close

Enter

Log in using OpenID

9 11.03.2014 KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile

embedDownload
9
11.03.2014
KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:2) 20-23 Mart 2014 tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen “Uluslarası
Katılımlı 1.Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi”ne bildirili olarak katılacak olan Tıbbi Biyoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Osman Demirhan’ın Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner
Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 19-24 Mart 2014 tarihleri
arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:3) 10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen “V.Ulusal Haseki
Tıp Kongresi”ne konuşmacı olarak katılacak olan Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Zeynep
Kekeç’in Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve
gündelikli olarak 09-14 Nisan 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4) 11-15 Nisan 2014 tarihleri arasında İsveç/Stockholm’da düzenlenecek olan
“Annual EAU Congress”e bildirili olarak katılacak olan Üroloji Anabilim Dalı öğretim elemanı
Arş.Gör.Dr.Mutlu Değer’in Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak
3.000TL (üçbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 10-16 Nisan 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5) 22-23 Nisan 2014 tarihlerinde Utrecht/Hollanda’da düzenlenecek olan
“Diversity and Barcoding of Medical Fungi: Novel Achievements and Masterclass Ameeting of the
ISHAM Working Groups on Barcoding and Scedosporium”a dinleyici olarak katılacak olan Tıbbi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.M.Macit İlkit’in yolluksuz-gündeliksiz, 24-25
Nisan 2014 tarihlerinde Amsterdam/Hollanda’da düzenlenen “CBS Spring Symposium: Fungal
Genera and Genomes”e bildirili olarak Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden
karşılanarak 4.000TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 23-26 Nisan 2014
tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 51 sayılı
yazısı ve ekinde alınan 05.03.2014 tarih ve 6/4 sayılı akademik kurul kararı görüşüldü. Fakültemiz
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak atanan Gülsevinç Ay’ın
dil eğitimi almak üzere Anadolu Üniversitesinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 39.maddesi
gereğince 10 Mart-10 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluksuz-gündeliksiz olarak görevlendirilmesi
için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 28.02.2014 tarih ve 2787 sayılı yazısı
ve ekinde alınan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 770
sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü. Fakültemiz mezunu olup, Ukrayna P.L.Shupyk Ulusal Tıp
Üniversitesinde Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alan Dr.Mehmet
Bülent Bağcı’nın “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi” Yönetmeliğinin 31. ve 33.maddeleri
gereğince bilimsel yönden değerlendirilmek üzere uzmanlık denklik sınav jürisinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Varol Aksungur
Prof.Dr.Alparslan Acar
Prof.Dr.Yaşar Gül Denli
Prof.Dr.Mehmet Karakaş
Doç.Dr.Sühan Günaştı
YEDEK
Doç.Dr.Aydın Yücel
Doç.Dr.Behice Kurtaran
KARAR NO:8) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/1
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Dr.Burcu Genç Cavlak’ın tez sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar
verildi.
ASIL
Prof.Dr.Atilla Tanyeli
Prof.Dr.Emine Kocabaş
Prof.Dr.Mustafa Yılmaz
YEDEK
Doç.Dr.Gökhan Tümgör
KARAR NO:9) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/2
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Dr.Neslihan Özcan’ın tez sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar
verildi.
ASIL
Prof.Dr.Emre Alhan
Prof.Dr.R.Dinçer Yıldızdaş
Doç.Dr.Sevcan Erdem
YEDEK
Prof.Dr.İlgen Şaşmaz
KARAR NO:10) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/3
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Dr.Fatma Derya Bulut’un görev süresi 01.04.2014 tarihinde sona ereceğinden tez sınav jürisinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi
ASIL
Prof.Dr.Bilgin Yüksel
Prof.Dr.Hacer Yıldızdaş
Doç.Dr.Faruk İncecik
YEDEK
Doç.Dr.Sevcan Erdem
KARAR NO:11) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/4
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalında yan dal uzmanlık eğitimi alan Arş.Gör.Uz.Dr.Çiğdem Usul Avşar’ın uzmanlık tezi
27.02.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde
belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Melek Erkişi
Prof.Dr.Berksoy Şahin
Prof.Dr.İ.Oğuz Kara
Prof.Dr.Birol Güvenç
Prof.Dr.Derya Gümürdülü
YEDEK
Prof.Dr.Süleyman Özbek
Prof.Dr.Emel Gürkan
KARAR NO:12) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/5
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
alan Araştırma Görevlisi Dr.İlkay Kolukırık’ın uzmanlık tezi 05.03.2014 tarihinde jüri tarafından
başarılı bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar
verildi.
ASIL
Prof.Dr.Varol Aksungur
Prof.Dr.Yaşar Gül Denli
Prof.Dr.Mehmet Karakaş
Doç.Dr.Aydın Yücel
Doç.Dr.Sühan Günaştı
YEDEK
Prof.Dr.Alparslan Acar
Yrd.Doç.Dr.Eyüphan Gencer
2
KARAR NO:13) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/6
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alan
Araştırma Görevlisi Dr.Tuğba İncekalan’ın uzmanlık tezi 04.03.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı
bulunduğu için uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Meltem Yağmur
Prof.Dr.Reha Ersöz
Prof.Dr.Gülhanım Hacıyakupoğlu
Prof.Dr.Altan Atakan Özcan
Yrd.Doç.Dr.Elif Erdem
YEDEK
Prof.Dr.Nihal Demircan
Yrd.Doç.Dr.Selçuk Sızmaz
KARAR NO:14) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/7
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alan Araştırma
Görevlisi Dr.Melahat Poyraz’ın uzmanlık tezi 06.03.2014 tarihinde jüri tarafından başarılı bulunduğu
için uzmanlık sınav Jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Erol Aksungur
Prof.Dr.Mahmut Oğuz
Prof.Dr.Süreyya Soyupak
Prof.Dr.Mehmet Emin İnal
Doç.Dr.H.Tuğsan Ballı
YEDEK
Prof.Dr.Figen Binokay
Prof.Dr.Erol Akgül
KARAR NO:15) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/8
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Hematoloji Bilim Dalında
yan dal uzmanlık eğitimi alan Arş.Gör.Uz.Dr.Dicle İskender’in uzmanlık tezi 03.03.2014 tarihinde jüri
tarafından başarılı bulunduğundan uzmanlık sınav jürisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği
ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Semra Paydaş
Prof.Dr.Emel Gürkan
Prof.Dr.Birol Güvenç
Prof.Dr.Fikri Başlamışlı
Yrd.Doç.Dr.Emre Karakoç
YEDEK
Doç.Dr.Didem Arslan Taş
Prof.Dr.Mustafa Balal
KARAR NO:16) Uzmanlık Eğitimi İzlem ve İnceleme Komisyonunun 11.03.2014 tarih ve 8/9
sayılı kararı görüşüldü. Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Dr.Deniz Tekin’in görev süresi 09.04.2014 tarihinde sona ereceğinden uzmanlık sınav jürisinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
ASIL
Prof.Dr.Hasan S.Z.Aksu
Prof.Dr.Yeşim Taşova
Doç.Dr.Behice Kurtaran
Yrd.Doç.Dr.A.Seza İnal
Yrd.Doç.Dr.Aslıhan Candevir
YEDEK
Prof.Dr.Fatih Köksal
Prof.Dr.Murat Gündüz
3
KARAR NO:17) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 07.03.2014 tarih ve2/1 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem III 2010111136 nolu öğrencisi Mehmet Kurt’un rahatsızlığı nedeniyle 17-23 Ocak
2014 tarihleri arasında hastanede yatması ve 24 Ocak 2014- 09 Mart 2014 tarihleri arasında 45 gün
raporlu olması nedeniyle (15 günü yarıyıl tatiline denk geliyor) öğrencinin raporlu olduğu sürede
katılamadığı 1)Endokrin ve Üreme Sistemi Hastalıkları Ders Kurulu ile 2) Boşaltım Sistemi
Hastalıkları Ders Kuruluna ait pratik derslerin (Tıbbi Patoloji ve Tıbbi Farmakoloji) telafisinin
yapılması için ilgili Anabilim Dallarına bildirilmesine, bunun sonucunda Endokrin-Üreme Sistemi
Hastalıkları ders kurulundan pratik + teorik mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:18) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 07.03.2014 tarih ve2/2 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem III 2008111060 nolu öğrenci Fehmi Evin’in rahatsızlığı nedeniyle aldığı üç günlük
raporunun uygun olduğuna ve öğrencinin 28.02.2014 tarihinde giremediği İngilizce 1.vize sınavından
mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:19) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 07.03.2014 tarih ve2/3 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem III 2008111060 nolu öğrenci Fehmi Evin’in rahatsızlığı nedeniyle 13.02.2014
tarihinde giremediği A.İ.I.Tarihi 1.vize sınavından mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:20) Tıp Eğitimi Koordinatörler Kurulunun 07.03.2014 tarih ve2/4 sayılı kararı
görüşüldü. Dönem II 2006111067 nolu öğrencisi Mehmet Başkaya’nın dilekçesi nedeniyle 13.02.2014
tarihinde giremediği Türk Dili 1.vize sınavından mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:21) Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 23 sayılı yazısı
gereğince Fakülte Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarih ve 5/9 sayılı kararı tekrar görüşüldü.
Fakültemiz Parazitoloji Anabilim Dalında ÖYP kapsamında görev yapmakta olan Arş.Gör.Yasin
Geniş’in Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmak üzere 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.maddesi gereğince görevlendirmesinin, Parazitoloji Anabilim
Dalına iki öğretim üyesinin görevlendirilmesi nedeniyle, anılan görevlendirmenin iptaline,
Arş.Gör.Yasin Geniş’in 11.03.2014 tarihinden itibaren üç ay süre ile eğitimine Celal Bayar
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 39.maddesi gereğince yolluksuz-gündeliksiz olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Dekan
Üye
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
Prof.Dr.Ayhan USAL
Üye
Üye
Prof.Dr.İ.Atilla ARIDOĞAN
Doç.Dr. A.Barış GÜZEL
Üye
Prof.Dr.Tunay SARPEL
Üye
Doç.Dr.Özlem G.ÖZTÜRK
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ö.Sunkar BİÇER
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
76 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content