close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar Yarıyılı için Bitirme Tasarım Projesi Konuları

embedDownload
İ.T.Ü Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü
2013-2014 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projesi Konuları
Prof.Dr.Reşat BAYKAL
1- Sıvı dökme yük terminallerinin tasarımı ve temel işlevleri
2- İstanbul’da denizyolu yolcu taşımacılığının geliştirilmesi ve toplu taşıma ağı içinde daha etken
kullanılması
Prof.Dr.L.Macit SÜKAN
1- Bacak sayısı ve güverte formunun bir sondaj platformunun hidrodinamiğine etkisi
2- Uzun rayserlerin enine titreşimlerinin deterministik analizi
3- Bir karar verme yöntemi olarak mühendislik ekonomisi
Prof.Dr.Abdi KÜKNER
1- Yatlarda Yelken Alanı Hesaplama Yöntemleri ve Uygulaması
2- Islak 6-8 Kişilik Askeri Su Altı İntikal Aracı (Denizaltı)
3- Yelkenli Yatlarda Salma-Dümen Etkileşiminin İncelenmesi
4- Denizaltılarda Stabilite ve Manevra Hesabı
5- Gemilerde Jet sevk Sistemi
6- Gemilerin Manevrasının Bilgisayar Programı ile Hesabı
7- Yüksek Süratli Teknelerin Hidrodinamik Yönden İncelenmesi
8- Kompozit Tekne Yapım Hesapları
Prof.Dr.Serdar BEJİ
1- Açık denizlerde hibrid (rüzgar+akıntı) enerji sistemlerinin incelenmesi
2- Karadeniz kıyılarındaki çeken akıntılar ve yüksek riskli bölgeler
3- Bir kıyı bölgesinde meteorolojik rüzgar verileri ile batimetri ölçümleri kullanılarak dalga koşullarının
belirlenmesi
Prof.Dr.Kadir SARIÖZ
1- Gemi manevra türevlerinin hesabı
2- Viskoz yalpa sönümünü hesaplamaya yönelik yaklaşık yöntemler
3- Tekne formlarının polinomlar ile temsili
Prof.Dr.Oya OKAY
1- Tersanelerde iş güvenliği
2- Tersanelerden kaynaklanan kirleticilerin çevre kalite standartlarının hesaplanması
ÖN ŞART: Bitirme konularının alınabilmesi için DEN 436E dersinin ve dersten en az CC notunun
alınmış olması gerekmektedir.
Prof.Dr.Hakan AKYILDIZ
1- Gemi ve Deniz Teknolojisinde Risk Analizi yöntemlerinin incelenmesi.
2- MATLAB ile Hidrostatik ve Stabilite Hesapları.
3- Tankerlerde, tank düzenlemelerinin yaralı stabilite açısından incelenmesi(Bir paket program
kullanma gereklidir).
Doç.Dr.İsmail Hakkı HELVACIOĞLU
1- TLP tipi açık deniz platformlarının hidrodinamik tasarımı
2- SPAR tipi açık deniz platformlarının hidrodinamik tasarımı
3- Gemi İnşaatında Boya Uygulamaları ve Planlamadaki Yeri
Doç.Dr.Fatma YONSEL
1- Korozyon ölçüm metotları
2- Antifouling sistemler
Doç.Dr.Barbaros OKAN
1- Dalıp-Çıkma yapan bir dubayla elektrik üretiminin incelenmesi
2- Gemi yapısal tasarımı için interaktif bir program yazılması
3- Profil etrafındaki daimi akımda kaldırma ve sürükleme kuvvetlerinin hesabı için bir program
yazılması
Doç.Dr.Ebru SARIÖZ
1- Tekne form dizaynı alanında kullanılan lineer distorsiyon yöntemlerinin uygulamaları (Programlama
ve bir grafik çizim programının kullanabilmesini gerektirmektedir).
2- Tekne form eğri ve yüzeylerinde uygulanabilecek düzgünleştirme prosedürleri ve uygulamalar
(Programlama ve bir grafik çizim programının kullanabilmesini gerektirmektedir).
3- Tekne form eğri ve yüzeylerini modellenmesinde kullanılan matematiksel yöntemlerin incelenmesi
ve karşılaştırmalı analizi (Programlama ve bir grafik çizim programının kullanabilmesini
gerektirmektedir)
Yrd.Doç.Dr.A.Cemil DİKİLİ
1- Form Planlarının Bilgisayar Yardımıyla Oluşturulması (LISP)
2- Form Planlarının Bilgisayar Yardımıyla Oluşturulması (SCR ve DXF Dosyaları)
3- Bir Boyutlu Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
4- Dikdörtgen Parçalar İçin Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
5- Dikdörtgen Olmayan Parçalar İçin Parça Yerleştirme Probleminde Yeni Bir Yaklaşım
6- Ahşap Tekne Yapımı
Yrd.Doç.Dr.Şafak Nur ERTÜRK BOZKURTOĞLU
1- Deniz suyundan su elde etme tesislerinden kaynaklanan yoğun suyun deniz ortamındaki
hidrodinamik özelliklerinin incelenmesi.
2- Dalgalardan enerji üreten bir sistemin tasarlanması.
3- Durgun suda ve akıntıda petrolün su yüzeyinde yayılım davranışının incelenmesi.
Yrd.Doç.Dr.Ayhan MENTEŞ
1- FMEA tekniğinin gemi ve deniz endüstrisindeki uygulamaları
2- Rüzgardan enerji elde yöntemleri ve bir rüzgar türbini modellemesi
3- Deniz teknolojisinde Orcaflex programı ve uygulamaları
4- Dinamik konumlandırma sistemleri ve risk değerlendirmesi
Öğr.Gör.Dr.Nazan AKMAN PEK
1- Betornarme deniz ve kuyu yapılarında bağlayıcı malzemenin önemi
2- Limanlarda afetlere hazırlık çalışmaları
3- Tersanelerde afetlere yönelik çalışmalar-uygulama çalışması
Öğr.Gör.Dr.Ceren BİLGİN GÜNEY
1- Balast suyu ile taşınan yabancı türlerin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler.
2- Gemilerde balast suyu yönetimine yönelik dizayn alternatifleri.
Öğr.Gör.Dr.Sevil Deniz YAKAN DÜNDAR
1- Water circulation within the marinas and its effect on water quality
2- The role of statistics in oceanography
3- Environmental quality standarts form arine environment
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content