close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Nesne Yönelimli Programlama Dersi

embedDownload
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Nesne Yönelimli Programlama Dersi Projesi
Proje Konusu: Bir Kargo şirketine ait yazılım ürünü hazırlanmak isteniyor. Kargo şirketi
gönderilerin bilgisayar ortamına aktarılması, takip edilmesi ve raporlama ile ilgili işlemlerin
otomatize edilmesini istiyor. Buna göre;
1. (25P) Gereksinim iş akışı: Uygulama domeninin (application domain) anlatılması
Business model oluşturulması (iş süreçlerinin çıkarılması ve sözlük oluşturma)
Proje kapsamına odaklanılarak business case'i belirleme, gereksinimleri çıkarma ve ilgili
süreçlerin Unified Process cercevesinde iteratif olarak iyileştirilmesi (use caselerin
oluşturulması) (actorler, use case diagramları, kısa tanım (brief description), adım-adım
tanımlama (step-by-step description))
2. (30P) Analiz iş akışı: use-case ve gereksinimlerin iyileştirilmesi, sınıfların ve özelliklerinin
belirlenmesi (crc kartları yada noun extraction), varlık sınıfları (entity class) functional model,
initial class diagram, dynamic modelling (statechart, durum diagramı), sınır sınıfları
(boundary class) ve control classların belirlenmesi, use-case realization (her bir senaryoya ait
sequence ve collobration diagramların verilmesi)
3. (25P)Tasarım (Design) iş akışı: Sınıfların iç detaylarının belirlenmesi (metotlar,
information hiding, her metoda ait yapılacak işlemin pseudo-code olarak verilmesi)
sınıflara ait crc kartların verilmesi
4. (20P) Gerçekleştirim (Implementation) iş akışı: Hazırladığınız sınıfların ve komple
sistemin kodlaması
5. Verilecek döküman
Kapak: Öğrenci Numarası, Ad, Soyad
Hazırlanan tüm use-case (diagram ve descriptionlar), sınıf, sequence, collobration ve statechartların ve kodları içermelidir.
Programın çalışır hali 10.12.14 ve 11.12.14 tarihlerinde ders saatinde laboratuvarda
gösterilmelidir. Gösterilmeyen ödevler teslim edilmemiş kabul edilir. Döküman teslimi ödev
gösterilmesi esnasında yapılacaktır.
6. Ödevler kişisel olarak yapılacaktır. Aynı ödevi verenler ödevden 0 puan alırlar.
31.10.2014
Doç. Dr. Bahriye Akay
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content