close

Вход

Log in using OpenID

20. yy DÜN YA VE TÜRK GRAF K SAN AT

embedDownload
KADIN İ MGESİ N İ N
GRAFİ K TASARIMIN DAKİ
YERİ
Öğr. Gör. Tülin CANDEMİR
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
1731 İbrahim Müteferrika Türkiye’de basılan
ilk resimli kitap olan “Tarih-i Hind-i Garbi”
1720-25 Feraceli Kadın Levni
Minyatürü, İllüstrasyon
1720-25 Feraceli Kadın Levni
Minyatürü, İllüstrasyon
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
GRAFİK: Grafik, görsel bir iletişim sanatıdır. İşlevi, mesajı iletmek
yada ürün veya hizmeti tanıtmaktır. Yüzey, resim (fotoğrafillüstrasyon) ve yazı (tipoğrafi) ile tasarlanır.
Tasarım bir problemin çözümü demektir. Bir grafik tasarım problemi
daima iletişimle ilgilidir. İletişim grafik tasarımın hayati unsurudur.
Tasarımcı; güncel bir bilgiyi, çağdaş bir beğeni anlayışı içinde ve
çağdaş araçlarla sunar. Grafik tasarımların çözümünde; eski ve yeni
eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşanılan dönem içinde tartışılan
sanatsal, felsefi, psikolojik, politik, bilimsel, sosyolojik gibi pek çok
alanları içine almaktadır.
Tasarım sürecinde tüm bu alanların hedef kitle doğrultusunda
araştırılması, sunulacak ürünün sözsel-görsel yaratıcılıkla ve
etkileyici mesajı ile bütünleştirilmelidir.
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
REKLAM: İnsanları ikna etmeye, dikkatlerini bir ürüne , fikre veya
kuruluşa yöneltmeye çalışan, onlarla ilgili bilgi vermeye, tutumlarını
benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan ve bir ücret karşılığı
olan, mesajı ve kimliği açık duyurulardır.
Grafik kavramı, bu gün baskı yoluyla çoğaltılan tüm etkinliklerin ortak
ve yaygın bir adıdır. Reklama ve tanıtmaya yönelik çalışmaların
yanında, salt artistik amaçlar için yaratıcı bir duyarlılığı da içerir.
Rönesans’ın Avrupa’nın kültür yaşantısına kazandırdığı değerler, 18.
yy. başlarından itibaren Osmanlı toplumunu da etkiler. İbrahim
Müteferrika ile Türk basımevi 1727’de kurulur. Osmanlı toplumunda
resim yoluyla betimleme İslam dini gerekçe gösterilerek
yasaklanmıştı. Buna karşın, Osmanlı sarayındaki nakkaş hanelerde
Peygamber hayatını konu alan minyatürlerin yanında günlük
yaşamdan örneklerde verilmiştir.
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
1720-25 Karanfilli Hanım Levni
1720-25 Karanfilli Hanım Levni
1720-25 Şeffaf Başörtülü Genç
Hanım Levni
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
18. yy. Minyatür Sanatı Türk Grafik Sanat Tarihinde önemli
dallarından biri olarak karşımıza çıkar. Grafik sanatlarda Minyatürler
İllüstrasyon olarak ele alınmaktadır. Bu yüz yılda Batı sanatının ilk
izleri Nakkaş Levni ile hissedilir. Sanatçı; yaptığı albüm minyatürleri
(İllüstrasyon) ile kadınların sosyal-kültürel yapılarını portreci bir
yaklaşımla bize sunar. Osmanlı kadını saray hayatı, halk kadını ve
etnik etkileşimleri ile bize örnekler sunar.
Aynı dönemlerde Türk mitologyasından alınma birçok efsanede
grafiksel eserlerde karşımıza çıkar. Bunlardan biriside; Türkiye’de
basılan ilk resimli kitap olan “Tarih-i Hind-i Garbi” de yer alan Vakvak
ağacıdır. Efsaneye göre; Canlıların yetiştiği bir ağaç ki bu konu
minyatür sanatında da yer almıştır.
1 9. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1891 Henri de Toulouse Lautrec
Moulin Rouge için afiş
1893 jules Cheret Amerikalı dansçının
Paris’teki gösteri afişi
1818 Feraceli Müslüman Kadın
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
19. yy. Avrupa Sanatında Art Nouveau (Nüvo) akımında taş baskı
(Litoğrafi) tekniğiyle Lautrec(Lotrek), Cheret(Kret), Bradley(Bredliy),
Mucha ve Grasset gibi sanatçılar o dönemin eserlerinde konuları
doğrultusunda kadını ön plana çıkarmışlardır. Lautrec ve Cheret
Grafik sanatlarda kadını afiş sanatında ilk kullanan sanatçıdır.
Lautrec Şeffaf veya yırtmaçlı iç çamaşırları ile dans etmesiyle ünlü
kan-kan dansçısı, vücudunu çok kıvrak bir şekilde hareket ettirmiştir.
Cheret yarattığı bu kadın tipiyle , toplumda kadına yeni bir rol veren
sanatçı, “kadın özgürlüğünün babası” olarak nitelendirilir. Kendine
güvenen kadının özgürce yaşayıp hayatın tadını çıkarması, kısa
elbiseler giyip dans etmesi, şarap içmesi, hatta halk arasında sigara
içmesiyle pek çok kadın tarafından taklit edilmiştir.
1 9. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1893 Henri de Toulouse Lautrec
jane Avril için afiş
1894 Will Bradley The Inland
Printer dergisi kapak tasarımı
1818 Feraceli Peralı Kadın
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
Türk grafik sanatındaki minyatürlerde; Feraceli kadınların şeriata
uygun tarzda örtülü olması, sokak tarzı giysisinde dış feracesi tek
renk olup iç giysileri rengarenk ve kol ağızlıkları ile dikkati çeker.
Karanfilli kadın, entarisinin eteğini hafifçe kaldırmış, Lale Devrini
yansıtan ihtişamı; şalvarı, sim dokulu ince gömlekler, uzun hırkalar,
şeffaf ve şık başörtüleri, abartılı kollukları ve karanfil tutuşları o
dönemin modasını yansıtır.
Feraceli Müslüman kadın; 19. yy. ferace modasını sadece gözleri
açık yaşmağı ve yeşil feracesi ile betimlenilmiş. Feraceli Yahudi ve
Feraceli Peralı Kadınlar Osmanlı toplumunda Müslüman kadınlardan
ayrılmaları için feraceleri ve yaşmakları yansıtılmıştır. Gelibolulu
Kadın günlük giyisileri içerisinde resmedilmiştir.
Osmanlı Kadınının kendi günlük yaşamından bir görüntü (fotoğraf).
Kibar, ince ve nazik kadınlar görünüyor.
1 9. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1894 Eugene Grasset kendi serginin afişi
1818 Gelibolulu Kadın
1 9. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1898 Alphonse Mucha Job sigara kağıtları için afiş
Sigara ambalajı
1890-95 Saraylı hanım fotoğrafı
1 9. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1896 J.R. Wıtzel Jugend dergisi tasarımı
1818 Feraceli Yahudi Kadın
1875 Fehime Sultan Fotoğrafı
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
1897 Hans Chrıstıansen Jugend
dergi kapağı
Jugend dergi kapağında 1789 Fransız
ihtilalinden sonra değişen sosyal,
toplumsal yapıya paralel olarak özellikle
kadının cinsel yönü illüstrasyonlarla öne
çıkmaya başlamıştır. Grasset; Boticelli’yi
anımsatan figüründe giysileri Ortaçağı
çağrıştırırken, kadının içsel şefkatini
bakışlarda ve çiçeğe dokunuşunda
vermiştir. Mucha ise daha önce toplum
yapısına ters düşen öğeleri büyü ve
gizem dolu kadınla birlikte kullanarak
endüstriyel
bir
ürünün
sunumunu
gerçekleştirmiştir. Bir sigara reklamında
ürünü; sigara içerek kendinden geçmiş
bir kadınla sunmuştur. Yeni kadın modeli
yeni tüketici alanı….
20. yy DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1904 Balık tutanlar çekici bayanlar
kartpostal Fransa
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
1902 İtalya taşbaskı art nouveau
kartpostal
20. yy. başlarında gelişen endüstri üretimin yanında ürün
pazarlamasının önemini de beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda
kadının sosyal hayatı espirili bir dille kompoze edilerek kartpostallara
yansıtılmıştır. 20. yy. da gelişen sanat hareketlerine paralel olarak
grafik sanatlarda da farklı teknikler ve farklı yollarla tüketiciye
ürünleri sunmuşlardır. Örneğin bir kent tanıtımı veya ünlü portreler .
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1900 yeni yılbaşı kartları
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1905 David Allen ve oğlu
adlı tiyatro afiş kartpostalı
1904 yenilikçi komik moda
kartpostal
1911 Şapka modası Paris
kartpostal
1 8. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT ESERLERİ
1912 Anna Livia tiyatro afişi
Siren Kuşundan esinlenilerek
konu doğrultusunda kadının
sosyal yapısını ve cinselliğini
yansıtmıştır. Siren Kuşu Yunan
mitolojisinde insan eti yiyen
büyüleci sesi ile insanları
kendine çeken kadın kafalı
kuştur.
1912 Anna livia afişi
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
I. Dünya Savaşı
yıllarında İngiltere’nin
Kadınların savaşa teşvik
amaçlı Japon, Fransız
askeri giysili kadın
figürlerin yer aldığı
kartpostallar
tasarlamışlardır. 1914
POCBOİR Oryantalist
kompozisyonunda
kadının cinselliği ortaya
konulmuştur.
1916 Japon kıyafetli
yurtsever kız İngiltere
1914 Pocboir illüstrasyon Paris
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1912-13 canlı renkleriyle Fovist yaklaşımlarla dinlenen kadın ve avlanan kadın
kompozisyonlarında, kadının şıklıkları ve lüsk hayatları göze çarpar.
1912 İllüstrasyon Paris
1913 Diana, İllüstrasyon Paris
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1929 Fleur-de-neiger İllüstrasyon
1920 Rubaiyat of Omar Khayyam
İllüstrasyon Londra
1920’lerde Ömer Hayyam’ın destanından
yansıtılan kadın figürünün içsel karanlığı renk,
biçim, kullanılan simgeler ve objelerle
betimlenmiştir.
1929 yılında yapılmış olan Zümrütü Anka Kuşu
destanından bir görüntü. Zümrütü Anka Kuşu
Kaf Dağına uça bilen, iyi insanlara yardım eden
ışıklı bir kuştur. Kaf Dağına bu insanları
ulaştırır.
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
20. yy. döneminde sanayinin
ilerlemesi ile kadının iş alanlarında
görüntülenmesi
ürününün
reklamında modern kadın imajı
verilmiştir.
1922 Tayyare illüstrasyon Paris
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1916 Sergie Diaghilev, sultan tiyatro reklamı
Yabancı sanatçıların Oryantalist yaklaşımları;
kadının
cinselliğinin
şeffaf
giyisilerle
sergilenilmesi, 1930 Sevgi dolu kraliçe adlı
eserde ise aşk, sevgi renk ve oryantalist doku
ve yüzeylerin kraliçenin yüz ifadesiyle
desteklenir.
1930 Sevgi dolu kraliçe illustrasyon
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1925 Alexander Rodschenko Leningrad Devlet Yayıncıları için afiş
1925 Rus Konstrüktivizmde
tipografi, fotomontaj ve
fotoğrafla tasarım yapmıştır,
Leningrad Devlet yayıncıları
için afişte kadın fotoğrafını
kullanmıştır. Çalışan kadın
imgesini yansıtan fotoğrafta
yüksek sesle sanki bir haber
verir gibi olan görüntüye
tipoğrafi nin karakteri , yapısı
ve rengi anlatılmak istenen
mesaja destek çıkar.
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1930 İhap Hulusi Görey tarafından sigara reklamında kadın figürü dönemi
yansıtmaktadır. Cunhuriyet dönemi değişen kadın imajını betimlemiştir. Daha
önce Avrupa grafik tasarımlarında karşımıza çıkan kadının farklı imajı olarak
Mucha’nın 1898 yılında sigara ambalajı ve afişi, Türk kadınının yeni imajı ve
yeni pazar anlayışı içinde kadın…
1898 Alphonse Mucha Job sigara kağıtları için afiş
Sigara ambalajı
1930 İhap Hulusi sigara afiş
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
20.yy. Türk Sinema Afişleri ise kadının sosyo-kültürel yapısındaki
değişimlerinden yansımalar şeklindedir. Genelde İllüstrasyon tekniği
kullanılmıştır.
1942 Duvaksız Gelin Yön. Adolf Körner
1949 Fedakar Ana Yön. Cahide Sonku
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
Avrupa’daki gelişimler ve kadının görsel sıcaklığı ile bütünleştirilmiştir. Nurullah Berk
illüstrasyonunda Türk kadınının gündelik hayatını yansıtmıştır. Bahar Hikayeleri adlı dergi
kapağında da kadının ışığı konu doğrultusunda resmedilmiştir.
1934 Herbert Matter İsviçre Kış turizm
afişi
1930 Nurullah Berk adsız
serigrafi
1936 Bahar Hikayeleri dergisi
kapağı
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1931 Cici Berber Yön. Muhsin Ertuğrul
1949 Vurun Kahpeye Yön. Lütfi Ö. Akad
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1940’larda BAZAAR dergi
kapağında fotoğraf ve fotomontaj
çalışmaları uygulanılmıştır. Kadın
kelebekle kompoze edilmiştir.
Kadının içsel duygularını
kelebeğin narinliği ile
pekiştirilmiştir. Brodovıch fotoğraf
ustası olarak fotoğrafları kesmiş,
büyütmüş, üst üste yerleştirmiş,
seçtiği tramlarla ve sezgileri ile
kompoze etmeyi başarmıştır.
1940 Alexey Brodovıch H Matter Bazaar
dergi kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
Yarım Ay dergi
kapağındaki kendinden
emin kadın görüntüsünün
yanında 1948 Mürebbiye
Dergi kapağında Kadının
romantik güzelliğini
dekolteli bir giyisi ile
bakışlara anlam verilmesi
mesajın başarılı olmasını
sağlar.
1938 Yarım Ay dergi
kapağı
1948 Mürebbiye dergi kapağı
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
Türk Sinema Afişlerinde kadının
sosyo-kültürel yapısındaki
değişimlerin yanı sıra halkın
mücadelesinde kadının etkin rolünü
ele almışlar.
1952 Boş Beşik Yön. Baha Gelenbevi
1952 İki Süngü Arasında Yön. Şadan Kamil
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1958
Maria HrszpanskaNeumann
gravür
1950’lerde Gravür tekniği; anne ve
çocuğun yoksulluğunun kucak dolusu
sevgi ile sarılışı kompoze edilmiştir.
Modern kadının hareketi, kıyafetleri
ve tipoğrafi ile desteklenmiştir. İhap
Hulusi Likör reklamında modern
giyimli kadın figürü kullanmıştır.
1959 Otto Stroch McCalls dergi sayfa tasarımı
1950 İhap Hulusi Hisar Likör afiş
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
Türk Sinema Afişlerinde çalışan, ezilen, hırpalanan kadın konularına değinilmiştir.
1953 Halıcı Kız Yön. Muhsin Ertuğrul
1956 Ana Hasreti Yön. Memduh Ün
1958 Funda Yön. Nişan Hançer
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1960 Daha az gürültü adlı kampanya afişinde kadının dayanılmaz kirliliğe karşı verdiği tepki
fotoğraflandırılmıştır. Kişisellikten uzak, nesnel bir ifade biçimiyle kitleyle iletişim kurarak,
evrensel ve mutlak bir grafik tasarımı gerçekleştirmiştir. Aynı yıllarda Pop-Art sergisi için
hazırlanılmış Afişte; sex, tipografi ve sözcüğün anlamını tek bir görsel anlatımla
birleştirilmesi. (Obsessıon = Tutku) Hayat dergi kapağı çekici ve tutkulu bir kadın fotoğrafı
ile tasarlanmıştır.
1960 Josef Müller Bockmann
Daha Az Gürültü kampanyası afişi
1960 Robert Brownjohn Pop art
sergi afişi
1956 - 1 sayı hayat dergisi
kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1960 yıllarda Amerika’da doğan Pop Art Toplumun seçkin kesimini ahlak ve değer
yargılarını yadsıyan, onları iki yüzlülükle suçlayan, yaşanan günlük gerçekleri bütün
çıplaklığıyla, çiğliğiyle hatta bayağılıyla ortaya koymaya çalışan bir akımdır. Pop Art İlk
olarak kadının bir meta olarak kullanıldığını bu yıllarda ortaya koymuştur.
1960 Josef Müller Bockmann
Daha Az Gürültü kampanyası afişi
1960 Robert Brownjohn Pop art
sergi afişi
1956 - 1 sayı hayat dergisi
kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
Türk Sinema Afişlerinde Kurum tanıtımında ve Roman içeriğinde
modern Türk kadınını anlatmaktadır.
1960 Münih Fehim roman kapağı
1960 İhap Hulusi afiş
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1965 Kadın özgürlüğü hareketini konu alan Esqunie dergi kapağı, kadın fotoğrafta
toplumsal mesaj doğrultusunda kullanılmıştır. 1962 Eros Dergisinden kapak tasarımı
seksi kadın fotoğrafları (Esqunie dergisi aslında porno bir dergi olmasına rağmen
dergide o dönemin sosyal gelişimini ele almıştır). İhap Hulusi ise afişte mutluluğu
evliliğin simgesi gelin ve damatla birleştirmiştir.
1962 Herb Lubalın Eros dergisi
sayfa tasarımı
1965 George Loıs dergi kapağı
1961 İhap Hulusi afiş
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
Türk Sinema Afişlerinde toplumdaki kadın modelleri şoför- erkeksi, hırçın- asi
ve hanımefendi rolleri ile Türk kadınını anlatmaktadır.
1960 Şoför Nebahat
Yön. Metin Erksan
1964 Bitirim Fatma
Yön. Semih Evin
1961 Küçük Hanımefendi
Yön.Nejat Saydam
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1967 Endi Varol Pop-Art Popüler kültür doğrultusunda ünlü kişilerin ele almıştır. Marly
Monro’yu serigrafi tekniği ile resmetmiştir. Konuları pop sanatçılarında kültür birikiminin yok
derecede olduğunu, görülenle aslın aynı olmadığını, genelde gündelik yaşamı ve tüketim
toplumunu yansıtan konular olmuştur. İmgenin, büyük ve adeta kutsal bir anlatım gücü
olduğunu bir anlamda “yüceltmek” olduğunu eserlerinde göstermiştir.Mona Lisa popüler
kültürde yer almıştır. Avrupa pop art sanatının yanında kavramsal sanatı da geliştirmiştir.
1967 Andy Warhol Marilyn Monroe
serigrafi
1971 makoto Nakamura Japon poster
1970 Fahri Karagözoğlu
kitap kapağı
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1964 Macera Kadını
Yön. Dr. Avşavir Alyanak
1966 Asker Anası Yön. Asaf Tengiz
1967 Zilli Nazife Yön. Memduh Ün
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
Foto- grafik alanında konuyu alışılmadık bir açıdan bakarak farklı unsurları bir araya
getirmiş, izleyiciyi şok etkisi yaratıp, dikkati çekmeye ve fikirleri aktarmayı denemiştir.
Kolaj tekniği de öne çıkmıştır. Fikir ve düşünceler etkin buluşlarla görüntülenmiştir.
1977 Holger Matthıes Maksim Gorki nin Güneşin Çocukları için tiyatro afişi gibi.
1977 Holger Matthıes Maksim Gorki nin Güneşin Çocukları için
tiyatro afişi
1974 Milliyet Sanat dergi kapağı
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1968 Vesikalı Yarım
Yön. Lütfi Ö. Akad
1968 Ezo Gelin
Yön. Orhan Elmas
1970 Bülbül Yuvası
Yön. Nejat Saydam
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1967 Bir Anne Yön. Sırrı Gültekin
1968 Abbase Sultan
Yön. Turgut Demirağ
1971 Güllü Yön. Atıf Yılmaz
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1969 Boş Beşik
Yön. Orhan Elmas
1971 Elmacı Kadın
Yön. Feyzi Tuna
1971 Feride
Yön. Metin Erksan
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1977 Leszek Rozga
Gravür
1979 Ryszard Gieryszewski
Gravür
1974 Mustafa Pilevneli Kibele Gravür
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LERİ
1973 Siyah Gelinlik
Yön. Orhan Elmas
1974 Mavi Boncuk
Yön. Ertem Eğilmez
1979 Hazal Yön. Ali Özgentürk
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1980 Hırçın Kız Shakespeare
için afiş
1980 Hubert Hilscher projekt dergi kapağı
1985 Reha Yalnızcık illüstrasyon
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1985 Sait Maden tanıtım Kartı
1980 Günther Kıeser BMW müzesi için afiş
1981 Roman Cıeslewıcz
seninle yılın 365 günü adlı afiş
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1985 Holger Matthıes Eski zamanlar adlı tiyatro afişi sadeliği ifade ediyor.
Aıds hastalığının yayılmasında kadının etkin rolü.
1985 Holger Matthıes Eski zamanlar
adlı tiyatro afişi
1988 Aıds afiş
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1985 müzik typi
afiş
1987 Krol Edyp afiş
1989 Graphıs dergi kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1989 Dergi kapağı
1985 Willy Fleckhaus Twen
dergi kapağı tasarımı
1988 Operetka için afiş
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1986 Aydın Erkmen dergi kapağı
illustrasyon Hilton magazin
1987 Aydın Erkmen Dergi kapağı
illüstrasyon Grafik Sanatı 9
1988 Ben Anadolu tiyatro afişi
Yurdaner Altıntaş
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LER
1981 Kanlı Nigar Yön.Memduh Ün
1984 Fahriye Abla Yön.Yavuz Turgul
1987 On kadın Yön.Şerif Gören
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LER
1986 Asiye nasıl kurtulur
Yön.Atıf Yılmaz
1988 Bu devrin kadını
Yön.Ümit Efekan
1989 Fazilet Yön.İrfan Tözüm
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1987 sergi davetiyesi
1985 Andy Warhol Raphael dolar afişi
1988 japon Powder hamile kıyafetleri
promosyon reklamı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1990 dkny jeans dergi reklamı
1991 poster
1991 Reha Yalnızcık kitap kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1991 Amblem-Logo
1994 Gülseren Südor Her türlü yalnızlık suçtur
Nietzsche Gravür
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1992-93-94 Future Family Afgan Kadını
Benetton reklamı Olivear Tocani
1994 Latex dergi reklamı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1995 Dergi kapağı
1995 CD kapağı
20. yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
1998 sinema afiş
1998 Styling afiş
1999 Sigara kampanyası afişi
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LER
1990 Gün ortasında karanlık
Yön.Memduh Ün
1992 İki Kadın Yön.Yavuz Özkan
1992 Sarı Tebessüm Yön.Seçkin Yasar
20. yy. TÜRK Sİ N EMA
AFİ Ş LER
1993 Şahmaran Bir İstanbul Masalı
Yön.Zülfü Livaneli
1995 Bir kadının anatomisi
Yön.Yavuz Özkan
1999 Salkım Hanımın Taneleri
Yön.Tomris Giritlioğlu
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2000 moda firma kataloğu
2005 Bvlgarı takı tasarım dergi reklamı
2000 The Kylie Bible
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2005 Beymen gazetesi
2005 Omega saati dergi reklamı
2005 Sılver Raın parfümü
dergi reklamı
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2000 sinema afiş
2001 Burger King afiş kadın
2002 Vakko dergi reklamı
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2004 Nokia dergi reklamı
2004 Home store dergi reklamı
2005 Bonus kart dergi reklamı
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2004 Mihrimah Sultan
(kanuninin kızı portresi )
kitap kapağı
2005 Tantekin antikacılık dergi reklamı
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2005 mayavera yerleşim merkezi
dergi reklamı
2005 Dimes dergi reklamı
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
2005 Beymen Reklamı
Pahalı yaşamların yapay büyüleriyle düş gören kadınlar, bunlara ulaşmak
için birçok özveriyi göze alarak insani değerlerine yabancılaşmakta olan
kadın. Kütle kültürünün komplosu ile kadının aşkı ve cinselliğini satması
(maddi-manevi) olağan hale gelmiş ve bu durum medyanın
manipulasyonuyla pekiştirilmiş META kadın.
21 . yy. DÜN YA VE TÜRK GRAFİ K SAN AT
ESERLERİ
Mülkiyet olgusunun giderek pekiştiği günümüz neoliberal toplumlarda kadın,
üst sınıf erkeği için sahip olunacak bir metaya dönüşürken alt ve orta sınıf
erkeği içinde medyatik görünümüyle görsel doyum aracı olarak
metalaştırılmaktadır. Üst düzey yaşam biçimlerinin idealize edildiği ve sınıf
atlama umudunun canlı tutulduğu grafik ve reklam ürünleri, aynı zamanda
özellikle kadın kitlesini tüketime kışkırtmaktadır.
Pop Art sanatı ile başlayan modern sanatlarda; Nouveao Realisme (Yeni
Gerçeklik), Happening (Sanat ve Yaşam), Eat Art ( Sanat Yemek), Op-Art
(Optik Sanat), Kinetik Sanat, Geç Resimsel Soyutlama (Biçimsel içeriği
sorgulayarak anlatımcılıktan kurtulma), Minimal Sanat(üç Boyutlu Sanat
anlayışı), Post Modern tepkiye karşılık Kavramsal Sanat, Çağdaş sanatta
Kimlik arayışı, Video sanatı, Foto Gerçekçilik(Hiperrealism) ve 21.yy. da
teknolojinin üst noktalarında bilgisayarla gelen Dijital Sanat .
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 655 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа