close

Вход

Log in using OpenID

batı karadeniz havzası taşkın riski yönetim planı taslağı

embedDownload
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
2014
TAŞKIN RİSKİ
YÖNETİM PLANI
TASLAĞI
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Mayıs 2014 AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
KISALTMALAR
AB
Avrupa Birliği
AFAD
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
APSFR
Potansiyel Yüksek Taşkın Riski Taşıyan Alan
(Areas with Potential Significant Flood Risk)
BSTB
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
CBS
Coğrafi Bilgi Sistemi
ÇEM
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
ÇŞB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DKMP
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
DSİ
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
GTHB
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
MGM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
OGM
Orman Genel Müdürlüğü
OSİB
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
SYGM
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
SYKK
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
YY
Yerel Yönetimler
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
1
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
İçindekiler
1. GİRİŞ ........................................................................................................................................................ 4 1.1 TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULAMA AŞAMALARI .......................................................................................................... 4 1.2 TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ AB EŞLEŞTİRME PROJESİ ....................................... 5 2. TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ ........................................................................................................ 7 2.1 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI .................................................................................................... 7 2.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ .............................................................................................. 7 2.2.1 Tarihi Taşkınlara İlişkin Bilgilerin Toplanması ....................................................................................... 7 2.2.2 Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi ..................................................................................................... 7 2.2.3 Tarihi Taşkın Alanlarının Haritalanması (CBS) ...................................................................................... 7 2.2.4 Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS) .......................................................... 8 2.2.5 Ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi ....................................................... 8 2.3 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................... 18 3. TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI VE TAŞKIN RİSK HARİTALARI ...................................................................... 21 3.1 ÇALIŞMA YAPILAN ALANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ ................................................................................................... 21 3.2 TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI ................................................................................................................................ 27 3.2.1 Metodoloji .......................................................................................................................................... 27 3.2.1.1 Hidrolojik Verilerin Temini.............................................................................................................. 27 3.2.1.2 Topoğrafik Verilerin Temini ............................................................................................................ 29 3.2.1.3 Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması .................................................................................... 29 3.2.1.4 Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Üzerinden Kesitlerin Alınması...................................................... 29 3.2.1.5 Hidrolik Modelleme Çalışmaları ..................................................................................................... 29 3.2.1.6 Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kalibrasyon ................................................................... 29 3.2.1.7 Taşkın Tehlike Haritalarının Oluşturulması: ................................................................................... 29 3.3 TAŞKIN RİSK HARİTALARI .................................................................................................................................... 39 3.3.1 Proje Kapsamında Dikkate Alınan Unsurlar ........................................................................................ 39 3.3.2 Metodoloji .......................................................................................................................................... 39 3.3.4 Çaycuma İlçesi Taşkın Risk Haritaları .................................................................................................. 50 3.3.5 Çaycuma İlçesinde Taşkın Riski Taşıyan Alanlarda Bulunan Unsurlar ................................................ 53 4. TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ HEDEFLERİ.......................................................................................................... 55 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. HALKIN GÜVENLİĞİNİN ARTTIRILMASI – KORUMA/ÖNLEME ........................................................................................ 55 HASAR MALİYETİNİN KONTROL EDİLMESİ ‐ ÖNLEME .................................................................................................. 55 DİRENCİN ARTTIRILMASI – HAZIRLIKLI OLMA ............................................................................................................ 55 TAŞKIN TEHLİKESİ VE TAŞKIN RİSKİ HAKKINDA BİLGİNİN GELİŞTİRİLMESİ – HAZIRLIKLI OLMA ................................................ 56 TAŞKIN RİSKİ YÖNETİM PLANLARININ UYGULANMASI İÇİN YÖNETIŞIMIN TANIMLANMASI ‐ HAZIRLIKLI OLMA ......................... 56 ÖNLEMLERİN VE ÖNCELİKLENDİRİLMELERİN ÖZETİ ................................................................................. 56 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 HALKIN GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER .......................................................... 56 HASAR MALİYETİNİN KONTROL EDİLMESİ HEDEFİ KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER .................................................... 60 TAŞKIN TEHLİKESİ VE RİSKİNE İLİŞKİN BİLGİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFİ KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER ........................ 61 DİRENCİN ARTIRILMASI HEDEFİ KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLER ............................................................................ 61 TAŞKIN RİSKİ YÖNETİMİ İÇİN YÖNETİŞİMİN BELİRLENMESİ ......................................................................................... 63 6. UYGULAMANIN İZLENMESİ ..................................................................................................................... 64 7. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE DANIŞMA ............................................................................................... 64 8. YETKİLİ KURUMLAR LİSTESİ ..................................................................................................................... 64 Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
2
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
ŞEKİLLER
ŞEKİL 1: TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULAMA AŞAMALARI VE ÜYE ÜLKELERİN UYMASI GEREKEN SON TARİHLER ...................................... 4 ŞEKİL 2: TARİHİ TAŞKINLAR HARİTASI .................................................................................................................................... 9 ŞEKIL 3 GELECEKTE TAŞKIN OLMASI MUHTEMEL ALANLAR ........................................................................................................ 10 ŞEKIL 4 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN KENTSEL ALANLAR ...................................................................... 11 ŞEKIL 5 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN TARIM ALANLARI ........................................................................ 12 ŞEKIL 6 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN ALTYAPI TESISLERI ...................................................................... 13 ŞEKIL 7 MUHTEMEL TAŞKIN ALANLARINDA KALMASI BEKLENEN EKONOMIK AKTIVITE ALANLARI ..................................................... 14 ŞEKIL 8 MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN SOSYO‐EKONOMIK GÖSTERGELER ................................................................... 15 ŞEKIL 9 TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN KENTSEL ALANLAR ........................................................................................................ 16 ŞEKIL 10 MUHTEMEL TAŞKIN RISKI ALTINDA KALAN EKONOMIK AKTIVITE ALANLARI .................................................................... 17 ŞEKIL 11 POTANSIYEL YÜKSEK TAŞKIN RISKI TAŞIYAN ALANLAR ................................................................................................ 20 ŞEKIL 12 BARTIN ÇAYI ALT HAVZASI .................................................................................................................................... 23 ŞEKİL 13: FİLYOS ÇAYI ALT HAVZASI .................................................................................................................................... 25 ŞEKIL 14 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q10 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1) ...................................................................................... 30 ŞEKIL 15 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q10 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2) ...................................................................................... 31 ŞEKIL 16 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q100 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1) .................................................................................... 32 ŞEKIL 17 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q100 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2) .................................................................................... 33 ŞEKIL 18 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q1000 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1) .................................................................................. 34 ŞEKIL 19 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q1000 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2) .................................................................................. 35 ŞEKIL 20 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q10 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) ....................................................................................... 36 ŞEKIL 21 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q100 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) ..................................................................................... 37 ŞEKIL 22 TAŞKIN TEHLIKE HARITASI ‐ Q1000 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) ................................................................................... 38 ŞEKIL 23 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q10 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1 ) ......................................................................................... 42 ŞEKIL 24 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q10 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2 ) ......................................................................................... 43 ŞEKIL 25 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q100 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1 ) ....................................................................................... 44 ŞEKIL 26 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q100 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2 ) ....................................................................................... 45 ŞEKIL 27 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q1000 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐1 ) ..................................................................................... 46 ŞEKIL 28 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q1000 (BARTIN MERKEZ İLÇESI‐2 ) ..................................................................................... 47 ŞEKIL 29 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q10 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) ............................................................................................ 50 ŞEKIL 30 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q100 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) .......................................................................................... 51 ŞEKIL 31 TAŞKIN RISK HARITASI ‐ Q1000 (ÇAYCUMA İLÇE MERKEZI) ........................................................................................ 52 TABLOLAR
TABLO 1: TAŞKIN RİSKİ ALTINDA KALAN ALANLARIN ÖNCELİK SIRALAMASI ................................................................................. 19 TABLO 2: BARTIN ÇAYI ALT HAVZASINDA YER ALAN YERLEŞİMLER ............................................................................................ 23 TABLO 3: FİLYOS ÇAYI ALT HAVZASINDA YER ALAN YERLEŞİMLER ............................................................................................. 25 TABLO 4: DERECELENDIRME TABLOSU ................................................................................................................................. 41 TABLO 5 Q10’A GÖRE BARTIN MERKEZ ILÇESINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ............................................................ 48 TABLO 6: Q100’E GÖRE BARTIN MERKEZ ILÇESINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ......................................................... 48 TABLO 7: Q1000’E GÖRE BARTIN MERKEZ ILÇESINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ....................................................... 49 TABLO 8 : Q10’A GÖRE ÇAYCUMA ILÇE MERKEZINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ........................................................ 53 TABLO 9: Q100’E GÖRE ÇAYCUMA ILÇE MERKEZINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ....................................................... 53 TABLO 10: Q1000’E GÖRE ÇAYCUMA ILÇE MERKEZINDE RISKLI ALANLARDA BULUNAN UNSURLAR ................................................... 54 Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
3
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
1. GİRİŞ
2007/60/EC sayılı taşkın riskinin değerlendirmesi ve yönetilmesi Direktifi (Taşkın Direktifi)
taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı
olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski
taşıyan alanların belirlenmesi, bu alanlar için taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları ve
taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması gerekmektedir.
1.1
Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları
2007/60/EC sayılı Taşkın Direktifinin uygulaması üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Bunlar;
taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarının hazırlanması ve taşkın
risk yönetim planlarının hazırlanmasıdır.
Söz konusu aşamalar direktifin 6 yıl süren döngüsünün aşamalarını oluşturmakta olup her
aşamanın süresi iki yıldır. AB üyesi ülkeler için Taşkın Direktifinin birinci uygulama
döngüsündeki süreç aşağıda verilmiştir.
Şekil 1: Taşkın Direktifinin Uygulama Aşamaları ve Üye Ülkelerin Uyması Gereken Son Tarihler
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
4
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Taşkın riski ön değerlendirmesi; beşeri faaliyetler, çevre, kültürel miras ve ekonomik
faaliyetler üzerinde ciddi sonuçları olan ciddi tarihi taşkınlar ile birlikte ileride taşkınların
meydana gelebileceği yerler olan potansiyel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesini
içermektedir.
Taşkın Tehlike Haritaları; belirlenen düşük, orta ve yüksek olasılıklı taşkın debileri için
taşkınların yayılma alanlarının ve derinliklerinin hidrolik ve/veya hidrolojik modeller
kullanılarak belirlenmesini içermektedir.
Taşkın Risk Haritaları; elde edilmiş olan taşkın tehlike haritalarına dayanarak, farklı tekerrür
debilerine göre nüfus, ekonomik aktivite, kaza sonucu kirliliğe sebep olabilecek tesisler, tarım
alanları, vb. unsurlar üzerindeki olası olumsuz etkilerin belirlenmesini içermektedir.
Taşkın Riski Yönetim Planları; taşkın riski ön değerlendirmesine ve bu değerlendirme sonucunda
belirlenen ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanlarda hazırlanan taşkın tehlike ve taşkın risk
haritalarına göre taşkın riski altında bulunan unsurlar üzerinde taşkınların yarattığı olumsuz etkileri
azaltma veya ortadan kaldırma amacıyla, hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılması için taşkın öncesinde,
taşkın sırasında ve taşkın sonrasında alınması gereken önlemlerin belirlenmesini içermektedir.
1.2
Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme
Projesi
Ülkemizde havzalar bazında “Taşkın Yönetim Planları” nın oluşturulması için ilk adımı teşkil
edecek olan “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi
Projesi” Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı paydaş
kurumlar; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü
ilgili kurumlar olarak projede yer almaktadırlar.
Projenin amacı, taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamak için taşkın risklerinin değerlendirilmesi ve
yönetimi hususunda bir çerçevenin oluşturulması, Taşkın Direktifinin ülkemiz mevzuatına
aktarılması için yasal kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesidir.
Proje kapsamında 3 ana bileşen bulunmaktadır:
1. Yasal, teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, taşkın direktifi ve taşkın
hususunda farkındalığın arttırılması
2. Direktif esaslarının pilot havza olan Batı Karadeniz Havzasında (taşkın riski ön
değerlendirmesi, taşkın tehlike haritalarının ve taşkın risk haritalarının hazırlanması,
taşkın risk yönetim planlarının hazırlanması) uygulanması ve üç havzada (Akarçay,
Doğu Akdeniz, Yeşilırmak) hızlı tarama yapılması,
3. Direktifin ülkemiz genelinde tüm nehir havzalarına uygulanabilmesi için gerekli yol
haritasını gösteren ve belli bir takvimi içeren Ulusal Uygulama Planı’nın
hazırlanmasıdır.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
5
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Bu rapor, “Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB
Eşleştirme Projesi” nin ikinci bileşeni kapsamında yapılmış olan ve aşağıda belirtilen
çalışmalara dayanarak hazırlanmıştır.
-
Batı Karadeniz Havzası taşkın riski ön değerlendirmesi,
Potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi,
Bartın Merkez İlçesi ve Zonguldak Çaycuma ilçeleri için taşkın tehlike haritalarının
hazırlanması,
Bartın Merkez İlçesi ve Zonguldak Çaycuma ilçeleri için taşkın risk haritalarının
hazırlanması,
Batı Karadeniz havzasında çalışılan alanlarda Taşkın Riski Yönetimi için uygun
hedeflerin ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi.
“Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme
Projesi” nin ikinci bileşeninin esas hedefi pilot bir uygulama yapılarak metodolojinin
öğrenilmesi ve geliştirilmesi yoluyla ilgili kurumların personelinin teknik kapasitesinin
arttırılmasıdır. Bu sebeple, proje kapsamında herhangi bir veri üretilmemiş, tüm çalışmalar
mevcut verilere dayanılarak gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
6
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
2.
TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ
2.1
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Çalışmaları
Taşkın riski ön değerlendirmesi mevcut ya da kolaylıkla ulaşılabilecek bilgilere dayanmaktadır.
Çalışma kapsamında geçmişte meydana gelen taşkınlar incelenerek önemli tarihi taşkınlar
belirlenmekte ve çeşitli yöntemlerle gelecekte olması muhtemel taşkınlar ve su altında kalacak
alanlar tahmin edilmektedir.
Taşkın riski ön değerlendirmesini takiben, ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanlar
belirlenmekte, belirlenen bu alanlarda sırasıyla taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları
hazırlanmakta ve nihai olarak tüm bu çalışmalara dayanarak taşkın risk yönetim planı
hazırlanmaktadır.
Bu sebeple taşkın riski ön değerlendirmesi, müteakip çalışmaların taşkın riski taşıyan alanların
hangilerinde yapılacağının önceliklendirilmesi açısından oldukça önemlidir.
2.2
Pilot Havzadaki Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi
Batı Karadeniz pilot havzası düzeyinde yapılan taşkın riski ön değerlendirmesi aşağıdaki
faaliyetleri kapsamaktadır.
2.2.1 Tarihi Taşkınlara İlişkin Bilgilerin Toplanması
Havzada geçmişte yaşanmış olan taşkınlar ile ilgili mevcut kayıtlardan ve raporlardan elde
edilen veriler havzada görev yapan uzmanlarca toplanmış olup ortak bir veri tabanında bir araya
getirilmiştir.
2.2.2 Ciddi Tarihi Taşkınların Belirlenmesi
Proje kapsamında pilot havzada gerçekleştirilen görevler sırasında paydaş ve ilgili kurumlar ile
birlikte belirlenen metodolojiye dayanarak önemli tarihi taşkınlar seçilmiştir.
2.2.3 Tarihi Taşkın Alanlarının Haritalanması (CBS)
Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve taşkın sonrasında yerinde incelemeler neticesinde
oluşturulmuş olan haritalara dayanarak, taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında
gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
7
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
2.2.4 Gelecekte taşkın olması muhtemel alanların belirlenmesi (CBS)
Taşkın olaylarına ilişkin raporlara ve taşkın sonrasında yerinde incelemeler neticesinde
oluşturulmuş olan haritalara dayanarak, taşkınların noktasal ve çizgisel olarak CBS ortamında
gösterimi Türk Uzmanlar tarafından yapılmıştır.
2.2.5 Ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanların belirlenmesi
Önemli tarihi taşkınlar, gelecekte olması muhtemel taşkınlar ve belirlenen göstergeler bir arada
değerlendirilerek, ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan alanlar belirlenmiştir.
Bu
çalışmalar
sonucunda
taskinyonetimi.suyonetimi.gov.tr
Raporu”nda yer almaktadır.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
elde
edilmiş
olan
sonuçlar,
detaylı
olarak
adresinde bulunan “Taşkın Riski Ön Değerlendirme
8
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 2: Tarihi Taşkınlar Haritası
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
9
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 3 Gelecekte taşkın olması muhtemel alanlar
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
10
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 4 Muhtemel Taşkın Alanlarında Kalması Beklenen Kentsel Alanlar
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
11
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 5 Muhtemel Taşkın Alanlarında Kalması Beklenen Tarım Alanları
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
12
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 6 Muhtemel Taşkın Alanlarında Kalması Beklenen Altyapı Tesisleri
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
13
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 7 Muhtemel Taşkın Alanlarında Kalması Beklenen Ekonomik Aktivite Alanları
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
14
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 8 Muhtemel Taşkın Riski Altında kalan Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
15
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 9 Taşkın Riski Altında Kalan Kentsel Alanlar
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
16
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 10 Muhtemel Taşkın Riski Altında Kalan Ekonomik Aktivite Alanları
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
17
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
2.3
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Taşkın riski altında kalan göstergeler incelendiğinde birçok alanın seçilen göstergelere göre
taşkınlardan etkilendiği görülmektedir. Bundan dolayı göstergelerin verisel niteliği ve önem
derecesi göz önünde bulundurularak bazı göstergelere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
göstergeler;


Taşkın riski altında kalan kentsel nüfus ve,
Taşkın riski altında kalan ekonomik aktivite olan alanlardır.
Yapılan değerlendirmeler ve belirlenen kriterler neticesinde ilk önce can güvenliği daha sonra
ekonomik aktivite dikkate alınmış olup Batı Karadeniz Havzasında taşkın riski taşıyan alanlar
önceliklendirilmiştir.
Devamında, seçilen göstergeler için aşağıdaki eşik değerler belirlenmiştir.
Sayı
1
2
Gösterge
Taşkın Riski Altında Kalan Kentsel
Yerleşim Alanı
Taşkın Riski Altındaki Bulunan
Ekonomik Aktivite Alanı
Eşik Değer
> 200 Ha
>100 Ha
Bu eşik değerlerin üstünde kalan alanlar potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan alanlar olarak
belirlenmiştir.
Bu sonuçlara göre taşkın riski altında kalan yerleşim alanı 200 hektar üzerinde olan 7 yerleşim
birimi, taşkın riski altında kalan ekonomik aktivite alanı 100 hektar üzerinde olan 6 yerleşim birimi
belirlenmiştir.
Sonuç olarak, Batı Karadeniz Havzasında potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan alanlar sırasıyla
Düzce ili Merkez ilçesi, Bolu ili Merkez ilçesi, Zonguldak ili Çaycuma ilçesi, Bartın ili Merkez
ilçesi, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Bolu ili Gerede ilçesi, Karabük ili Yenice ilçesi ve Karabük ili
Merkez ilçesidir.
Elde edilen sonuçlar aynı zamanda geçmişte meydana gelen önemli taşkınlar ile de karşılaştırılarak
örtüşmekte olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
18
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Sıra
Muhtemel
Taşkın Alanı
(Ha)
Şehir
İlçe
1
DUZCE
MERKEZ
2211
2
BOLU
MERKEZ
1373
3
ZONGULDAK ÇAYCUMA
844
4
BARTIN
759
5
ZONGULDAK EREĞLİ
313
6
BOLU
GEREDE
269
7
KARABÜK
YENİCE
246
8
KARABÜK
MERKEZ
374
MERKEZ
Tablo 1: Taşkın Riski Altında Kalan Alanların Öncelik Sıralaması
Bu çalışmanın amacı taşkın tehlike haritaları, taşkın risk haritaları ve taşkın risk yönetim planının
hazırlanacağı alanların belirlenmesi için taşkın riski altında olan alanlar arasında bir
önceliklendirme yapılmasıdır.
Bu önceliklendirme, bunların dışında kalan alanlarda taşkın riski olmadığı anlamına gelmemekle
beraber, taşkın riskinin azaltılması için herhangi bir faaliyet yapılmayacağı anlamına da
gelmemektedir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
19
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 11 Potansiyel Yüksek Taşkın Riski Taşıyan Alanlar
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
20
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.
TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI VE TAŞKIN RİSK HARİTALARI
Taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda, sekiz ilçe potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan
alan (APSFR) olarak belirlenmiştir. AB Taşkın Direktifi gerekliliklerinin yerine
getirilebilmesi için, belirlenen alanların tamamında ilgili kısımlar için taşkın tehlike ve taşkın
risk haritalarının hazırlanması gerekmektedir.
Ancak Batı Karadeniz Havzasında yapılmış olan bu çalışma “Taşkın Direktifinin
Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi AB eşleştirme Projesi” kapsamında
gerçekleştirildiğinden, taşkın tehlike ve taşkın risk haritaları mevcut veriler ile ve kısıtlı bir
sürede hazırlanmıştır. Bu sebeple seçilen alanların tamamı için haritaların hazırlanması
mümkün olmamıştır.
Seçilen alanlar, potansiyel yüksek taşkın riski taşıyan (APSFR) sekiz alandaki mevcut veriler
ve özellikle tehlike haritalarının hazırlanması aşamasında yapılan modelleme çalışmaları
açısından değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonucunda, 1 boyutlu hidrolik modelleme için gerekli verilere ulaşabileceği
tespit edilen Bartın Merkez ilçesi ve Zonguldak Çaycuma ilçeleri çalışma yapılmak üzere
seçilmiştir.
3.1
Çalışma Yapılan Alanların Genel Özellikleri
Çalışma yapılan alanların genel özellikleri aşağıda verilmektedir.
3.1.1 Bartın
Bartın ili, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak, Karabük ve Kastamonu illeri arasında
bulunmakta olup 32o 22’ doğu boylamı, 41o 37’ kuzey enlemi üzerinde yer almaktadır. 2143
km2’lik yüzölçümüne ve çevresindeki illere göre göreceli de olsa daha düz bir coğrafyaya
sahiptir. Bartın kent merkezi Bartın Çayı’nın denize döküldüğü Boğaz Mevkii’nden yaklaşık
15 km içeride Bartın Irmağı ve kollarının oluşturduğu ova üzerine kurulmuş olup 59 km’lik
sahil şeridine sahiptir. 1924 yılından itibaren Zonguldak ilinin bir ilçesi iken 07.09.1991
tarihinde Türkiye’nin 74. ili olmuştur. Bartın’da Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçeleri
olmak üzere 4 ilçe ve 271 köy bulunmaktadır.
2010 yılı TUİK nüfus sayımına göre Bartın ilinin nüfusu (havzada yer alan tüm belediyeler ve
nüfusu 2.000 kişi üzeri olan tüm köyler) 80.743 kişidir.
3.1.1.1
Topoğrafya
Kuzeyde Karadeniz, güney, batı ve doğuda dağlarla çevrili olan Bartın Irmağı havzası, taban
ve yamaç arazilerden oluşmaktadır. Yamaç araziler % 2-10 arasında değişen eğimlere sahip
olup mansaptaki kesimler ova karakterindedir.
Bartın ili doğu, batı ve kuzeyden yüksekliği 2000 m’yi geçmeyen dağlarla çevrilmiştir.
Dağlar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere doğru sarp ve kayalıktır. En yüksek
nokta Keçikıran Tepesi'dir (1619 m.). Kent merkezini batıdan Aladağ, kuzeyden Karasu
dağları ve doğudan Arıt dağları kuşatmaktadır. Beşköprü ve Kızılelma köyleri çevresinde
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
21
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
yükseltiler 0 - 200 m. arasında değişirken doğuya doğru gidildikçe şehrin bulunduğu alanda
20 - 50 m. arasında, Arıt ve çevresinde 500 – 600 m. arasında, doğuda Mahmut Dağı’nda ise
1300 m.’yi geçmektedir. Dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer
almakta olup Uluyayla, Zoni, Ardıç (Gezen) ve Kokurdan Yaylaları Bartın ilini çevreleyen
topografik yapı içerisinde yer almaktadır.
3.1.1.2
İklim
Proje alanında hüküm süren iklim; her mevsimi yağışlı ve genelde ılıman olan Karadeniz
iklim tipi olup depresyonik ve konvektif yağışlar görülmektedir. Bölgede kıyıya paralel
yüksek dağların bulunması yağışların artmasına ortam hazırlamıştır. Depresyonik yağışlar kış
ve bahar aylarında, konvektif yağışlar ise genellikle yaz aylarında meydana gelmektedir. Proje
alanı nemlilik açısından da ülkemizin en nemli bölgesidir. Bu nedenle yıllık ve günlük
sıcaklık farkları fazla değildir. Yağışlar daha çok yağmur şeklinde olup kar yağışı, don
olayları ve sık sık sis de görülür. Bölgede yaz ayları da ılıman geçer. En sıcak ayın ortalaması
21 °C - 22 °C' yi geçmez. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı ise her zaman 0 °C'in üzerindedir.
Yıllık ortalama sıcaklık ise 12 °C - 13 °C civarındadır.
3.1.1.3
Toprak Özellikleri
Ova ve taban arazi özelliğindeki araziler, Bartın ırmağı, Bartın çayı, Arıt çayı, Gökırmak çayı
ve Kozcağız çayının sağ ve sol sahilinde yer alırlar. Arazilerin genel eğimleri akarsuların akış
(güney-kuzey) istikametinde olup % 0.1 - % 2 arasında değişmektedir. Yamaç arazilerinin
eğimleri dere yatağına doğru % 6 - % 10 arasında olup ovayı oluşturan vadiler boyunca yer
almaktadırlar.
Ova toprakları alüviyal ve kollüviyal karakterde olup üst ve alt toprak bünyeleri ağırdan hafife
kadar değişmektedir. Topraklar genel olarak alt ve üst horizonlarda kahverengi ile
kahverenginin tonları şeklinde değişen renkler göstermekte olup ova topraklarının kireç
bakımından yeterli, organik madde açısındansa fakir olduğu görülmektedir. Genelde toprak
derinliği 1,50 m.’den fazladır. Ova arazilerinde bitki gelişimini engelleyecek şekilde tuzluluk
ve sodyumluluğa rastlanılmamaktadır.
3.1.1.4
Bartın Çayı Genel Bilgiler
M.Ö. ki yıllarda Parthenios adı ile anılan ve kente adını veren Bartın ırmağı, Bartın çayı (Yan
Kolları Arıt Çayı ve Gökırmak) ile Kozcağız çayının (Yan Kolları Güney Deresi ve Kozcanaz
Dere) Bartın ili Gazhane Burnu’nda birleşmesi ile meydana gelmekte olup Boğaz
mevkisinden Karadenize dökülmektedir. Kocanaz Dere, güneyden doğup Kozcağız’dan
kuzeye doğru akarken, Bartın Çayı, Kastamonu’dan gelip Ulus’tan geçen Göksu ve Eldeş
Çayları (Ulus Çayı) ile bunlara katılan derelerden oluşur. Arıt ve Mevren Derelerinden oluşan
Kozlu Çayı ile birleşen Kışla, Akpınar ve Karaçay Dereleri Bartın Çayını besleyen derelerdir.
Bartın Irmağının drenaj alanı 2100 km2’dir. Irmak üzerinde 500 tonluk gemilerle
Karadeniz’den kente kadar ulaşım yapılabilen akış rejimi düzenli ve akış hızı düşük olan
akarsudur.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
22
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.1.1.5
Bartın Çayı Alt Havzası
Bartın Çayı’ nı besleyen kollar ve bu kolların çevrelediği alan Bartın Çayı Alt Havzasını
oluşturmaktadır (). Bartın Çayı Alt Havzası’nda 9 adet belediye bulunmaktadır. 2011 yılı
belediye nüfusları toplamı 327.226 kişidir. Bartın Merkez ilçesi ve Ulus ilçesi bu alt havzada
yer almaktadır. Alt havzada yer alan yerleşimler
Tablo 2’de verilmektedir.
Şekil 12 Bartın Çayı Alt Havzası
Tablo 2: Bartın Çayı Alt Havzasında Yer Alan Yerleşimler
İl Adı
İlçe Adı
Yerleşim Adı
İdari Durumu Nüfus
Bartın
Merkez
Hasankadı
Belediye
2053
Karabük
Safranbolu
Ovacuma
Belediye
1908
Bartın
Ulus
Kumluca
Belediye
2202
Bartın
Merkez
Kozcağız
Belediye
5455
Bartın
Ulus
Abdipaşa
Belediye
2731
Bartın
Ulus
Ulus
İlçe
3246
Bartın
Merkez
Ağdacı
Köy
2425
Bartın
Merkez
Merkez
İlçe
54555
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
23
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Bartın
Merkez
Arıt
Belediye
1673
3.1.2 Çaycuma
Çaycuma ilçesi, Batı Karadeniz Bölgesinde, 41o 27’ doğu boylam ile 31o 49’ kuzey enleminde
yer almaktadır. Toplam yüzölçümü 520,34 km2, merkez yüzölçümü 9.1 km2’dir. İlçe,
Zonguldak Merkez, Bartın İli ve Gökçebey İlçesi ile çevrilidir. Filyos Çayı vadisinin iki
yanında yer alan yamaçlar arasında kurulmuştur. İlçenin denizden yüksekliği 20 metre dir.
Çaycuma 72 kilometre olan karayolu ağıyla il merkezine ve komşu ilçelere bağlanmaktadır.
İlçede 2007 yılında hizmete girmiş olan Zonguldak Çaycuma Havaalanı bulunmaktadır.
3.1.2.1
Topografya
Çaycuma İlçesi Filyos Irmağı vadisinde alüvyal düzlükte yer alır. Irmağın oluşturduğu Filyos
Vadisi Çaycuma kentinde genişleyerek Çaycuma Düzü'nü oluşturur. Filyos Irmağı ilçeyi
güneyden kuzeye geçer ve Filyos bucak merkezinden Karadeniz'e dökülür. Arazi eğimi %2
ila %15 arasında değişmektedir.
3.1.2.2
İklim
Tipik Karadeniz iklimi hüküm sürmekte olup yazlar ılık, kışlar ise çok sert değildir. İlçe
oldukça fazla yağış almakta olup hemen hemen her mevsim yağışlıdır. En fazla yağış
sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Yıllık yağış miktarı 1220-1500 mm’dir. En yağışlı
aylar 148,65 mm ile Aralık ve 141,72 mm ile Ocak aylarıdır. Yağışlar kıyılardan iç kesimlere
gidildikçe hem azalmakta hem de yağmurdan kara dönüşme özelliği göstermektedir. En sıcak
ay Temmuz (21.7o C) en soğuk ay Şubat (5.8o C)’ dır. Hakim rüzgar yönü ise Kuzeydoğu Güneybatı’dır. İlde hakim rüzgar güneydoğu (keşişleme) yönündedir. İkinci derecede etkili
rüzgar ise kuzeybatı (karayel) yönündedir. En düşük nispi nem oranı %70 olup, ortalama
nispi nem oranı %75’tir.
3.1.2.3
Toprak Özellikleri
Çaycuma ilçesi ve çevresi bitki örtüsü açısından çeşitlilik göstermektedir. İç kısımlara doğru
gittikçe iklimin sertleştiği alanlarda daha çok tarla ziraatı, sebzecilik ve meyvecilik
yapılmaktadır. İlçede bulunan tarım alanı arazisi 25.239 ha olup 430 ha çayır-mera alanı
olarak kullanılmaktadır.
3.1.2.4
Filyos Çayı
Batı Karadeniz Havzası’nda uzunluğu yaklaşık olarak 360 km olan Filyos Çayı, Seben
kasabasının kuzeyinde Benli Dağ’dan Ulusu adıyla doğar. Filyos Çayının birçok kola
ayrılması sebebiyle birçok bölgede farklı adlarla anılmıştır. Yenice Nehri, Köroğlu Deresi,
Ulusu, Gerede Çayı, Melen Çayı, Akçay, Soğanlı Çayı vb. birçok isimleri vardır. Gerede
Yaylası’na inerek Gerede Çayı ile birleşerek Kuzeydoğu yönünde akar. Ilgaz Dağları
eteklerinde birçok dere ile birleşerek kuzeybatıya döner. Araç Çayı ile Safranbolu
yakınlarında birleşen Filyos çayı Karabük ve Yeniceden geçip kuzeye dönerek Çaycuma
Ovası’na iner.
Filyos Çayı’ nı besleyen kollar ve bu kolların çevrelediği alan Filyos Çayı Alt Havzasını
oluşturmaktadır (Şekil 13). Filyos Çayı Alt Havzası’nda 56 adet belediye bulunmakta olup
2011 yılı belediye nüfusları toplamı 1.036.940 kişidir. Alt havzada yer alan yerleşimler
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
24
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Tablo 3’ de verilmektedir.
Şekil 13: Filyos Çayı Alt Havzası
Tablo 3: Filyos Çayı Alt Havzasında Yer Alan Yerleşimler
İl Adı
İlçe Adı
Yerleşim Adı
İdari Durumu
Nüfus
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Çankırı
Bolu
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Çankırı
Bolu
Bolu
Bolu
Merkez
Dörtdivan
Merkez
Merkez
Yeniçağa
Çerkeş
Gerede
Atkaracalar
Çerkeş
Kurşunlu
Atkaracalar
Mengen
Mengen
Mengen
Karacasu
Dörtdivan
Merkez
Kürkçüler
Yeniçağa
Saçak
Gerede
Çardaklı
Çerkeş
Çavundur
Atkaracalar
Gökçesu
Pazarköy
Mengen
Belediye
İlçe
İlçe
Köy
İlçe
Belediye
İlçe
Belediye
İlçe
Belediye
İlçe
Belediye
Belediye
İlçe
2661
3001
125842
2474
4820
2044
24245
2060
8649
599
1872
2245
891
5036
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
25
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Çankırı
Karabük
Karabük
Zonguldak
Karabük
Zonguldak
Zonguldak
Karabük
Karabük
Kastamonu
Karabük
Zonguldak
Zonguldak
Kastamonu
Karabük
Zonguldak
Karabük
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Karabük
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Bayramören
Eskipazar
Ovacık
Devrek
Merkez
Devrek
Ereğli
Merkez
Yenice
İhsangazi
Safranbolu
Devrek
Ereğli
Araç
Safranbolu
Ereğli
Yenice
Ereğli
Devrek
Ereğli
Gökçebey
Gökçebey
Merkez
Merkez
Gökçebey
Ereğli
Ereğli
Merkez
Merkez
Çaycuma
Eflani
Çaycuma
Merkez
Çaycuma
Merkez
Merkez
Merkez
Çaycuma
Merkez
Çaycuma
Merkez
Çaycuma
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
Bayramören
Eskipazar
Ovacık
Eğerci
Cumayanı
Özbağı
Ormanlı
Merkez
Yenice
İhsangazi
Bostanbükü
Devrek
Çaylıoğlu
Araç
Safranbolu
Gülüç
Yortan
Ören
Çaydeğirmeni
Ereğli
Gökçebey
Hacımusa
Sivriler
Beycuma
Bakacakkadı
Gökçeler
Kandilli
Karaman
Elvanpazarcık
Perşembe
Eflani
Çaycuma
Kozlu
Nebioğlu
Merkez
Gelik
Kilimli
Karapınar
Çatalağzı
Saltukova
Muslu
Filyos
26
İlçe
İlçe
İlçe
Belediye
Köy
Belediye
Belediye
İlçe
İlçe
İlçe
Köy
İlçe
Belediye
İlçe
İlçe
Belediye
Belediye
Köy
Belediye
İlçe
İlçe
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
İlçe
İlçe
Belediye
Belediye
İlçe
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
Belediye
634
7044
731
1510
2577
981
2600
108504
9348
2701
2180
25847
1933
5908
41954
7511
1871
2443
4944
101485
7234
1177
1473
2455
2887
1735
2753
2281
2075
2659
2117
23673
35011
2325
110043
3702
24367
2565
8466
3939
2062
5425
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.2
Taşkın Tehlike Haritaları
Taşkın Direktifine göre; taşkın tehlike haritaları, belirlenen düşük, orta ve yüksek olasılıklı
taşkın debileri için taşkınların yayılma alanlarının ve derinliklerinin hidrolik ve/veya
hidrolojik modeller kullanılarak belirlenmesini içermektedir.
Taşkın riski yönetimiyle ilgili bilginin etkin kullanılması önceliklerin belirlenmesi ve teknik,
finansal ve politik kararlar alınması amacıyla, farklı taşkın senaryoları sonuçlarına göre
oluşturulmuş ve meydana gelecek olan potansiyel olumsuz etkileri içeren taşkın tehlike
haritalarının oluşturulması gerekmektedir.
Taşkın Direktifine göre üye ülkeler tarafından hazırlanacak olan taşkın tehlike haritaları en
uygun ölçekte aşağıdaki senaryolara göre taşkın olabilecek coğrafi bölgeleri kapsayacaktır.
a) Düşük olasılıklı taşkınlar veya ekstrem senaryolar
b) Orta olasılıklı taşkınlar ( olası örneğin tekerrür süresi ≥100 yıl)
c) Uygun bulunan yerlerde yüksek olasılıklı taşkınlar.
Ayrıca her senaryo için aşağıdaki unsurlar haritada gösterilecektir.
a) Taşkın yayılım alanı
b) Su derinliği veya su seviyesi
c) Mümkün olduğu durumlarda, akış hızı veya ilgili su akışı
Taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları üye ülkeler tarafından 22 Aralık 2013 e kadar
tamamlanacak olup her altı yılda tekrar incelenerek gerektiğinde güncellenecektir. 3.2.1 Metodoloji
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında
mevcut hidrolojik ve topografik veriler kullanılarak 1 Boyutlu Hidrolik Model ile taşkın
analizi yapılmış ve taşkın tehlike haritaları oluşturulmuştur.
3.2.1.1
Hidrolojik Verilerin Temini
Proje kapsamında, düşük, orta ve yüksek olasılıklı taşkınlar için aşağıdaki tekerrür debileri
seçilmiştir.
a) Düşük olasılıklı taşkınlar veya ekstrem senaryolar: Q1000
b) Orta olasılıklı taşkınlar: Q100
c) Yüksek olasılıklı taşkınlar: Q10
Veriler DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanan Bartın Çayı ve Filyos Irmağı Islah projeleri
kapsamındaki Hidroloji Raporundan alınmış olup Çaycuma için Q10 ve Q1000 taşkın
tekerrür debileri rapordaki verilere dayanarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
27
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Bartın Irmağı ve Kolları
Bartın çayının Bartın il merkezine girişindeki taşkın debileri (m3 /s)
Tekerrür
Yılları
Debiler (m3 /s)
Q10
Q100
Q1000
913,5
1782,1
2642
Bartın Irmağı başlangıcı taşkın debileri (Bartın Çayı+Kozcağız Çayı) (m3 /s)
Tekerrür
Yılları
Debiler (m3 /s)
Q10
Q100
Q1000
1169,3
2281,1
3381,8
Bartın Irmağı taşkın debileri (m3 /s) (Karadenize döküldüğü yer)
Tekerrür
Yılları
Debiler (m3 /s)
Q10
Q100
Q1000
1233,3
2405,9
3566,7
Kozcağız Çayının Bartın il merkezine girişindeki taşkın debileri (m3 /s)
Tekerrür
Yılları
Debiler (m3 /s)
Q10
Q100
Q1000
467,7
810,4
1149,6
Tekerrür
Yılları
Q10
Q100
Q500
Q1000
Debiler (m3 /s)
Filyos Irmağı
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
1756
3119
4055
4468
28
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.2.1.2
Topoğrafik Verilerin Temini
DSİ tarafından hazırlanan Bartın Çayı Islah projesi kapsamında alınmış olan Bartın ırmağı
ayrıntılı batimetri haritası (sonar), dere yatağının sağ ve sol sahilinde 1/1000 ölçekli şeritvari
haritalar ile bu haritaların yeterli gelmediği kısımlarda HGK’dan alınmış olan 1/25000
ölçekli haritaların bütünleştirilmesi ile elde edilmiş olan haritalar kullanılmıştır.
Çaycuma için 1/1000 ölçekli halihazır harita Çaycuma Belediyesi’nden temin edilerek
kullanılmıştır. Ayrıntılı batimetri haritası mevcut olmadığından kullanılamamıştır.
3.2.1.3
Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması
Elde edilen topoğrafik haritalar, CBS programı ile birleştirilerek sayısal yükseklik modeli
(SYM) oluşturulmuş ve model üzerindeki hatalar kontrol edilerek düzeltilmiştir.
3.2.1.4
Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Üzerinden Kesitlerin Alınması
Oluşturulan SYM üzerinde HEC-GeoRAS yazılımı ile dere yatağı ve kesitler tanımlanarak
HEC-RAS programına aktarılmıştır. Bartın Irmağı ve yan kolları üzerinde 21,2 Km’de toplam
92, Filyos Irmağı üzerinde 6,6 km’de toplam 26 adet kesit alınmıştır.
3.2.1.5
Hidrolik Modelleme Çalışmaları
Hidrolik hesap için memba ve mansap sınır koşulları belirlenmiş ve dere yatağı ve şevler için
tespit edilen pürüzlülük katsayıları programa tanımlanmıştır. Çalışmalarda Q10, Q100 ve Q1000
tekerrürlü taşkın debileri kullanılmıştır.
3.2.1.6
Model Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kalibrasyon
HEC-RAS modelinden alınan sonuçlar değerlendirilmiş olup memba - mansap koşulları
değiştirilerek hassasiyet analizi yapılmıştır. Sonuç olarak sınır koşullarının su yüzü profiline
çok az ölçüde etki ettiği belirlenmiş ve seçilen sınır koşulları uygun bulunmuştur.
Bartın için daha önce yaşanmış olan 1998 yılı taşkın izi ile karşılaştırma yapılarak pürüzlülük
değeri kalibre edilmiştir. Çaycuma için arazide yapılan gözlemler sonucunda pürüzlülük
değeri kalibre edilmiştir.
3.2.1.7
Taşkın Tehlike Haritalarının Oluşturulması:
HEC-RAS modeli ile bulunan su yüzü profilleri HEC-GeoRAS yazılımı ile CBS ortamına
aktarılmıştır. Seçilen taşkın debilerine göre taşkın yayılım alanları ve bu alanlara ait su
derinlik haritaları sayısal ortamda oluşturulmuş olup sonuçları 1/25000 ölçekli haritada
gösterilmiştir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
29
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 14 Taşkın Tehlike Haritası - Q10 (Bartın Merkez İlçesi-1)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
30
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 15 Taşkın Tehlike Haritası - Q10 (Bartın Merkez İlçesi-2)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
31
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 16 Taşkın Tehlike Haritası - Q100 (Bartın Merkez İlçesi-1)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
32
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 17 Taşkın Tehlike Haritası - Q100 (Bartın Merkez İlçesi-2)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
33
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 18 Taşkın Tehlike Haritası - Q1000 (Bartın Merkez İlçesi-1)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
34
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 19 Taşkın Tehlike Haritası - Q1000 (Bartın Merkez İlçesi-2)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
35
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 20 Taşkın Tehlike Haritası - Q10 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
36
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 21 Taşkın Tehlike Haritası - Q100 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
37
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 22 Taşkın Tehlike Haritası - Q1000 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
38
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3
Taşkın Risk Haritaları
Taşkın risk ; haritaları; taşkın tehlike haritalarına dayanarak farklı tekerrür debilerine göre
nüfus, ekonomik aktivite, kaza sonucu kirliliğe sebep olabilecek tesisler, tarım alanları ve
benzeri unsurlar üzerindeki olası olumsuz etkilerin belirlenmesini içermektedir.
Taşkın Direktifine göre taşkın risk haritaları;
a) Potansiyel olarak etkilenecek nüfusu,
b) Potansiyel olarak etkilenecek bölgenin ekonomik faaliyet türlerini,
c) Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol ile ilgili 24 Eylül 1996 96/61/EC Konsey Direktifi
Ek-1’de1’de bulunan taşkın durumunda kazayla oluşan kirliliğe neden olabilen tesisler ve
2000/60/EC Direktifinde Ek IV(1)(i),(ii) ve (v) de belirlenen korunan bölgeleri,
d) Yüksek miktarda sediment taşıyan taşkınlar, yıkıntı meydana gelen taşkın bölgelerinin
gösterilmesi ve diğer önemli kirletici kaynaklarıyla ilgili bilgiler gibi üye ülkelerin faydalı
olacağını düşündükleri diğer bilgileri
göstermelidir.
3.3.1
Proje Kapsamında Dikkate Alınan Unsurlar
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi AB EşleştirmeEşleştirme
Projesi” kapsamında hazırlanan taşkın risk haritalarında; Q10, Q100 ve Q1000 tekerrür debilerine
göre nüfus ve ekonomik faaliyet alanlarının zarar görebilirliği dikkate alınmıştır.
Taşkın risk haritalarının mevcut veya kısa sürede elde edilebilen veriler ile ve kısıtlı bir
sürede hazırlanması gerektiğinden, CORİNE arazi örtüsü verilerinden elde edilen nüfus ve
ekonomik faaliyet alanları verileri kullanılmıştır. Okul, hastane vb. unsurlara ilişkin farklı
kaynaklardan elde edilen bilgiler bu projede değerlendirmeye alınamamakla beraber ek bilgi
olarak sunulmuştur.
3.3.2 Metodoloji
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi”
kapsamında Hırvatistan için AB Eşleştirme Projesi kapsamında geliştirilen yöntem ile
Romanya’da uygulanan yöntem üzerinde çalışılmıştır.
3.3.2.1
Hırvatistan için AB Eşleştirme Projesi kapsamında geliştirilen Yöntem
Bu yöntem Kısa Dönem Uzmanlar tarafından Hırvatistan’daki AB Eşleştirme projesi
çalışmaları sırasında Fransa, Avusturya ve Hollanda’da uygulanan yöntemlerin uyarlanması
ile oluşturulmuş olup Hırvatistan’da kullanılmıştır. Bu yöntemde mekânsal veri olarak
CORINE 2006 veri seti, taşkın yayılım alanı altlığı olarak ise Taşkın Tehlike Haritaları (1
boyutlu hidrolik modelleme çalışmasının çıktıları) kullanılmıştır. İlk olarak CORINE veri
setlerinin benzer öznitelikte olan alt veri tipleri birleştirilmiş ve bu sayede öznitelik verileri
sadeleştirilmiştir. Birleştirilen veri setleri taşkın yayılım alanlarıyla örtüştürülerek farklı
derecede risk bölgeleri içeren taşkın risk haritaları elde edilmiştir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
39
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.2.2
Romanya’da uygulanan yöntem
Bu yöntemde taşkın tehlike haritalarında yer alan taşkın yayılım alanı ve su yüksekliği verisi
(0 - 0,5; 0,5 - 1,5; 1,5 – 3,0 ve >3,0) kullanılmıştır. Risk haritalamasında ise CORINE arazi
örtüsü bilgileri altlık olarak kullanılmıştır. Su yüksekliği verisinin değerlendirilmesi ile
tehlike derecelendirilmiş ve mekânsal veriler (CORINE veri setleri) harmanlanarak risk
bölgeleri elde edilmiştir.
Romanya’da uygulanan yöntemin diğer yönteme göre en önemli avantajı, sadece taşkın
yayılım alanını değil su yüksekliği verilerini de dikkate alınarak daha gerçekçi bir yaklaşımın
ortaya konulmasıdır. Ayrıca, Romanya’da uygulanan yöntem, taşkın riskini derecelendirmeye
(düşük, orta yüksek gibi) olanak sağlamaktadır. Bu sebeple çalışmalarda Romanya’da
uygulanan yöntem tercih edilmiş olup aşağıda belirtilen adımlar uygulanmıştır.
1- Taşkın tehlike derecelendirmeleri (<0,5 m), (0,5 m -1,5 m), (1,5 – 3,0) ve (>3,0 m) su
yükseklikleri sınıflandırmada baz alınmıştır. Böylece taşkından etkilenecek alanlar 4
grup halinde ortaya konulmuştur.
2- CORINE arazi örtüsü sosyo-ekonomik önemi göz önünde bulundurularak 1 ila 10
arasında derecelendirilmiştir. Su derinlikleri de 1 ila 3 arasında derecelendirilmiştir.
Oluşturulan derecelendirme tablosu Tablo 4’ te verilmektedir.
3- Öznitelik verilerini içeren CORINE arazi örtüsü katmanı Q10,Q100 ve Q1000 olarak
hazırlanan taşkın tehlike haritalarıyla kesiştirilmiştir.
4- Yeniden sınıflandırılmış ve derecelendirilmiş olan CORINE arazi örtüsü ve taşkın
tehlike haritalarında elde edilen su derinlikleri kullanılarak ve derelendirme
tablosundan faydalanılarak risk derecesi belirlenmiş ve yeni bir katman
oluşturulmuştur. Risk dereceleri düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 sınıf altında
belirlenmiştir.
5- Her üç taşkın tekerrür debisi için (Q10, Q100, Q1000) yukarıda bahsedilen işlemler
gerçekleştirilerek risk haritaları oluşturulmuş ve 1:25000 ölçekli haritada gösterilmiştir.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
40
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Tablo 4: Derecelendirme Tablosu
SU DERİNLİĞİ KATSAYISI
DERECELENDİRME TABLOSU
Corine
Arazi Sınıfı
Arazi Sınıfı
Kodu
111
Sürekli kent örtüsü
112
Kesikli kent örtüsü
121
Endüstriyel ya da ticari birimler
Yol ve demiryolu ağları ve
122
ilgili araziler
123
Liman bölgeleri
124
Havalimanları
131
Maden çıkarma alanları
132
Çöplükler
133
İnşaat alanları
141
Yeşil kentsel alanlar
211
Sulanmayan ekilebilir arazi
213
Pirinç tarlaları
221
Üzüm bağları
Meyve ağacı ve dutsu meyve
222
231
Otlaklar
242
Karmaşık ekim biçimleri
Birincil olarak tarım amaçlı
243
kullanılan alanlar
311
Geniş yapraklı orman
312
İğne yapraklı orman
313
Karışık orman
321
Doğal çayırlar
322
Fundalıklar ve çalılıklar
324
Ağaçlık-ağaççık geçişi
331
Plajlar, kumul, kum
332
Çıplak kayalıklar
333
Seyrek bitki örtülü alanlar
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
DÜŞÜK
(<0.5m)
ORTA
(0.5m - 1.5m)
YÜKSEK
(>1.5m)
10
10
9
1
1
1
2
2
2
3
3
3
9
1
2
3
9
9
8
8
8
2
5
5
6
3
1
6
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
0
1
3
3
2
2
2
1
2
2
2
1
0
2
4
0
1
1
6
6
6
3
3
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Arazi Sınıfı
Katsayısı
41
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 23 Taşkın Risk Haritası - Q10 (Bartın Merkez İlçesi-1 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
42
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 24 Taşkın Risk Haritası - Q10 (Bartın Merkez İlçesi-2 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
43
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 25 Taşkın Risk Haritası - Q100 (Bartın Merkez İlçesi-1 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
44
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 26 Taşkın Risk Haritası - Q100 (Bartın Merkez İlçesi-2 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
45
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 27 Taşkın Risk Haritası - Q1000 (Bartın Merkez İlçesi-1 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
46
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 28 Taşkın Risk Haritası - Q1000 (Bartın Merkez İlçesi-2 )
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
47
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.3 Bartın Merkez İlçesinde Taşkın Riski Taşıyan Alanlarda Bulunan Unsurlar
Taşkın riski altında kalan unsurlar belirlenirken, CORINE arazi örtüsü sınıflarından
faydalanılmıştır. Okul, hastane vb. unsurlara ilişkin farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler bu
projede değerlendirmeye alınamamakla beraber ek bilgi olarak haritalarda gösterilmiştir.
Bu kapsamda; taşkın risk haritalarından elde edilen sonuçlara göre farklı tekerrür debileri için
risk altında bulunan unsurlar belirlenmiş olup Tablo 5, Tablo 6, ve Tablo 7’de
gösterilmektedir.
3.3.3.1
10 Yıllık tekerrür debisine göre (Q10)
Bartın Merkez İlçesinin 13,83 hektarı yüksek risk, 99,04 hektarı orta risk ve 203,31 hektarı
düşük risk altında olmak üzere toplam 316,18 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında
bulunan alanlarda 1 adet ibadethane, 4 adet eğitim tesisi, 1 adet hastane bulunmakta olup,
kamu kurumu ve kültürel miras bulunmamaktadır.
Tablo 5 Q10’a göre Bartın merkez ilçesinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek
Düşük Değerli
Yerleşim
Ekonomik
Değerli
Tarım Alanı
Yeri
Faaliyet Alanları
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
3.3.3.2
2,75
11,66
19,83
34,24
11,08
28,20
12,20
51,48
36,66
135,26
171,92
8,12
6,58
14,70
100 Yıllık tekerrür debisine göre (Q100)
Bartın Merkez İlçesinin 89,59 hektarı yüksek risk, 377,57 hektarı orta risk ve 279,71 hektarı
düşük risk altında olmak üzere toplam 746,87 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında
bulunan alanlarda 4 adet ibadethane, 4 eğitim tesisi, 1 hastane, 1 kamu kurumu ve 1 kültürel
miras bulunmaktadır.
Tablo 6: Q100’e göre Bartın merkez ilçesinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek
Düşük Değerli
Yerleşim
Ekonomik
Değerli
Tarım Alanı
Yeri
Faaliyet Alanları
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
40,21
112,88
38,94
192,03
49,37
37,51
5,12
92,00
48
161,74
210,55
372,29
0,00
0,17
0,17
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.3.3
1000 Yıllık tekerrür debisine göre (Q1000)
Bartın Merkez İlçesinin 232,96 hektarı yüksek risk, 496,82 hektarı orta risk ve 148,38 hektarı
düşük risk altında olmak üzere toplam 878,16 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında
bulunan alanlarda 5 adet ibadethane, 4 eğitim tesisi, 1 hastane, 2 kamu kurumu, 1 idari birim
ve 1 kültürel miras bulunmaktadır.
Tablo 7: Q1000’e göre Bartın merkez ilçesinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek
Düşük Değerli
Yerleşim
Ekonomik
Değerli
Tarım Alanı
Yeri
Faaliyet Alanları
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
146,55
91,04
18,01
255,59
86,41
13,22
2,24
101,87
49
21,40
24,17
45,57
0,00
0,71
0,71
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.4 Çaycuma İlçesi Taşkın Risk Haritaları
Şekil 29 Taşkın Risk Haritası - Q10 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
50
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 30 Taşkın Risk Haritası - Q100 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
51
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Şekil 31 Taşkın Risk Haritası - Q1000 (Çaycuma İlçe Merkezi)
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
52
Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.5 Çaycuma İlçesinde Taşkın Riski Taşıyan Alanlarda Bulunan Unsurlar
Taşkın riski altında kalan unsurlar belirlenirken, Corine arazi örtüsü sınıflarından
faydalanılmıştır. Okul, hastane vb. unsurlara ilişkin farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler bu
projede değerlendirmeye alınamamakla beraber ek bilgi olarak haritalarda gösterilmiştir.
Bu kapsamda; risk haritalarından elde edilen sonuçlara göre farklı tekerrür debileri için risk
altında bulunan unsurlar belirlenmiş olup Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı., Tablo 9 ve
Tablo 10’da verilmektedir.
3.3.5.1
10 Yıllık tekerrür debisine göre (Q10)
Çaycuma İlçesinin 1,68 hektarı yüksek risk, 24,87 hektarı orta risk ve 73,35 hektarı düşük risk
altında olmak üzere toplam 99,9 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında bulunan
alanlarda bir adet ibadethane bulunmakta olup idari birim, eğitim tesisi, hastane, kamu
kurumu ve kültürel miras bulunmamaktadır.
Tablo 8 : Q10’a göre Çaycuma ilçe merkezinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek
Düşük Değerli
Yerleşim
Ekonomik
Değerli
Tarım Alanı
Yeri
Faaliyet Alanları
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
3.3.5.2
1,68
9,53
1,98
13,19
0,004
0,53
0,99
1,52
11,90
22,29
34,19
2,91
11,035
13,95
100 Yıllık tekerrür debisine göre (Q100)
Çaycuma İlçesinin 9,27 hektarı yüksek risk, 38,19 hektarı orta risk ve 11,07 hektarı düşük risk
altında olmak üzere toplam 158,13 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında bulunan
alanlarda iki adet ibadethane bulunmakta olup idari birim, eğitim tesisi, hastane, kamu
kurumu ve kültürel miras bulunmamaktadır.
Tablo 9: Q100’e göre Çaycuma ilçe merkezinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
Yerleşim Yeri
(ha)
Ekonomik
Faaliyet
Alanları
(ha)
9,15
0,06
5,48
4,79
19,42
4,98
6,04
11,08
53
Düşük
Yüksek Değerli
Değerli
Tarım Alanı
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
22,20
18,67
40,87
5,52
17,04
22,56
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
3.3.5.3
1000 Yıllık tekerrür debisine göre (Q1000)
Çaycuma İlçesinin 12,24 hektarı yüksek risk, 68,21 hektarı orta risk ve 116,17 hektarı düşük
risk altında olmak üzere toplam 196,62 hektar alan taşkın riski altındadır. Risk altında
bulunan alanlarda 3 adet ibadethane bulunmakta olup idari birim, eğitim tesisi, hastane, kamu
kurumu, ve kültürel miras bulunmamaktadır.
Tablo 10: Q1000’e göre Çaycuma ilçe merkezinde riskli alanlarda bulunan unsurlar
Yüksek
Düşük Değerli
Yerleşim
Ekonomik
Değerli
Tarım Alanı
Yeri
Faaliyet Alanları
Tarım Alanı
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Yüksek risk altında bulunan
alan
Orta risk altında bulunan alan
Düşük risk altında bulunan alan
Risk altındaki toplam alan
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
10,97
11,51
7,66
30,14
1,27
12,49
3,10
16,86
54
31,74
14,55
46,28
12,48
11,15
23,63
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
4.
TAŞKIN RİSK YÖNETİMİ HEDEFLERİ
Taşkın Direktifi; taşkın risklerin yönetimi için, ciddi ölçüde potansiyel taşkın riski taşıyan
alanlarda taşkının insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik aktivite üzerindeki olası
olumsuz etkilerini azaltma ve uygun görüldüğü takdirde yapısal olmayan ve/veya taşkın
olasılığını azaltma odaklı uygun hedefler belirlenmesini gerektirmektedir.
Taşkın riskinin yönetimi için hedefler, risk yönetiminin temel prensipleri olan, önleme,
koruma ve hazırlıklı olma ekseninde belirlenmiştir. Beş kategori olarak sınıflandırılan
hedefler şu şekildedir.
-
Halkın güvenliğinin arttırılması -– önleme / koruma
Hasar maliyetinin kontrol edilmesi - önleme
-Direncin arttırılması – - hazırlıklı olma
Taşkın tehlikesi ve taşkın riski hakkında bilginin geliştirilmesi.
Taşkın Riski Yönetim Planlarının uygulanması için yönetişim tanımlanması.
Bu hedefler belirlenirken kısa, orta ve uzun vadede ulaşılmak istenen durum ile birlikte, taşkın
riski yönetim planlarının 6 yıllık döngüler ile gözden geçirilmesi gerekliliği de dikkate
alınmıştır.
Bu kapsamda, genel çerçeveyi oluşturan bu temel hedefler altında aşağıdaki alt hedefler
belirlenmiştir.
4.1
Halkın güvenliğinin arttırılması – koruma/önleme
 Hassas alanlarda taşkınlara karşı uygun korumanın sağlanması
 Yüzey akışının havza bazında yönetilmesi- uygun tarımsal uygulamalar ve orman
yönetimi
 Doğal işlevlerden ve yeşil altyapılardan (orman örtüsü, sulak alanlar, bataklıklar vb.)
faydalanılması
 Depolamalı taşkın koruma yapılarının yıkılmasından kaynaklı zararlara karşı tedbir
alınması
4.2 Hasar maliyetinin kontrol edilmesi - önleme
 Taşkına meyilli alanlarda arazi kullanımı ve yapılaşmanın düzenlenmesi
 Taşkın olması muhtemel alanlarda arazi kullanımı ve yapılaşmanın düzenlenmesi
 Doğal ve teknolojik risklerin birbirinin etkisini artırmasının önüne geçilmesi
4.3





Direncin arttırılması – hazırlıklı olma
Taşkın tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması, güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
Taşkın riski yönetiminde iklim değişikliği etkisinin analiz edilmesi
Kriz yönetimi için operasyonel araçların güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi
Kamuoyunun farkındalığının arttırılması
Hayati önem taşıyan hizmetlerin sağlanması
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
55
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
4.4
Taşkın tehlikesi ve taşkın riski hakkında bilginin geliştirilmesi – hazırlıklı olma
 Farklı paydaşlar ve seviyeler arasında bilginin paylaşılması
 Taşkın riskine ilişkin bilgilerin artırılması (haritalar, öğelerin etkilenebilirliği, kriz
yönetimi)
4.5
Taşkın Riski Yönetim Planlarının uygulanması için yönetişimin tanımlanması hazırlıklı olma
 İlgili kurumların belirlenmesi
 Uygun yönetişimin uygulanması
 TD ve SÇD gereklilikleri uyarınca havza bazında yönlendirmenin sağlanması
5.
ÖNLEMLERİN ve ÖNCELİKLENDİRİLMELERİN ÖZETİ
5.1
Halkın Güvenliğinin Artırılması Hedefi Kapsamında Alınacak Tedbirler

(1) Kirazlıköprü Barajı
Kirazlıköprü Barajı, yapısal önlemler kapsamında taşkın öncesinde alınacak
önleyici/koruyucu tedbirler arasındadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
tarafından, Bartın ırmağının kolu olan Gökırmak üzerinde Kirazlıköprü Barajı yapımına
devam edilmektedir. Baraj yapımının çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje
çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Baraj yatırım maliyeti
46.331.000 TL olarak planlanmaktadır. Bu maliyete ek olarak yıllık işletme bakım
maliyeti yatırım maliyetinin % 5’i kadardır. Sosyal iskonto oranı % 5 olarak dikkate
alınmıştır.Barajın ekonomik ömrünün 50 yıl olacağı düşünülerek toplam yıllık maliyet
4.854.411 TL olarak hesaplanmıştır.
Kirazlıköprü Barajı Karakteristikleri;
Amacı
: Taşkın + Sulama + Enerji
Tipi
: Silindirle Sıkıştırılmış Beton Baraj
Barajın Talvegden Yüksekliği
: 55.00 m
Drenaj Alanı
: 890.00 km2
Yıllık Ortalama Akım
: 502.14 hm3
Maksimum Su SeviyesindeTaşkın Hacmi : 66.19 hm3

(2)Kozcağız Barajı
Kozcağız Barajı yapısal önlemler kapsamında taşkın öncesinde alınacak
önleyici/koruyucu tedbirler arasındadır. DSİ tarafından Kozcağız Barajı yapımına
Bartın ırmağının kolu olan Kocanaz çayı üzerinde devam edilmektedir. Baraj
inşaasının çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları
tarafından mütalaa edilmektedir. Baraj yatırım maliyeti 64.197.885 TL olarak
planlanmaktadır. Bu maliyete ek olarak yıllık işletme bakım maliyeti yatırım
maliyetinin % 5’i kadardır. Sosyal iskonto oranı % 5 olarak dikkate alınmıştır. Barajın
ekonomik ömrünün 50 yıl olacağı düşünülerek toplam yıllık maliyet 6.726.445 TL
olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
56
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Kozcağız Barajı Karakteristikleri
Amacı
: Taşkın + Sulama + İçme suyu
Tipi Tipi
: Kil Çekirdekli Kum-Çakıl Dolgu
Barajın Talvegden Yüksekliği
: 39.50 m
Drenaj Alanı
: 332 km²
Yıllık Ortalama Akım
: 167,6 hm³
Maksimum Su SeviyesindeTaşkın Hacmi : 46,09 hm³

(3)Kışla Sel Kapanı
Kışla sel kapanı, yapısal önlemler kapsamında taşkın öncesinde alınacak
önleyici/koruyucu tedbirler arasındadır. DSİ tarafından Kışla sel kapanı yapımına
Bartın ırmağının kolu olan Güney çayı üzerinde devam edilmektedir. Kışla sel kapanı
inşaasının çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları
tarafından mütalaa edilmektedir. tarafından mütalaa edilmektedir. Sel Kapanı yatırım
maliyeti 22.897.740 TL olarak planlanmaktadır. Bu maliyete ek olarak yıllık işletme
bakım maliyeti yatırım maliyetinin % 2’si kadardır. Sosyal iskonto oranı % 5 olarak
dikkate alınmıştır. Tesisin ekonomik ömrünün 50 yıl olacağı düşünülerek toplam yıllık
maliyet 1.712.218 TL olarak hesaplanmıştır.
Kışla Sel Kapanı Karakteristikleri:
Amacı
: Taşkın
Tipi Tipi
: Kil Çekirdekli Geçirimli Dolgu
Barajın Talvegden Yüksekliği
: 34 m
Drenaj Alanı
: 117 km²
Yıllık Ortalama Akım
: 60 hm³
Maksimum Su SeviyesindeTaşkın Hacmi : 14,87 hm³

(4)Bartın Irmağı ve yan kolları ıslahı
Bartın Irmağı ve yan kolları ıslahı, yapısal önlemler kapsamında taşkın öncesinde
alınacak koruyucu tedbirler arasındadır. DSİ tarafından Bartın ırmağı ve yan kolları
ıslahı proje çalışmaları sürdürülmekte olup devamında ıslah çalışmaları
tamamlanacaktır. Bartın Irmağı ve yan kolları ıslahının çok yüksek öncelik derecesine
sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Islah
tesisisin yatırım maliyeti (keşif bedeli) 140.000.000 TL olarak planlanmaktadır. Bu
maliyete ek olarak yıllık işletme bakım maliyeti yatırım maliyetinin % 5’i kadardır.
Sosyal iskonto oranı % 5 olarak dikkate alınmıştır. Tesisin ekonomik ömrünün 50 yıl
olacağı düşünülerek toplam yıllık maliyet 14.668.743 TL olarak hesaplanmıştır.

(7) Kentsel ağların, özellikle yağmur suyu şebekelerinin, kapasitesinin gözden
geçirilmesi
Kanalizasyon ve özellikle yağmur suyu şebekelerinin kapasitesinin gözden geçirilmesi
taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Bu tedbir Belediyelerin sorumluğunda
olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine
sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz
konusu çalışmanın havza için toplam maliyeti 160.000 TL olarak hesaplanmıştır (sekiz
APSFR için yapılması gerektiği, her birinde 4 farklı uzmanlık dalından personelin 1 ay
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
57
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
çalışacağı düşünülmüş ve birim maliyetin 5000 TL/adam/ay olduğu düşünülerek
hesaplanmıştır).

(6)Yüzey akışını azaltmak için iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi
Yüzey akışını azaltmak için iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi çalışması taşkın
öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Yüzey akışını azaltmak için iyi tarım
uygulamalarının geliştirilmesi GTHB sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu
uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyeti
640.000 TL olarak hesaplanmıştır (sekiz APSFR için yapılaması gerektiği, 4 farklı
uzmanlık dalından personelin 4 ay çalışacağı düşünülmüş ve birim maliyetin 5000
TL/adam/ay olduğu düşünülerek hesaplanmıştır).

(7)Tarımsal drenaj sistemlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi
Tarımsal drenaj kurallarının geliştirilmesi veya iyileştirilmesi çalışması taşkın
öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Tarımsal drenaj kurallarının geliştirilmesi
veya iyileştirilmesi GTHB ve DSİ’nin sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu
uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyeti
640.000 TL olarak hesaplanmıştır (sekiz APSFR için yapılaması gerektiği, 4 farklı
uzmanlık dalından personelin 4 ay çalışacağı düşünülmüş ve birim maliyetin 5000
TL/adam/ay olduğu düşünülerek hesaplanmıştır).

(8) Taşkınların azaltılması için sulak alanların rehabilitasyonu
Taşkınların azaltılması için sulak alanların rehabilitasyonu çalışması taşkın öncesinde
alınacak tedbirler arasındadır. Taşkınların azaltılması için sulak alanların
rehabilitasyonu çalışması DKMP sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin düşük öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu
uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyeti
200.000 TL olarak hesaplanmıştır (birim maliyetinin 100.000 TL/ km2 olduğu ve 2
km2 alanın rehabilite edileceği varsayılarak hesaplanmıştır).

(9)Bazı alanların taşkın ovası ve ötelemesi amaçlı kullanımı
Bazı alanların (atıl durumda olan kum- çakıl ocak alanları, eski doğal nehir yatakları
vb.) taşkın ovası ve ötelemesi amaçlı kullanımı taşkın esnasında alınacak tedbirler
arasında olup Valilik sorumluğundadır. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip
olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(10) Orman yönetimi ve yukarı havza ıslahı
Orman yönetimi ve yukarı havza ıslahının çalışması taşkın öncesinde alınacak
tedbirler arasındadır. Orman yönetimi ve yukarı havza ıslahı OGM’nin sorumluğunda
olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine
sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz
konusu çalışmanın toplam maliyeti 17.000.000 TL olarak hesaplanmıştır (tüm
havzadaki çalışmanın 10 yılda tamamlanacağı, birim maliyetin 1.000 TL/ha olduğu,
17.000 ha ormanlık sahada çalışma yapılacağı öngörülmüştür).
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
58
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01

(11) Depolamalı tesislerin yıkılma analizlerinin yapılması ve bunların mansabında yer
alan riskli alanlar için yerel alarm sisteminin kurulması
Depolamalı tesislerin yıkılma analizlerinin yapılması ve bunların mansabında yer alan
riskli alanlar için yerel alarm sisteminin kurulması çalışması taşkın öncesinde alınacak
tedbirler arasındadır. Depolamalı tesislerin yıkılma analizlerinin yapılması DSİ’nin
sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin çok yüksek
öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa
edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyeti 400.000 TL olarak
hesaplanmıştır (DSİ Samsun Terme Çayı Erken Uyarı Sistemi Projesi baz alınarak her
APSFR için 1 sistem kurulacağı ve bir sistem için yatırım maliyeti 50.000 TL olacağı
hesaplanmıştır).

(12) Zonguldak-Çaycuma İlçe Merkezi Filyos Çayı Islahı
Zonguldak-Çaycuma İlçe Merkezi Filyos Çayı Islahı yapısal önlemler kapsamında
taşkın öncesinde alınacak önleyici tedbirler arasındadır. Zonguldak-Çaycuma İlçe
Merkezi Filyos Çayı Islahı yapımına Filyos Çayının Çaycuma İlçe Merkezi içerisinden
geçen 6 km.’lik kesiminde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam
edilmektedir. Bu tedbirin çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma
grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın yatırım
maliyeti 7.747.209 TL’dir. Bu maliyete ek olarak yıllık işletme bakım maliyeti yatırım
maliyetinin % 5’i kadardır. Sosyal iskonto % 5 olarak dikkate alınmıştır. Tesisin
ekonomik ömrünün 50 yıl olduğu göz önüne alınarak toplam yıllık maliyet 811.727
TL olarak hesaplanmıştır.

(13) Dere Yataklarına müdahalenin önlenmesi ve mevcut müdahalenin kaldırılması.
Dere Yataklarına müdahalenin önlenmesi ve mevcut müdahalenin kaldırılması
çalışması taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Dere yataklarında ve mevcut
olan ıslah tesislerinde akış güvenliğinin bozulmasına yol açan müdahalelerin
önlenmesi ve mevcut müdahalelerin tespit edilerek kaldırılması için gerekli
çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip
olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. DSİ, Valilikler
ve Yerel Yönetimlerin sorumluluğunda ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürülmektedir.

(14) Havzada gerekli ek yapısal önlemlerin (ıslah sekisi, tersip bendi, sedde, vb.)
alınması.
Havzada gerekli ek yapısal önlemlerin (ıslah sekisi, tersip bendi, sedde, vb.) alınması
çalışması taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Planın uygulanma sürecinde
gerek görülmesi halinde havzada taşkın kontrolüne yönelik planda yer almayan
yapısal ek tedbirlerin planlanmasını ve uygulanmasını kapsamaktadır. Bu tedbirin orta
öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa
edilmektedir. DSİ, OGM, ÇEM ve Yerel Yönetimlerin sorumluluğunda ilgili mevzuat
çerçevesinde sürdürülmektedir.

(15) Yüzeysel suların drenajının sağlanması ve geçiş yapılarının uygun şekilde
boyutlandırılması
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
59
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Yüzeysel suların drenajının sağlanması ve geçiş yapılarının uygun şekilde
boyutlandırılması taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Kentsel ve tarımsal
alanların dışında kalan alanlarda oluşabilecek yüzey sularının drenajının sağlanmasını
kapsamaktadır. Bu tedbir Valiliklerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu
uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.
5.2
Hasar Maliyetinin Kontrol Edilmesi Hedefi Kapsamında Alınacak Tedbirler

(16) İmar planlarının taşkın tehlike ve risk haritalarına uyumlu hale getirilmesi
İmar planlarının taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına uyumlu hale getirilmesi
taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. İmar planlarının taşkın tehlike ve risk
haritalarına uyumlu hale getirilmesi 648 sayılı KHK, 2872 ve 3194 sayılı kanunlar
gereğince ÇŞB tarafından yürütülecektir. Bu tedbirin kritik öncelik derecesine sahip
olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu
çalışmanın birim yatırım maliyeti 50 TL/ha, 8 APSFR’de revize edilmesi gereken imar
planının 17.000 ha olduğu ve toplam yatırım maliyetinin 850.000 TL olacağı
hesaplanmaktadır. Taşkın risk yönetim planları revize edildiğinde imar planlarının
revize edileceği öngörülerek toplam yıllık maliyet 141.666 TL olarak hesaplanmıştır.

(17) Taşkın alanlarında inşaat ile ilgili zorunlu tedbirlerin uygulanması ve yapı izin denetimleri
Taşkın alanlarında inşaat ile ilgili zorunlu tedbirlerin uygulanması ve yapı izin –
denetimleri, taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. ÇŞB’nin ve yerel
yönetimlerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu
tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları
tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyetinin ülke
genelinde 2.400.000 TL, havza için 96.000 TL olacağı öngörülmüştür (5 farklı
uzmanlık dalından personelin 12 ay çalışacağı düşünülmüş ve birim maliyetin 5000
TL/adam/ay olduğu düşünülerek hesaplanmıştır).

(18) Halkın taşkın riski taşıyan alandan başka yerlere taşınmasının sağlanması
Halkın taşkın riski taşıyan alandan başka yerlere taşınmasının sağlanması çalışması
DSİ, Belediyeler, Valilikler, AFAD, ÇŞB sorumluluğunda olup 7269 ve 6306 sayılı
Kanunlar gereğince yürütülmektedir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu
proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(19)Sanayi tesislerinin ve bu tesislere ilişkin riskin belirlenmesi
Sanayi tesislerinin ve bu tesislere ilişkin riskin belirlenmesi çalışması taşkın öncesinde
alınacak tedbirler arasındadır. ÇŞB, BSTB ve Belediyelerin sorumluluğunda olup
2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince yürütülmektedir. Bu tedbirin orta öncelik
derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa
edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyetin 160.000 TL olacağı
öngörülmektedir. (belirlenen sekiz APSFR için yapılması gerektiği, 4 farklı uzmanlık
dalından personelin 1 ay çalışacağı düşünülmüş ve birim maliyetin 5000 TL/adam/ay
olduğu düşünülerek hesaplanmıştır).
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
60
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
5.3
Taşkın Tehlikesi ve Riskine İlişkin Bilginin Geliştirilmesi Hedefi Kapsamında
Alınacak Tedbirler

5.4
(20) Taşkın olması muhtemel alanlardaki unsurlar için coğrafi veri tabanlarının
oluşturulması
Taşkın olması muhtemel alanlardaki unsurlar için coğrafi veri tabanlarının
oluşturulması çalışmaları OSİB sorumluğunda olup 645 sayılı KHK çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu
uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın yatırım maliyetinin
45.000 TL olacağı öngörülmüştür (8 APSFR'de 1 kişinin 1 ay veri toplayacağı,
merkezde 1 kişinin 1 ay veri tabanını oluşturacağı düşünülerek hesaplanmıştır).
Direncin artırılması Hedefi Kapsamında Alınacak Tedbirler

(21) Havza düzeyinde taşkın tahmin ve uyarı sisteminin, ulusal sistem ile uyumlu ve
bütünleşik olacak şekilde kurulması, işletilmesi ve bakımı
Havza düzeyinde taşkın tahmin ve uyarı sisteminin, ulusal sistem ile uyumlu ve
bütünleşik olacak şekilde kurulması, işletilmesi ve bakımı taşkın öncesinde alınacak
tedbirler arasındadır, DSİ, MGM sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma
grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın yatırım
maliyetinin Taşkın Tahmini Erken Uyarı Sistemi Projesi Fizibilite Etüdü (MGM)
sonucunda tüm Türkiye için belirlenen değer baz alınarak havza için 2.000.000 TL
olacağı düşünülmüştür. Bu maliyete ek olarak yatırım maliyetinin % 5’i kadarı işletme
bakım maliyeti olacağı sosyal iskonto oranı % 5 olarak dikkate alınarak ve sistemin
ekonomik ömrünün 10 yıl olacağı düşünülerek toplam yıllık maliyeti 359.009 TL
olarak hesaplanmıştır.

(22) İklim değişikliğinin hidrolojik rejim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve
hidrolik yapıların tasarımında göz önünde bulundurulması
İklim değişikliğinin hidrolojik rejim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve yeni
hidrolik yapıların tasarımında göz önünde bulundurulması SYGM, DSİ, Büyükşehir
Belediyeleri sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu
tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından
mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın ülke genelinde toplam maliyeti
4.870.000 TL, havza için toplam maliyeti ise 194 800 TL olacağı öngörülmüştür
(yatırım maliyeti SYGM tarafından yürütülen İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi Proje bedeli baz alınarak hesaplanmıştır).

(23)İl düzeyinde acil müdahale planı hazırlanması ve uygulanması
İl düzeyinde acil müdahale planı hazırlanması ve uygulanması Valilikler, AFAD,
DSİ, Yerel Yönetimlerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma
grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(24)Havza düzeyinde acil müdahale planı hazırlanması ve uygulanması
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
61
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Havza düzeyinde acil müdahale planı hazırlanması ve uygulanması AFAD, SYGM,
DSİ, Valiliklerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu
tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından
mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın toplam maliyetinin 25.000 TL olması
öngörülmüştür (AFAD tarafından il düzeyinde hazırlanan planların AFAD, DSİ ve
SYGM personelinin katılımı ile havza düzeyinde birleştirilmesi çalışmaları baz
alınmış, 5 ilden 2 personelin 15 gün boyunca çalışacağı göz önüne alınarak ve birim
maliyetin 5000 TL/adam/ay olduğu düşünülerek hesaplanmıştır).

(25) İl düzeyinde acil müdahale planı ile ilgili bilgilerin aktarılması ve paylaşılması
Valilikler, AFAD, DSİ, Yerel Yönetimlerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu
proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(26)Havza düzeyinde acil müdahale planını ile ilgili bilgilerin aktarılması ve
paylaşılması
Havza düzeyinde acil müdahale planını ile ilgili bilgilerin aktarılması ve paylaşılması
Valilikler, AFAD, SYGM, DSİ, Yerel Yönetimlerin sorumluğunda olup ilgili mevzuat
çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine sahip olduğu proje
çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(27) Taşkın tatbikat ve alıştırmaları
Taşkın tatbikat ve alıştırmaları AFAD ve Valiliklerin sorumluğunda olup ilgili
mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip
olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu
çalışmanın toplam maliyeti 300.000 TL olarak öngörülmüştür (her il için 10.000
TL/yıl bütçe ayrılması ve 5 ilde eğitimlerin düzenlenmesi düşünülerek
hesaplanmıştır).

(28) Kriz esnasında bilgilerin aktarılmasına yönelik koordinasyonun sağlanması
Kriz esnasında bilgilerin aktarılmasına yönelik koordinasyonun sağlanması çalışmaları
taşkın öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. Valilik, AFAD, DSİ, SYGM, MGM
sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin orta
öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa
edilmektedir. Söz konusu çalışmanın yılda 5 gün, 15 hizmet grubundan birer
personelin katılımı ile 5 ilde eğitim şeklimde düzenlenmesi öngörülmüştür.

(29) İl düzeyinde acil müdahale merkezlerinin taşkına müdahale açısından
iyileştirilmesi
İl düzeyinde acil müdahale merkezlerinin taşkına müdahale açısından iyileştirilmesi
AFAD, Valilik, DSİ, Belediyeler sorumluğunda olup ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma
grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın yatırım
maliyeti havza için 500.000 TL olarak öngörülmüştür (arama kurtarma faaliyetleri için
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
62
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
kullanılacak malzeme ve ekipman için, il bazında 3 yılda bir 50.000 TL bütçe
ayrılmasının öngörülmesi neticesinde hesaplanmıştır.)

(30) Taşkın Riski Kültürünün Geliştirilmesi
Taşkın riski kültürünün geliştirilmesi çalışmaları AFAD, SYGM, DSİ, MGM, Valilik,
ve Belediyeler sorumluğunda olup 645 sayılı KHK, 5902, 7269, , 6200, 3254, 5302 ve
5393 sayılı kanun çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin orta öncelik derecesine
sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz
konusu çalışmanın yatırım maliyeti havza için 750.000 TL olarak öngörülmüştür (5
ilde 150.000 TL bütçeli birer kampanya öngörülmesi neticesinde hesaplanmıştır).

(31) Taşkın hafızası oluşturulması
Taşkın hafızası oluşturulması DSİ ve Belediyeler sorumluğunda olup 6200 ve 5393
sayılı kanun çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip
olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(32) Taşkın Direktifinin Farklı uygulama aşamalarına ilişkin iletişimin sağlanması
Taşkın Direktifinin farklı uygulama aşamalarına ilişkin iletişimin sağlanması taşkın
öncesinde alınacak tedbirler arasındadır. OSİB sorumluğunda olup 645 sayılı KHK
çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje
çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir. Söz konusu çalışmanın
yatırım maliyeti havza için toplam 25.000 TL olarak öngörülmüştür. (kitapçık, poster,
vs. içeren setlerin maliyetinin 25 TL olacağı ve 1000 adet hazırlanacağı öngörülerek
hesaplanmıştır).

(33) hayati önem taşıyan hizmetlerin sağlanması (tahliye, gıda, barınma, sağlık, vb.)
Hayati önem taşıyan hizmetlerin sağlanması (tahliye, gıda, barınma, sağlık, vb.)
çalışmalarının koordinasyonu AFAD ve Valilikler sorumluluğunda olup uygulama
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kurumlarca
yürütülecektir. Bu tedbirin çok yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma
grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.
Taşkın Riski Yönetimi İçin Yönetişimin Belirlenmesi
5.5

(34)Taşkın yönetimi için illerdeki kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi
Taşkın yönetimi için illerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi taşkın öncesinde
alınacak tedbirler arasında yer almaktadır. SYKK ve Valiliklerin sorumluğunda olup
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin yüksek öncelik derecesine
sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından mütalaa edilmektedir.

(35) TD hedeflerinin SÇD hedefleri ile koordinasyonunun sağlanması
TD hedeflerinin SÇD hedefleri ile koordinasyonunun sağlanması taşkın öncesinde
alınacak tedbirler arasındadır. SYGM, Havza Yönlendirme Kurulu ve Havza Yönetim
Heyetinin sorumluğunda olup 645 sayılı KHK, SYKK'ya dair 2012/17 sayılı
Başbakanlık Genelgesi, Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
63
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
AB Eşleştirme Projesi
“Taşkın Direktifinin Uygulanması için Kapasitenin
Geliştirilmesi”
TR 10 IB EN 01
Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ esasları çerçevesinde yürütülecektir. Bu tedbirin
yüksek öncelik derecesine sahip olduğu proje çalışma grubu uzmanları tarafından
mütalaa edilmektedir. SYGM, Havza Yönlendirme Kurulunun ve Havza Yönetim
Heyetinin görevlerinin yürütülmesi esnasında koordinasyon sağlanacaktır.
6.
UYGULAMANIN İZLENMESİ
Hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması, ilgili
taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin süreci izleme ve değerlendirmesine katkı
sağlayacaktır.
Taşkın Riski Yönetim Planı'nın uygulanmasında koordinasyondan sorumlu kurum Su
Yönetimi Genel Müdürlüğüdür. SYGM, paydaş kurumların eylemleri için hazırladıkları
eylem planları çerçevesinde sürekli bir uygulama-izleme-değerlendirme sisteminin
oluşturulması planlanmaktadır.
7.
HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ ve DANIŞMA
“Batı Karadeniz Havzası Taslak Taşkın Riski Yönetim Planı Paydaş Toplantısı”ndan sonra
eklenecektir.
8.
YETKİLİ KURUMLAR LİSTESİ
Taşkın riski yönetim planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasının koordinasyonu ile
izlenmesi çalışmalarında yetkili kurum Su Yönetimi Genel Müdürlüğüdür.
Planlarda belirlenen tedbirlerin uygulanmasında “Önlemlerin ve Önceliklendirmelerin Özeti”
bölümünde belirtilen kurum ve kuruluşlar sorumlu olup, kurumların listesi aşağıda
verilmektedir. .
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
Valilikler
Havza Yönlendirme Kurulu
Havza Yönetim Heyeti
Yerel Yönetimler
İl Özel İdareleri
Türkiye’de Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi
64
Taşkın Riski Yönetim Planı
Taslağı
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
10 360 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа