close

Enter

Log in using OpenID

11761442 Yıllık İşletme Cetvelleri Hk. 6948 Sayılı Sanayi Sicil

embedDownload
11761442
Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2.maddesine göre sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil
Belgesi alması yasal zorunluluktur.
Söz konusu Kanunun 5.maddesine göre,sanayi siciline kayıtlı işletmeler her takvim yılı
başından itibaren dört ay içerisinde bir önceki yıla ait işletme faaliyetlerini gösterir yıllık işletme
cetvelini vermek zorundadırlar.
Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyenler hakkında aynı kanunun
9.maddesinde belirtilen idari para cezalarının miktarlarında,her yıl tesbit edilen yeniden
değerleme artış oranı kadar artış esas alınarak idari para cezası uygulanmaktadır.
2014 yılı içerisinde uygulanacak İdari Para Cezası tutarı 759.-TL (yediyüzellidokuz
türklirası ) dır.
Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile
ilgili yıllık işletme cetvelini; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden verebilirler.
Birliğinize bağlı odaların üyesi olan işletmelerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla
Sanayi Sicil Belgesi sahibi firmaların,Yıllık İşletme Cetvellerini Müdürlüğümüze zamanında,
tam ve sağlıklı doldurularak vermesi hususunda uyarılması önem arz etmektedir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.
NOT : Firmaların farklı üretim adresleri için sahip
oldukları her bir sanayi sicil belgesi için ayrı işletme
cetveli verilecektir.
M. Latif DENİZ
Bakanlık Müşaviri İl Müdür V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
71 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content