close

Enter

Log in using OpenID

ç.ü. diş hekimliği fakültesi ağız diş ve çene radyolojisi hasta

embedDownload
Ç.Ü.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
DOKÜMAN NO: KLN-YD-3 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014
REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 1/1
Dental Volümetrik Tomografi (DVT)
Radyasyondan Korunma
Dental görüntüleme işlemlerinin kanser yaptığına
dair şüpheler daima var olmuştur. Ancak tıbbi
görüntüleme amaçlı yapılan ışınlamalarda örneğin;
bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde dahi, tek bir
inceleme ile herhangi bir zarar meydana gelmesi
söz konusu değildir.
Dental volümetrik tomografi , alt ve üst çenenin üç
boyutlu görüntülenmesini sağlayan, bilgisayarlı
tomografilerden çok daha az radyasyon veren, diş
hekimliği için geliştirilmiş görüntüleme sistemidir .
DVT, diş hekimliği uygulamalarında kullanılan bir
ileri görüntüleme yöntemidir. Panoramik ve
periapikal radyografların yetersiz ya da sınırlı
kaldığı özel durumlarda kullanılmaktadır.
Radyografi alınırken tiroid koruyucu ve kurşun
önlük kullanımı önerilmektedir. Yalnızca ağız dışı
tekniklerde tiroid koruyucu, görüntüye girmesi
nedeniyle film tekrarına yol açtığı için
kullanılmamalıdır.
Diş ve çene hastalıklarında, dental implant
uygulamalarında
ve
çene-yüz
bölgesi
travmalarında sıklıkla kullanılır. Diş ve çene
patolojilerinde ayrıntılı teşhis imkanı sağlar.
Verilen ışın miktarı sadece 0.7 ile 1.5 panoramik
röntgen kadardır.
Hamile ve hamilelik şüphesi bulunan hastalardan
çok gerekli olmadıkça radyolojik tetkik
istenmemektedir. Zaruri durumlarda 2. üç aylık (3 6 aylar arası) dönemde radyografi alınabilmektedir.
Medikal bir tomografiye göre 1/6 ye varan oranda
daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
ORAL DİAGNOZ
İyi ve doğru bir dental tedavi, ancak doğru bir
teşhis ile mümkün olur. Doğru teşhis, hastanın
uygun ve yeterli tedavisi için ön şarttır.
Diş hekimliğinde teşhis, "oral diagnoz" adını alır
ve "ağız içi ve ağız dışındaki tüm problemleri
belirlemek ve aralarındaki farkı ayırt etmek için
bilimsel bilgileri kullanma sanatı" olarak tarif
edilebilir.
AMAÇ NEDİR?
Birçok sistemik hastalığın önemli ağız içi belirtiler
gösterdiği bilinen bir gerçektir.
Oral Diagnoz’un asıl amacı sadece teşhis koymak
değil, aynı zamanda periyodik kontrollerle
hastalıkları ağız içi ya da ağız dışında ilk
belirtilerini verirken saptayabilmektir.
Hastalarımızdan alınan iyi bir anamnez (tıbbi
öykü) ile geçirdiği rahatsızlıklar, kullandığı ilaçlar
ve bunların dental sağlığa etkisi değerlendirilir.
Periapikal Radyografi
Birbirine komşu birkaç dişin ve bu dişleri
çevreleyen kemik dokusunun detaylı görüntüsünü
elde edebilmek için kullanılan bir ağız içi
görüntüleme tekniğidir.
Bu teknikte hastanın maruz kaldığı radyasyon oranı
ciddi ölçüde azalmıştır.
RADYOLOJİ
Ağız içi hastalıkların -özellikle diş ve çene
kemiği gibi sert doku ile ilgili olanlarınteşhisinde en büyük yardımcı, dental
radyografiler yani diş filmleridir.
Diş filmlerinin de en çok kullanılan iki tipi;
periapikal (2-3 dişi gösteren, küçük) ve
panoramik (tüm alt ve üst dişleri ve çene
kemiklerinin tamamını gösteren, büyük)
filmlerdir.
HAZIRLAYAN
FATİH BOZKURT
Dijital Panoramik Radyografi
Panoramik radyografiler, ağızdaki mevcut dişlerin
tamamını, gömülü dişleri, dişleri çevreleyen kemik
dokusunu, çene kemiğinin tamamını görüntüleme
tekniğidir.
Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar
ekranında görülebilmekte, aynı zamanda bu
görüntüler üzerinde büyültme-küçültme işlemleri
ve ölçümler yapılabilmektedir.
Ayrıca görüntülerin bilgisayar ortamında hasta
dosyasında saklanabilmesi veya gerekli durumlarda
internet ortamından paylaşılabilmesi de önemli bir
avantajdır.
KONTROL/KALİTE YÖN.DİREKTÖRÜ
PROF.DR.H.OĞUZ YOLDAŞ
Dijital Radyografiler (RVG)
Çekilen röntgene ait görüntüler anında bilgisayar
ekranında görülebilmekteyken, aynı zamanda bu
görüntüler üzerinde istenen renk ayarları,
büyültme-küçültme
işlemleri
ve
ölçümler
yapılabilmektedir.
Bu teknikte de hastanın maruz kaldığı radyasyon
oranı ciddi ölçüde azalmıştır.
ONAY/BAŞHEKİM
PROF.DR.M.SERDAR TOROĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content