close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

embedDownload
YATIRIMCILARIN İLGİYLE BEKLEDİĞİ
12. ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından 12. Çağrı ilanı yayınlandı.
Buna göre %50’ den %65’ e kadar olan hibe desteklerinden (karşılıksız) yararlanmak isteyen
vatandaşlarımız için proje kabulü 10.02.2014’ den 10.03.2014 tarihine kadar sürecek. Vakit
kaybetmeyin!
IPARD Programından sağlanan destekleri Denizli’de proje karşılığı üretici ve yatırımcılarla
buluşturacak olan TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü Gazi Bulvarı No:155(Çınar Meydanı Yapı
Kredi Bankası üstü) adresinde faaliyetlerine başlamıştır. 9. 10. ve 11. Çağrı Dönemlerinde proje
kabul eden kurumumuz, bu projelerle sözleşme imzalamış ve bu yatırımların inşaatlarına
başlanmıştır. Yine 12. Çağrı Dönemi’nde 10.02.2014 ile 10.03.2014 tarihleri arasında IPARD
kapsamında hazırlanan projeler kabul edilecektir. Bu çağrı için ayrılan toplam bütçe 488 Milyon
Avro’ dur.
Yapılacak yatırımlar ile; Kırsal kesimde istihdam artacak, insanlara yeni ekmek kapıları
açılacak, köyden kente göç önlenecek, AB standartlarında üretim yapan işletmelerin sayısı artacak
ve tarımsal ürünlerin Avrupa pazarına erişimi kolaylaşacaktır.
Program kapsamında 5.000 € ‘dan 3.000.000 €’ya kadar proje ile yapılan müracaatlarda her bir
proje için % 50 ile %65 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecektir.
101 tedbiri kapsamında büyükbaş, küçükbaş süt sığırcılığı ve besiciliği ile kanatlı yetiştiriciliği
desteklenmektedir. Bu tedbir kapsamında hibe desteği %65 ‘ e kadar çıkabilmektedir. (40 yaş altı ve
dağlık alan için).
103 tedbiri kapsamında et işleme, kesimhaneler, süt ve meyve-sebze
depoları, su ürünleri işleme gibi yatırımlar desteklenmektedir.
işleme, soğuk hava
302-1 kapsamında tıbbi aromatik bitkiler (Kekik, anason, haşhaş, kimyon vb.) üretimi
desteklenmekte; bu kapsamda yapılacak olan makine-ekipman alımlarına %50 oranında hibe
desteği verilmektedir. Yine aynı alt tedbir kapsamında arıcılık ve süs bitkiciliği desteklenmektedir.
302-2 alt tedbirinde yerel el sanatları kapsamında tekstil, mermer, mobilya ve demir işleme gibi
sektörlere makine ekipman alımı ile inşaat için yine %50’ lik bir hibe desteği sağlanmaktadır.
Ayrıca bu çağrı döneminde ve sonrasında; Denizli Leblebisi, Tavas Baklavası, Babadağ
Adaçayi, Ayçiçeği, Çal Karası Üzümü, Çameli Kuru fasulyesi, Kale Biberi, Pekmez, Nar-Nar
Ekşisi ve Yanık Kokulu Ayran-Yoğurt gibi bir çok gıda ürünü ile yine Denizli’mize özgü;
Buldan Bezi, Denizli Traverteni, Yeşilyuva Ayakkabısı, Ege Pamuğu, Yatağan Palası ve
Çömlekçilik alanlarına da destek olabileceğiz.
302-3 Kırsal Turizm alt tedbiri kapsamında otel, pansiyon, restaurant, pastane, halı saha, piknik
alanları, doğa sporları ile ilgili her türlü aktiviteler vb. yatırımlar ilimizin kırsal alanlarında
uygulanmak şartı ile yine %50 oranında desteklenecektir.
.
302-4 kapsamında ise kültür balıkçılığı desteklenecektir.
.
Programa dâhil 42 ilde kullanılacak olan toplam hibe tutarı yaklaşık 1,2 milyar avro olup il
bazında herhangi bir bütçe sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece 12. Çağrı Dönemi için
ayrılan bütçe tam 488 MİLYON AVRO’ dur.
Belirtmek isteriz ki bu fonlar, ülkemiz için kullanılmadığı takdirde AB’ye üye ve aday üye
ülkelere geri gidecektir. Bu bağlamda yukarıdaki tedbir alanlarında, hali hazırdaki işletmesini
modernize etmek isteyen veya yeni bir yatırım yapmak isteyen girişimci ruhlu vatandaşlarımıza
tavsiyemiz; TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü ile en kısa sürede irtibata geçmeleridir.
Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 12. Çağrı Dönemi’nde, olabildiğince çok proje kabul etmek
istiyoruz. Çünkü fonları dağıtacak 42 il arasında fonların paylaşımı ile ilgili herhangi bir bütçe
sınırlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilk çağrılarda İl Koordinatörlüğümüze verilen projelerin
Kurum merkezince de onaylanıp yatırımın başlaması muhtemeldir. Fakat sonraki çağrılarda fon
miktarı, diğer iller tarafından da kullanılan bütçe hesaba katıldığında azalacağı için projeler Kurum
Merkezinde bazı kriterler dikkate alınmak suretiyle sıralamaya girecektir.
İlimizin AB hibe fonlarından azami derecede istifade edebilmesi, dolayısıyla yatırım ve
istihdamın artırılması amacıyla sadece Denizli’de yaşayan hemşerilerimize değil, bunların
yanında diğer illerde, hatta yurtdışındaki hemşerilerimize ve Denizli’de yatırım yapmak
isteyen yerli/yabancı hedef kitleye ulaşmak istiyoruz.
IPARD Programı kapsamında yapılacak proje başvuruları TKDK tarafından ilan edilen çağrı
dönemlerinde gerçekleşmekte olup söz konusu çağrı dönemleri Kurum Web sitesinde ilan
edilmektedir. IPARD programı ve TKDK hakkında detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr internet sitesi
veya 444 8535 ve 0 258 2617979 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) Denizli İl Koordinatörlüğü / Denizli Provincial Coordination Unit Adres: 15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. No:155 (Çınar Meydanı Yapıkredi Bankası üstü) 20000 DENİZLİ T: +90 258 2617979 F: +90 258 2617980 IPARD KAPSAMINDA DESTEKLENECEK ALANLAR TEDBİR TEDBİR ADI BÜTÇE KALEMİ 101‐1 Süt üreten tarımsal işletmeler 101‐2 Süt ürünleri işleme ve pazarlama 103‐2 Et ürünleri işleme ve pazarlama 103‐3 Meyve sebze işleme ve pazarlama 103‐4 Su ürünleri işleme ve pazarlama Çiftlik faaliyetleri 302‐1 ALT LİMİT ÜST LİMİT
HİBE ORANI 15.000 € 1.000.000 €
50‐65% kırmızı et 30‐250 büyükbaş veya 100‐500 küçükbaş kapasiteli işletme 20.000 € 1.000.000 €
50‐65% kanatlı et 5.000‐50.000 et tavuğu veya 1.000‐8.000 hindi kapasiteli işletme 15.000 € 50‐65% İşleme 10‐70 ton 50.000 € 3.000.000 €
50% süt toplama (gerçek ve tüzel kişiler) max. 70 ton 25.000 € 1.000.000 €
50% kırmızı et kesimhane 30 sığır+50 küçükbaş‐‐250 sığır +2000 küçükbaş veya sadece 36‐500 büyükbaş veya sadece 290‐4000 küçükbaş kırmızı et işleme 0,5 ton‐ 5 ton 30.000 € 3.000.000 €
50% kanatlı et kesimhane SAATLİK Min 1000 ‐ Max 5000 Tavuk veya Min 100 ‐ Max 1000 Hindi KESİM KAPASİTESİ kanatlı et işleme 0,5 ton‐ 5 ton soğuk hava deposu max. 10.000 metreküp 50.000 € 1.250.000 €
50% En az 100 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl Su Ürünleri, Balık Yağı veya Yumuşakça, Çift Kabuklu ve Kabuklu İşleme için Üretim Kapasitesi 50.000 € 1.500.000 €
50% arıcılık 50 ‐ 500 kovan Et üreten tarımsal işletmeler 103‐1 MİKTARI 10 ‐120 büyükbaş veya 50‐500 küçükbaş kapasiteli işletme tıbbi aromatik bitkiler süs bitkileri Bu ürünlerin Sera'da da üretimi desteklenmektedir. açık alan max. 2ha kapalı alan max. 1 ha 500.000 €
5.000 € 250.000 €
50% 302‐2 Yerel ürünler ve mikro işletmeler Limit bulunmamaktadır. 10.000 € 400.000 €
50% 302‐3 Kırsal turizm Konaklama Tesisleri için; Max 25 Oda 15.000 € 500.000 €
50% 302‐4 Kültür balıkçılığı Max 200 ton/yıl Kurulu Üretim Kapasitesi 15.000 € 400.000 €
50% 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
363 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content