close

Enter

Log in using OpenID

Aöf Nokta Atış 323 Antropoloji Düzeltmeleri için tıklayınız..

embedDownload
ANTROPOLOJİ NOKTA ATIŞ KİTABI DÜZELTMELERİ
2. ÜNİTEDE 12. ve 23.
DÜZELTMESİ
SORUNUN DÜZELTMESİ
40. İnsanı bütün canlılar ve cansızlar dünyası içinde merkezi
bir değer olarak ele alan, insanın bu varsayılan değeri üzeniden diğer canlı ve cansız
dünya üzerindeki tahakkümünü ve denetimini merşulaştıran görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
KARACAN AKADEMİ
1. ÜNİTEDE 40. SORUNUN
12. İnsan, doğada karşılaştığı zorlukları ve sorunları aşmak için
ne tür bir uyarlanma yolu
geliştirmiştir?
A) Teknolojik
C) Kültürel
E) Sanatsal
ÇÖZÜM
B) Biyolojik
D) Coğrafi
B) Geosantrizm
İnsan doğada karşılaştığı zorluk
ve sorunları kültürel düzeyde
aşmıştır.
C) Avrosantrizm
Yanıt C’dir.
A) Postmodernizm
D) Etnosantrizm
E) Homosantrizm
ÇÖZÜM
Homosantrizm insanı bütün canlılar içinde merkezi bir değer olarak ele alır.
KARACAN AKADEMİ
Yanıt E’dir.
23. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri
değildir?
A) Toplumsal olmak
B) İhtiyaçları giderici olmak
C) Kapsayıcı olmak
D) Bütünleştirici olmak
E) Çatışmacı olmak
ÇÖZÜM
Çatışmacılık kültürün özelliklerinden biri değildir.
Yanıt E’dir.
1
ANTROPOLOJİ NOKTA ATIŞ KİTABI DÜZELTMELERİ
3. ÜNİTEDE 23. SORUNUN
DÜZELTMESİ
A) Tylor
C) Boas
E) Darwin
ÇÖZÜM
B) Morgan
D) White
Baas dışındaki 4 isim evrimci
görüşü savunur.
Yanıt C’dir.
KARACAN AKADEMİ
23. Aşağıdakilerden
hangisi
evrimci görüşü savunmaz?
8. ÜNİTEDE 25. SORUNUN
25. Evlilikte, kadının ailesinin
erkek tarafına, düğün hediyesi
olarak para veya mülk vermesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Başlık parası
Düğünlük
Yüz görümlüğü
Drahoma
Takı takma
ÇÖZÜM
KARACAN AKADEMİ
DÜZELTMESİ
Evlilikte kadın tarafının ailesinin
erkek tarafına para veya mülk
vermesi geleneğine drahoma
adı verilir.
Yanıt D’dir.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
33 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content