close

Enter

Log in using OpenID

çorum kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği emrine kpss 2014

embedDownload
ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ EMRİNE
KPSS 2014 / 3 İLE ATANAN PERSONELLERİN YERLEŞTİRME TERCİH FORMU
EBE
Birimi
1. ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ
Atanacak Personel Sayısı
2
Atanacak Personel Bilgileri
T.C. Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Telefon Numarası
Adres
Unvanı
Branşı
Öğrenim Durumu
KPSS Puanı
Atanmak İstediği Hizmet Birimi
1.
Açıklama
ÖSYM tarafından 12.03.2014 tarihinde açıklanan KPSS 2014/3 yerleştirme sonucuna göre Genel Sekreterliğimiz emrine atanan
aday memurlardan, Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerine ait kadrolara yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için tercih
alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, adayların tercih ettiği görev yerlerine göre öncelikle öğrenim durumuna (sırasıyla lisans, ön
lisans ve ortaöğretim) bakılacak olup eşitlik durumunda ise KPSS puanlarına bakılmak suretiyle boş olan kadro ve pozisyonlara
yerleştirilecektir. Birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri sırasıyla devam
edecektir. Bu hususların eşitliği halinde adaylar arasında kura çekilecektir. Tercih yapılmaması durumunda veya yapılan tercihlere
yerleşemeyen adaylar Genel Sekreterliğimizce uygun görülen bir birime ataması yapılacaktır.
Yukarıdaki kurallar çerçevesinde Genel Sekreterliğimizce hazırlanacak olan atama kararları onaylanmadan önce ve Genel
Sekreterliğimizce yapılacak olan yerleştirme işlemlerinin açıklanmasını takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde KPSS 2014/3 ile Genel
Sekreterliğimiz emrine yerleşenler dilekçe ile başvurmaları halinde becayiş yapabilir. Becayiş yapmak isteyenlerin aynı unvanda
olması şarttır. Genel Sekreterliğimizce uygun görülmesi halinde becayiş işlemleri gerçekleştirilecektir.
Not: Bu belgeye 2014/3 KPSS yerleştirme sonuç belgesi ve diploma fotokopisi eklenecektir.
..…/…../2014
İmza
Adı Soyadı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content