close

Вход

Log in using OpenID

02.10.2014 Üniv - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan
Prof.Dr.Hamza AL
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Ahmet Vecdi CAN
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Firdevs KARAHAN
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Kemal İNAT
Üye
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 535
TOPLANTI TARİHİ :02.10.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında
toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
01- İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ABD “Profesör ”
kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Hasan TUTAR’ın jüri raporlarını değerlendirmek
üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Hasan TUTAR’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
İşletme Fak.Dekan V.
ÜYK-535/2
02.10.2014
02- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji ABD “Profesör ” kadrosuna
müracaat eden Doç.Dr.Harun KILIÇ’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Harun KILIÇ’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr.Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr.Ramazan AKDEMİR
Tıp Fak.Dekanı
03- Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet ABD “Doçent” kadrosuna müracaat eden
Doç.Dr.Yusuf GENÇ’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması
hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Yusuf GENÇ’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr.Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
Fen-Edebiyat Fak.Dekanı
04- Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Görsel İletişim Ana sanat
Dalı “Profesör” kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Süreyya ÇAKIR’ ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Süreyya ÇAKIR’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-535/3
02.10.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof.Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Besim DELLALOĞLU
Güzel Sanatlar Fak. Dekanı
05- Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi ABD “Doçent” kadrosuna
müracaat eden Doç.Dr.Alparslan OKUR’un jüri raporlarını değerlendirmek üzere
komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Alparslan OKUR’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof.Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr.Firdevs KARAHAN
Eğitim Fak. Dekanı
06- Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD “Profesör
” kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Barış Tamer TONGUÇ’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Barış Tamer TONGUÇ’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof.Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
Fen-Edebiyat Fak. Dekanı
07- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
ÜYK-535/4
02.10.2014
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Bilgisayar Ve Bilişim Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Besim DELLALOĞLU
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Teknoloji Fakültesi Dekanı - Meyok Koord.
Prof.Dr.Firdevs KARAHAN
Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Hamza AL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Hacı Mehmet GÜNAY
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ahmet Veci CAN
İşletme Fakültesi Dekan v
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
İletişim Fakültesi Dekanı
KATILMADI.
Prof.Dr.Kemal İNAT
ÜYE
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 362 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа