close

Вход

Log in using OpenID

3/b sınıfı eylül-ekim bülteni

embedDownload
3/B SINIFI
EYLÜL-EKİM BÜLTENİ
KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL
[email protected]
0216 505 38 52
3/B SINIFI NEZİHE ÖNAL
EYLÜL-EKİM AYI BÜLTENİ
3/B SINIFI ÇOK MUTLU
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
HAYAT BİLGİSİ
Okula hazırlıklı gelmenin gerektiğini, insanlar arasında
benzerlik ve farklılıkların doğal olduğunu, arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerlerin
gözetilmesi gerektiğini, öğretmenler ve arkadaşlarla etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar göstermeyi öğrendik.
Arkadaşlarımızla ve başkaları ile ilişkilerimizde duygularımızı uygun biçimde ifade etmeyi, başkalarıyla ilişkilerimizde duygularımızı uygun biçimde ifade etmeyi başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek ihtiyaç, istek ve
görüşlerimizi ifade ettik.
Demokratik uygulamanın üstünlüklerini gördük. Arkadaşlarımızın yanlı davranışlarını fark ederek yanlılık içermeyen davranışlar sergiledik. Öğretmen, okul çalışanları ve
arkadaş ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini
kullandık.
Okulumuzun ve sınıfımızın krokisini çizdik. Okulumuzun
tarihi hakkında araştırma yaptık. Okul ve sınıf eşyalarını
özenli kullanmadığımızda ortaya çıkabilecek sorunları
çözmek için alternatifler ürettik. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul ettik.
Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretip, en uygun çözüm yolunu
uyguladık.
ÇAĞLAR EĞİTİM KURUMLARI
HAYAT BİLGİSİ
Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirdik. Okulda kaza
ya da acil bir durum meydana geldiğinde neler yapacağımızı öğrendik. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zaman olduğunu
öğrenerek kutlamalar için alternatifler ürettik.
Milli bayramların kutlama nedenlerini açıklayıp, bayramları etkili
kutlamak amacıyla fikirler üretip uyguladık. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaptık, edindiğimiz bilgileri sözlü veya görsel yollarla anlattık.
FEN BİLİMLERİ
‘’Beş Duyumuz’’ ünitesinde göz, kulak, dil, burun, deri gibi duyu organlarımızı ve görevlerini öğrendik. Beş duyumuzla ilgili örnekler
verdik. Laboratuvarda deneyler yaptık. Hamurdan duyu organlarımızın modelini oluşturduk. Duyu organlarımızın sağlığını ve korunmasını
öğrendik.
‘’Kuvveti Tanıyalım’’ ünitesinde canlı ve cansız varlıkları tanıdık. Canlı
varlıkların hepsinin hareketli olduğunu, cansız varlıkların da kuvvetle
hareket ettiğini, itme ve çekme kuvvetini öğrendik. Kuvvetin cisimlerin hızını, yönünü ve şeklini değiştirebilen etki olduğunu öğrendik.
MATEMATİK
Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile sözlü ve yazılı gösterdik. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini, yüzeyleri düzleme açmayı, her yüzün düzlemsel şekil olduğunu gösterdik.
Düzlemsel şekillerde doğruya göre simetriyi belirledik, simetrik
şekiller oluşturduk. Üçgensel, karesel ve dikdörtgensel bölgeleri
kullanarak, boşluk kalmayacak şekilde süsleme yaptık.
Üç basamaklı doğal sayıları okuyup, yazdık, basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini öğrendik.
Üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlamayı,1000’den
küçük iki ve en çok beş doğal sayıyı küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralamayı öğrendik.
Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayıları eldesiz ve eldeli
topladık. İki doğal sayının toplamını tahmin edip, işlem sonucuyla
karşılaştırdık. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki basamaklı doğal sayıyı zihinden topladık. Verinin ne olduğunu öğrendik. Çetele
ve sıklık tabloları yaptık. Şekil grafiğini oluşturup, yorumladık.
TÜRKÇE DERSİNDE ÖĞRENDİKLERİMİZ
Dinleme
Dinlediklerimizi anlamlandırmada ön bilgilerimizi kullandık. Görsellerden yararlandık. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ettik. Dinlediklerimizde 5N1K sorularını cevaplandırdık. Kendi
yaşantımızdan ve günlük hayattan örnekler verdik. Dinlediğimiz
konulara ilişkin sorular sorduk, cevap verdik. Dinlediklerimizi paylaştık. Katılımlı dinledik. Grup konuşmalarını ve tartışmaları dinledik. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinleyip izledik.
Okuma
Ön bilgilerimizi kullanarak okuduklarımızı anlamlandırdık. Okuma
öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırdık. Okuduklarımızda karşılaştırmalar yaptık. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okuduk. Okuduklarımızdan
çıkarımlar yaptık. Kendi yaşantımızdan ve günlük hayattan örnekler verdik. Okuduklarımızı özetledik. Okuduklarımızı özetledik.
Başlıktan hareketle okuyacağımız metnin içeriğini tahmin ederek
metin içi ve dışı anlam kurduk. Görsellerden yararlanarak söz varlığımızı geliştirdik. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulduk. Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını araştırdık. Ekleri kullanarak kelimeler türettik. Okuduklarımızda sebep sonuç ilişkileri kurduk.
Duygusal ve abartılı ögeleri öğrendik.
Konuşma
Kendimize güvenerek konuşmayı öğrendik. Olayları oluş sırasına
göre anlattık. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri konuşmalarımızda kullandık. Destekleyici ve açıklayıcı ögelere yer verdik. Deneyim ve
anılarımızı anlattık. Sebep sonuç ilişkileri kurduk. Duygu, düşünce
ve hayallerimizi ifade ettik.
Yazma
Yeni öğrendiğimiz kelimeleri yazılarımızda kullandık. Bir fikre katılıp katılmadığımızı nedenlerini yazdık. Duygu, düşünce ve hayallerimizi anlatan yazılar yazdık.
Görsel Okuma Ve Sunu
Resim ve fotoğrafları yorumladık. Görsellerden yararlanarak cümleler ve metinler yazdık. Sunuma hazırlıklar yaptık. Duygu, düşünce ve izlenimlerimizi drama vb. yollarla sunduk.
KASIM AYINDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR
HAYAT BİLGİSİ
Tüketici hakları ve bilinçli tüketici davranışlarını, kendimize uygun
öğrenme tekniklerini, Yönerge takip etmeyi, okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmayı, güvenliğimiz için trafik işaret
ve levhalarını, trafik kurallarını, okula geliş gidişlerde karşılaştığım
kişilere karşı nasıl davranacağımı, grup çalışmalarında duyarlı olmayı, ortak kararlar almayı öğreneceğiz.
FEN BİLGİSİ
’Kuvveti Tanıyalım’’ ünitesine devam edeceğiz.
MATEMATİK
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Tablo
Şekil Grafiği
Doğru konularını öğreneceğiz.
Dinleme
5N1K sorularına cevap vermeyi, eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt etmeyi , sebep sonuç ilişkileri kurmayı öğreneceğiz.
Okuma
Metnin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini, kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulmayı, anlama tekniklerini, anahtar kelimelerle çalışmayı öğrenip, serbest okuma yapacağız.
Konuşma
Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü olarak ifade etmeyi, topluluk
önünde konuşmayı, betimlemeler yapmayı öğreneceğiz.
Yazma
Günlük, anı, öykü yazacağız. Duygu, düşünce ve hayallerimizi yazmayı öğreneceğiz. Yazılarımızda ana fikre yer vereceğiz.
Görsel okuma ve sunu
Duygu, düşünce ve izlenimlerimizi resim, şekil, sembol ve renkleri
kullanarak görselleştireceğiz.
ETKİNLİKLERİMİZ
3/B Okuma Saatindeyiz.
İp baskısıyla simetri konusunu
öğrendik.
15.09.2014 Okulumuz açıldı.
Okulumuzun açılış törenine katıldık.
3/B Sınıfı öğrencileri ve öğretmeni
Nezihe ÖNAL ile tanıştı.
KUTLAMA VE ÖZEL ETKİNLİKLERİMİZ
Ünlü yazar YALVAÇ URAL
okulumuzda söyleşi yaptı.
Yaşasın Cumhuriyet!
Demokrasi gösterimizi yaptık.
Cumhuriyetimizin 91.yılını
coşkuyla kutladık.
BİR SONRAKİ AY GÖRÜŞMEK ÜZERE ...
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 452 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа