close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Akaryakıt / Petrol Analiz Laboratuvarı (ege-pal)
Akreditasyon No: AB-0339-T
Revizyon No: 05 Tarih: 23 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0339-T
Adresi :
Ankara Caddesi, Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi
Kimya Bölümü, Zemin Kat - Bornova 35100
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0 232 388 82 64
Faks
: 0 232 388 82 64
E-Posta : [email protected]
Website : www.fen.ege.edu.tr/kimya/tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Otobiodizel
Fosfor Muhtevası Tayini
TS EN 14107
Otobiodizel
Sodyum Miktarı Tayini
TS EN 14108
Otobiodizel
Potasyum Miktarı Tayini
TS EN 14109
Otobiodizel
Metanol Muhtevası Tayini
TS EN 14110
Otobiodizel
Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum ve
Sodyum Tayini
TS EN 14538
Motorin,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu
ile Su Tayini
TS 6147 EN ISO 12937
ASTM D 6304
Motorin,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Toplam Kirlilik Tayini
TS EN 12662
Motorin,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Karbon Kalıntısı Tayini
TS 6148 EN ISO 10370
Motorin,
Otobiodizel
Soğuk Filtre Tıkanma Noktasının Tayini
TS EN 116/AC
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Serbest ve Toplam Gliserol Muhtevası ile
Mono, Di ve Trigliserit Muhtevasının
Tayini
TS EN 14105
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Sülfatlanmış Kül Tayini
TS 1985/T1
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Parlama Noktası Tayini-Hızlı Denge Kapalı
Kap Yöntemi
TS EN ISO 3679
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Ester ve Linolenik Asit Metil Ester
İçeriğinin Tayini
TS EN 14103
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Asit Sayısının Tayini
TS EN 14104
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Akaryakıt / Petrol Analiz Laboratuvarı (ege-pal)
Akreditasyon No: AB-0339-T
Revizyon No: 05 Tarih: 23 Eylül 2014
AB-0339-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
İyot Sayısının Tayini
TS EN 14111
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Oksidasyon Kararlılığı Deneyi
TS EN 14112
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Çoklu Doymamış Yağ Asidi Metil
Esterlerinin Tayini
TS EN 15779
Motorin, Fueloil,
Gazyağı,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Kinematik Viskozite Tayini
TS 1451 EN ISO 3104
TS ISO 3105
Motorin, Fueloil,
Gazyağı, Yakıt
Nafta, Benzin,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Otomatik Yöntemle Yoğunluk Tayini
TS EN ISO 12185
ASTM D 4052
Motorin, Gazyağı,
Yakıt Nafta, Benzin,
Yakıtbiodizel,
Otobiodizel
Kükürt Muhtevası Tayini
TS EN ISO 20846
Motorin, Gazyağı,
Benzin, Yakıt Nafta,
Otobiodizel
Bakır Korozyonu-Bakır Şerit Metodu
TS 2741 EN ISO 2160
Yakıtbiodizel
Bombalı Kalorimetrik Metot ile Üst Isı
Değerlerinin Tayini
TS ISO 1928
TS 1740
DIN 51900-2
Motorin
Yağlayıcılık Özelliğinin Değerlendirilmesi
TS EN ISO 12156-1
Motorin
Oksidasyon Kararlılığı Tayini
TS EN ISO 12205
Motorin
Petrol Ürünleri-Orta Damıtık Yakıtlar-Dört
Değişkenli Eşitlik Yardımıyla Setan İndisi
Tayini
TS EN ISO 4264
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Akaryakıt / Petrol Analiz Laboratuvarı (ege-pal)
Akreditasyon No: AB-0339-T
Revizyon No: 05 Tarih: 23 Eylül 2014
AB-0339-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Motorin,Otobiodiz
el
Sıvılaştırılmış Petrol Ürünleri-Orta
Damıtma Yakıtları-Tutuşma Gecikmesi ve
Türetilmiş Setan Sayısı (Tss) Tayini-Sabit
Hacimli Odacıkta Yakma Yöntemi
TS EN 15195
Motorin
YAME (Yağ Asidi Metil Esteri) Tayini
TS EN 14078
Motorin, Gazyağı,
Fueloil
Kapalı Kap Metodu-Parlama Noktası
Tayini
TS EN ISO 2719
Motorin, Gazyağı,
Benzin, Yakıt Nafta
Atmosfer Basıncında Damıtma
Özelliklerinin Tayini
TS EN ISO 3405
Motorin, Fueloil
Kül Tayini
TS EN ISO 6245
Yakıt Nafta, Fueloil
XRF ile Kükürt Muhtevası Tayini
TS EN ISO 8754
Gazyağı
İslenme Noktasının Tayini
TS ISO 3014
Gazyağı
Yanma Kalitesi Tayini
TS 2549
Gazyağı
Merkaptan Kükürdü Tayini
TS 8456 ISO 3012
Benzin, Yakıt Nafta
Gom Muhtevası Tayini
TS EN ISO 6246
Benzin, Yakıt Nafta
Hidrokarbon Türlerinin ve
Oksijenlendiricilerin Tayini
TS EN ISO 22854
Benzin, Yakıt Nafta
Benzen Tayini
TS EN 12177
Benzin, Yakıt Nafta
Buhar Basıncı (ASVP) ve Eşdeğer Kuru
Buhar Basıncının Hesaplanması (DVPE)
TS EN 13016-1
Benzin, Yakıt Nafta
Benzinde Oksidasyon Kararlığı
TS 2646 EN ISO 7536
Benzin
Organik Oksijenli Bileşikler ve Organik
Olarak Bağlı Toplam Oksijen Muhtevasının
Tayini
TS EN 13132
Benzin
Mangan Tayini
TS 8829
Benzin
Benzen Muhtevası Tayini-Kızıl Ötesi
Spektrofotometrik Metot
TS EN 238/A1
Benzin
Potasyum Miktarı Tayini
TS 12861
Benzin
Araştırma Oktan Sayısı (RON) Tayini
TS EN ISO 5164
Benzin
Motor Oktan Sayısı (MON) Tayini
TS EN ISO 5163
Benzin
Buhar Kilitlenme İndisi Hesabı
TS EN 228
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Akaryakıt / Petrol Analiz Laboratuvarı (ege-pal)
Akreditasyon No: AB-0339-T
Revizyon No: 05 Tarih: 23 Eylül 2014
AB-0339-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Benzin, Katkılı
Kurşunsuz Benzin
Pb Muhtevası Tayini
TS EN 237
Fueloil
Petrol Ürünleri-Artık Fuel Oiller-Toplam
Tortu Tayini
TS ISO 10307-1
TS ISO 10307-2
Fueloil
Azeotropik Damıtma Metodu ile Su
Muhtevası Tayini
TS EN 1428
Fueloil,
Yakıtbiodizel
Akma Noktası Tayini
TS 1233 ISO 3016
Motorin Yakıt
Nafta
Aromatik Hidrokarbon Miktarı Tayini
TS EN 12916
Yakıt Nafta,
Gazyağı
Saybolt Rengi Tayini
TS 2991
Benzin, Fueloil,
Gazyağı, Yakıt
Nafta, Yakıt
Biodizel
Görünüşün Belirlenmesi
LS.AY.050
(işletme içi metot,aşağıdaki
standartlar kullanılarak
türetilmiştir TS EN 228, TS
2177, TS 3355, TS 13207, TS
EN 14213, TS EN 14214)
Yakıt Nafta
Kalıntı Asitliği
TS 1538
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content