close

Вход

Log in using OpenID

1- “TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı”

embedDownload
1-
“TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı”- TÜSİAD – 27.11.2014
TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü” konulu bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaya ilişkin temel bulgular
27 Kasım 2014 Perşembe günü İstanbul Sabancı Center’da sunuldu.
Konferansın açılış konuşmaları TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Ali Yavan ve
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Özilhan tarafından yapıldı.
Tuncay Özilhan konuşmasında, tarım sektörünün, insanoğlunun en temel ihtiyacı olan "beslenme
ihtiyacına" cevap vermenin yanı sıra istihdama sağladığı katkı itibarıyla kırsal kalkınmanın da itici gücü
konumunda bulunduğunu söyledi. Dünya nüfusunun beşte birine iş sağlayan bu sektörün Türkiye'de iş
gücünün yüzde 22'sini istihdam eder konumda bulunduğuna işaret eden Özilhan, diğer yandan sanayi ve
hizmetler alanlarındaki diğer sektörlerle ilişkisi düşünüldüğünde tarımın öneminin daha da arttığına
dikkati çekti.
Özilhan konuşmasında gıdada arz güvenliği sorununa da değindi. Sürdürülebilir üretimin, kaynaklara
olan ihtiyacı en aza indirgeyen teknoloji seçimlerini gerektirdiğine işaret eden Özilhan, şunları kaydetti:
"Tarımın temel girdilerinden biri olan suyun verimli kullanımına imkan sağlayacak tekniklere ağırlık
verilmesi ve su kaynaklarının korunması bu kapsamda öne çıkan hususlardan biridir. Sektör için hayati
önem arz eden bu konunun 10. Kalkınma Planı kapsamındaki Öncelikli Dönüşüm Programları'na da
dahil edilmiş olması mutluluk vericidir. 2023 yılı hedefleri dahilinde tarımsal GSYH'mızın 150 milyar
dolar düzeyine, bir başka deyişle iki katına çıkarılması, tarım sektörü ihracatımızın ise yaklaşık yüzde
160'lık bir artışla 40 milyar dolar düzeyine ulaştırılması öngörülmektedir. Bu hedefleri yürekten
destekliyoruz. Ancak söz konusu hedeflere ulaşmak daha rekabetçi bir tarım sektörüyle mümkün
olacaktır."
Zafer Ali Yavan is konuşmasında, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and
Investment Partnership-TTİP) Anlaşması'nın tarım sektörü için de önemli olduğunu vurguladı. Yavan,
TTİP'in muhatapları Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin dünya üretiminin yüzde 60'ını, ürün ticaretinin
yüzde 33'ünü karşıladığını dile getirdi. Yavan, "AB ile Gümrük Birliği bağı olan, ABD ile 20 milyar
dolar ticareti bulunan ülkemizin konuyu yakından takip etmesi, anlaşma ve görüşmelerde yer almayı
talep etmesi doğaldır. Öte yandan tartışmaların somut bir zeminde yürümesi adına bir etki analizi
çalışmasının zamanlıca yapılmasının kıymetli katkılar sunacağını vurgulamalıyım." dedi. Yavan, şöyle
devam etti: "Tüm bu olaylar karşısında ülkemizin bu sektörde rekabet gücünü korumaya ve
geliştirmeye yönelik politikaların geliştirilmesi bütüncül bir anlayışı gerektirmektedir. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Rekabet Gücü çalışması böylesi bir anlayış dahilinde hazırlanmış olup bu alanda
uygulamalara ve tartışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir.”
Konferansta “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü” başlıklı çalışmanın temel bulguları sunuldu.
Çalışmada, çiftçinin refahının artmasının sanayinin rekabet gücünün artmasında en önemli
göstergelerinden biri olduğu sonucu çıkarken, çiftçinin refahının artması için kırsal kalkınmanın kilit
önem taşıdığı, bu kilidi açacak anahtarın ise tarım olduğu ifade edildi. Uluslararası rekabet gücünün
sürdürülebilir olması için toprak, su gibi özvarlıkların korunmasının hayati önem taşıdığına vurgu
yapılan çalışmada,iklim değişikliği, gıda güvenliği, aşırı kentleşme, ulaşım altyapısı ve sanayileşme
için tarım arazilerinin azalıyor olmasının gıda güvenliği ve rekabet gücü açısından büyük tehdit
yarattığı anlatıldı.
Konferansta, “G20 Dönem Başkanlığı, Gıda Güvenliği ve Rekabet Gücü” konulu özel bir oturum
gerçekleştirildi. Başkanlığını TÜSİAD Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayiler Çalışma Grubu Başkanı
Metin Akman'ın oturumda, T.C. Kalkınma Bakanlığı Tarım Dairesi Başkanı Taylan Kıymaz, AB
Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma İkili İlişkilerden Sorumlu Direktörü John Clarke, Avrupa
Çiftçileri ve Tarım Kooperatifleri Birliği Genel Sekreteri Pekka Pesonen yer aldı.
2- “Besi Hayvancılığı ve Teknolojileri Zirvesi Başladı’’ – Ana Haber- 21.11.2014
3-
“Ben Sosyetik Celepim’’ – Bugün - 22.11.2014
4- “Kastamonu Pastırmasını korusun” – Sabah Cumartesi- 22.11.2014
5- “Kırmızı Et Tüketiminde Avrupa’ya yaklaştık” – Star - 25.11.2014
6-
“Fuarda İlk Kez Canlı Hayvan Holü Olacak” – Mücadele Gazetesi – 26.11.2014
7-
“Tarım Ürünleri Piyasasını İzleme Kurulu Kurulacak”- Haber Vaktim - 22.11.2014
8-
“ Et Fiyatlarını Kasaplık İthal hayvan düşürür”- Ajanspress – 23.11.2014
9-
‘‘Yetkin: ‘Ambargo Türkiye’ye yaradı’’ – Bizim Anadolu – 23.11.2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 457 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа