close

Enter

Log in using OpenID

27.05.2014 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Karşılıksız Çek

embedDownload
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
Karşılıksız Çek Adedi İstatistiki Raporunda Değişiklik Yapıldığına İlişkin
Kamuoyu Duyurusu
27 Mayıs 2014
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin www.riskmerkezi.org internet adresinde
her ay yayımlanmakta olan “Karşılıksız Çek Bilgileri” başlığı altındaki “TBB Risk
Merkezi Tarafından Bankalara Duyurulan Karşılıksız Çek Adedi” raporunda
Nisan 2014 döneminden itibaren geçerli olacak değişiklikler yapılmıştır. Yapılan
değişiklik öncesi ve değişiklik sonrası karşılaştırma aşağıdadır.
1. Raporun oluşturulma metedolojisinde değişiklik yapılmıştır.
Eski Durum
Açıklama
Yeni Durum
Karşılıksız
çeki Çekin bankaya
bankanın bildirdiği edildiği
tarih
tarih
esas alınmaktadır.
alınmaktadır.
ibraz Zamanlama farklılıklarının giderilmesi
esas amacıyla değiştirilmiştir.
2. Raporda yer alan bilgi başlıklarında değişiklik yapılmıştır.
Eski Durum
Banka Bildirimleri
Birikimli
Bildirimleri
Yeni Durum
Açıklama
Karşılıksız İşlemi Yapılan Her iki durumda aynı bilgi gösterilmekte
Çek Adedi
olup, yeni durum için Risk Merkezi
Yönetmeliğinde geçen ifade başlıkta
kullanılmıştır.
Banka Toplam
Her iki durumda aynı bilgi gösterilmekte
olup, ifade ve raporun okunma
kolaylılığı
açısından
başlık
değiştirilmiştir.
Banka
Ödeme Karşılıksız
İşlemi Her iki durumda aynı bilgi gösterilmekte
Bildirimleri
Yapıldıktan
Sonra olup metedolojide aşağıdaki değişiklik
Ödenen Çek Adedi
yapılmıştır.
Çekin İbraz Edilip Karşılıksız İşlemi
Yapıldığı Tarih: 01/2014
Çekin Ödendiği Tarihi: 02/2014
Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra
Ödenen Çekin Bilgisi
Eski durumda;
raporda 02/2014
satırında gösteriliyordu.
Yeni durumda;
gösterilmektedir.
01/2014
satırında
3. Rapora yeni bilgi başlıkları ilave edilmiştir.
Yeni Bilgi Başlığı
Bankalara
İbraz
Toplam Çek Adedi
Açıklama
Edilmiş Bankalara ibraz edilmiş karşılıksız işlemi yapılan çek ve
ibrazında ödenen çek toplamını göstermektedir.
Karşılıksız İşlemi Yapılan Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin bankalara ibraz
Çek
Adedinin
Bankalara edilmiş toplam çek adedine göre oransal durumu
İbraz Edilmiş Toplam Çek gösterilmektedir.
Adedine Oranı
Söz konusu değişiklikler kapsamında yayımlanan “Karşılıksız Çek Bilgileri”
raporu www.riskmerkezi.org internet adresinden ulaşılabilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content