close

Enter

Log in using OpenID

2014 satış kataloğundaki satış şartnamesindeki (ı

embedDownload
DUYURU
2014 satış kataloğundaki satış şartnamesindeki (ı) maddesi taylar satış mahallinde ve/veya öncesinde
görüldüğü gibidir.Bir tayın koşmasına engel unsurları(gizli ayıp)kornej, yel yutma, ahırda dönme, yumuşak damak, kırık, çatlak, üreme, çip, geçmiş teoperasyon geçirme, sarılık, rodokok gibi koşmaya
engel unsurların satıştan sonra 3(üç)iş günü içerisinde Veteriner Hekim raporu ile tespit edilmesi halinde alıcı satıştan vazgeçebilir ve geçici teminat alıcıya iade edebilir demektedir.
Düzenlediğimiz satışta satılmış olan tayların röntgenleri ilgililerin nezaretinde T.J.K.İstanbul At Hastanesinde çekilmiş röntgenlerle ilgili yazılı rapor görevli Veterinerler tarafından komisyonumuzun
tüm ısrarlarına rağmen yazılı olarak verilmemiştir.
Bu sebeple Komisyonumuz Sayın M.İlker AKDENİZ’e ait Vıctory Blues isimli tayın alıcısı olan Sayın S.Özden ODACIOĞLU’nun 12.11.2014’de yazılı müracaatı sonucu 12.11.2014 Çarşamba günü
İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne resmi olarak Vıctory Blues isimli tayın röntgen filmlerinin incelenip resmi yazıyla komisyonumuza bildirilmesini talep etmiştir.Aynı gün İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof.Dr.Serhat ÖZSOY imzasıyla
Vıctory Blues isimli taya ait rapor komisyonumuza ulaşmıştır.Raporda Sayın M.İlker AKDENİZ’e ait
Vıctory Blues isimli tayda sol ön 1.phalanx plantar yüzde OCD lezyonu ve yine aynı kemiğin dorsal
yüzünde periosteal ayrılma, sol arka ayak 1.phalanxın dorsal yüzünde periosteal ayrılma ve sol arka
talus distalinde OCD lezyonu olduğu belirtilmiştir.(Raporun aslı ekte sunulmuştur.)
Satış şartnamesinin (ı) maddesine göre satış, komisyonumuz tarafından iptal edilmiştir. Sayın M.İlker
AKDENİZ’e ait No More War isimli tayın alıcısının röntgen filmlerinin yazılı olarak raporlanması
ile ilgili müracaatı 12.11.2014’de komisyonumuza yapılmıştır.Gelecek rapora göre tayda şartnameye
aykırı bir durum yoksa alıcı Sayın N.Cehdi ADVAN şartname gereği tayı alacaktır,almadığı takdirde
tayın teminatı olan 5.000 TL.’sinin 3.750’si Sayın M.İlker AKDENİZ’e ödenecek olup,1.250 TL.’si de
T.Y.A.Y.S.Derneği’ne irad kaydedilecektir.
Vıctory Blues ve No More War isimli tayların sahibi Sayın M.İlker AKDENİZ’in alıcılar ve komisyonumuz hakkında hiçbir dayanağı bulunmayan iddiaları 13.11.2014’de sosyal medyada paylaştığı
tespit edilmiştir.Komisyonumuz kişilerin bulundukları makamlara göre değil, satış şartnamesi ve resmi raporlara dayanarak görevini hakkaniyet içinde yapmıştır.Bunlarla ilgili belgeleri lüzum üzerine paylaşmayı uygun gördük.Komisyonumuz hakkında kamuoyunda şaibe uyandırıcı yazıları sosyal
medyada paylaştığından Dernek tüzüğü gereği yaptırım uygulanması için T.Y.A.Y.S.Derneği Yönetim
Kurulu’na müracaat edeceğimiz her türlü hukuki hakkımızın saklı olduğunu görülen lüzum üzerine
saygılarımızla duyururuz.
Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği
Tay Satış Komisyonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content