close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi
2
YDA 304
Yarıyılı
6
T+U Saati
Ulusal Kredisi
4+0
AKTS
4
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Almanca
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu / Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Edebi metni anlamak, doğru bir şekilde incelemek ve edebi metin türüne
yönelik uygun yöntemi uygulamak.
Alman Edebiyatından seçme edebi metin türlerinin tanıtılması, incelenmesi
ve bu edebi türlerin Almancanın öğretiminde kullanımına ilişkin yöntem ve
tekniklerinin incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Edebi metni anlama, doğru bir şekilde inceleme ve edebi
metin türüne yönelik uygun yöntemi uygulama becerileri
geliştirir.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
Ön Hazırlık
1
Birinci dönemin kısa bir hartırlatması yapılacak. Özellikle
destan, menkıbe ve söylence arasındaki fark ortaya
konulacak
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
2
Kısa öykü "Nachts Schlafen die Ratten Doch" (W.
Borchert)
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
3
metne içkinlik ve toplumsal yazın yöntemleri ile ilgilli
kuramsal bilgi verilecek. Borchert´in Nachts Schlafen die
Ratten Doch adlı metni toplumsal y
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
4
Kısa Öykü "Nachts Schlafen die Ratten Doch" la ilgili
yazılan metinler okunacak. Metnin devamı yazılacak
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
5
Nachts Schlafen die Ratten Doch adlı kısa öykü ile ilgili
ilgili kaynaklar taranacak ve
yazılan metin devamları okunacak. Nuvel ile ilgili kısa bilgi okunacak.
verilecek. Bazı edebi teknikl
6
Nuvel Decammeron "Der Falke" metin tiyatro metnine
çevrilecek
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
7
Nuvel Decammeron "Der Falke" metin tiyatro metnine
çevrilecek
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
8
Vize Sınavı
9
tiyatro metnine çevrilen nuvel metinleri
sahnelenecek.Sahnesel yorumlama tekniği üzerinde
konuşulacak, uygulanabilirliği ve alanları üzerinde tartışı
10
Takvim hikayeleri "Schatz keastlein". Takvim hikayeleri ile ilgili kaynaklar taranacak ve
ilgili bilgi verilecek. Takvim hikayesi oluşturulacak
okunacak.
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
11
Oluşturulan takvim hikayeleri okunacak. Şiir ile ilgili bilgi
verilecek. "Warum sagt ihr ich sei ich" (Nöstlinger)
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
12
"Warum sagt ihr ich sei ich" (Nöstlinger) adlı şiire anne
babanın ağızından cevap yazılacak
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
13
Borchert´ın "Die Küchenuhr" adlı metni incelenecek
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
14
"Die Küchenuhr adlı kısa öykünün tiyatro metinleri
sahnelenecek.
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
15
"Die Küchenuhr adlı kısa öykünün tiyatro metinleri
sahnelenecek.
ilgili kaynaklar taranacak ve
okunacak.
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Yıldırım, Munise (2009), Yazınsal Türler, Konya: Çizgi Yayınevi
Der Literatur Brockhaus (1995) , Manncheim: F.A. Brockhaus
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Braak, Ivo (1980); Poetik in Stichworten, Kiel: Verlag Ferdinad Hirt
Best, Otto ((2000), handbuch Literarischer Fachbegriffe, Frankfurt am Main:
Fischer Verlag
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
60
1
40
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
1. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
2. Dilbilimin, Almanca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin
temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
3. Almanca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem
ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
4. Almanca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları
karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
5. Yabancı dil olarak Almancanın alanlarını ve işlevlerini
açıklama.
X
6
6. Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini
açıklama.
X
7
7. Alman Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde
kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
8. Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem
çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri
kullanma.
X
10
10. Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme
- öğrenme sürecini planlama.
X
11
11. Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi
teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12. Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate
12 alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve
teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
13. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri
kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
14. Alman diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde
bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
15. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş
olma.
16
16. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği
bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
17. Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle
sağlıklı iletişim kurma.
18
18. Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini
etkin kullanma
X
19
19. Almanca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve
sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
20. Alman dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve
dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
3
42
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Ödev
1
30
30
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
148
Toplam İş Yükü / 30 (s)
4.93
Dersin AKTS Kredisi
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content