (strip)
EB-3
56
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
Dıştan yapıştırma
CFRP plaka (sheet)
Göçme CFRP kompozit parçalanarak meydana gelmiştir.
EB-2
57
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
Dıştan yapıştırma
CFRP plaka (sheet)
Göçme CFRP kompozit parçalanarak meydana gelmiştir.
EB-4
58
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
2. Yüzeye yakın kısma montaj mı? (NSM) Dıştan yapıştırma mı? (EB)
Pek çok parametreye bağlı (uygulamaya, örnek boyutlarına, malzeme
dayanımına….)
Bu çalışmada fark belirgin olmamıştır.
Bu sefer bir önceki
örnek gibi plaka kirişe
sargılanmamış !
59
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
3. Bir başka çalışmada betonarmeye ankrajlama uygulamasının FRP sıyrılmasını
(debonding) engellediği belirlenmiştir.
60
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
FRP plakaların ankrajlanması gerekmektedir.
Kesme güçlendirmesi için tek başına
FRP plaka yeterli gelmemekte, plaka
betondan kolayca ayrılmaktadır.
61
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
4. Ankrajlama ve yapıştırma en etkili çözüm
2,3,6 CFRP straps
4,5 CFRP straps+plates
2,3,4,5 anchorages
Özgür Anıl, 2007
62
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
63
Özgür Anıl, 2007
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
64
Özgür Anıl, 2007
4.5.5. Onarım ve güçlendirmede kullanılan FRP malzemelerle ilgili örnekler
5. Hem yapıştırma hem ankraj en etkili çözümdür
(başka bir çalışma).
65
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
İnş.Y.Müh.
Nejat Bayülke
66
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
Buraya kadar incelenen tüm örneklerde, eğilme ve basınç etkileri altındaki elemanların
rijitlikleri arttırılmakta, ancak düğüm noktasına müdahale edilmemektedir. Düğüm
noktası çerçeve sistemlerin en hassas bölümü olup, bu noktaların güçlendirilmesi için
çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir:
Dış ve iç düğüm noktaları için önerilen bazı CFRP uygulama yöntemleri
67
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
(Ghobarah and Said 2002)
T1 and T2 original specimens
68
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
Vid slayt 69
Donatısı az bir kolon kiriş birleşim bölgesinde tersinir yüklemeler
sonucu elde edilen yük-şekil değişimi zarfları.
Güçlendirme öncesi
CFRP güçlendirmesi ile
(Kayma dayanımında %70 artış)
69
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
Betonarmenin yanında alüminyum veya çelik kaynaklı kafes sistemlerin düğüm
noktalarında da onarım amacıyla ve düğüm noktası rijitliğini arttırmak için kaynak tamiri
sonrası FRP sargılama yöntemleri kullanılmaktadır. Otoyol tabela askısı elemanlarında
yorulma nedeniyle kaynak kopması örnekleri aşağıda görülmektedir.
Alüminyum kaynak kopması
70
4.5.6. Düğüm noktalarının güçlendirilmesi ile ilgili yaklaşımlar
Utah Üniversitesinde araştırmacılar, alüminyum
kaynakta önceden çatlak oluşturup FRP
kompozitlerle sarmış ve sargısız sağlam
kaynaklı
örneklerle
kıyaslamalı
yorulma
deneyleri uygulamıştır.
FRP ile sarılmış kompozit, orijinal kaynaklı
kompozitten %15 daha yüksek dayanıma
ulaşmıştır.
71
http://www.fhwa.dot.gov/publications/publicroads/03nov/06.cfm
Vid: slayt 72
72
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 784 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа