close

Enter

Log in using OpenID

16 kasım 2014 tarihli çevre görevlisi sınavı itiraz edilen sorulara

embedDownload
16 KASIM 2014 TARİHLİ ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI
İTİRAZ EDİLEN SORULARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
İTİRAZ EDİLEN SORU
KİTAPÇIĞI
CEVABI
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde atık mininmizasyonuna yönelik değerlendirme
yapılmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru verilmiştir?
a) Atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaftır.
b) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde bertaraf eden tesisler lisanstan muaftır.
c) Atıkları atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaf tutulabilir.
d) Kendi atıklarını atığın üretildiği yerde geri kazanan tesisler lisanstan muaf tutulabilir.
A=17
B=42
D
Doğru cevap “D” dir.
Aşağıda verilen hangi durumlar için, akşam ve gece zaman diliminde şantiye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine
izin verilebilir?
a) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
kapsamında yer alan endüstri tesislerinin inşaat faaliyetlerinde.
b) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol vb. projelerin inşaat
faaliyetlerinde.
c) Elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri inşaat faaliyetlerinde.
d) Hiçbiri
A=44
B=94
B
Doğru cevap “B” dir.
A=68
B=18
D
Doğru cevap “A” olarak
düzeltilmiştir.
A=92
B=67
B
Soru iptal edilmiştir.
A=99
B=74
B
Doğru cevap “B” dir.
Yukarıdaki Şekil Aktif çamur sistemlerinin hangi
konfigürasyonunu temsil etmektedir?
a) Klasik (konvansiyonel) aktif çamur sistemi
b) Temas stabilizasyonlu aktif çamur sistemi
c) Oksidasyon hendeği
d) Piston akımlı aktif çamur sistemi
Düzenli depolama alanlarının taban geçirimsizlik sistemi doğal zeminden başlayarak yukarıya doğru hangi
elemanlardan oluşur?
a) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Geo tekstil- Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
b) Doğal zemin - Kil - Geo tekstil- Geomembran- Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
c) Doğal zemin - Kil - Geomembran- Çakıl - Geo tekstil- Drenaj borusu - Çöp
d) Doğal zemin - Geomembran- Geo tekstil- Kil - Drenaj borusu – Çakıl - Çöp
Gürültü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Gürültü öznel bir kavramdır.
b) Gürültü nesnel bir kavramdır.
c) Havada yayılır ama diğer kirleticiler gibi görünmez, kokmaz.
d) Diğer kirlilik türleri gibi toprakta, suda havada iz bırakmaz.
SONUÇ
16 KASIM 2014 TARİHLİ ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI
İTİRAZ EDİLEN SORULARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Tehlikeli atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları kim karşılar?
a) Atık üreticisi
b) Atık üreticisi ve bertarafçı
c) Bertarafçı
d) Taşıyıcı
I. Kaza durumunda
II. İhbar durumunda
III. Şikâyet durumunda
IV. Yıllık denetim programına alınmamaları durumunda
Yukarıda yer alan hangi durumlarda tesis veya faaliyetlere
denetlenecekleri konusunda haber verilmesi zorunlu değildir?
a) I ve III
b) I, II ve III
c) I, II ve IV
d) Hepsi
A=23
B=48
A
Doğru cevap “A” dir.
A=61
B=11
B
Doğru cevap “D” olarak
düzeltilmiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content