close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Başvuruları

embedDownload
Değerli araştırmacılar,
Ankara kalkınma Ajansı mali destek Programları ile ilgili aldığımız son duyuru aşağıdaki gibidir bilgi
edinilmesi ricası ile saygılar sunarız.
Prof. Dr.Nur Altınörs
Rektör Yardımcısı
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Doç Dr. Nilay Başaran
Proje Koordinarörü
Sorularınız için Başkent Üniversitesi Proje Koordinatörü Doç Dr. Nilay Başaran ile iletişime geçebilirsiniz
Tel: 212 90 65/2235 e posta: [email protected]
DUYURU:
Ankara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Başvuruları devam ediyor
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Mali Destek Programı’na başvurular devam etmektedir.
1- “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı” için internet (KAYS) üzerinden son
başvuru tarihi 17 Mart 2014 saat 23:50, proje dosyası son teslim tarihi 24 Mart 2014 saat 17:00.
“Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” için internet (KAYS) üzerinden son
başvuru tarihi 24 Mart 2014 saat 23:50, proje dosyası son teslim tarihi ise 31 Mart 2014 saat 17:00.
İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı
Toplam bütçesi 15 Milyon TL olan programın genel amacı, Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı
ekonomik yapısının güçlendirilmesi olarak belirlendi. Özel amacı ise, “Ankara sanayisinin ileri teknolojili
sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat kapasitesinin artırılması olan programın öncelikleri ise şunlar: İleri
teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasarım, test, üretim, pazarlama kapasite be yeteneklerinin
desteklenerek ürün portföyünün geliştirilmesi; ileri teknolojili sektörlerde üretim yapan firmaların ihracat
kapasitesinin artırılması.
Programa; ileri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler; OSB’ler, üniversiteler, araştırma
merkezleri/enstitüleri, teknoparklar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ihracatçı birlikleri
başvurabilecek.
Asgari destek tutarının 100.000 TL olduğu programda azami destek tutarı 500.000 TL dır
Ayrıntılı bilgi için :http://www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=1974
Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı
Genel amacı; “Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi” olan
Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın özel amacı, “özel sosyal politika
gerektiren grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması.”
Programın öncelikleri ise şu şekilde sıralanmaktadır: Özel sosyal politika gerektiren grupların; sosyal, kültürel ve
fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılarak yaşam memnuniyetlerinin artırılması; istihdam
edilebilirliğini sağlayacak imkan ve becerilerin geliştirilmesi ve sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme
yöntemleriyle toplumsal yaşama katılımlarının artırılması için altyapıların tesis edilmesidir.
Toplam bütçesi 10 Milyon TL olan programa; belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri,
üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile kar
amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler başvurabilecek.
Asgari destek tutarının 100.000 TL, azami destek tutarının 1.000.000 TL dir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.ankaraka.org.tr/tr/content.asp?id=1974
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content