close

Enter

Log in using OpenID

CELAL BAYAR UN! VERSITES! Egitim Fakültesi Dekanhg MILL

embedDownload
(
J
(
CELAL BAYAR
CELAL BAYAR UN! VERSITES!
Egitim Fakültesi Dekanhg
NtVBRSITESX
E1TtM FAKOLThSI
Sap :68386575 - 199 Konu : CBU Pedagojik Formasyon Egitimi
Demirci 05/I 1/201'
Programi 6retmen1ik Uygulamasi Dersi
MILL! EiTiM BAKANLII
(Yunus Emre !Içe Miii Egitim Mudurlugu)
MANISA
FakUltemiz Pedagojik Formasyon Egitimi Sertifika Programi Bahar yariyiirnda yer a 14 I
Ogretmenlik Uygulamasi dersi 2 ders saati teorik, 6 ders saati uygulama §eklinde yapilmaktadu.
Programa devam eden "Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, TUrk Dili ye Edebiyati, Tarih, Ingilizce, Din
KültUrU ye Ahiak Bilgisi, Muhasebe-Finansman ye Saghk BölUmü mezunu olan toplam 639 ogrencinin
haftalik 6 ders saati (5 kredi) uygulanmaktadir.
2014-2015 Egitim Ogretim Yili Pedagojik Formasyon Egitimi Programinin uygulama kisminji
haftada bir gun toplam 6 ders saati uygulanacak eki1de, Manisa-Yunusemre ticesi ye $ehzadel!
ticesinde bulunan ekte yer alan okullarda 10 Kasim 2014-16 Ocak 2015 tarihieri arasinda uygulani;
yapilmasi gerekmektedir. Listede yazili bran miktari kadar ögretmen, okul mUdUrleri ye birer ok'
mUdUr yardimeisi isimlerinin 05 Kasim 2014 mesai bitimine kadar bildirilmesi;
Ayrica Mudür, MUdUr Yardimcilan ye Ogretmenlik Uygularnasrnda gOrev alacak rehber
ogretmenlerin 8 Kasim 2014 Cumartesi saat 14.00'de Celal Bayar Universitesi Iktisadi ye Idari Bilimler
FakUltesi (U'ncubozkoy) D-Blok "D" anfisinde yapilacak olan koordinasyon toplantisina katilimlarinii
saglanmasi hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. Mustafa BAKA
Dekan
EK: Okul ye Ogrenci Listesi
(14 sayfa)
LU
LU
LJ
>-
<c-
Cl)
:DOC
j
---
O
To
LLJ
LIJ
[
NcjjcZ
j
<
O
(
ZjZ
<>
<
LL
:
H
z
.jN
j
:LD
c5:
jW
z
u-I
-
LU
< 0
z
-
o
LL
Z.-]<LC'
C
~
2i
1<
:D:
co
Cl>
I
U,
U,
U,
.)
cu
-
-
U,
a
-
<
-
-
-
-
U,
czs
-
-
H
U,
)c b
7D
=
.-
CZ
-.
CIO
-a
otf
-F.
C)
IE>
0 LLI
C4 (I)
z
jI)CI)
-
I.
•
—
yww
>
CD
.±)
U) ,
ci
w
I-- z
LL
LU
LIJ
UJCD
11)
uj
5
LIJ
w<
><,
CD
LU
—O<
>-' :
U)
ZO
LU
W
uj
>o<
ui
Q)
E
.0
,
-0
F—
LL
:>
U,'.,,
LL
<
<
c'cJ)
LU
U)
LLJ
il
-J
LU
•
O'
<
>-
Ri
>
O:
I—
D
I
LU
0
•D
-J
:D
0<
z
0
N
T-
z
•
.
4:
LU
<
.
.
I
4:
0::
4:
2
z<
4:>
4:
>
LU
H
<:0
W
Z
LU
N
4:
C/)
-J
CD
Z0
<
i
>
<
0
LL
4:
F-
Cl')
z
:0
C)
()
•
<LU
N
Z
LU
<
-
N
>
>LLI
0
.
LU
FLU
0
0
2
L,)
•-
a
•
-
Ob
c:
-
-
x'E
.
•
•
4:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 759 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content