close

Enter

Log in using OpenID

abant izzet baysal üniversitesi bolu turizm işletmeciliği ve otelcilk

embedDownload
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BOLU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLK YÜKSEKOKULU İLE MENGEN MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
I. YARIYIL
23 Haziran – 04 Temmuz 2014
Yurtdışı Öğrenci Başvuruları
18 Temmuz 2014
Kayıt Hakkı Kazanan Yurtdışı Öğrencilerin Listesinin Öğrenci İşleri Başkanlığı’na Bildirilmesi İçin Son Gün.
21 Temmuz - 08 Ağustos 2014
Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuruları
01 – 05 Eylül 2014
Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları
18 – 22 Ağustos 2014
Yurtdışından Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları
20 Ağustos 2014
Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurusu Sonucu Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi ve İntibak Kararlarının Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı'na Bildirilmesi İçin Son Gün.
25 – 29 Ağustos 2014
Kurum İçi ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları.
29 Ağustos 2014
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu İçin Son Gün
10 Eylül 2014
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Listesi ve İntibak Kararlarının Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'na Bildirilmesi için Son Gün
12 Eylül 2014
Öğrenci İşleri Otomasyonunda Haftalık Ders Programlarının, Dersler ve Grupları için Öğretim Elemanı Tanımlamasının ve Danışman
Tanımlaması / Güncellemesi İçin Son Gün.
15 – 19 Eylül 2014
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları
15 - 20 Eylül 2014
Ders Kayıtları ve Derslerin Başlaması
22 Eylül 2014
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
22 -28 Eylül 2014
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları
19 Aralık 2014
Derslerin Sona Ermesi
22 – 27 Aralık 2014
Dönem Sonu Sınavları
31 Aralık 2014
Notların Girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Teslimi İçin Son Gün
05 – 09 Ocak 2015
Bütünleme Sınavları
14 Ocak 2015
Bütünleme Sınavları Sonu Başarı Notlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na Teslimi İçin Son Gün
22 – 23 Ocak 2015
Tek-Çift Sınavları
II. YARIYIL
19 Ocak 2015
Öğrenci işleri otomasyonunda haftalık ders programlarının, dersler ve grupları için öğretim elemanı tanımlanmasının ve danışman
tanımlanması/güncellenmesi için son gün
26 – 30 Ocak 2015
Ders kayıtları ve derslerin başlaması
Önlisans programlarına yatay geçiş başvuruları
02 – 07 Şubat 2015
Ders ekleme-bırakma ve danışman onayları
05 Şubat 2015
Önlisans programları kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurusu sonucu kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve intibak
kararlarının öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilmesi için son gün
09 – 12 Şubat 2015
Önlisans programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları
30 Nisan 2015
Derslerin sona ermesi
04 – 08 Mayıs 2015
Dönem sonu sınavları.
13 Mayıs 2015
Notların girilmesi ve öğrenci işleri daire başkanlığına teslimi için son gün
18 – 20 Mayıs 2015
Bütünleme sınavları
22 Mayıs 2015
Bütünleme sınavları sonu başarı notlarının öğrenci işleri daire başkanlığına teslimi için son gün
25 – 27 Mayıs 2015
Tek-çift sınavları
22 Temmuz 2015
Mezuniyet töreni
YAZ ÖĞRETİMİ
06 – 08 Temmuz 2015
Yaz Öğretimi Ders Kayıtları
13 Temmuz –28 Ağustos 2015
Yaz Öğretimi
31 Ağustos – 02 Eylül 2015
Yaz Öğretimi Sınavları
04 Eylül 2015
Yaz Öğretimi Notlarının Girilmesi ve Öğrenci İşleri Başkanlığı’na Teslimi İçin Son Gün.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content