close

Вход

Log in using OpenID

BiCart® - Güneş Diyaliz Merkezi

embedDownload
BiCart
®
Tedaviye bağlı enflamasyonu önlemek
amacıyla ultra saf diyaliz sıvısı için
tasarlanmış sistemin temel komponenti
BiCart kartuşu diyaliz sıvısı tedarik sisteminin temelidir:
• Kuru konsantre kartuşundan bikarbonat sağlanması için hijyenik bir yöntem
• Kontaminasyon ve bakteri oluşumu riskini ortadan kaldırır
• Daha hafif ve küçük ambalaj sayesinde ağır kapları (veya bidonları) taşıma zorunluluğunu
ortadan kaldırır
• Tedavi sonrası daha temiz bir çevre için kapaklı sistem
• Saklama için daha az yer gereksinimi
Daha katı hijyen ve ergonomi ihtiyaçları, üst seviyede bikarbonat beslemesini gerektirir.
BiCart kartuşun piyasaya sunumuyla bikarbonat diyalizinde yeni global standardlar oluşmuştur.
®
Genel açıklama
Konsantre asit solüsyonu gereksinimleri
Sodyum bikarbonat içeren BiCart polipropilen kartuşu
konsantre sodyum bikarbonat solüsyonunun on-line
hazırlanmasını sağlar.
Özel tasarlanmış tutacağına takıldığında su BiCart kartuştan
geçer ve böylece kullanıma hazır doymuş sodyum bikarbonat
solüsyonu hazırlanır.
Bu konsantre solüsyon diyaliz makinesinde oranlanır.
Ürün kodu: 109 183 (EU-palet)
109 733 (konteyner-palet)
Kutudaki adet:
10
Konsantre asit solüsyonu, konsantre saf sodyum
bikarbonat ile kullanılmak üzere hazırlanmalı ve
1:35 (1+34) veya 1:45 (1+44) oranında seyreltilmiş olmalıdır.
Örnek olarak Gambro 204 konsantresi kullanılabilir.
1:35 (1+34) oranında seyreltiğinde sonuç (mmol/l):
Sodyum Potasyum Kalsiyum Magnezyum Klorür Asetat
Spesifikasyon
İçerik: Her bir BiCart kartuş toz halinde
720 g sodyum bikarbonat içerir
(USP ve Ph.Eur 'ye uygundur)
Kapasite: Uygun bir konsantre asit
solüsyonu ile birlikte her
BiCart kartuşu bikarbonat
konsantrasyonu 34 mmol/l olan
200 l diyaliz sıvısı üretebilecek
yeterli sodyum bikarbonat açığa
çıkarır.
Süre: 500 ml/dak diyalizat akış hızında
6 s 45 dak
700 ml/dak diyalizat akış hızında
4 s 50 dak
Saklama şartları: +40ºC'nin altında
Raf Ömrü: Lütfen ürün etiketine ve
kutusuna bakın
Kullanıma hazır diyaliz solüsyonunda BiCart kartuştan
gelen konsantre sodyum bikarbonat ile normal makine
ayarında 140 mmol/l sodyum konsantrasyonu ve
34 mmol/l bikarbonat konsantrasyonu elde edilir.
Suyun saflığı
Konsantre hemodiyaliz solüsyonlarının seyreltilmesinde
kullanılan su, uygun kalitede olmalıdır (AAMI, Ph.Eur., BP).
Kalite kontrol
BiCart kartuşlarının üretimi ve kalite kontrol prosedürleri
farmasötik ürünler için İyi Üretim Uygulamalarına (GMP),
ayrıca Avrupa ve ABD tıbbi cihaz yönetmeliklerine göre
gerçekleştirilir.
Komponentlerin kontrolü, proses kontrol ve son ürün testleri
özenle yapılmaktadır. Tüm dokümantasyonlar ile test ve
kontrol sonuçları incelenmiş ve gözden geçirilmiştir.
İşbu bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Daha fazla bilgi ve kullanma talimatları
için lütfen kullanma kılavuzuna bakın.
Ürünler tıbbi cihazlara yönelik 14 Haziran 1993 tarihli EC 93/42/
EEC Konsey Direktifi Ek I ve Ek II'nin uygulanabilen hükümlerine uygundur.
Türkiye Distributörü : GAMBROTURK Tıbbi Ürünler ve Sağlık Tic. Ltd. Şti.
Turan Güneş Bulvarı 701. Sok. No 13/1 06550 Çankaya ANKARA
[email protected]
www.gambro.com
103
2
1.75
0.5
109.5
3
HCTR3564_4 © 2009.11. Gambro Lundia AB
BiCart
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
9 544 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа