close

Вход

Log in using OpenID

Adres :Doğan Araslı Bulvarı Fatih Sanayi Sitesi C1 Blok

embedDownload
A dres : Do ğa n Ara slı
Fa t i h S a n ayi Site si C 1
E s e n y u r t / İ STAN BU L
Tel e fo n : + 90 2 1 2 4 2 8
Fak s : + 9 0 2 1 2 4 2 8
ww w. e for ma k .co m
i n f o @ e for ma k .co m
Bu lva rı
Blo k No: 11
69 66
69 22
HAKKIMIZDA
Şirketimiz 35 yıllık tecrübesi ile, küçük orta ve büyük firmaların maliyetlerini azaltmak, verimliliğini
artırmak, üretim miktarını ve kalitesini insan gücünü minimuma indirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu
doğrultuda işletmelere çözümler sunarak sizinle büyümeye devam etmekteyiz.
Bu amaç doğrultusunda, özel spesyal makinalar yapmaktayız. 35 yıllık mekanik otomatik ve
otomasyon bilgi ve beceri kabiliyetimiz doğrultusunda sizlere hep iyi, iyi ve kaliteyi sunmakta mutlu ve
gururluyuz. Kutulama ve ambalajlama makinelerimizide bu ihtiyaçlar doğrultusunda imal ettiğimiz bizim
geliştirdiğimiz makinelerimizdir. Makinelerimizde yuksek kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Pinomatik
malzemelerimiz; SMC markadır. Makine şasemiz ise sigma profil destekli 5083,6013 Alüminyum
malzemelerle uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Makinelerimiz ISO standartlarında yüksek güvenirlikli
emniyet tertıbatıyla imal edilmektedir. Kutulama makinelerimiz 3 ayrı versiyonda imal edilmektedir;Tava
dısplay, Kilitli dısplay, üstten kapaklı kilitli dısplay şeklinde ürün paketleme kutulama formatında çift ve tek
şarjör ürün imalatınıza göre dizayn edilmektedir. Tava dısplayler hotmelt destekli imal edilmektedir. BU
makinelerimizi üretirken sizlerin insan gücüne minimum ihtiyaç duyacağınız şekilde imal etmek öncelikli
hedeflerimizdir. Diğer standart işimiz ise Kaliteli dolum makinesı, kapak kapatma makinesı, etiketleme
makinesı imalatı yapmaktayız.
Firmamız ; gıda, ilaç, içecek, kozmetik endüstrisi için hatlı likit dolum ve etiketleme, besleme ve toplama
makineleri imalatçısıyız. Firmamız, Bal, Sıvı Yağ, Deterjan, Parfüm gibi ürünlerin müşterilerin istek ve
ihtiyaçlarına uygun makineleri imalatıda yapmaktadır.
Makinelerimiz, firmaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmakta ve yapımında kullanılan
hammaddeler dayanıklı, paslanmaz malzemelerden oluşmaktadır.
Bizler firmalara anahtar teslimi projeler üreterek hizmet sunmaktayız. Projelerimizle firmaların çözüm
ortağı olmayı amaçlamaktayız. Ürünlerimiz ağırlıklı olarak Meyve Suyu, Bal, Bitkisel yağlar, Çamaşır Suyu,
Sıvı Sabun, Kozmetik ürünlerden oluşmaktadır.
Hedefimiz, nitelikli iş gücü ve ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatla rekabetin en üst düzeyde
yaşandığı, kalitenin ve güvenilirliğin vazgeçilmez kılındığı, ulusal ve uluslararası pazarlarda kendimize iyi
bir yer edinmektir. Bunu başaracak güce, bilgi ve beceriye sahip olduğumuz inancındayız.
ELEKTRİK PANOSU
Makina 380 V trifaze elektrik ile
çalışmaktadır.DELTA marka otomasyon
sistemi kullanılmaktadır.PLC grubu
DVP28SV2, servo grubunda ise ASDA­A2
serisi çeşitli güçlerde 5 adet servo
kullanılmıştır.
Operatör paneli DOP­B serisi 10
inç olarak kullanılmıştır.Giriş ve
çıkış bantları VFD­L serisi inverter ile
ayarlanabilmektedir.Kullanımı kolay ekran
tasarımı ile sistemin çalıştırılması ve setup
ayarları basitleştirilmiştir.Makina panosu
içerisinde otomasyon devre şeması ve
kullanılan ürünlerin kullanım klavuzlarının
bulunduğu harici disk ile arıza tespiti
kolaylaştırılmıştır.
MİSYONUMUZ
Hızla gelişen günümüz teknoloji çağında, üretici firmaların kalite-fiyat-hızlı teslimat üçgeninde ihtiyaç
duyulan ürünü istenilen standartlara uygun olarak sağlayarak, onların bu rekabet ortamında güçlü
olmalarına destek olmaktır.
VİZYONUMUZ
* Kazanımları gelişmiş teknoloji ve ekipmanların kullanımını sağlayacak yaptırımlara dönüştüren
* Gelişen teknolojiye hızla uyum sağlayan, çevreye karşı duyarlı, sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında
üretim yapan
* Kaliteyi ve verimliliği ilke edinen deneyimli ve nitelikli iş gücü ile
* Sektörel gelişmeler, ürün ve hizmet konusunda müşterilerini bilgilendiren ve bilgilerini güncel kılan
* Müşterinin zaman içinde değişen ihtiyaçlarına doğru çözümler sunan.
KALİTE POLİTİKASI
Eformak insan sağlığına ve çevreye saygıyı ön planda tutarak, yaptığı üretimlerde verimliliği sürekli
artırmak ve kaliteyi ucuza temin etmek koşuluyla çalışanını ve müşterisini memnun etmeyi hedeflemiştir.
1
w w w. efo rma k. co m
EFOR 15 10T
EFOR 15 10T makinemiz tek üniteli olup yüksek verimlilik ve teknolojiyle donatılmıştır.
ISO standartlarında emniyet terkibatı ile donatılmıştır.Kaliteli malzemeler kullanılmıştır.
5 bar hava ile çalışır. 380 volt trifaze besleme ile çalışmaktadır.
Makinede DELTA marka otomasyon sistemi kullanılmaktadır.PLC grubu DVP-28SV2 servo grubunda ise
ASDA-A2 serisi çeşitli güçlerde 5 adet servo kullanılmıştır.
Operotör paneli DOP-B serisi 10 inç ekran olarak kullanılmıştır.Giriş ve çıkış bantları VFD-L serisi inverter
ile ayarlanılabilmektedir.Makine arıza durumunda otomatik olarak çalışma pozisyonu alındığında setup
konumuna başlangış pozisyonuna gelmektedir.Makinelerimizde istenirse ürünsüz tava displayden kutu
yapma özelliği vardır.Asıl özelliği ürün ile kutuyu aynı anda paket yapıp doldurmasıdır.Bu makinede 2
kafa nozüllü HOLTMELT ROBOTECK makine kullanılmaktadır.
Makine 1 dakikada 200 adet stix ürün paketleyebilmektedir(10 display kutu gibi)
Makine 90 x 1500 x 1500 ölçülere sahiptir. Yer kaplamama özelliği ile dikkat çekmektedir.
EFOR 25 20T
EFOR 25 20T Makinesi çift üniteli olup yüksek verimlilikle ve teknolojiyle donatılmıştır.
ISO standartlarında emniyet tertibatı vardır. Makine imalatında 1. sınıf kaliteli malzemeler ile çalışılmıştır.
Makine 5 bar hava ile çalışır. 380 volt trifaze besleme ile çalışmaktadır.
Makinede DELTA marka otomasyon sistemi kullanılmaktadır. PLC grubu DVP-28SV2 servo grubunda ise
ASDA-A2 serisi çeşitli güçlerde 5 adet servo kullanılmıştır.
Operotör paneli DOP-B serisi 10 inç ekran olarak kullanılmıştır. Giriş ve çıkış bantları VFD-L serisi inverter
ile ayarlanılabilmektedir. Makine arıza durumunda otomatik olarak çalışma pozisyonu alındığında setup
konumuna başlangış pozisyonuna gelmektedir. Makinelerimizde istenirse ürünsüz tava displeyden kutu
yapma özelliği vardır. Asıl özelliği ürün ile kutuyu aynı anda paket yapıp doldurmasıdır. Bu makinede 4
kafa nozüllü HOLTMELT ROBOTECK makine kullanılmaktadır.
1 dakikada 20 display ürün doldurabilmektedir.
Makine 90 x 1200 x 1400 ölçülere sahiptir. Yer kaplamama özelliği ile dikkat çekmektedir.
2
3
w w w. e f or m ak. c om
w w w. efo rma k. co m
Ta nk Litresi
Ta nk K a pa k ölçüsü
5 litr e
150 × 110mm
115 mm
Ta nk derinliği
170 mm
Tutka l Ergitme ka pa sitesi 5 k g/h r
KPC 12
Stan dar d
KPC 5
Ops iyon
Pompa Tipi
KPC 16
GR C 1 2
Ops iyon
K P C 5 an d KP C 1 2 5 .0 …5 0 k g/h
Pompa K a pa sitesi
GR C 1 2
m ax. 1 2 k g/h
KPC 5
5 …3 0 bar m ax.
Pompa ba sıncı
KPC 12
1 2 …7 2 bar m ax.
GR C 1 2
1 …5 0 bar m ax.
KPC
1 0 0 …2 0 '0 0 0 m Pas
Tutka l v iskoz ite
GR C
5 0 0 …2 0 '0 0 0 m Pas
H ortum ba ğla ntı
2 × G1 /4 "
S ıca k H ortum ba ğla ntı
1 veya 2
a dedi
Isıtma bölgesi
3 veya 4
Ça lışma S ıca klığı
2 0 …2 1 0 °C / 6 8 …4 1 0 °F
H ortum/ K a fa ça lışma
2 0 …2 0 0 °C / 6 8 …3 9 2 °F
sıca klığı
1 ØN/P E , 2 3 0 Volt AC, 5 0 /6 0 Hz, 3 2 A or
Opera syon Volta j
1 ØP E , 2 0 0 -2 4 0 Volt AC, 5 0 /6 0 Hz, 3 2 A or
a ccording EU
3 ØP E , 2 0 0 -2 4 0 Volt AC, 5 0 /6 0 Hz, 3 2 A or
2
sta nda rd EN60204-1 )
3 ØN/P E , 4 0 0 /2 3 0 Volt AC, 3 ~ , 5 0 /6 0 Hz, 1 6 A
Güç tüketimi
1 .8 k Watt
3 .0 k Watt3 .0 k Watt
H a v a Ba sıncı İhtiya cı
6 bar, yağs ız tem iz h ava ISO 8 5 7 3 -1 Clas s 4
A ğırlik P iston pompa lı
~ 34 kg
S ound pressure
< 7 0 dB(A)
4
5
w w w. e f or m ak. c om
w w w. efo rma k. co m
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
11 400 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа