close

Вход

Log in using OpenID

Ayrıntılı bilgi için pdf formunda indirebilirsiniz.

embedDownload
BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI
Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesinde, Aliağa’dan Cumaovası’na kadar mevcut 80
km uzunluğundaki TCDD’ye ait demiryolu alt yapısı geliştirilerek, standardı yükseltilmiş ve yüksek
kapasiteli bir kent içi raylı sistemi kurulmuştur.
Hat üzerinde mevcut olan istasyonlarda iyileştirmeler yapılmış, sistemin daha iyi
işletilebilmesi için yeni istasyonlar, imar plan kararları doğrultusunda karayolu alt ve üst geçitleri ile
yaya geçitleri ve gerekli noktalarda aktarma merkezleri inşa edilmiştir. Ayrıca banliyö
taşımacılığının destek hizmetleri ve araç depolama ihtiyaçları için iki ayrı noktada atölye ve
depolama alanları oluşturulmuştur. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında,hat
boyunca vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli görülen her
noktaya yaya alt ve üst geçitleri yapılmakta ve tamamlanmaktadır.
Söz konusu işler etaplar halinde projelendirilip, ihale edilmiştir. Tüm etapların yapım işleri ve
inşaat sırasında sökülen kısımlara ait Katener Sistemi, Sinyalizasyon Sisteminin yapım işleri ile yine
tüm güzergahta Haberleşme Sistemleri tamamlanmıştır. Alsancak-Cumaovası arasında yer alan
Güney Hattında 30 Ağustos 2010 tarihinden itibaren , Kuzey Hattında ise 05.12.2010 tarihinden
itibaren Çiğli İstasyonuna kadar olan bölümü yolculu ön işletme yolcu taşımacılığına başlanılmıştır.
Sistemin tamamı 31 Ocak 2011 tarihinde işletmeye alınmıştır.
Cumaovası'ndan Torbalı Tepeköy’e kadar hattın 30 km. daha uzatılabilmesi için TCDD
Genel Müdürlüğü ile protokol yapıldı ve bu ek hat üzerindeki 6 istasyon (Tekeli, Pancar, Torbalı,
Tepeköy, Develi,Kuşçuburun) ve 8 adet karayolu geçidi ve 1 adet yaya üst geçidinin yapım ihaleleri
yapılmış, Eylül ve Ekim 2012 tarihlerinde yer teslimleri yapılarak çalışmalara başlandı.
Hatta; 2014 Haziran ayı içerisinde yolcu taşımacılığına başlanılması planlanmaktadır.
Hafif Raylı Sistemi Projesinde, Üçyol - Ege Üniversitesi Hastanesi arasında bulunan metro
hattı, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki istasyondan Evka-3 kavşağına kadar uzatılarak Mart 2012
tarihinde hizmete açıldı.
İzmir Hafif Raylı Sistemi 2.Aşama (Üçyol-F.Altay arası) kapsamında Üçyol'da bulunan
istasyondan Fahrettin Altay Meydanı’na kadar uzatılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu hatta
ait 2 istasyon (İzmirspor, Hatay İstasyonları) tamamlanmış, 2012 yılı sonunda deneme seferlerine
başlanılmış ve işletmeye açılmıştır. 25 Mart 2014 tarihinde Göztepe İstasyonu’nun hizmete açıldı.
Poligon ve F.Altay istasyonlarının ise 30 Nisan tarihinde başlayacak test sürüşlerinin
ardından hizmete açılması planlanıyor.
1
İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol, Yüksek Planlama
Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu protokolün amacı, mülkiyeti ve işletmesi
TCDD’ye ait olan Aliağa-Cumaovası arasındaki mevcut demiryolu hattının geliştirilerek, çağdaş bir
ulaşım sistemi haline getirilmesidir.
İBSGP kapsamında yapılan işler ana hatları ile:









Giriş/çıkış rampaları hariç, tünel uzunlukları yaklaşık 1900 m olan Karşıyaka tüneli ile 480 m
olan Şirinyer tüneli (rampa toplam boyları her bir tünel için yaklaşık 1000 m.) olmak üzere 2
tünel,
4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22
adet yeni istasyon,
9 adet değişik düzeylerde iyileştirilen TCDD ye ait mevcut istasyon,
Sistemin tam korumalı olmasını sağlamak üzere, uygun görülen çeşitli bölgelerde, toplam 26
noktada karayolu geçidi,
Yayalar için 21 noktada alt ve üst geçitleri,
Diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonu sağlayacak aktarım istasyonları,
E/M işler (İstasyon Donanımları, Güç Temini, Sinyalizasyon, Telekomünikasyon, Kontrol
Merkezi, Tünel Ekipmanları, Gereken Ek Elektrifikasyon İşleri)
3 vagonlu 33 adet Elektrikli tren seti (EMU) temini,
Tren setlerinin bakım ve onarımları için Çiğli’de depo ve atölye tesisleri, Cumaovasında depo
tesisleri.(90.000 m2)
Diğer yandan;

Halkapınar Metro ve Banliyö İstasyonlarına aktarmayı sağlayan alt yapının yetersiz olması
sebebi ile 8 adet yürüyen merdivenli, 1 adet asansörlü, 2 adet yaya üstgeçidinin yapım işi belli
bir aşamaya getirilmiş olup 1. köprünün genişliği 6 m.ye çıkarılarak 1 Mayıs 2013 tarihinde
hizmete açılmıştır. 2. köprünün genişletme ve üstünün kapatılması çalışmaları da sona ermiş
olup 24 Ocak 2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Böylece Halkapınar Aktarma İstasyonu’nun da kapasitesi arttırılmış, Halkapınar’da İZBAN ile
İzmir Metrosu arasında çok daha hızlı ve verimli bir aktarma sağlanmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca İzmir Metrosu Hilal istasyonu bölgesinde, Halkapınar
İstasyonundaki yolcu yoğunluğunun azaltılması ve yolculuk süresinin kısaltılması amacı ile yeni
bir aktarma istasyonunun yapımı gerçekleştirilmiş ve İzban Hilal Aktarma İstasyonu olarak
4 Ağustos 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

İzmir Banliyö Sistemi Projesi kapsamında güzergah üzerinde bulunan tüm hemzemin geçitler
sistemin can ve mal güvenliği açısından TCDD ile ortaklaşa yürütülen kararlar neticesinde
sırasıyla kapatılmıştır. Kapatılan hemzemin geçitler yerine imar planlarında öngörülen karayolu
(alt ve üst) geçitleri yapılmış olup ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli değerlendirmeler yapılarak
yapım süreci gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda İzmir Kahramanlar bölgesinde Akıncılar
Karayolu Alt Geçidinin yapımı gerçekleştirilmiştir.

TCDD Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan 80 km.'lik
Aliağa - Cumaovası Banliyö Sistemi hattının Torbalı (Tepeköy)'e kadar uzatılması (30 km.)
kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü mevcut hattın çift hatta çıkarılması çalışmaları devam
2
etmektedir. Ayrıca sinyalizasyon işleri, katener hattı ve ihata duvarları yapılacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 kilometrelik ilave hat üzerinde Develi, Tekeli, Pancar,
Kuşçuburun, Torbalı ve Tepeköy'de 6 adet istasyonun yapımı ve kapatılacak hemzeminlere
çözüm getirmek için 1 adet karayolu alt geçidi, 7 adet karayolu üst geçidi ve 1 adet yaya üst
geçidinin ihalelerini gerçekleştirmiş olup Eylül ve Ekim 2012 tarihlerinde yer teslimleri
yapılarak işe başlanılmıştır. 2014 yılı Haziran ayı içerisinde hizmete açılması planlanmıştır.
Torbalı hattının işletmeye alınması ile güzergah uzunluğu toplam 110 km. ye ulaşacaktır.

Güneyde devam eden Cumaovası - Tepeköy hattına ilave olarak güzergahın Selçuk'a uzatılması
(Tepeköy'den itibaren 26 km) ile ilgili olarak uygulama projelerinin yapılması için hizmet alımı
ihalesi gerçekleştirilmiştir. Uygulama projelerinin onaylanmasından sonra 2014 yılı 2.yarısında
yapım ihalesine çıkılacaktır. Kuzeyde ise Aliağa'dan Bergama'ya (52 km.) kadar ilave hatların
yapılması planlanmış olup Uygulama projeleri TCDD 3.Bölge Müdürlüğünce hazırlanmaktadır.

İZBAN hatlarında halihazırda çalışan 99 adet vagona ilave olarak artan yolcu talebini göz
önünde bulunduran İZBAN AŞ. Yönetimi, açılan ihale sonucu Güney Kore Cumhuriyetinin
Rotem firması ile 20 Mart 2012 tarihinde 40 EMU tren seti (120 vagon) sözleşmesi
imzalamıştır. Tasarım çalışmaları devam etmekte olan tren setlerinin ilk iki adeti 2014 Mart
ayında teslim edilecektir. Kalan diğer trenler ise partiler halinde teslim edilecektir.
Aşağıda Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube
Müdürlüğünce yaptırılan Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapımı
tamamlanan etaplara ait özet bilgiler ve fotoğraflar yer almaktadır
1. Etap İstasyonları ve Kara Yolları Geçitleri Yapım İşi; Bu etapta iki adet karayolu
geçidi ve altı adet istasyon yapılmıştır.
Sarnıç İstasyonu, Esbaş İstasyonu, Semt Garajı İstasyonu, Koşu İstasyonu, Salhane
İstasyonu, Turan İstasyonu, Gediz Karayolu Alt Geçidi, Sarnıç Karayolu Üst Geçidi
Sarnıç İstasyonu
3
Esbaş İstasyonu
Koşu İstasyonu
Semt Garajı İstasyonu
Salhane İstasyonu
4
Turan İstasyonu
2. Etap Karşıyaka Tüneli ve İstasyonları Yapım İşi; 3260 m. uzunluğundaki güzergâhın
1930 m’si kapalı tüneldir. Bu etapta da 3 adet yer altı, 1 adet yer üstü istasyonu yapılmıştır.
Naldöken İstasyonu
Alaybey İstasyonu
Karşıyaka İstasyonu
Nergis İstasyonu
Nergis İstasyonu
5
Karşıyaka İstasyonu
Alaybey İstasyonu
Naldöken İstasyonu
6
Karşıyaka Tüneli Üst Düzenlemesi
7
3. Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi; 2000 m. uzunluğundaki güzergâhın
yaklaşık 500m’si kapalı tüneldir. Bu etapta 1 adet yer üstü istasyonu yapılmıştır.
Şirinyer İstasyonu ve Tüneli
Şirinyer İstasyonu
Şirinyer İstasyonu Üst Düzenlemesi
8
4. Etap İstasyonları ve Kara Yolları Geçitleri Yapım İşi; Bu etapta İki adet istasyon ve iki adet
karayolu alt geçidi yapılmıştır.
Kemer İstasyonu
Kemer Karayolu Alt Geçidi
İnkılap İstasyonu
İnkılap Karayolu Alt Geçidi
Kemer Karayolu Alt Geçidi
Kemer İstasyonu
İnkılap Karayolu Alt Geçidi
İnkılâp İstasyonu
5. Etap İstasyonları ve Karayolu Geçitleri Yapım İşi; Bu etapta dört adet istasyon ve iki adet
karayolu geçidi yapılmıştır.
Egekent İstasyonu
Çiğli İstasyonu
Demirköprü İstasyonu
Gaziemir İstasyonu
Gaziemir Karayolu Alt Geçidi
Adliye Karayolu Üst Geçidi
9
Gaziemir İstasyonu
Gaziemir Karayolu Alt Geçidi
Çiğli ve Egekent İstasyonları
Demirköprü İstasyonu
Adliye Üst Geçidi
10
6. Etap İstasyonları ve Karayolu Üstgeçidi Yapım İşi; Bu etapta dört adet istasyon ve bir adet
karayolu geçidi yapılmıştır.
Atasanayi İstasyonu
Mavişehir İstasyonu
Şemikler İstasyonu
Bayraklı İstasyonu
Bayraklı Karayolu Üst Geçidi
Atasanayi ve Mavişehir İstasyonları
Bayraklı İstasyonu
Bayraklı Karayolu Üst Geçidi
11
Bayraklı Karayolu Üst Geçidi
Şemikler İstasyonu
12
7. Etap Mevcut TCDD İstasyonlarının Yenilenmesi İşi; TCDD’ye ait yedi istasyonun 5
adedinde yenileme çalışmaları yapılmıştır. Menemen ve Ulukent İstasyonlarındaki yenileme
çalışmaları işletmecilik yapıldığından yenileme işleri daha sonra ayrıca yapılmıştır.
Aliağa İstasyonu
Biçerova İstasyonu
Hatundere İstasyonu
Koyundere İstasyonu
Alsancak İstasyonu
Alsancak İstasyonu
Aliağa İstasyonu
8. Etap 1. Kısım Çiğli Depo ve Atölye Tesisleri Yapım İşi; Çiğli’de otoyol yanında
bulunan alana banliyö işletmeciliğinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için gereken atölye ve depo
tesisleri yapılmıştır.
13
Çiğli Depo ve Atölye Tesisleri
8. Etap 2. Kısım Cumaovası İstasyon, Depo Alanı ve Kısmi Altgeçit Yapım İşi; Banliyö
sisteminin son durağı olan Cumaovası’nda atölye ve depo tesislerini yapılmıştır.
14
Cumaovası İstasyon, Depo Alanı ve Kısmi Altgeçidi
15
Katener Sisteminin Yenilenmesi İşi; 80 km uzunluğundaki Aliağa–Cumaovası çift hatlı
demiryolu boyunca, katener tesislerinin bakımı, ayarı ile Çiğli ve Cumaovası Depo Tesislerinde
katener sistemi tesisi yapılmıştır.
Haberleşme Sistemi ile Çiğli ve Cumaovası Depo Tesislerinde Lokal Sinyalizasyon
Sistemi Yapımı; Mevcut Sinyalizasyon Sisteminin yeni işletmeye uyarlanması ve inşaatlar sırasında
sökülen demiryollarının yenilenmesi işleri ihtisas alanına girmesi nedeniyle TCDD 3. Bölge
Müdürlüğü tarafından protokoller karşılığı yapılmıştır.
İBSGP Kapsamında Akıncılar Karayolu Altgeçidi ile Hilal Aktarma İstasyonu yapım
işi; Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında işletmeye alınan İzmir Banliyö Sistemi,
Metro İşletmesi ile yolcu aktarımını Halkapınar İstasyonunda gerçekleştirmektedir. Halkapınar
aktarma istasyonundaki yolcu yoğunluğunu azaltmak ve Güneyden gelen Banliyö yolcusunun Metro
işletmesine aktarılarak, Alsancak İstasyonuna girmeden yolculuk yapmasını sağlayacak Hilal
aktarma istasyonunun yapım işleri tamamlanmış olup 4 Ağustos 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Hilal aktarma istasyonunun yapılması ile Cumaovası – Şirinyer yönünden gelip, İzmir
Metrosu ile Basmane – Çankaya – Konak yönüne giden yolculara hızlı ve verimli aktarma imkanı
sağlamıştır. Aynı şekilde bu yönden gelen İzmir metrosu yolcuları da Hilal istasyonunu kullanarak
bu kolaylıktan yararlanabilirler.
Daha önce 25 dakikayı geçen Şirinyer – Konak arası yolculuk süresi; Hilal İstasyonu
sayesinde 9 dakikaya kadar düşmüştür.
Kahramanlar bölgesinde, İZBAN tren yolu hattının altından geçecek şekilde projelendirilen,
Fuar bölgesinden Ege Mahallesine giden güzergahta yaklaşık 320 mt.’lik çift şeritten oluşan
karayolu altgeçidi yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.
16
Hizmete Açılan Hilal Aktarma İstasyonu ve
Akıncılar Karayolu Alt Geçidine ait fotoğraflar
17
Halkapınar İstasyonunda 2 Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi;
Halkapınar Metro ve Banliyö İstasyonlarını birbirine bağlayan yaya köprülerinin genişliğinin
yetersiz olması sebebi ile 8 adet yürüyen merdivenli, 1 adet asansörlü, 2 adet yaya üstgeçidine ait
1.köprü 1 Mayıs 2013 tarihinde yaya trafiğine açılmıştır. 2. köprünün genişletme ve üstünün
kapatılması çalışmalarına Eylül ayı içerisinde başlanacaktır.
Böylece Halkapınar Aktarma İstasyonu’nun da kapasitesi arttırılmış olacaktır.
18
19
İzmir Banliyö Sisteminin Cumaovasın’dan Torbalı (Tepeköy)’e kadar uzatılması
30 kilometrelik ilave hat üzerindeki yapılacak 6 istasyonun (Tekeli, Pancar, Torbalı,
Tepeköy, Develi) ve 9 adet karayolu geçidinin yapımına ait ihaleleri gerçekleştirilmiş ve yer
teslimleri yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca Kuşçuburun istasyonunun ihalesi
gerçekleştirilmiş olup 2013 Ekim ayı içerisinde yapımına başlanacaktır. İstasyonların, 2014 yılı
Haziran ayı içerisinde hizmete açılması planlanmıştır. Torbalı hattının işletmeye alınması ile
güzergah uzunluğu toplam 110 km. ye ulaşacaktır.
07 Aralık 2012 tarihinde temel atma töreni gerçekleşmiştir.
Torbalı ve Tepeköy İstasyonlarına ait inşaat çalışmaları
20
Develi, Tekeli ve Pancar İstasyonlarına ait inşaat çalışmaları
21
İZBAN A.Ş. İŞLETMESİNE AİT TRENLER
22
YAPIMI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN YAYA ALT/ÜST GEÇİTLERİ
İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, vatandaşların karşıdan karşıya
geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli görülen her noktaya yaya geçitlerinden 21 adet yaya
alt/üst geçidinin yapımı tamamlanmıştır. 5 adet daha yeni yaya geçidinin yapılması planlanmıştır.
Yapımı tamamlanan yaya üst geçitleri:
Tekel Lojmanları 2.Ana Jet Üssü Bölgesinde Yaya Üst Geçidi
Şemikler Mahallesinde Yaya Üst Geçidi
23
Balatçık 8788 Sokakta Yaya Üst Geçidi
Küçükada Mahallesinde Yaya Üst Geçidi
Aydın Hatboyu
Caddesinde 3 Adet Yaya Üstgeçidi- Seyhan Mahallesi
Aydın Hatboyu Caddesinde 3 Adet Yaya Üstgeçidi
Dokuz Eylül Mahallesi
24
Aydın Hatboyu Caddesinde 3 Adet Yaya Üstgeçidi
Binbaşı Reşat Bey Mahallesi
Çınarlı 1561 Sokakta Yaya Üstgeçidi
Yeni Havaalanı Caddesinde Yaya Üst Geçidi
Akıncılar Mahallesinde Yaya Üst Geçidi
25
Alaybey mahallesinde (1671 sokak) yaya üst geçidi yapılması işi
26
Fuat Edip Baksı mahallesinde yaya üst geçidi yapılması işi
Seyhan mahallesi İnkılap (638 sokak – 645 sokak) yaya altgeçidi yapılması yapım işi
27
İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 5 Yaya Altgeçidi Yapılması İşi kapsamında
-
Ulukent 8764/1 (10014) Sokak,
Koyundere 100.Sokak
28
Menemen Asarlık Yaya Üst Geçidi Yapılması
Gaziemir İlçesi 9 Eylül Mahallesi Yaya Üst Geçidi Yapılması İşi
29
İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ
Aşağıda Banliyö ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
tarafından yaptırılan, inşaat çalışmaları devam eden İzmir Hafif Raylı Sistemi Projelerine ait özet
bilgiler ve yapım çalışmalarını gösteren fotoğraflar yer almaktadır
2. Aşama Yapım İşi; 1. aşamada yapılan ve 2000 yılından itibaren kullanıma açılan 11.5
km uzunluğundaki Bornova-Üçyol metro hattı Üçyol’dan Fahrettin Altay Meydanına kadar 5.5 km
uzatılmaktadır. Üçyol- F.Altay arası yaklaşık 5,5 km.’lik güzergâhın tamamı yeraltında olup, 5 adet
yer altı istasyonu yapılmaktadır.
İzmirspor İstasyonu (Hizmete açıldı)
Hatay İstasyonu (Hizmete açıldı)
Göztepe İstasyonu 8 (Hizmete açıldı)
Poligon İstasyonu
F.Altay İstasyonu
Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme feshedilmiş,
2.Aşama 1.kısım Yapım işi kapsamında tünel işlerinin ve iki istasyonun (İzmirspor ve Hatay)
tamamlanması için 05.10.2009 tarihinde yeniden ihale yapılmış, 02.11.2009 tarihinde sözleşme
yapılarak işe başlanmıştır. İzmir Metrosu’nun 2.Aşamasının 1.kısmını teşkil eden Hatay ve İzmirspor
istasyonlarının yapımı tamamlanmış 29 Aralık 2012 tarihinde işletmeye açılmıştır.
2.Aşama Yapım işinin 2. kısmına ait olan Göztepe, Poligon ve F.Altay istasyonlarının ikmal
inşaatının ihalesi de 05.01.2010 tarihinde yapılmış 14.04.2010 tarihinde de sözleşmesi yapılarak işe
başlanılmıştır. 25 Mart 2014 tarihinde Göztepe İstasyonu’nun hizmete açıldı. Poligon ve F.Altay
istasyonlarının ise 30 Nisan tarihinde test sürüşlerine başlanması ve ardından hizmete açılması
planlanmaktadır.
30
31
İzmirspor İstasyonu
32
33
Hatay İstasyonu
34
Göztepe İstasyonu
Poligon İstasyonu
35
F.Altay İstasyonu
3. Aşama Yapım İşi; Mevcut metro sistemi Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki istasyondan Evka3 kavşağına kadar yaklaşık 2,25 km. uzatılmıştır.
20.03.2012 tarihinden itibaren yolcu taşımacılığına başlanılmıştır.
Bu iş kapsamında yaklaşık 2.25 km. aç kapa tünel ve 2 adet istasyon yapılmıştır.
Üniversite İstasyonu,
Evka-3 İstasyonu.
36
37
Bornova Hastane-Bornova Merkez arası yapım çalışmaları
38
İZMİR HAFİF RAYLI SİSTEMİNE ARAÇ ALIM İŞİ
İzmir Hafif Raylı Sisteminde sisteminde kullanacağı 16 Adet MD (Sürücülü), 16 adet M
(Sürücüsüz) olmak üzere toplam 32 Vagon (4’er li 8 set) yeni vagon alınmıştır. Tamamının üretimi
Çin’de yapılmıştır.
- CSR-ZELC firmasından satın alınan 32 vagon (4’erli 8 tren seti) Belediyemize teslim edilmiş
ve İzmir Metro hatlarında yolculu işletmede yer almaktadır
- 5 vagonlu 2 set araç (10 vagon; 4 adet sürücülü (MD), 6 adet sürücüsüz (M) vagon) için
15.01.2014 tarihinde araç alımı ihalesi yapılmış olup 25.02.2014 tarihinde sözleşme
imzalanarak işe başlanılmıştır.
39
İZMİR TRAMVAY SİSTEMİ PROJESİ
2010-2017 stratejik planında yer alan İzmir Tramvay Projesi kapsamında
Konak Tramvayı Halkapınar Metro ve Banliyö İstasyonları ile Fahrettin Altay Metro
İstasyonu arasında 12.7 km uzunluğunda, 19 duraklı ve 21 Araçlı olarak projelendirilmiştir.
Karşıyaka Tramvayı Alaybey Tersanesi ile Mavişehir Banliyö İstasyonu arasında 9.7 km
uzunluğunda, 15 duraklı ve 17 araçlı olarak projelendirilmiştir.
26 Şubat 2014 tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir.
Bütün ulaşım projenin tamamlanmasıyla kent içi ulaşımda, çağdaş teknolojinin tüm
olanakları kullanılarak konforlu, güvenli, ekonomik ve yaşam kalitesini arttırmaya katkı sağlayacak
toplu taşıma sistemleri elde edilecektir.
40
İZMİR RAYLI SİSTEMİ
41
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 123 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа